Centret för livslångt lärande

Centret för livslångt lärande

CLL-logoCentret för livslångt lärande (CLL) är Svenskfinlands största enhet för vuxenutbildning. Våra kunder är såväl privatpersoner, myndigheter som företag. Vi anser att näringsliv och samhälle skall kunna dra nytta av högskolornas utbildning, forskning och innovationer. Vi verkar också internationellt och Norden är särskilt viktigt för oss. Dina behov som kund är centrala för oss. Välkommen att lära hela livet!

Fortbildning och övrig verksamhet

Pedagogik och lärarfortbildning

Vi har under många år arrangerat lärarfortbildning samt fortbildning för dig som på något sätt är verksam inom utbildningsfältet eller dess stödfunktioner. Vi kan fortbildning och finns här för dig och din organisation!
vägledning integration

Vägledning, Integration

Vi erbjuder utbildning åt vägledare och handledare inom ramen för flera olika utvecklingsprojekt.
Företagande

Arbetslivskompetens, Företagande

Vi erbjuder kompetensutveckling och stöd för dig som är i behov av ny sysselsättning eller etablering på arbetsmarknaden. Inom ramen för pågående utvecklingsprojekt arrangerar vi aktiviteter som stöder bl a högt utbildade arbetssökandes kompetens och kunnande …
groende gröna växter

Energi, Miljö och hållbar utveckling

Hållbar utveckling omfattar dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Begreppet avser en process som beaktar en långsiktig helhetssyn både ur ett lokalt och globalt perspektiv. Hållbar utveckling bildar därför naturligt en mångvetenskaplig studiehelhet. Baltic University Programme …
dominobrickor

Ledarskap, Kultur och samhälle

Våra ledarskapsutbildningar erbjuder dig en möjlighet att utveckla ditt personliga ledarskap till en framgångsfaktor. Våra utbildningar tar fasta på de kunskaper och kompetenser som dagens ledare behöver i en ny verklighet med förväntningar på större effektivitet, …
Social och hälsovård

Social- och hälsovård

Vi är experter på utveckling av vård och bastrygghet. CLL erbjuder dig möjlighet att utvecklas som expert inom ditt ansvarsområde. Genom att delta i fortbildning har du möjlighet att anta de utmaningar som ett arbetsliv i …
Centret för språk och kommunikation

Centret för Språk och kommunikation

Centret för språk och kommunikation (CSK) är en avdelning vid CLL, som har till uppgift att erbjuda studier i språk och akademisk framställning för alla examensstuderande vid Åbo Akademi. CSK ger kurser såväl i de två …
Novia-oppna-YH

Öppna Yrkeshögskolan

Inom Öppna yrkeshögskolan kan du studera utan att vara inskriven som examensstuderande.Här kan du prova på yrkeshögskolestudier oberoende av tidigare utbildning eller ålder inleda en ny karriär utveckla dig själv hitta just den fortbildning du behöver …
seminarier

Seminarier och konferenser

Aktuella seminarier: 1.3.2018 kl. 15-17:30 Åbo Konstens föränderliga kanon  

Du hittar oss även här