Skriv här det du söker efter!

Ungdomsvetenskap

Ungdomsvetenskap är en mångvetenskaplig studiehelhet som behandlar ungdom och ungdomsfrågor ur socialvetenskaplig, hälsovetenskaplig och pedagogisk synvinkel. Ungdomsvetenskap ger kunskap om ungdomars livsvillkor i dagens samhälle och hur man förbättrar dessa.

Artikel: Ungdomsvetenskapen tänker på framtidens vuxna

Grundstudier i ungdomsvetenskap (25 sp) består av följande kurser:
Ungdomars psykiska hälsa, 5 sp
Ungdomskulturer och medieanvändning, 5 sp
Socialt arbete bland unga, 5 sp
Unga med risk för marginalisering, 5 sp
Konsten att samtala – grundläggande samtalsmetodik, 5 sp

Kursutbud läsåret 2019-2020

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet
Kursort: Vasa

GRUNDSTUDIER
Ungdomars psykiska hälsa, 5 sp
Tidpunkt: 24.9, 26.9, 1.10, 3.10, 8.10.2019
Lärare: Speciallärare Heikki Kurkiala
Anmälan: 19.8-17.9.2019 
Till anmälan

Ungdomskulturer och medieanvändning, 5 sp
Tidpunkt: 15-16.11, 13-14.12.2019
Lärare: PD Camilla Granholm
Anmälan: 19.8-8.11.2019 Till anmälan

Socialt arbete bland unga, 5 sp
Tidpunkt: 24-25.1, 14-15.2.2020
Lärare: PD Camilla Granholm
Anmälan: 18.11.2019-17.1.2020 Till anmälan

Unga med risk för marginalisering, 5 sp
Tidpunkt: 11.3, 12.3, 25.3, 8.4.2020
Lärare: PeM Johanna Mickos-Spigiel
Anmälan: 18.11.2019-4.3.2020 Till anmälan

Konsten att samtala – grundläggande samtalsmetodik, 5 sp /Nya datum!
Tidpunkt: 11-12.8, 25-26.8.2020
Lärare: FL Lilian Rönnqvist

► Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab, Vörå

Ungdomars psykiska hälsa, 5 sp
Tidpunkt: 14-15.2, 6-7.3.2020
Lärare: Speciallärare Heikki Kurkiala

► Arrangör: Vasa sommaruniversitet, Närpes vi, Kristinestad mi

Unga med risk för marginalisering, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Hösten 2019
Kursort: Närpes
Lärare: PeM Johanna Mickos-Spigiel


Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7130, +358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 


Läs mera om biämnet ungdomsvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet