Skriv här det du söker efter!

Öppna universitetets kursutbud

Öppna universitetets kursutbud

Nedan hittar du länkar till alla ämnen vi erbjuder Öpukurser i läsåret 2023–2024. Ämnena är indelade enligt fakultet.

Och här hittar du vårt engelskspråkiga kursutbud läsåret 2023–2024.

 

SOMMARKURSER 2024

Gemensamma studier

Akademiska studiefärdigheter
Språk och kommunikation

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT)

Allmän teologi/Teologi
Filosofi
Genusvetenskap
Historia
Interkulturell kommunikation
Konstvetenskap
Kulturanalys
Kulturämnen (humaniora)
Litteraturvetenskap
Logopedi
Psykologi
Religionsvetenskap
Ryska språket och litteraturen
Svenska språket (nordiska språk)

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)

Arbetshälsa och hållbart arbetsliv
Arbetsplatspsykologi
Hälsofrämjande arbete och hälsokunskap
Idrottspsykologi
Krispsykologi
Ledarskap i vård och omsorg
Peace, Mediation and Conflict Research
Pedagogik, allmän
Pedagogik, lärarinriktad
Skolpsykologi
Småbarnspedagogik
Socialpolitik
Socialvetenskaper
Specialpedagogik
Ungdomsvetenskap
Utvecklingspsykologi
Vuxenpedagogik
Vårdvetenskap
Välfärdsteknologi

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik (FSEJ)

Informationsvetenskap
Internationell marknadsföring
Juridik/Rättsvetenskap
Nationalekonomi
Offentlig förvaltning
Organisation och ledning
Redovisning
Samhällslära
Sociologi
Statskunskap

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT)

Biovetenskaper (biokemi, cellbiologi, miljö- och marinbiologi)
Farmaci
Geografi
Hållbar utveckling
Informationsteknologi (datateknik och datavetenskap)
Kemi- och processteknik
Matematik
Naturvetenskaper (fysik, kemi, geologi, matematik)

Uppdaterad 13.6.2024