Skriv här det du söker efter!

Gemensamma studier

Gemensamma studier

Akademiska studiefärdigheter kan i regel inte ingå i Öpulederna förutom till vissa utbildningslinjer vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

Akademiska studiefärdigheter – gemensam kurs (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 30.9–8.12.2024.
Avgift: 0€
Lärare: FM Nancy Pettersson.
Anmälan 9.9–23.9.2024.

Anmäl dig till kursen här!

 


Kursen är avsedd att ge grundläggande färdigheter i studieteknik, studieplanering samt informationskompetens och förmåga att följa god vetenskaplig praxis.

Notera att vid vissa utbildningsprogram ingår särskilda delar som bör avläggas för att få utbildningsprogrammets motsvarande ASF-kurs ersatt.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

Akademiska studiefärdigheter – gemensam kurs (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 27.1–6.4.2024.
Avgift: 0€
Lärare: FM Nancy Pettersson.
Anmälan 18.11.2024–20.1.2025.


Kursen är avsedd att ge grundläggande färdigheter i studieteknik, studieplanering samt informationskompetens och förmåga att följa god vetenskaplig praxis.

Notera att vid vissa utbildningsprogram ingår särskilda delar som bör avläggas för att få utbildningsprogrammets motsvarande ASF-kurs ersatt.

På kursen deltar endast vuxenstuderande från Öpu, för ÅA-studerande finns egna kurser (även helt nätbaserade).

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi