Skriv här det du söker efter!

Genusvetenskap

Trots lagstiftning som förbjuder förtryck och diskriminering är inte vårt samhälle jämlikt i fråga om exempelvis kön, hudfärg, etnicitet, språk, religion, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Genusvetenskap ifrågasätter invanda tankemönster och maktstrukturer och ger dig redskap att förstå dessa mönster både lokalt och globalt. Ämnet ger dig insikter i en mängd olika sociala och kulturella fenomen och lär dig tänka kritiskt, analyserande and kreativt på marginaliserande strukturer i vårt samhälle och vår kultur.

Kursbeskrivningar (pdf)

 

Kursutbud 2018-2019

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER I GENUSVETENSKAP

Ursäkta blodspåren, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 1.10-16.12.2018
Lärare: FM Nina Nyman
Anmälningstid: 20.8.2018-24.9.2018 Till anmälan

Introduktion till genusvetenskapen, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 4.2-7.4.2019
Lärare: FM Panda Eriksson
Anmälningstid: 19.11.2018-28.1.2019 Till anmälan

Introduction to Trans Studies, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 4.3-28.4.2019
Lärare: FM Panda Eriksson och Alexis Rancken
Anmälningstid: 19.11.2018-28.1.2019  Till anmälan


Katarina Humina
Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet genusvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet