Skriv här det du söker efter!

Genusvetenskap

Trots lagstiftning som förbjuder förtryck och diskriminering är inte vårt samhälle jämlikt i fråga om exempelvis kön, hudfärg, etnicitet, språk, religion, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Genusvetenskap ifrågasätter invanda tankemönster och maktstrukturer och ger dig redskap att förstå dessa mönster både lokalt och globalt. Ämnet ger dig insikter i en mängd olika sociala och kulturella fenomen och lär dig tänka kritiskt, analyserande and kreativt på marginaliserande strukturer i vårt samhälle och vår kultur.

Kursutbud 2021-2022

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

NÄTKURS Feministisk och intersektionell pedagogik, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 24.1-10.4.2022
Lärare: PhD Kattis Honkanen
Anmälan 22.11.2021-17.1.2022  Till anmälan

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

MARIEHAMN Genus, kultur och samhälle, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: våren 2022
Lärare: FD Ann-Charlotte Palmgren


 

Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare

Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet genusvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet