Skriv här det du söker efter!

Socialpolitik

Vårt samhälle är i ständig förändring och dessa förändringar har oftast okända men långsiktiga sociala följdeffekter. Socialpolitiken studerar dessa följder och hur de påverkar välfärden och den sociala tryggheten i samhället. Genom studierna får du utmärkt kompetens att kritiskt granska frågor som exempelvis berör arbetsmarknaden, det socialpolitiska beslutsfattandet, inkomstfördelningen, fattigdomen och jämlikheten i samhället, men du lär dig också att söka lösningar på sociala problem. Förutom kunskaper om socialpolitikens uppkomst, utveckling, funktionssätt och inverkan, samt samspelet mellan samhällens olika aktörer i Finland, får du också inblick i socialpolitiken i Norden och ut i världen.

Artikel: Socialpolitiken formar välfärden

Kursutbud läsåret 2020-2021

Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande planerade närstudiekurser beroende på läget med coronapandemin.
Vid ev. ändringar meddelas alla anmälda per e-post.

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

Kursort: Vasa

NÄTKURS Våld i nära relationer från ett traumaperspektiv, 3 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 22.10-7.12.2020, obligatoriskt deltagande via Zoom: 22.10, 23.10, 24.10.
Lärare: PD Leo Nyqvist
Anmälan senast: 7.10.2020 Till anmälan

NÄTKURS Familjepolitik, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 26.10-1.12.2020
Lärare: PD Josefine Nyby
Anmälan senast: 11.10.2020 Till anmälan

Att arbeta med flyktingar, 3 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 8.4, 15.4, 22.4, 29.4.2021
Lärare: FM Sture Enberg
Anmälan senast: 24.3.2021 Till anmälan

Socialjuridik, 6 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Våren 2021
Lärare: NN
Till anmälan

 

► Arrangör: Närpes vi/Kristinestad mi
Missbruk som samhällsproblem, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 15-16.1, 22-23.1 2021
Lärare: PD Ghita Bodman

 

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland
Missbruk som samhällsproblem, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 2-4.10.2020
Lärare: PD Ghita Boman


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi
Öpuleden: utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa)
Tillbaka till öppna universitetet