Skriv här det du söker efter!

Ungdomsvetenskap

Ungdomsvetenskap

Ungdomsvetenskap är en mångvetenskaplig studiehelhet som behandlar ungdom och ungdomsfrågor ur socialvetenskaplig, hälsovetenskaplig och pedagogisk synvinkel. Ungdomsvetenskap ger kunskap om ungdomars livsvillkor i dagens samhälle och hur man förbättrar dessa.

Grundstudier i ungdomsvetenskap (25 sp) består av följande kurser:
Ungdomars psykiska hälsa, 5 sp
Ungdomskulturer och medieanvändning, 5 sp
Socialt arbete bland unga, 5 sp
Unga med risk för marginalisering, 5 sp
Konsten att samtala – grundläggande samtalsmetodik, 5 sp

GRUNDSTUDIER

Ungdomskulturer och medieanvändning (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 30.9-13.10.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 30.9, 1.10, 5.10, 10.10, 13.10.
Lärare: PD Camilla Granholm.
Anmälan 8.8-20.9.2022.

Ungdomars psykiska hälsa (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 31.10-15.12. 2022.
Lärare: docent Jessica Hemberg.
Anmälan 8.8-21.10.2022.

Anmäl dig till kurserna här

GRUNDSTUDIER

Unga med risk för marginalisering (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 14.1-2.2.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 14.1, 21.1, 26.1, 2.2.
Lärare: PeM Johanna Mickos-Spigiel.
Anmälan 21.11.2022-4.1.2023.

Konsten att samtala – grundläggande samtalsmetodik (5 sp), närundervisning i Vasa.*

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 8-9.3, 22-23.3.2023.
Lärare: FL Lilian Rönnqvist.
Anmälan 21.11.2022-26.2.2023.

*Endast närundervisning, ej distans.

Socialt arbete bland unga (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11-29.4.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 11.4, 18.4, 20.4, 28.4, 29.4.
Lärare: PD Camilla Granholm.
Anmälan 21.11.2022-1.4.2023.

ÄMNESSTUDIER

Hälsofrämjande arbete med unga (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 30.1-19.3. 2023.
Lärare: docent Jessica Hemberg.
Anmälan 21.11.2022-20.1.2023.

Läs mera om studiehelheten Ungdomsarbete (40 sp)

Anmäl dig till kurserna här

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Ungdomars psykiska hälsa (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11-12.3, 22-23.4.2023.
Lärare: familjeterapeut, psykoterapeut Heikki Kurkiala.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Du kan boka in dig för studievägledning här.


Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 


Läs mera om biämnet ungdomsvetenskap vid Åbo Akademi