Skriv här det du söker efter!

Biovetenskaper

Biovetenskaper

En biovetare kan genom forskning och praktiska tillämpningar rädda människo- och djurliv, utveckla nya botemedel mot sjukdomar eller skapa metoder och produkter som kan rädda världens havsområden. Biovetenskaper handlar om att förstå och tillämpa information om de minsta beståndsdelarna i människan samt förändringarna i natur och miljö: molekyler, celler och biokemiska processer, genetik, organismer, evolution, ekologi och miljöfrågor. Ditt spetskunnande skaffar du genom att fördjupa dig antingen i människan (bl.a. fysiologi, DNA, människokroppens fascinerande cellulära processer och mekanismer) eller i havsområdena (biologi, biodiversitet, ekosystem och arter). Du kan även välja att studera till ämneslärare i biologi om du brinner för att dela ditt kunnande med andra.

Avlagda studier i biovetenskaper kan utgöra en del av Öpuleden på 15 sp till Utbildningsprogrammet i biovetenskaper

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

GRUNDSTUDIER

Ämne: Biokemi

LIFE Biomolekyler och celler (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 16.9–22.11.2024.
Avgift: 60€
Lärare: docent Peter Mattjus.
Anmälan 12.8–8.9.2024.

Ämne: Miljö – och marinbiologi

LIFE Ekologi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 28.10–22.12.2024.
Avgift: 60€
Lärare: docent Markus Öst.
Anmälan 12.8–20.10.2024.

Anmäl dig till kurserna här!

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Ämne: Miljö – och marinbiologi

LIFE Evolutionen (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 13.1–24.3.2025.
Avgift: 60€
Lärare: professor Kai Lindström.
Anmälan 18.11.2024–6.1.2024.

Ämne: Cellbiologi

LIFE Fysiologiska mekanismer (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 10.2–27.4.2025.
Avgift: 60€
Lärare: N.N.
Anmälan 18.11.2024–2.2.2025.

Anmäl dig till kurserna här!

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i biovetenskaper kan utgöra en del av Öpuleden på 15 sp till

  • Utbildningsprogrammet i biovetenskaper
    Detta gör du genom att avlägga 15 sp i biovetenskaper med ett medelvitsord på minst 3/5 vid Åbo Akademis Öppna universitet. Vi erbjuder årligen 4 nätkurser à 5 sp. För studenter som ämnar studera cell och molekylär biovetenskap rekommenderas kurserna LIFE Biomolekyler och celler, LIFE Fysiologiska mekanismer och LIFE Ekologi, för miljö- och marinbiologi rekommenderas kurserna LIFE Biomolekyler och celler, LIFE Ekologi och LIFE Evolutionen.

Läs mer om Öpuleden.


Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi