Skriv här det du söker efter!

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

Välfungerande samhällen och organisationer skapar trygghet, rättvisa och välstånd. Vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik utbildar du dig till en självständig tänkare som kan förstå, bidra till och leda en hållbar och framgångsrik näringslivs- och samhällsutveckling. Studiemiljön hos oss får färg och energi av många forskningsprojekt, utbytesstuderande och företagssamarbeten.

Vi forskar och undervisar i mänskliga beteendemönster ur många viktiga synvinklar som val, information och konsumtion, nya affärsmodeller, marknader, samt mänskliga rättigheter. Verksamheten finns i Åbo och Vasa.

 

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik
Asa
Fänriksgatan 3 B
Åbo
tfn: +358 2 215 31 (växel)
e-post: fsej@abo.fi

 

I had the chance to get jobs in the international law field in Geneva or France, but I decided to come back to Finland and find my place here.

Petros Bekhet

Uppdaterad 2.5.2023