Skriv här det du söker efter!

Svenska språket

Svenska språket

Svenskämnet ger ett brett och mångsidigt perspektiv på svenska och nordiska språk, med huvudfokus på hur språket fungerar, varierar och förändras. I undervisningen ges teoretiska och metodiska verktyg för att analysera brukstexter och litterära texter, talat språk, regionala talspråksvarieteter, språkets koppling till sociala kategorier (såsom ålder, kön, klass, etnicitet), språkliga förändringsprocesser, språkliga attityder och maktstrukturer, språkinlärning, flerspråkighet m.m. I studierna ingår även kurser i nordiska grannspråk och nordisk litteratur och kultur.

Språkvård (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 26.9-20.11.2022.
Lärare: FM Alexander Rancken.
Anmälan: 8.8-19.9.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

Språk och kön (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 23.1-26.3.2023.
Lärare: FM Alexander Rancken.
Anmälan: 21.11.2022-22.1.2023.

Anmäl dig till kurserna här!

Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet svenska språket vid Åbo Akademi