Skriv här det du söker efter!

Ungdomsvetenskap

Ungdomsvetenskap är en mångvetenskaplig studiehelhet som behandlar ungdom och ungdomsfrågor ur socialvetenskaplig, hälsovetenskaplig och pedagogisk synvinkel. Ungdomsvetenskap ger kunskap om ungdomars livsvillkor i dagens samhälle och hur man förbättrar dessa.

Artikel: Ungdomsvetenskapen tänker på framtidens vuxna

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud läsåret 2018-2019

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

Delaktighet och politiskt intresse bland unga, 5 sp
Tidpunkt: 6.11, 13.11, 20.11, 27.11.2018
Lärare: PM Thomas Karv

Till anmälan

GRUNDSTUDIER
Ungdomars psykiska hälsa, 5 sp
Tidpunkt: 25.9, 27.9, 2.10, 4.10, 9.10.2018
Lärare: Speciallärare Heikki Kurkiala

Till anmälan

Ungdomskulturer och medieanvändning, 5 sp
Tidpunkt: 16-17.11, 14-15.12.2018
Lärare: PD Camilla Granholm

Till anmälan

Socialt arbete bland unga, 5 sp
Tidpunkt: 18-19.1, 15-16.2.2019
Lärare: PD Camilla Granholm

Till anmälan

Unga med risk för marginalisering, 5 sp
Tidpunkt: 13-14.3, 27-28.3.2019
Lärare: PeM Johanna Mickos

Till anmälan

Konsten att samtala – grundläggande samtalsmetodik, 5 sp
Tidpunkt: 29-30.3, 5-6.4.2019
Lärare: FL Lilian Rönnqvist

Till anmälan

► Arrangör: Vasa sommaruniversitet

Unga med risk för marginalisering, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Hösten 2018
Lärare: PeM Johanna Mickos

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

Ungdomskulturer och medieanvändning, 5 sp
Tidpunkt: 29-30.9, 13-14.10.2018
Lärare: PD Camilla Granholm

Unga med risk för marginalisering, 5 sp
Tidpunkt: 26-28.4.2019
Lärare: PeM Johanna Mickos


Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7130, +358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 


Läs mera om biämnet ungdomsvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet