Skriv här det du söker efter!

Socialpolitik

Vårt samhälle är i ständig förändring och dessa förändringar har oftast okända men långsiktiga sociala följdeffekter. Socialpolitiken studerar dessa följder och hur de påverkar välfärden och den sociala tryggheten i samhället. Genom studierna får du utmärkt kompetens att kritiskt granska frågor som exempelvis berör arbetsmarknaden, det socialpolitiska beslutsfattandet, inkomstfördelningen, fattigdomen och jämlikheten i samhället, men du lär dig också att söka lösningar på sociala problem. Förutom kunskaper om socialpolitikens uppkomst, utveckling, funktionssätt och inverkan, samt samspelet mellan samhällens olika aktörer i Finland, får du också inblick i socialpolitiken i Norden och ut i världen.

Artikel: Socialpolitiken formar välfärden

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud läsåret 2018-2019

► Arrangör: CLL/öppna universitetet
Kursort: Vasa, Academill

Socialjuridik, 6 sp
Tidpunkt: 1.10, 8.10, 11-13.10.2018
Lärare: PD Leo Nyqvist, JM Peik Strömsholm

Till anmälan

Socialpolitik och mångkulturalism, 5 sp
Tidpunkt: 9-10.11, 30.11-1.12.2018
Lärare: PM Emily Gichuhi

Till anmälan

Familjepolitik, 5 sp
Tidpunkt: 7.1, 9.1, 11.1,12.1.2019
Lärare: PM Josefine Nyby

Till anmälan

Missbruk som samhällsproblem, 5 sp
Tidpunkt: 17.1, 21.1, 24.1, 28.1, 31.1.2019
Lärare: PM Ghita Bodman

Till anmälan

Funktionshinder och handikappolitik, 5 sp /Annullerad!
Tidpunkt: Våren 2019
Lärare: PM Elisabeth Hästbacka

Till anmälan

► Arrangör: Vasa sommarunis filial i Jakobstad

Socialpolitik och mångkulturalism, 5 sp /Annullerad!
Tidpunkt: Hösten 2018
Lärare: PM Emily Gichuhi

Missbruk som samhällsproblem, 5 sp /Annullerad!
Tidpunkt: Hösten 2018
Lärare: PM Ghita Bodman


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet socialpolitik vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet