Skriv här det du söker efter!

Biovetenskaper

Biovetenskaper

En biovetare kan genom forskning och praktiska tillämpningar rädda människo- och djurliv, utveckla nya botemedel mot sjukdomar eller skapa metoder och produkter som kan rädda världens havsområden. Biovetenskaper handlar om att förstå och tillämpa information om de minsta beståndsdelarna i människan samt förändringarna i natur och miljö: molekyler, celler och biokemiska processer, genetik, organismer, evolution, ekologi och miljöfrågor. Ditt spetskunnande skaffar du genom att fördjupa dig antingen i människan (bl.a. fysiologi, DNA, människokroppens fascinerande cellulära processer och mekanismer) eller i havsområdena (biologi, biodiversitet, ekosystem och arter). Du kan även välja att studera till ämneslärare i biologi om du brinner för att dela ditt kunnande med andra.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i biovetenskaper kan utgöra en del av Öpuleden på 15 sp till

  • Utbildningslinjen för biovetenskaper
    Detta gör du genom att avlägga 15 sp i biovetenskaper med medelvitsordet 3 vid Åbo Akademis Öppna universitet. Vi erbjuder årligen 4 nätkurser à 5 sp varav två är obligatoriska inom öpuleden (LIFE Biomolekyler och celler samt LIFE Ekologi) och den tredje valbar (antingen LIFE Fysiologiska mekanismer eller LIFE Evolutionen).

Öpuleden för biovetenskaper är ny och fortfarande under utveckling, de specifika antagningskriterierna publiceras inom kort. Har du frågor redan nu, kontakta utbildningsplaneraren Johanna Fredenberg.

Läs mer om Öpuleden.

Kursutbud 2021-2022

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

KURS I BIOKEMI

NÄTKURS LIFE – Biomolekyler och celler, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 6.9-5.11.2021 (i kursen ingår tentamen)
Lärare: FD Peter Mattjus
Anmälan 16-30.8.2021    Till anmälan

NÄTKURS LIFE – Ekologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1.11-31.12.2021 (i kursen ingår tentamen)
Lärare: FD Markus Öst
Anmälan 16.8-21.10.2021    Till anmälan

NÄTKURS LIFE – Evolutionen, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 17.1-20.3.2022 (i kursen ingår tentamen)
Lärare: Professor Kai Lindström
Anmälan 22.11.2021-7.1.2022    Till anmälan

NÄTKURS LIFE – Fysiologiska mekanismer, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14.2-28.4.2022 (i kursen ingår tentamen)
Lärare: FD Malin Åkerfelt
Anmälan 22.11.2021-4.2.2022    Till anmälan


Johanna Fredenberg

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss