Skriv här det du söker efter!

Socialpolitik

Socialpolitik

Vårt samhälle är i ständig förändring och dessa förändringar har oftast okända men långsiktiga sociala följdeffekter. Socialpolitiken studerar dessa följder och hur de påverkar välfärden och den sociala tryggheten i samhället. Genom studierna får du utmärkt kompetens att kritiskt granska frågor som exempelvis berör arbetsmarknaden, det socialpolitiska beslutsfattandet, inkomstfördelningen, fattigdomen och jämlikheten i samhället, men du lär dig också att söka lösningar på sociala problem. Förutom kunskaper om socialpolitikens uppkomst, utveckling, funktionssätt och inverkan, samt samspelet mellan samhällens olika aktörer i Finland, får du också inblick i socialpolitiken i Norden och ut i världen.

Avlagda Öpukurser i socialpolitik kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Länk till engelskspråkiga kursutbudet i socialpolitik.

Fattigdom och fattigdomspolitik (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 30.1-13.2.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 30.1, 1.2, 6.2, 8.2, 13.2.
Lärare: PD Camilla Härtull.
Anmälan 20.11.2023-23.1.2024

Anmäl dig till kurserna här

Vårterminen 2024 ordnas följande kurs på engelska:

  • The Nordic Model of Welfare (5 sp), nätkurs med distansundervisning.
    Tidpunkt: 9-18.4.2024

Länk till engelskspråkiga kurser i socialpolitik läsåret 2023-2024.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i socialpolitik kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för studievägledning här.


Orre, Madelene

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 359 0413
madelene.orre(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi