Skriv här det du söker efter!

Ungdomsvetenskap

Ungdomsvetenskap

Ungdomsvetenskap är en mångvetenskaplig studiehelhet som behandlar ungdom och ungdomsfrågor ur socialvetenskaplig, hälsovetenskaplig och pedagogisk synvinkel. Ungdomsvetenskap ger kunskap om ungdomars livsvillkor i dagens samhälle och hur man förbättrar dessa.

Grundstudier i ungdomsvetenskap (25 sp) består av följande kurser:
Ungdomars psykiska hälsa, 5 sp
Ungdomskulturer och medieanvändning, 5 sp
Socialt arbete bland unga, 5 sp
Unga med risk för marginalisering, 5 sp
Konsten att samtala – grundläggande samtalsmetodik, 5 sp

GRUNDSTUDIER

Konsten att samtala – grundläggande samtalsmetodik (5 sp), nätkurs med distansundervisning/närundervisning i Vasa.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 29.9-13.10.2023, obligatoriskt deltagande i närundervisning i Vasa och via Zoom: 29.9 (Vasa), 30.9 (Vasa), 10.10 (Zoom), 12.10 (Zoom), 13.10 (Zoom).
Lärare: PeM Kicki Häggblom
Anmälan 7.8-19.9.2023.

Ungdomars psykiska hälsa (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 30.10-13.12.2023, valfritt deltagande via Zoom: 31.10 (introduktion), 23.11.
Lärare: docent Jessica Hemberg.
Anmälan 7.8-16.10.2023.

Anmäl dig till kurserna här

GRUNDSTUDIER

Unga med risk för marginalisering (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 13.1-1.2.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 13.1, 18.1, 27.1, 1.2.
Lärare: PeM Johanna Mickos-Spigiel
Anmälan 20.11.2023-1.1.2024.

Ungdomskulturer och medieanvändning (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5-19.3.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 5.3, 7.3, 12.3, 14.3, 19.3.
Lärare: PeD Matilda Ståhl
Anmälan 20.11.2023-22.2.2024

Socialt arbete bland unga (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12-23.4.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 12.4, 13.4, 17.4, 19.4, 23.4.
Lärare: PD Camilla Granholm
Anmälan 20.11.2023-1.4.2024.

ÄMNESSTUDIER

Psykosociala interventioner bland unga (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 15.1-10.3.2024.
Lärare: PM Maria Dahlberg.
Anmälan 20.11.2023-3.1.2024.

Läs mera om studiehelheten Ungdomsarbete (5-60 sp)

Anmäl dig till kurserna här

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Vasa sommaruniversitet.

Ungdomars psykiska hälsa (5 sp), närundervisning i Jakobstad.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: våren 2024.
Lärare: psykoterapeut, familjeterapeut Heikki Kurkiala.

Anmäl dig till Vasa sommaruniversitets kurser här.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Konsten att samtala – grundläggande samtalsmetodik (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: våren 2024.
Lärare: FL Lilian Rönnqvist.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Du kan boka in dig för studievägledning här.


Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 


Läs mera om biämnet ungdomsvetenskap vid Åbo Akademi