Skriv här det du söker efter!

Kulturanalys

Vår vardag och identitet präglas av kulturella vanor, traditioner, ritualer och  relationen till det materiella. Inom ämnet kulturanalys studeras kulturella mönster i vardagen och hur dessa förändras. Du som läser kulturanalys lär dig förstå hur människors beteende, berättande och föreställningsvärldar är kulturellt formade. Detta hjälper dig att förstå olika människors sätt att tänka. Kulturanalysen kombinerar historiska och nutida perspektiv och använder sig av olika källor, såsom materiella ting, intervjuer och fältarbeten, arkivmaterial och populärkulturellt material. Som studerande i kulturanalys  studerar du kulturen i din omgivning genom att iaktta och analysera kulturella fenomen och för att förstå mekanismerna vid kulturmöten och kulturkonflikter.

Artikel: ”Livet är ett identitetsskapande projekt”

Kursutbud 2019-2020

Arrangör: CLL/öppna universitetet

Kursort Åbo

GRUNDSTUDIER (25 sp)

Kulturanalys i teori och praktik, 5 sp
Tidpunkt: 9.9-27.10.2019
Lärare: FM Charlotta Rosenberg
Anmälan från 19.8-2.9.2019 Till anmälan

Identitet och nationella rum, 5 sp
Tidpunkt: 13.1-8.3.2020
Lärare: FD Sonja Hagelstam
Anmälan 18.11.2019-7.1.2020  Till anmälan


Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet kulturanalys vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet