Skriv här det du söker efter!

Genusvetenskap

Trots lagstiftning som förbjuder förtryck och diskriminering är inte vårt samhälle jämlikt i fråga om exempelvis kön, hudfärg, etnicitet, språk, religion, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Genusvetenskap ifrågasätter invanda tankemönster och maktstrukturer och ger dig redskap att förstå dessa mönster både lokalt och globalt. Ämnet ger dig insikter i en mängd olika sociala och kulturella fenomen och lär dig tänka kritiskt, analyserande and kreativt på marginaliserande strukturer i vårt samhälle och vår kultur.

Kursutbud 2019-2020

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

NÄTKURS Feministisk och intersektionell pedagogik, 5 sp
Tidpunkt: 23.9-5.12.2019
Lärare: FD Marika Kivinen
Anmälan: 19.8-16.9.2019    Till anmälan

NÄTKURS Introduktion till genusvetenskap, 5 sp
Tidpunkt:17.2-19.4.2020
Lärare: FM Panda Eriksson
Anmälan: 18.11.2019-10.2.2020    Till anmälan

NÄTKURS Trygghetens rum ur ett feministiskt perspektiv, 5 sp
Tidpunkt: 16.3-10.5.2020
Lärare: FM Maria Normann och Ilona Ogbeide
Anmälan: 18.11.2019-9.3.2020    Till anmälan

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

Kursort: Åbo

Gender, Environment and Global Economics, 5 sp
Tidpunkt: 10.10-5.12.2019. Torsdagar kl 17.15-18.45
Lärare: FM Freja Högback och FM Albina Gakuru
Anmälan: 19.8-3.10.2019   Till anmälan


 

Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare

Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet genusvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet