Skriv här det du söker efter!

Genusvetenskap

Genusvetenskap

Trots lagstiftning som förbjuder förtryck och diskriminering är inte vårt samhälle jämlikt i fråga om exempelvis kön, hudfärg, etnicitet, språk, religion, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Genusvetenskap ifrågasätter invanda tankemönster och maktstrukturer och ger dig redskap att förstå dessa mönster både lokalt och globalt. Ämnet ger dig insikter i en mängd olika sociala och kulturella fenomen och lär dig tänka kritiskt, analyserande and kreativt på marginaliserande strukturer i vårt samhälle och vår kultur.

En del av kursutbudet kan ingå i Öpuleden på 20 sp till Utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi. Studierna bör vara avlagda med minst ett medelvitsord på 3.

Alla nedanstående kurser kan förstås också avläggas som fristående studier.

Ursäkta blodspåren (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 6.2.2023–16.4.2023.
Lärare: FM Nina Nyman.
Anmälan: 21.11.2022–30.1.2023.

Genus, kultur och samhälle – en introduktion (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 13.2.2023–2.4.2023.
Lärare: FM Jasmin Slimani.
Anmälan: 21.11.2022–6.2.2023.
(Kan ingå i Öpuleden)

Anmäl dig till kurserna här!

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet genusvetenskap vid Åbo Akademi