Skriv här det du söker efter!

Genusvetenskap

Genusvetenskap

Trots lagstiftning som förbjuder förtryck och diskriminering är inte vårt samhälle jämlikt i fråga om exempelvis kön, hudfärg, etnicitet, språk, religion, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Genusvetenskap ifrågasätter invanda tankemönster och maktstrukturer och ger dig redskap att förstå dessa mönster både lokalt och globalt. Ämnet ger dig insikter i en mängd olika sociala och kulturella fenomen och lär dig tänka kritiskt, analyserande and kreativt på marginaliserande strukturer i vårt samhälle och vår kultur.

Kursen Genus, kultus och samhälle – en introduktion ingår i den nya Öpuleden på 20 sp till Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi.

Ursäkta blodspåren (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 6.2.2023–16.4.2023.
Lärare: FM Nina Nyman.
Anmälan: 21.11.2022–30.1.2023.

Genus, kultur och samhälle – en introduktion (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 13.2.2023–2.4.2023.
Lärare: PhD Kattis Honkanen.
Anmälan: 21.11.2022–6.2.2023.

Anmäl dig till kurserna här!

Under hösten 2022 testar vi i pilotform digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet genusvetenskap vid Åbo Akademi