Skriv här det du söker efter!

Ungdomsvetenskap

Ungdomsvetenskap

Ungdomsvetenskap är en mångvetenskaplig studiehelhet som behandlar ungdom och ungdomsfrågor ur socialvetenskaplig, hälsovetenskaplig och pedagogisk synvinkel. Ungdomsvetenskap ger kunskap om ungdomars livsvillkor i dagens samhälle och hur man förbättrar dessa.

Grundstudier i ungdomsvetenskap (25 sp) består av följande kurser:
Ungdomars psykiska hälsa, 5 sp
Ungdomskulturer och medieanvändning, 5 sp
Socialt arbete bland unga, 5 sp
Unga med risk för marginalisering, 5 sp
Konsten att samtala – grundläggande samtalsmetodik, 5 sp

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på Öpus kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Konsten att samtala – grundläggande samtalsmetodik (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 25.9-10.10.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 25.9, 3.10, 8.10, 10.10.
Avgift: 60€.
Lärare: PeM, arbetshandledare Linda Norrgård.
Anmälan senast 13.9.2024.

Ungdomars psykiska hälsa (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 28.10-11.12. 2024, valfri distansundervisning via Zoom: 28.10 (introduktion), 11.11.
Avgift: 60€.
Lärare: PhD, docent Jessica Hemberg.
Anmälan senast 14.10.2024.

Anmäl dig till kurserna här

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

GRUNDSTUDIER

Socialt arbete bland unga (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 25-27.10, 7.11.2024.
Lärare: PD Camilla Granholm.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på Öpus kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Unga med risk för marginalisering (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11.1-30.1.2025, obligatoriskt deltagande via Zoom: 11.1, 16.1, 25.1, 30.1.
Avgift: 60€.
Lärare: PeM Johanna Mickos-Spigiel.
Anmälan senast 17.12.2024.

Socialt arbete bland unga (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 3.4-16.4.2025, obligatoriskt deltagande via Zoom: 3.4, 7.4, 11.4, 12.4, 16.4.
Avgift: 60€.
Lärare: PD Camilla Granholm.
Anmälan 18.11.2024-24.3.2025.

Ungdomskulturer och medieanvändning (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: vårterminen 2025.
Avgift: 60€.
Lärare: PeD Matilda Ståhl.

ÄMNESSTUDIER

Hälsofrämjande arbete med unga (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 27.1-16.3. 2025, valfri distansundervisning via Zoom: 27.1 (introduktion), 10.2.
Avgift: 75€.
Lärare: PhD, docent Jessica Hemberg.
Anmälan 18.11.2024-15.1.2025.

Du kan boka in dig för studievägledning här.


Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 


Läs mera om biämnet ungdomsvetenskap vid Åbo Akademi