Skriv här det du söker efter!

Gemensamma studier

Gemensamma studier

Akademiska studiefärdigheter kan i regel inte ingå i Öpulederna förutom till vissa utbildningslinjer vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Akademiska studiefärdigheter (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 10.10–11.12.2022.
Lärare: Nancy Pettersson.
Anmälan 8.8-30.9.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

Akademiska studiefärdigheter (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 16.1–19.3.2023.
Lärare: Nancy Pettersson.
Anmälan 21.11.2022-6.1.2023.

Anmäl dig till kurserna här!

 

På kursen deltar endast vuxenstuderande från Öpu, för ÅA-studerande finns egna kurser (även helt nätbaserade).

 

Under hösten 2022 testar vi i pilotform digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi