Skriv här det du söker efter!

Kulturanalys

Vår vardag och identitet präglas av kulturella vanor, traditioner, ritualer och  relationen till det materiella. Inom ämnet kulturanalys studeras kulturella mönster i vardagen och hur dessa förändras. Du som läser kulturanalys lär dig förstå hur människors beteende, berättande och föreställningsvärldar är kulturellt formade. Detta hjälper dig att förstå olika människors sätt att tänka. Kulturanalysen kombinerar historiska och nutida perspektiv och använder sig av olika källor, såsom materiella ting, intervjuer och fältarbeten, arkivmaterial och populärkulturellt material. Som studerande i kulturanalys  studerar du kulturen i din omgivning genom att iaktta och analysera kulturella fenomen och för att förstå mekanismerna vid kulturmöten och kulturkonflikter.

Artikel: ”Livet är ett identitetsskapande projekt”

Kursutbud 2021-2022

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER (25 sp)

NÄTKURS Ritual och materialitet, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 20.9-16.11.2021
Lärare: FM Bettina Westerholm
Anmälan 16.7-13.9.2021   Till anmälan

NÄTKURS Introduktion till folkloristik, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 31.1-3.4.2022
Lärare: FD Sofia Wanström
Anmälan  22.11.2021-24.1.2022   Till anmälan

 

Bekanta dig också med kurserna i religionsvetenskap, teologi, filosofi och sociologi


Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet kulturanalys vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet