Skriv här det du söker efter!

Kulturanalys

Vår vardag och identitet präglas av kulturella vanor, traditioner, ritualer och  relationen till det materiella. Inom ämnet kulturanalys studeras kulturella mönster i vardagen och hur dessa förändras. Du som läser kulturanalys lär dig förstå hur människors beteende, berättande och föreställningsvärldar är kulturellt formade. Detta hjälper dig att förstå olika människors sätt att tänka. Kulturanalysen kombinerar historiska och nutida perspektiv och använder sig av olika källor, såsom materiella ting, intervjuer och fältarbeten, arkivmaterial och populärkulturellt material. Som studerande i kulturanalys  studerar du kulturen i din omgivning genom att iaktta och analysera kulturella fenomen och för att förstå mekanismerna vid kulturmöten och kulturkonflikter.

Artikel: ”Livet är ett identitetsskapande projekt”

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud 2018-2019

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER (25 sp)

Ritual och materialitet, 5 sp NÄTKURS
Tidpunkt: inleds den 25.09 2018
Lärare: FM, Tora Wall
Anmälningstid: 20.8.2018-14.09.2018  Till anmälan

Introduktion till nordisk folkloristik, 5 sp NÄTKURS
Tidpunkt: inleds 28.1 2019
Följande frivilliga närstudieträffar ingår i kursen:Introduktion. Charlotta Rosenberg. 29.01.2019 10:15-11:45, Arken Bifrost (D207C)
Vad är folklore? Lena Marander-Eklund 05.02.2019 10:15-11:45, Arken Bifrost (D207C)
Varför folklore? Blanka Henriksson 12.02.2019 10:15-11:45, Arken Bifrost (D207C)
Diskussion kring uppgifterna. Charlotta Rosenberg 19.02.2019 10:15-11:45, Arken Bifrost (D207C)
Genomgång av slutuppgift. Charlotta Rosenberg 12.03.2019 10:15-11:45, Arken Bifrost (D207C)
Lärare: FM Charlotta Rosenberg
Anmälningstid: 19.11.2019-18.1.2019   Till anmälan

 


Pian Åkerlund
Pian Åkerlund

Åkerlund, Pian

FM, psykolog, utbildningsplanerare
Interkulturell kommunikation, kulturanalys, litteraturvetenskap, logopedi, psykologi, religionsvetenskap, svenska språket
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4723
pian.akerlund(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet kulturanalys vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet