Skriv här det du söker efter!

Kulturämnen

Kulturämnen

En del av kursubudet kan ingå i Öpuleden på 20 sp till Utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi. Studierna bör vara avlagda med minst ett medelvitsord på 3.

Alla nedanstående kurser kan förstås också avläggas som fristående studier.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

Ämne: Humaniora: Kunskap, relevans, reflektion

Historiebruk i humaniora och samhälle (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursinehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: start 7.10–15.12.2024.
Avgift: 60€
Lärare: FD Andreas Granberg och FD Anna-Stina Hägglund.
Anmälan senast 30.9.2024.

Anmäl dig till kurserna här!


Kursen ingår i Öpuleden till Utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

Ämne: Arbetslivsorientering

Kulturfältets förutsättningar (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 25.2–22.4.2025.
Avgift: 60€
Lärare: FM Johanna Slotte Dufva.
Anmälan senast 20.2.2025.

Anmäl dig till kurserna här!


Kursen ingår i Öpuleden till Utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi.

Utöver ovanstående kurser erbjuds under läsåret 2024–2025 följande kurser som ingår i Öpuleden till Utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi.

Här hittar du länkar till Öpus övriga kursutbud inom Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi:

Filosofi
Konstvetenskap
Litteraturvetenskap

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi