Skriv här det du söker efter!

Svenska språket

Svenska språket

Svenskämnet ger ett brett och mångsidigt perspektiv på svenska och nordiska språk, med huvudfokus på hur språket fungerar, varierar och förändras. I undervisningen ges teoretiska och metodiska verktyg för att analysera brukstexter och litterära texter, talat språk, regionala talspråksvarieteter, språkets koppling till sociala kategorier (såsom ålder, kön, klass, etnicitet), språkliga förändringsprocesser, språkliga attityder och maktstrukturer, språkinlärning, flerspråkighet m.m. I studierna ingår även kurser i nordiska grannspråk och nordisk litteratur och kultur.

Danska (5 sp), närundervisning i Åbo

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Kursen har inhiberats
Lärare: FM Marie-Louise Sörensen
Anmälan: 7.8–18.9.2023

Anmäl dig till kurserna här!

Språkriktighet (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 19.2–14.4.2024
Lärare: FM Alexander Rancken
Anmälan: 20.11.2023–12.2.2024

Anmäl dig till kurserna här!


Kurser ordnade av samarbetsparter våren 2024

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Norska (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 8.3–27.4.2024. Närstudier på plats 8.3.2024 kl. 18:00-21:15, 9.3.2024 kl. 9:00-13:00, 26.4.2024 kl. 18:00-21:15, 27.4.2024 kl. 9:00-13:00. Närstudier via zoom: 20.3.2024 kl. 18:00-19:30 och 10.4.2024 kl. 18:00-19:30
Lärare: FM Niklas Ollila
Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet svenska språket vid Åbo Akademi