Skriv här det du söker efter!

Centret för livslångt lärande

Centret för livslångt lärande

Centret för livslångt lärande (CLL) är en av Svenskfinlands största enheter för vuxenutbildning. Våra kunder är såväl privatpersoner, myndigheter som företag. Vi anser att näringsliv och samhälle skall kunna dra nytta av högskolornas utbildning, forskning och innovationer. Vi verkar också internationellt och Norden är särskilt viktigt för oss. Dina behov som kund är centrala för oss. Välkommen att lära hela livet!

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi

Kontakta oss: cll@abo.fi

Åboenheten (karta)

Fabriksgatan 2
20500 ÅBO

Vasaenheten (karta)

Strandgatan 2
65100 VASA

Janne Roslöf, direktör för CLL / enhetschef för Vasaenheten
Tfn +358 50 560 3956
janne.roslof@abo.fi

Catharina Groop, vice direktör / enhetschef för Åboenheten
Tfn +358 50 428 3762
catharina.groop@abo.fi

Verksamhetsområden

Språkcentret

Panisse, Mia, utbildningschef
+3582 215 4593
mia.panisse(a)abo.fi

Pedagogik och lärarfortbildning

Forsberg, Camilla, fortbildningschef
+358 6 324 7136, +358 50 411 5745
camilla.forsberg(a)abo.fi

Samverkan och hållbar utveckling

Riska, Mona, utbildningschef
+358 2 215 3218
mona.riska(a)abo.fi

Öppna universitetet

Saarinen, Majlen, utbildningschef
+358 2 215 4500
majlen.saarinen(a)abo.fi

Personal

 

Linda
Ahlbäck

Ahlbäck, Linda

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning, Samverkan och hållbar utveckling
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 50 383 3837
linda.ahlback(a)abo.fi

 

Christian
Ahläng

Ahläng, Christian

Koordinator och vetenskapsinspiratör
Skolresurs
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 46 920 2306
christian.ahlang(a)abo.fi

 

Mirkka Ali-Laurila
Mirkka
Ali-Laurila

Ali-Laurila, Mirkka

FM, lektor i finska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4208
mirkka.ali-laurila(a)abo.fi

 

vatar_female

Asplin, Kirsi

FM, timlärare i finska
Språkcentret
Strandgatan 2, 65100 VASA
kirsi.asplin(a)abo.fi

 

Ream
Barclay

Barclay, Ream C.

BA, FM/MA, lektor i engelska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4496
ream.barclay(a)abo.fi

 

Andrea Basilier
Andrea
Basilier

Basilier, Andrea

Sekreterare (tjänstledig)
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4666
andrea.basilier(a)abo.fi

 

Petronella
Bergfors

Bergfors, Petronella

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 Vasa
+358 50 472 5759
petronella.bergfors(a)abo.fi

 

Tom Björkfors
Tom
Björkfors

Björkfors, Tom

Undervisningsamanuens
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4548
tom.bjorkfors(a)abo.fi

 

Christel
Björkstrand

Björkstrand, Christel

FD, lektor i engelska
Språkcentret
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7137
christel.bjorkstrand(a)abo.fi

 

Katarina Drugg
Katarina
Drugg

Drugg, Katarina

Utvecklingschef
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 3282
katarina.drugg(a)abo.fi

 

 

Sigrid
Ducander

Ducander, Sigrid

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 3680
sigrid.ducander(a)abo.fi

 

Camilla
Forsberg

Forsberg, Camilla

Fortbildningschef
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7136, +358 50 411 5745
camilla.forsberg(a)abo.fi

 

Johanna
Fredenberg

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

 

Andreas Granberg.
Andreas
Granberg

Granberg, Andreas

Sekreterare
Öppna universitetet
Intyg, tentamensadministration, registrering
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4666
andreas.granberg(a)abo.fi

 

Kristina
Granstedt-Ketola

Granstedt-Ketola, Kristina

FM, amanuens, avdelningsföreståndare
Språkcentret
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7118
kristina.granstedt-ketola(a)abo.fi

 

Catharina
Groop

Groop, Catharina

PD, vice direktör för CLL
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 3762
catharina.groop(a)abo.fi

 

 

Charlotte Grägg
Charlotte
Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7130, +358 50 414 7117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 

Carina Gräsbeck
Carina
Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 

Bodil
Haagensen

Haagensen Bodil

FD, universitetslärare i svenska
Språkcentret
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7070
bodil.haagensen(a)abo.fi

 

Petra Hansson
Petra
Hansson

Hansson, Petra

Ekonomisekreterare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247102, +358 50 345 8010
petra.e.hansson(a)abo.fi

 

 

Annette
Hartvik

Hartvik, Annette

Byråsekreterare
Öppna universitetet
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7129
annette.hartvik(a)abo.fi

 

Ann-Catherine
Henriksson

Henriksson, Ann-Catherine

PeD, Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildningSkolresurs
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 3295
ann-catherine.henriksson(a)abo.fi

 

John Henriksson
John
Henriksson

Henriksson, John

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7460, +358 50 331 2970
john.henriksson(a)abo.fi

 

Mia Henriksson
Mia
Henriksson

Henriksson, Mia

Kommunikatör
Öppna universitetet,
Samverkan och hållbar utveckling
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4904
mia.henriksson(a)abo.fi

 

Roni Hermo
Roni Hermo

Hermo, Roni

FM, Timlärare i finska
Språkcentret
roni.hermo(a)abo.fi

 

 

Maria Holmberg
Maria
Holmberg

Holmberg, Maria

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 3438

maria.c.holmberg(a)abo.fi

 

Katarina
Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 

vatar_femaleHuttunen, Jaana

Studierådgivare
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4365
jaana.huttunen(a)abo.fi

 

Carola Isaksson
Carola
Isaksson

Isaksson, Carola

Ekonomisekreterare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4020
carola.isaksson(a)abo.fi

 

Malin Johansson
Malin
Johansson

Johansson, Malin

FM, universitetslärare i tyska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4877
malin.johansson(a)abo.fi

 

Annina Kainu
Annina Kainu

Kainu, Annina

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet, Samverkan och hållbar utveckling
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4535, +358 50 469 8219
annina.kainu(a)abo.fi

 

Rebecca Karlsson
Rebecca
Karlsson

Karlsson, Rebecca

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4174
rebecca.karlsson(a)abo.fi

 

Linda
Karvonen

Karvonen, Linda

Koordinator, utbildningsplanerare
Skolresurs
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 3916
linda.karvonen(a)abo.fi

 

Elin Kjellberg.
Elin Kjellberg

Kjellberg, Elin

Utbildningsplanerare
Skolresurs
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 3327
elin.kjellberg(a)abo.fi

 

vatar_female

Kongari, Hannah

FM, timlärare
hannah.kongari(a)abo.fi

 

Erkki Koskenniemi
Erkki Koskenniemi

Koskenniemi, Erkki

TD, timlärare i latin
Språkcentret
erkki.koskenniemi(a)abo.fi

 

 

 

Carina Kristola-Backlund
Carina
Kristola-Backlund

Kristola-Backlund, Carina

FM, universitetslärare i ryska och finska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4498
carina.kristola-backlund(a)abo.fi

 

Berit Kurtén
Berit Kurtén

Kurtén, Berit

Projektplanerare, akademilektor emeritus
Skolresurs
Strandgatan 2, rum F524, 65100 VASA
+358 6 324 7364
berit.kurten(a)abo.fi

 

vatar_female

 

Kvist, Maria

FM, timlärare
maria.kvist(a)abo.fi

 

Marjaana
Laaksonen

Laaksonen, Marjaana

FM, universitetslärare i spanska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4463
marjaana.laaksonen(a)abo.fi

 

Satu Laitila
Satu Laitila

Laitila, Satu

Projektchef
Samverkan och hållbar utveckling
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7142, +358 46 920 1968
satu.laitila(a)abo.fi

 

Evelina Lindahl

Lindahl, Evelina

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 50 338 6847
evelina.lindahl(a)abo.fi

 

Iris
Lindahl-Raittila

Lindahl-Raittila, Iris

FD, lektor i engelska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4546
iris.lindahl(a)abo.fi

 

Sofia Lindkvist
Sofia
Lindkvist

Lindkvist, Sofia

FM, PeM, universitetslärare i engelska och akademisk framställning, språkgranskning
Språkcentret
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7695
sofia.lindkvist(a)abo.fi

 

Matilda Londén
Matilda
Londen

Londen, Matilda

Sekreterare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4944
matilda.londen(a)abo.fi

 

 

Christina Loo
Christina Loo

Loo, Christina

Kurssekreterare
Öppna universitetet
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7128, +358 50 383 4660
christina.loo(a)abo.fi

 

Cecilia Lundberg
Cecilia
Lundberg

Lundberg, Cecilia

Utbildningsplanerare
Samverkan och hållbar utveckling
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4950
cecilia.lundberg(a)abo.fi

 

Camilla Lundström
Camilla
Lundström

Lundström, Camilla

Sekreterare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4276
camilla.lundstrom(a)abo.fi

 

Siv
Lundström

Lundström, Siv

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 50 475 9450
siv.lundstrom(a)abo.fi

 

Sarah
Mattila

Mattila, Sarah

FM, universitetslärare i engelska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4547
sarah.mattila(a)abo.fi

 

Daniela
Mattsson

Mattsson, Daniela

FM, universitetslärare i tyska och engelska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4203
daniela.mattsson(a)abo.fi

 

Sofia
Mickelsson

Mickelsson, Sofia

Planerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 64100 VASA
+358 6 324 7997, +358 50 470 5916
sofia.mickelsson(a)abo.fi

 

Linda
Norrgård

Norrgård, Linda

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7146, +358 50 436 5076
linda.norrgard(a)abo.fi

 

Cilla
Nyman

Nyman, Cilla

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 50 428 5615
cilla.nyman(a)abo.fi

 

Maria Nyman
Maria
Nyman

Nyman, Maria

FM, universitetslärare i svenska och kommunikation
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4389
maria.c.nyman(a)abo.fi

 

Katarina Ohls-Ahlskog
Katarina
Ohls-Ahlskog

Ohls-Ahlskog, Katarina

FM, universitetslärare i franska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4218
katarina.ohls-ahlskog(a)abo.fi

 

Emil Oljemark
Emil
Oljemark

Oljemark, Emil

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4300

emil.oljemark(a)abo.fi

 

Niklas Ollila

Ollila, Niklas

FM, översättare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO

+358 50 527 7357
niklas.ollila(a)abo.fi

 

Madelene Orre

Orre, Madelene

Utbildningsplanerare
Samverkan och hållbar utveckling

Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 359 0413
madelene.orre(a)abo.fi

 

Kati Palmberg

Palmberg, Kati

FM, universitetslärare i svenska och kommunikation
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4996
kati.palmberg(a)abo.fi

 

Mia Panisse
Mia Panisse

Panisse, Mia

FD, utbildningschef
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4593
mia.panisse(a)abo.fi

 

Arna Pellas

Pellas, Arna

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 50 522 1300
arna.pellas(a)abo.fi

 

Nancy Pettersson
Nancy
Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare
Öppna universitetetPedagogik och lärarfortbildning 
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

 

Pia Prost

Prost, Pia

Redaktör för Tidskriften Skärgård,
Samverkan och hållbar utveckling
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 50 338 1710
pia.prost(a)abo.fi

 

Alexander Aries
Rancken

Rancken, Alexander Aries

FM, Universitetslärare i svenska

Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 50 432 4234
alexander.rancken(a)abo.fi

 

Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet

Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7148, +358 50 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 

Mona Riska.
Mona Riska

Riska, Mona

Utbildningschef
Samverkan och hållbar utveckling
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 3218
mona.riska(a)abo.fi

 

Janne Roslöf.
Janne Roslöf

Roslöf, Janne

Direktör för CLL
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 3956
janne.roslof(a)abo.fi

 

Tiina Saaresranta.
Tiina Saaresranta

Saaresranta, Tiina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 50 470 4292
tiina.saaresranta(a)abo.fi

 

 

Majlen Saarinen

Saarinen, Majlen

Utbildningschef
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4500
majlen.saarinen(a)abo.fi

 

Charlotta Sandberg
Charlotta
Sandberg

Sandberg, Charlotta

FM, universitetslärare i svenska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4123
charlotta.sandberg(a)abo.fi

 

Lisabet Sandin
Lisabet
Sandin-Kula

Sandin-Kula, Lisabet

Utbildningsplanerare
Samverkan och hållbar utveckling / Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 50 591 0277
lisabet.sandin-kula(a)abo.fi

 

Mia Skog

Skog, Mia

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 50 320 0287
mia.skog(a)abo.fi

 

Bengt-Johan
Skrifvars

Skrifvars, Bengt-Johan

Verksamhetsledare
Skolresurs
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 40 524 6403
bengt-johan.skrifvars(a)abo.fi

 

Jessica Smulter

Smulter, Jessica

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
Tjänstledig

 

 

Camilla Stenbäck

Stenbäck, Camilla

Utbildningsplanerare
Samverkan och hållbar utveckling
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 50 576 0214
camilla.stenback(a)abo.fi

 

Porträtt Åsa Stolpe-Dahlbäck
Åsa Stolpe-
Dahlbäck

Stolpe-Dahlbäck, Åsa

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 50 467 6705
asa.stolpe-dahlback(a)abo.fi

 

Zara Wessberg
Charlotte
Stormbom

Stormbom, Charlotte

FD, timlärare i engelska
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO

charlotte.stormbom(a)abo.fi

 

 

Nina Strandberg

Strandberg, Nina

Sekreterare
Språkcentret
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7394, +358 46 920 5420
nina.strandberg(a)abo.fi

 

Sinikka
Suomalainen

Suomalainen, Sinikka

Utbildningsplanerare
Samverkan och hållbar utveckling
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4870
sinikka.suomalainen(a)abo.fi

 

 

Söderholm, Johanna

FM, timlärare
johanna.soderholm(a)abo.fi

 

Jenny Teir

Teir, Jenny

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 50 533 8376
jenny.teir(a)abo.fi

 

Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare, teamledare i Vasa
Öppna universitetet
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7243, +358 50 408 9139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 

Pekka Tenhonen
Pekka Tenhonen

Tenhonen, Pekka

Utbildningsplanerare
Samverkan och hållbar utveckling
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4769
pekka.tenhonen(a)abo.fi

 

Roland Träskelin

Träskelin, Roland

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning, 
Samverkan och hållbar utveckling
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 50 478 2326
roland.traskelin(a)abo.fi

 

Marika Tuohimetsä

FM, timlärare i italienska
Språkcentret
marika.tuohimetsa(a)abo.fi

 

Laura Vahtera

Vahtera, Laura

FM, universitetslärare i finska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3629
laura.vahtera(a)abo.fi

 

Wenman, Lena

FM, timlärare i teckenspråk
Språkcentret
lena.wenman@abo.fi

 

Wessberg, Zara

FM, universitetslärare i finska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4549, +358 50 477 7078
zara.wessberg(a)abo.fi

 

Sanna West

West, Sanna

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 569 7439
sanna.west(a)abo.fi

 

Marit Vest-Sjöholm
Marit West-
Sjöholm

West-Sjöholm, Marit

FM, universitetslärare i finska
Språkcentret
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7138
marit.west-sjoholm(a)abo.fi

 

Kristina Westerén
Kristina
Westerén

Westerén, Kristina

Utbildningsplanerare
Samverkan och hållbar utveckling
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 40 767 3996
kristina.westeren(a)abo.fi

 

Stefan Westergård
Stefan
Westergård

Westergård, Stefan

Projektassistent
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7015, +35850 436 6908
stefan.westergard(a)abo.fi

 

Sonja Vidjeskog
Sonja Vidjeskog

Vidjeskog, Sonja

FL, lektor i svenska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4592
sonja.vidjeskog(a)abo.fi

 

Jane Wingren

Wingren, Jane

FM, universitetslärare i svenska
Språkcentret
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3620
jane.wingren(a)abo.fi

 

Maria
Wingren

Wingren, Maria

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 46 920 2810
maria.e.wingren(a)abo.fi

 

Fredrik Åberg
Fredrik Åberg

Åberg, Fredrik

Rektor för Hangö sommaruniversitet
+358 400 727 814
rektor(a)hangosommaruni.fi

 

 

Eva Åstrand

Åstrand Eva

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 50 476 1124
eva.astrand(a)abo.fi

 

Carina Österåker

Österåker, Carina

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7454, +358 500 222 935
carina.osteraker(a)abo.fi

Följ & dela