Skriv här det du söker efter!

Kulturanalys

Kulturanalys

Vår vardag och identitet präglas av kulturella vanor, traditioner, ritualer och  relationen till det materiella. Inom ämnet kulturanalys studeras kulturella mönster i vardagen och hur dessa förändras. Du som läser kulturanalys lär dig förstå hur människors beteende, berättande och föreställningsvärldar är kulturellt formade. Detta hjälper dig att förstå olika människors sätt att tänka. Kulturanalysen kombinerar historiska och nutida perspektiv och använder sig av olika källor, såsom materiella ting, intervjuer och fältarbeten, arkivmaterial och populärkulturellt material. Som studerande i kulturanalys  studerar du kulturen i din omgivning genom att iaktta och analysera kulturella fenomen och för att förstå mekanismerna vid kulturmöten och kulturkonflikter.

Kursen Kulturanalys i teori och praktik ingår i den nya Öpuleden på 20 sp till Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi.

Kulturanalys i teori och praktik (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 19.9-4.11.2022.
Lärare: FM Maria Holmberg.
Anmälan 8.8-12.9.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

Mat, miljö och livsstilsval (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: inleds 25.1
Lärare: FM Andreas Backa.
Anmälan 22.11-18.1.2023.

Anmäl dig till kurserna här!

 

 

Artikel: ”Livet är ett identitetsskapande projekt”

 

Bekanta dig också med kurserna i religionsvetenskap, teologi, filosofi och sociologi


Maria Holmberg

Holmberg, Maria

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3438

maria.c.holmberg(a)abo.fi


Läs mera om examensstudier i ämnet kulturanalys vid Åbo Akademi