Skriv här det du söker efter!

Socialpolitik

Socialpolitik

Vårt samhälle är i ständig förändring och dessa förändringar har oftast okända men långsiktiga sociala följdeffekter. Socialpolitiken studerar dessa följder och hur de påverkar välfärden och den sociala tryggheten i samhället. Genom studierna får du utmärkt kompetens att kritiskt granska frågor som exempelvis berör arbetsmarknaden, det socialpolitiska beslutsfattandet, inkomstfördelningen, fattigdomen och jämlikheten i samhället, men du lär dig också att söka lösningar på sociala problem. Förutom kunskaper om socialpolitikens uppkomst, utveckling, funktionssätt och inverkan, samt samspelet mellan samhällens olika aktörer i Finland, får du också inblick i socialpolitiken i Norden och ut i världen.

Avlagda Öpukurser i socialpolitik kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Globalisering och social hållbarhet (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 28.1-25.2.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 28.1, 4.2, 18.2, 25.2.
Lärare: PM Emily Vuorenlinna.
Anmälan 21.11.2022-21.1.2023.

Omsorgsteori och anhörigvård (5 sp), nätkurs med distansundervisning. /Annullerad!

Tidpunkt: 7.3-28.3.2023
Lärare: PM Sarah Åkerman.
Anmälan 21.11.2022-28.2.2023.

Välbefinnande som socialpolitisk verksamhet (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.4-4.5.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 4.4, 11.4, 13.4, 18.4, 20.4, 4.5.
Lärare: PD Marina Näsman.
Anmälan 21.11.2022-28.3.2023.

Anmäl dig till kurserna här

Kurs ordnad av samarbetspart

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

 

Att arbeta med flyktingar (3 sp), närundervisning i Mariehamn. /Annullerad!

Tidpunkt: Våren 2023.
Lärare: FM Sture Enberg.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i socialpolitik kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för studievägledning här.


Orre, Madelene

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 359 0413
madelene.orre(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi