Skriv här det du söker efter!

Ungdomsvetenskap

Ungdomsvetenskap är en mångvetenskaplig studiehelhet som behandlar ungdom och ungdomsfrågor ur socialvetenskaplig, hälsovetenskaplig och pedagogisk synvinkel. Ungdomsvetenskap ger kunskap om ungdomars livsvillkor i dagens samhälle och hur man förbättrar dessa.

Artikel: Ungdomsvetenskapen tänker på framtidens vuxna

Grundstudier i ungdomsvetenskap (25 sp) består av följande kurser:
Ungdomars psykiska hälsa, 5 sp
Ungdomskulturer och medieanvändning, 5 sp
Socialt arbete bland unga, 5 sp
Unga med risk för marginalisering, 5 sp
Konsten att samtala – grundläggande samtalsmetodik, 5 sp

Kursutbud läsåret 2020-2021

Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande planerade närstudiekurser beroende på läget med coronapandemin.
Vid ev. ändringar meddelas alla anmälda per e-post.

Obs! Fr o m 23.11.2020 ny anmälningsblankett och ändrad annulleringstid! Se mera info på anmälningssidan.

 

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet

Kursort: Vasa

NÄTKURS Lagstiftning om barn och unga, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 2.11-6.12.2020
Lärare: docent Jessica Hemberg
Anmälan senast: 18.10.2020

NÄTKURS Hälsofrämjande arbete med unga, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 6.4-15.5.2021
Lärare: docent Jessica Hemberg
Anmälan senast: 30.3.2021 Till anmälan

GRUNDSTUDIER

NÄTKURS Unga med risk för marginalisering, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 26.9-31.10.2020, obligatoriskt deltagande via Zoom: 26.9, 27.9, 8.10.
Lärare: PeM Johanna Mickos-Spigiel
Anmälan senast: 11.9.2020

NÄTKURS Ungdomskulturer och medieanvändning, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 13.11-28.12. 2020, obligatoriskt deltagande via Zoom: 13.11, 14.11, 11.12, 12.12.
Lärare: PD Camilla Granholm
Anmälan senast: 29.10.2020

NÄTKURS Socialt arbete bland unga, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 22.1-13.2.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 22.1, 23.1, 12.2, 13.2.
Lärare: PD Camilla Granholm
Anmälan senast: 15.1.2021

NÄTKURS Ungdomars psykiska hälsa, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 16.2-17.3.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 16.2, 18.2, 23.2, 25.2, 9.3, 17.3. Obs! Nytt datum!
Lärare: Speciallärare Heikki Kurkiala
Anmälan senast: 6.2.2021

NÄTKURS Konsten att samtala – grundläggande samtalsmetodik, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 7.4-24.4.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 7.4, 8.4, 23.4, 24.4
Lärare: FL Lilian Rönnqvist
Anmälan senast: 28.3.2021 Till anmälan


Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7130, +358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 


Läs mera om biämnet ungdomsvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet