Skriv här det du söker efter!

Biovetenskaper

Biovetenskaper

En biovetare kan genom forskning och praktiska tillämpningar rädda människo- och djurliv, utveckla nya botemedel mot sjukdomar eller skapa metoder och produkter som kan rädda världens havsområden. Biovetenskaper handlar om att förstå och tillämpa information om de minsta beståndsdelarna i människan samt förändringarna i natur och miljö: molekyler, celler och biokemiska processer, genetik, organismer, evolution, ekologi och miljöfrågor. Ditt spetskunnande skaffar du genom att fördjupa dig antingen i människan (bl.a. fysiologi, DNA, människokroppens fascinerande cellulära processer och mekanismer) eller i havsområdena (biologi, biodiversitet, ekosystem och arter). Du kan även välja att studera till ämneslärare i biologi om du brinner för att dela ditt kunnande med andra.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i biovetenskaper kan utgöra en del av Öpuleden på 15 sp till

  • Utbildningslinjen för biovetenskaper
    Detta gör du genom att avlägga 15 sp i biovetenskaper med medelvitsordet 3 vid Åbo Akademis Öppna universitet. Vi erbjuder årligen 4 nätkurser à 5 sp varav två är obligatoriska inom öpuleden (LIFE Biomolekyler och celler samt LIFE Ekologi) och den tredje valbar (antingen LIFE Fysiologiska mekanismer eller LIFE Evolutionen).

Läs mer om Öpuleden.

Kursutbud 2021-2022

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

KURS I BIOKEMI

NÄTKURS LIFE – Biomolekyler och celler, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 6.9-5.11.2021 (i kursen ingår tentamen)
Lärare: FD Peter Mattjus
Anmälan 16-30.8.2021    Till anmälan

NÄTKURS LIFE – Ekologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1.11-31.12.2021 (i kursen ingår tentamen)
Lärare: FD Markus Öst
Anmälan 16.8-21.10.2021    Till anmälan

NÄTKURS LIFE – Evolutionen, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 17.1-20.3.2022 (i kursen ingår tentamen)
Lärare: Professor Kai Lindström
Anmälan 22.11.2021-7.1.2022    Till anmälan

NÄTKURS LIFE – Fysiologiska mekanismer, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14.2-28.4.2022 (i kursen ingår tentamen)
Lärare: FD Malin Åkerfelt
Anmälan 22.11.2021-4.2.2022    Till anmälan


Johanna Fredenberg

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss