Skriv här det du söker efter!

Socialpolitik

Socialpolitik

Vårt samhälle är i ständig förändring och dessa förändringar har oftast okända men långsiktiga sociala följdeffekter. Socialpolitiken studerar dessa följder och hur de påverkar välfärden och den sociala tryggheten i samhället. Genom studierna får du utmärkt kompetens att kritiskt granska frågor som exempelvis berör arbetsmarknaden, det socialpolitiska beslutsfattandet, inkomstfördelningen, fattigdomen och jämlikheten i samhället, men du lär dig också att söka lösningar på sociala problem. Förutom kunskaper om socialpolitikens uppkomst, utveckling, funktionssätt och inverkan, samt samspelet mellan samhällens olika aktörer i Finland, får du också inblick i socialpolitiken i Norden och ut i världen.

Avlagda Öpukurser i socialpolitik kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Länk till engelskspråkiga kursutbudet i socialpolitik.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

Vårterminen 2025 ordnas följande kurs på engelska:

  • The Nordic Model of Welfare (5 ECTS), online course with distance teaching.
    Time: 22.3-12.4.2025

Länk till engelskspråkig kurs i socialpolitik läsåret 2024-2025.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i socialpolitik kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för studievägledning här.


Orre, Madelene

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 359 0413
madelene.orre(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi