Skriv här det du söker efter!

Svenska språket

Svenskämnet ger ett brett och mångsidigt perspektiv på svenska och nordiska språk, med huvudfokus på hur språket fungerar, varierar och förändras. I undervisningen ges teoretiska och metodiska verktyg för att analysera brukstexter och litterära texter, talat språk, regionala talspråksvarieteter, språkets koppling till sociala kategorier (såsom ålder, kön, klass, etnicitet), språkliga förändringsprocesser, språkliga attityder och maktstrukturer, språkinlärning, flerspråkighet m.m. I studierna ingår även kurser i nordiska grannspråk och nordisk litteratur och kultur.

Kursutbud 2021-2022

Arrangör: CLL/öppna universitetet

NÄTKURS Språk och ideologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 7.2- 10.4 2022
Lärare: FM Alexander Rancken
Anmälan:  22.11.2021-31.1.2022  Till anmälan

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

MARIEHAMN Danska, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: våren 2022
Lärare: Ph.D. Marie-Louise Sørensen

Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/


Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet svenska språket vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet