Skriv här det du söker efter!

Kulturämnen

Kulturämnen

Avlagda studier kan utgöra en del av den nya Öpuleden på 20 sp till Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi. Öpuleden är ännu under utveckling men det går bra att inleda studier inom den under hösten 2022. Har du frågor om den nya Öpuleden, tag gärna kontakt med utbildningsplanerare Katarina Humina på: katarina.humina@abo.fi.

Alla nedanstående kurser kan förstås också avläggas som fristående studier.

 

Kursutbud 2022–2023

Kurser som ingår i Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi

 

Ämne: Humaniora: Kunskap, relevans, reflektion

Historiebruk i humaniora och samhälle (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: start 30.1.2023.
Lärare: FD Anna-Stina Häggblom och FD Andreas Granberg.
Anmälan: senast 21.11.2022-23.1.2023

Ämne: Arbetslivsorientering

Kulturfältets förutsättningar (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 28.2–25.4.2023
Lärare: FM Johanna Slotte Dufva
Anmälan: senast 21.11.2022–21.2.2023

Anmäl dig till kurserna här!

 

Utöver ovanstående kurser erbjuds under läsåret 2022–2023 följande kurser som ingår i den nya Öpuleden:

Här hittar du länkar till Öpus övriga kursutbud inom Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi:

Filosofi
Konstvetenskap
Litteraturvetenskap


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss

Katariina Humina

Utbildningsplanerare 

Centret för livslångt lärande

katarina.humina@abo.fi

Tfn +358 469202261