Skriv här det du söker efter!

Kulturanalys

Kulturanalys

Vår vardag och identitet präglas av kulturella vanor, traditioner, ritualer och  relationen till det materiella. Inom ämnet kulturanalys studeras kulturella mönster i vardagen och hur dessa förändras. Du som läser kulturanalys lär dig förstå hur människors beteende, berättande och föreställningsvärldar är kulturellt formade. Detta hjälper dig att förstå olika människors sätt att tänka. Kulturanalysen kombinerar historiska och nutida perspektiv och använder sig av olika källor, såsom materiella ting, intervjuer och fältarbeten, arkivmaterial och populärkulturellt material. Som studerande i kulturanalys  studerar du kulturen i din omgivning genom att iaktta och analysera kulturella fenomen och för att förstå mekanismerna vid kulturmöten och kulturkonflikter.

En del av kursutbudet kan ingå i Öpuleden på 20 sp till Utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi. Studierna bör vara avlagda med minst ett medelvitsord på 3.

Alla nedanstående kurser kan förstås också avläggas som fristående studier.

Länk till våra engelspråkiga kurser i kulturanalys läsåret 2023–2024

Identitet och nationella rum (5 sp), nätkurs
Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 2.10-26.11.2023
Lärare: FM Ann-Helen Sund
Anmälan: 7.8-25.9.2023


Vårterminen 2024 ordnas följande kurs på engelska

  • Sustainable Foodways (5 sp), nätkurs

Mer information om våra engelska kurser hittar du på vår engelska kurssida

 

Artikel: ”Livet är ett identitetsskapande projekt”

 

Bekanta dig också med kurserna i religionsvetenskap, teologi, filosofi och sociologi


Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540

katarina.humina(a)abo.fi


Läs mera om examensstudier i ämnet kulturanalys vid Åbo Akademi