Skriv här det du söker efter!

Ungdomsvetenskap

Ungdomsvetenskap är en mångvetenskaplig studiehelhet som behandlar ungdom och ungdomsfrågor ur socialvetenskaplig, hälsovetenskaplig och pedagogisk synvinkel. Ungdomsvetenskap ger kunskap om ungdomars livsvillkor i dagens samhälle och hur man förbättrar dessa.

Artikel: Ungdomsvetenskapen tänker på framtidens vuxna

Grundstudier i ungdomsvetenskap (25 sp) består av följande kurser:
Ungdomars psykiska hälsa, 5 sp
Ungdomskulturer och medieanvändning, 5 sp
Socialt arbete bland unga, 5 sp
Unga med risk för marginalisering, 5 sp
Konsten att samtala – grundläggande samtalsmetodik, 5 sp

Kursutbud 2021-2022

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet

NÄTKURS Psykosociala interventioner bland unga, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 7.2-20.3.2022
Lärare: PM Maria Dahlberg
Anmälan 22.11.2021-28.1.2022
Till anmälan

Läs mera om studiehelheten Ungdomsarbete 40 sp

GRUNDSTUDIER

DISTANS Unga med risk för marginalisering, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 25.9-14.10.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 25.9, 2.10, 7.10, 14.10.
Lärare: PeM Johanna Mickos-Spigiel
Anmälan 16.8-15.9.2021 Till anmälan

NÄTKURS Ungdomars psykiska hälsa, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1.11-12.12. 2021
Lärare: docent Jessica Hemberg
Anmälan 16.8-22.10.2021 Till anmälan

Läs mera om studiehelheten Ungdomsarbete 40 sp

DISTANS Ungdomskulturer och medieanvändning, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14.1-29.1.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 14.1, 15.1, 21.1, 28.1, 29.1.
Lärare: PD Camilla Granholm
Anmälan 22.11.2021-4.1.2022 Till anmälan

*VASA Konsten att samtala – grundläggande samtalsmetodik, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 9-10.3, 23-24.3.2022
Lärare: FL Lilian Rönnqvist
Anmälan 22.11.2021-27.2.2022 Till anmälan

*Endast närstudier, ej distans.

DISTANS Socialt arbete bland unga, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 8.4-23.4.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 8.4, 9.4, 13.4, 22.4, 23.4.
Lärare: PD Camilla Granholm
Anmälan 22.11.2021-29.3.2022  Till anmälan


Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

Läs mera om biämnet ungdomsvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet