Skriv här det du söker efter!

Genusvetenskap

Trots lagstiftning som förbjuder förtryck och diskriminering är inte vårt samhälle jämlikt i fråga om exempelvis kön, hudfärg, etnicitet, språk, religion, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Genusvetenskap ifrågasätter invanda tankemönster och maktstrukturer och ger dig redskap att förstå dessa mönster både lokalt och globalt. Ämnet ger dig insikter i en mängd olika sociala och kulturella fenomen och lär dig tänka kritiskt, analyserande and kreativt på marginaliserande strukturer i vårt samhälle och vår kultur.

Kursutbud 2020-2021

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

 

NÄTKURS Ursäkta blodspåren, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 21.9-15.11.2020
Lärare: FM Maria Normann och MA Jasmine Kelekay
Anmälan 17.8-16.9.2019

NÄTKURS Tidigt feministisk tänkande, 5 sp

Tidpunkt: 26.10-20.12.2020
Lärare: FD Kattis Honkanen
Anmälan 17.8-19.10.2020

NÄTKURS Introduktion till genusvetenskapen, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 22.2-25.4.2021
Lärare: FM Jessika Holmlund
Anmälan 23.11.2020-15.2.2021 Till anmälan


 

Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare

Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet genusvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet