Skriv här det du söker efter!

Genusvetenskap

Genusvetenskap

Trots lagstiftning som förbjuder förtryck och diskriminering är inte vårt samhälle jämlikt i fråga om exempelvis kön, hudfärg, etnicitet, språk, religion, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Genusvetenskap ifrågasätter invanda tankemönster och maktstrukturer och ger dig redskap att förstå dessa mönster både lokalt och globalt. Ämnet ger dig insikter i en mängd olika sociala och kulturella fenomen och lär dig tänka kritiskt, analyserande and kreativt på marginaliserande strukturer i vårt samhälle och vår kultur.

Kursen Genus, kultus och samhälle – en introduktion ingår i den nya Öpuleden på 20 sp till Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi.

Kursutbud 2022–2023

Ursäkta blodspåren (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 6.02.2023–16.4.2023.
Lärare: FM Nina Nyman.
Anmälan: 21.11.2022–30.1.2022.

Genus, kultur och samhälle – en introduktion (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 13.2.2023–2.4.2023.
Lärare: PhD Kattis Honkanen.
Anmälan: 21.11.2022–6.2.2023.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Genus, kultur och samhälle-en introduktion(5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7–8.10 och 28–29.10.2022. Fredagar kl. 18.00–21.15 och lördagar kl. 9.00–13.00.
Lärare: FD Lotta Palmgren.
Anmälan: senast: 14.9.2022.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.


Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet genusvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet