Skriv här det du söker efter!

Centret för livslångt lärande

Centret för livslångt lärande

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL) erbjuder många möjligheter. Kontinuerligt lärande utgör kärnan i all vår verksamhet och vi erbjuder mångvetenskaplig utbildning, fortbildning och projektverksamhet till privatpersoner och organisationer. Vi anser att näringsliv och samhälle ska kunna dra nytta av högskolornas utbildning, forskning och innovationer. Via det kontinuerliga lärandet vill vi arbeta för ett samhälle med ökad mångfald, delaktighet, jämlikhet och hållbarhet.

Välkommen att lära hela livet!

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi

Kontakta oss: cll@abo.fi

Åbo (karta)

Fabriksgatan 2
20500 ÅBO

Vasa (karta)

Strandgatan 2
65100 VASA

Janne Roslöf, direktör för CLL
Tfn +358 50 560 3956
janne.roslof@abo.fi

Catharina Groop, vicedirektör för CLL
Tfn +358 50 428 3762
catharina.groop@abo.fi

Verksamhetsområden

Pedagogik och lärarfortbildning

Camilla Forsberg, fortbildningschef
+358 6 324 7136, +358 50 411 5745
camilla.forsberg(a)abo.fi

Samverkan och hållbar utveckling

Mona Riska, utbildningschef
+358 2 215 3218
mona.riska(a)abo.fi

Öppna universitetet

Majlen Saarinen, utbildningschef
+358 2 215 4500
majlen.saarinen(a)abo.fi

Särskild verksamhet:

Skolresurs

Bengt-Johan Skrifvars, verksamhetsledare
+358 50 560 8977
bengt-johan.skrifvars(a)abo.fi

Personal

 

Linda
Ahlbäck

Ahlbäck, Linda

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning, Samverkan och hållbar utveckling
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 50 383 3837
linda.ahlback(a)abo.fi

 

Christian
Ahläng

Ahläng, Christian

Koordinator och vetenskapsinspiratör
Skolresurs
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 46 920 2306
christian.ahlang(a)abo.fi

 

Andrea Basilier
Andrea
Basilier

Basilier, Andrea

Sekreterare (Tjänstledig)
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4666
andrea.basilier(a)abo.fi

 

Petronella
Bergfors

Bergfors, Petronella

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 Vasa
+358 50 472 5759
petronella.bergfors(a)abo.fi

 

Susann Brännkärr

Brännkärr, Susann

Bokförare, ekonomiservice
+358 46 922 9790
susann.brannkarr(a)abo.fi

 

 

Katarina Drugg
Katarina
Drugg

Drugg, Katarina

Utvecklingschef
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 3282
katarina.drugg(a)abo.fi

 

 

Sigrid
Ducander

Ducander, Sigrid

Utbildningsplanerare (Tjänstledig)
Pedagogik och lärarfortbildning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 3680
sigrid.ducander(a)abo.fi

 

Camilla
Forsberg

Forsberg, Camilla

Fortbildningschef
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7136, +358 50 411 5745
camilla.forsberg(a)abo.fi

 

Johanna
Fredenberg

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

 

Andreas Granberg.
Andreas
Granberg

Granberg, Andreas

Sekreterare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4666
andreas.granberg(a)abo.fi

 

Catharina
Groop

Groop, Catharina

PD, vice direktör för CLL
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 3762
catharina.groop(a)abo.fi

 

Charlotte Grägg
Charlotte
Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7130, +358 50 414 7117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 

Carina Gräsbeck
Carina
Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 

Ylva Gustafsson.
Ylva Gustafsson

Gustafsson, Ylva

Utbildningsplanerare
Samverkan och hållbar utveckling
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 50 522 6333
ylva.gustafsson(a)abo.fi

 

Frederika Haikkola

Haikkola, Frederika

Sekreterare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 50 462 4006
frederika.haikkola(a)abo.fi

 

Petra Hansson
Petra
Hansson

Hansson, Petra

Ekonomisekreterare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247102, +358 50 345 8010
petra.e.hansson(a)abo.fi

 

Annette
Hartvik

Hartvik, Annette

Byråsekreterare
Öppna universitetet
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7129
annette.hartvik(a)abo.fi

 

Ann-Catherine
Henriksson

Henriksson, Ann-Catherine

PeD, Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning, Skolresurs
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 3295
ann-catherine.henriksson(a)abo.fi

 

John Henriksson
John
Henriksson

Henriksson, John

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7460, +358 50 331 2970
john.henriksson(a)abo.fi

 

Mia Henriksson.
Mia
Henriksson

Henriksson, Mia

Kommunikatör
Öppna universitetet,
Samverkan och hållbar utveckling
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4904
mia.henriksson(a)abo.fi

 

Maria Holmberg.
Maria
Holmberg

Holmberg, Maria

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 3438

maria.c.holmberg(a)abo.fi

 

Katarina
Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 

Annina Kainu
Annina Kainu

Kainu, Annina

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet, Samverkan och hållbar utveckling
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4535, +358 50 469 8219
annina.kainu(a)abo.fi

 

Rebecca Karlsson
Rebecca
Karlsson

Karlsson, Rebecca

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4174
rebecca.karlsson(a)abo.fi

 

Linda
Karvonen

Karvonen, Linda

Koordinator
Skolresurs
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 3916
linda.karvonen(a)abo.fi

 

Elin Kjellberg.
Elin Kjellberg

Kjellberg, Elin

Utbildningsplanerare
Skolresurs
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 3327
elin.kjellberg(a)abo.fi

 

Berit Kurtén
Berit Kurtén

Kurtén, Berit

Projektplanerare, akademilektor emeritus
Skolresurs
Strandgatan 2, rum F524, 65100 VASA
+358 6 324 7364
berit.kurten(a)abo.fi

 

Satu Laitila
Satu Laitila

Laitila, Satu

Projektchef
Samverkan och hållbar utveckling
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7142, +358 46 920 1968
satu.laitila(a)abo.fi

 

Eija Laitinen.
Eija
Laitinen

Laitinen, Eija

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 503084482

eija.laitinen(a)abo.fi

 

Matilda Londen.
Matilda Londen

Londen, Matilda

Sekreterare (Tjänstledig)
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4944
matilda.londen(a)abo.fi

 

 

Christina Loo
Christina Loo

Loo, Christina

Kurssekreterare
Öppna universitetet
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7128, +358 50 383 4660
christina.loo(a)abo.fi

 

Cecilia Lundberg
Cecilia
Lundberg

Lundberg, Cecilia

Utbildningsplanerare
Samverkan och hållbar utveckling
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4950
cecilia.lundberg(a)abo.fi

 

Camilla Lundström
Camilla
Lundström

Lundström, Camilla

Sekreterare (Tjänstledig)
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4276
camilla.lundstrom(a)abo.fi

 

Porträtt av Siv Lundström
Siv Lundström

Lundström, Siv

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 50 475 9450
siv.lundstrom(a)abo.fi

 

Sofia
Mickelsson

Mickelsson, Sofia

Planerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 64100 VASA
+358 6 324 7997, +358 50 470 5916
sofia.mickelsson(a)abo.fi

 

Porträtt av Jessica Nylund
Jessica Nylund

Nylund, Jessica

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 50 430 1578
jessica.e.nylund(a)abo.fi

 

 

Cilla
Nyman

Nyman, Cilla

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 50 428 5615
cilla.nyman(a)abo.fi

 

Emil Oljemark
Emil
Oljemark

Oljemark, Emil

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4300

emil.oljemark(a)abo.fi

 

Niklas Ollila

Ollila, Niklas

FM, översättare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO

+358 50 527 7357
niklas.ollila(a)abo.fi

 

Madelene
Orre

Orre, Madelene

Utbildningsplanerare
Samverkan och hållbar utveckling, Öppna universitetet

Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 359 0413
madelene.orre(a)abo.fi

 

Arna Pellas

Pellas, Arna

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 50 522 1300
arna.pellas(a)abo.fi

 

Nancy Pettersson
Nancy
Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet, Pedagogik och lärarfortbildning 
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

 

Pia Prost

Prost, Pia

Redaktör för Tidskriften Skärgård,
Samverkan och hållbar utveckling
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 50 338 1710
pia.prost(a)abo.fi

 

Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Öppna universitetet

Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7148, +358 50 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 

Mona Riska.
Mona Riska

Riska, Mona

Utbildningschef
Samverkan och hållbar utveckling
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 3218
mona.riska(a)abo.fi

 

Charlotta Rosenberg-Meereboer.
Charlotta Rosenberg-Meereboer

Rosenberg-Meereboer,

Charlotta

Sekreterare
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 50 441 4806
charlotta.rosenberg-meereboer(a)abo.fi

 

Janne Roslöf.
Janne Roslöf

Roslöf, Janne

Direktör för CLL
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 3956
janne.roslof(a)abo.fi

 

 

Majlen
Saarinen

Saarinen, Majlen

Utbildningschef
Öppna universitetet
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4500
majlen.saarinen(a)abo.fi

 

Lisabet Sandin
Lisabet
Sandin-Kula

Sandin-Kula, Lisabet

Utbildningsplanerare (Tjänstledig)
Samverkan och hållbar utveckling / Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 50 470 6311
lisabet.sandin-kula(a)abo.fi

 

Mia Skog

Skog, Mia

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 50 320 0287
mia.skog(a)abo.fi

 

Bengt-Johan
Skrifvars

Skrifvars, Bengt-Johan

Verksamhetsledare
Skolresurs
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 50 560 8977
bengt-johan.skrifvars(a)abo.fi

 

Jessica Smulter

Smulter, Jessica

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA

 

 

Camilla
Stenbäck

Stenbäck, Camilla

Utbildningsplanerare
Samverkan och hållbar utveckling
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 50 576 0214
camilla.stenback(a)abo.fi

 

Porträtt Åsa Stolpe-Dahlbäck
Åsa Stolpe-
Dahlbäck

Stolpe-Dahlbäck, Åsa

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 50 467 6705
asa.stolpe-dahlback(a)abo.fi

 

Christina
Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare, teamledare i Vasa
Öppna universitetet
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7243, +358 50 408 9139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 

Pekka Tenhonen
Pekka
Tenhonen

Tenhonen, Pekka

Utbildningsplanerare
Samverkan och hållbar utveckling
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 2 215 4769
pekka.tenhonen(a)abo.fi

 

Roland
Träskelin

Träskelin, Roland

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning, 
Samverkan och hållbar utveckling
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 50 478 2326
roland.traskelin(a)abo.fi

 

Kim Virta

Virta, Kim

Utbildningsplanerare
Skolresurs
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 50 472 3457
kim.virta(a)abo.fi

 

Sanna West

West, Sanna

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 50 569 7439
sanna.west(a)abo.fi

 

Kristina Westerén
Kristina
Westerén

Westerén, Kristina

Utbildningsplanerare
Samverkan och hållbar utveckling
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 40 767 3996
kristina.westeren(a)abo.fi

 

Stefan Westergård
Stefan
Westergård

Westergård, Stefan

Projektassistent
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7015, +35850 436 6908
stefan.westergard(a)abo.fi

 

Maria
Wingren

Wingren, Maria

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 46 920 2810
maria.e.wingren(a)abo.fi

 

Fredrik Åberg
Fredrik Åberg

Åberg, Fredrik

Rektor för Hangö sommaruniversitet
+358 400 727 814
rektor(a)hangosommaruni.fi

 

 

Eva Åstrand

Åstrand Eva

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 50 476 1124
eva.astrand(a)abo.fi

 

Porträtt av Carina Österåker
Carina Österåker

Österåker, Carina

Utbildningsplanerare
Pedagogik och lärarfortbildning
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 324 7454, +358 500 222 935
carina.osteraker(a)abo.fi

Följ & dela