Skriv här det du söker efter!

Socialpolitik

Vårt samhälle är i ständig förändring och dessa förändringar har oftast okända men långsiktiga sociala följdeffekter. Socialpolitiken studerar dessa följder och hur de påverkar välfärden och den sociala tryggheten i samhället. Genom studierna får du utmärkt kompetens att kritiskt granska frågor som exempelvis berör arbetsmarknaden, det socialpolitiska beslutsfattandet, inkomstfördelningen, fattigdomen och jämlikheten i samhället, men du lär dig också att söka lösningar på sociala problem. Förutom kunskaper om socialpolitikens uppkomst, utveckling, funktionssätt och inverkan, samt samspelet mellan samhällens olika aktörer i Finland, får du också inblick i socialpolitiken i Norden och ut i världen.

Artikel: Socialpolitiken formar välfärden

Kursutbud läsåret 2019-2020

► Arrangör: CLL/öppna universitetet
Kursort: Vasa, Academill

Våld i nära relationer från ett traumaperspektiv, 3 sp
Tidpunkt: 10-12.10 2019
Lärare: PD Leo Nyqvist
Anmälan: 19.8-3.10.2019 Till anmälan

Socialjuridik, 6 sp
Tidpunkt: 13.1, 20.1, 23.1, 24.1, 25.1.2020
Lärare: JM Peik Strömsholm, PD Leo Nyqvist
Anmälan: 18.11.2019-7.1.2020 Till anmälan

Fattigdom och fattigdomspolitik, 5 sp
Tidpunkt: 3-5.3, 10-11.3, 31.3.2020
Lärare: PD Camilla Härtull
Anmälan: 18.11.2019-25.2.2020 Till anmälan

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Funktionshinder och handikappolitik, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Våren 2020
Lärare: PM Elisabeth Hästbacka


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet socialpolitik vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet