Skriv här det du söker efter!

Kulturanalys

Vår vardag och identitet präglas av kulturella vanor, traditioner, ritualer och  relationen till det materiella. Inom ämnet kulturanalys studeras kulturella mönster i vardagen och hur dessa förändras. Du som läser kulturanalys lär dig förstå hur människors beteende, berättande och föreställningsvärldar är kulturellt formade. Detta hjälper dig att förstå olika människors sätt att tänka. Kulturanalysen kombinerar historiska och nutida perspektiv och använder sig av olika källor, såsom materiella ting, intervjuer och fältarbeten, arkivmaterial och populärkulturellt material. Som studerande i kulturanalys  studerar du kulturen i din omgivning genom att iaktta och analysera kulturella fenomen och för att förstå mekanismerna vid kulturmöten och kulturkonflikter.

Artikel: ”Livet är ett identitetsskapande projekt”

Kursutbud 2020-2021

Arrangör: CLL/öppna universitetet

Kursort Åbo

GRUNDSTUDIER (25 sp)

NÄTKURS Mat, miljö och livstilsval, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 5.10-29.11.2020
Lärare: Fil.lic. Andreas Backa
Anmälan 17.8-28.9.2020

NÄTKURS Introduktion till nordisk etnologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 1.2-31.3.2021
Lärare: FM Gurbet Peker
Anmälan 23.11.2020-25.1.2021  Till anmälan


Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet kulturanalys vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet