Skriv här det du söker efter!

Öppna webbkurser – moocar

Öppna webbkurser – moocar

Här finns de moocar som Åbo Akademi för närvarande erbjuder. Mooc står för ”massive open online course”, fristående kurser öppna online för alla intresserade.

Moocar är öppna webbkurser som vem som helst kan delta i. Det finns inga inträdeskrav för kurserna men vissa förkunskaper kan rekommenderas. Moocarna är distanskurser, det vill säga de kan genomföras helt på nätet. Kurserna tillåter ofta att man kan starta när man vill under en viss tidsperiod och att inlämningsdatum är flexibla.

Att delta i en mooc är gratis, men om du vill ha intyg eller registrering av studiepoäng för avlagd kurs så erlägger du Öppna universitetets studieavgift, som är 50 euro/termin (avgiften gäller inte ÅA:s inskrivna grundstuderande och doktorander).

Eventuella studiepoäng för kurser arrangerade av FiTech registreras gratis och enligt ett annat system. Se direkt under kursinfon för Introduktion till informationsteknologi.

Mooc-kurserna värderas i studiepoäng. Kursen kan räknas in i en examen vid Åbo Akademi (åtminstone som fri kurs).

Att delta i en mooc är gratis, men om du vill ha intyg eller registrering av studiepoäng för avlagd kurs så erlägger du Öppna universitetets studieavgift, som är 50 euro/termin (avgiften gäller inte ÅA:s inskrivna grundstuderande och doktorander).

Om du vill ha en officiell studieprestation får du det alltså genom att anmäla dig till och anhålla om det från Öppna universitetet (opu@abo.fi) efter avslutad kurs och då betala studieavgiften.

Studieprestationen ges i form av intyg som anger omfattningen i studiepoäng (sp) eller genom registrering i Peppi (gäller kursdeltagare som är inskrivna för grund- eller doktorandstudier vid ÅA eller inskrivna vid Öppna universitetet).

Studerande vid annan finländsk högskola ber om ett studieutdrag från studinfo@abo.fi efter att studieprestationen registrerats, vilket hen skickar till sitt hemuniversitet för tillgodoräkning enligt hemuniversitetets instruktioner. (Andra universitets examensstuderande betalar Öpuavgiften om de vill att sp registreras för en mooc som inte ingår i någon form av organiserat samarbete mellan Åbo Akademi och andra universitet.)

Frågor om moocarna riktas till opu@abo.fi.

Delve into the energy transition to understand how we can change the energy system to achieve sustainability.

Go to course.

A MOOC with 6 interactive learning modules. The course includes inclusive education related topics to help HE faculty to build the soft skills and competences and integrate inclusive learning and teaching practices.

Go to course.

Målet med den här mooc-kursen är att ge insyn i IT och dess betydelse för digitaliseringen. Kursen lämpar sig för alla som är nyfikna på vad informationsteknologi är, och också för personer som funderar på vidare studier i IT. Kursen är på svenska.

OBS för denna kurs registreras eventuella studiepoäng gratis och på ett annat sätt – läs mera under Feedback, studiepoäng och digitalt kompetensmärke på FiTechs kurssida.

Till kursen.

Uppdaterad 20.3.2023