Skriv här det du söker efter!

Gemensamma studier

Gemensamma studier

Akademiska studiefärdigheter kan i regel inte ingå i Öpulederna förutom till vissa utbildningslinjer vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Akademiska studiefärdigheter (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 2.10–10.12.2023
Lärare: Nancy Pettersson
Anmälan 7.8–22.9.2023

Anmäl dig till kurserna här!

Akademiska studiefärdigheter (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 29.1–31.3.2024
Lärare: Nancy Pettersson
Anmälan 20.11.2023–19.1.2024

Anmäl dig till kurserna här!

 

På kursen deltar endast vuxenstuderande från Öpu, för ÅA-studerande finns egna kurser (även helt nätbaserade).

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi