Skriv här det du söker efter!

Centret för livslångt lärande

Centret för livslångt lärande

CLL-logoCentret för livslångt lärande (CLL) är Svenskfinlands största enhet för vuxenutbildning. Våra kunder är såväl privatpersoner, myndigheter som företag. Vi anser att näringsliv och samhälle skall kunna dra nytta av högskolornas utbildning, forskning och innovationer. Vi verkar också internationellt och Norden är särskilt viktigt för oss. Dina behov som kund är centrala för oss. Välkommen att lära hela livet!

CLL:s information om coronaviruset

Kontakt


Följ & dela

CLL i Åbo

Fabriksgatan 2, 20500 Åbo, Finland

CLL i Vasa

Strandgatan 2, 65100 Vasa, Finland