Skriv här det du söker efter!

Öppna universitetets kursutbud

Öppna universitetets kursutbud

Nedan hittar du länkar till alla ämnen vi erbjuder Öpukurser i läsåret 2022–2023. Ämnena är indelade enligt fakultet.

Anmälan till höstens kurser öppnar 8.8 kl. 8:00, och anmälan till vårterminens kurser öppnar 21.11.2022 kl. 8:00.

Gemensamma studier

Akademiska studiefärdigheter
Språk och kommunikation

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT)

Allmän teologi/Teologi
Filosofi
Genusvetenskap
Historia
Interkulturell kommunikation
Konstvetenskap
Kulturanalys
Kulturämnen (humaniora)
Litteraturvetenskap
Logopedi
Psykologi
Religionsvetenskap
Svenska språket

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)

Arbetshälsa och hållbart arbetsliv
Arbetsplatspsykologi
Dramapedagogik
Gerontologisk vård
Hälsokunskap
Idrottspsykologi
Krispsykologi
Ledarskap i vård och omsorg
Pedagogik, allmän
Skolpsykologi
Småbarnspedagogik
Socialpolitik
Socialvetenskaper
Specialpedagogik
Ungdomsvetenskap
Utvecklingspsykologi
Vuxenpedagogik
Välfärdsteknologi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi (FSE)

Hållbar utveckling
Informationssystem
Informationsvetenskap
Internationell marknadsföring
Juridik/Rättsvetenskap
Nationalekonomi
Offentlig förvaltning
Organisation och ledning
Redovisning
Samhällslära
Sociologi
Statskunskap
Statskunskap med medier och kommunikation

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT)

Biovetenskaper (biokemi, cellbiologi, miljö- och marinbiologi)
Farmaci
Geografi
Hållbar utveckling
Informationsteknologi (datateknik och datavetenskap)
Matematik
Naturvetenskaper (fysik, kemi, geologi, matematik)

Uppdaterad 16.11.2022