Skriv här det du söker efter!

Biovetenskaper

Biovetenskaper

En biovetare kan genom forskning och praktiska tillämpningar rädda människo- och djurliv, utveckla nya botemedel mot sjukdomar eller skapa metoder och produkter som kan rädda världens havsområden. Biovetenskaper handlar om att förstå och tillämpa information om de minsta beståndsdelarna i människan samt förändringarna i natur och miljö: molekyler, celler och biokemiska processer, genetik, organismer, evolution, ekologi och miljöfrågor. Ditt spetskunnande skaffar du genom att fördjupa dig antingen i människan (bl.a. fysiologi, DNA, människokroppens fascinerande cellulära processer och mekanismer) eller i havsområdena (biologi, biodiversitet, ekosystem och arter). Du kan även välja att studera till ämneslärare i biologi om du brinner för att dela ditt kunnande med andra.

Avlagda studier i biovetenskaper kan utgöra en del av Öpuleden på 15 sp till Utbildningsprogrammet i biovetenskaper

Ämne: Biokemi

LIFE Biomolekyler och celler (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5.9–11.11.2022.
Lärare: docent Peter Mattjus.
Anmälan 8.8-28.8.2022.

Ämne: Miljö – och marinbiologi

LIFE Ekologi (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 30.10–31.12.2022.
Lärare: docent Markus Öst.
Anmälan 8.8-21.10.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

Ämne: Miljö – och marinbiologi

LIFE Evolutionen (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 16.1–17.3.2023.
Lärare: professor Kai Lindström.
Anmälan 21.11-8.1.2023.

Ämne: Cellbiologi

LIFE Fysiologiska mekanismer (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 13.2–28.4.2023.
Lärare: FD Mia Åstrand.
Anmälan 21.11.2022-5.2.2023.

Anmäl dig till kurserna här!

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i biovetenskaper kan utgöra en del av Öpuleden på 15 sp till

  • Utbildningsprogrammet i biovetenskaper
    Detta gör du genom att avlägga 15 sp i biovetenskaper med ett medelvitsord på minst 3/5 vid Åbo Akademis Öppna universitet. Vi erbjuder årligen 4 nätkurser à 5 sp. För studenter som ämnar studera cell och molekylär biovetenskap rekommenderas kurserna LIFE Biomolekyler och celler, LIFE Fysiologiska mekanismer och LIFE Ekologi, för miljö- och marinbiologi rekommenderas kurserna LIFE Biomolekyler och celler, LIFE Ekologi och LIFE Evolutionen.

Läs mer om Öpuleden.


Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi