Skriv här det du söker efter!

Socialpolitik

Vårt samhälle är i ständig förändring och dessa förändringar har oftast okända men långsiktiga sociala följdeffekter. Socialpolitiken studerar dessa följder och hur de påverkar välfärden och den sociala tryggheten i samhället. Genom studierna får du utmärkt kompetens att kritiskt granska frågor som exempelvis berör arbetsmarknaden, det socialpolitiska beslutsfattandet, inkomstfördelningen, fattigdomen och jämlikheten i samhället, men du lär dig också att söka lösningar på sociala problem. Förutom kunskaper om socialpolitikens uppkomst, utveckling, funktionssätt och inverkan, samt samspelet mellan samhällens olika aktörer i Finland, får du också inblick i socialpolitiken i Norden och ut i världen.

Artikel: Socialpolitiken formar välfärden

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i socialpolitik kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Kursutbud 2021-2022

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

DISTANS Våld i nära relationer från ett traumaperspektiv, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 19.10-21.11.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 19.10, 21.10, 22.10
Lärare: PD Leo Nyqvist
Anmälan 16.8-12.10.2021 Till anmälan

DISTANS Globalisering och social hållbarhet, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 23.11-9.12.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 23.11, 25.11, 30.11, 2.12, 9.12.
Lärare: PM Emily Gichuhi
Anmälan 16.8-16.11.2021 Till anmälan

*VASA Att arbeta med flyktingar, 3 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 7.4 , 21.4, 26.4, 28.4.2022
Lärare: FM Sture Enberg
Anmälan 22.11.2021-31.3.2022 Till anmälan

* Kursen arrangeras endast om närstudier kan ordnas


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet