Skriv här det du söker efter!

Öppna webbkurser – MOOCs

Öppna webbkurser – MOOCs

Här finns de MOOCs som Åbo Akademi för närvarande erbjuder. MOOC står för ”massive open online course”. Det är fristående kurser öppna online för alla intresserade.

Delve into the energy transition to understand how we can change the energy system to achieve sustainability.

Go to course.

A MOOC with 6 interactive learning modules. The course includes inclusive education related topics to help HE faculty to build the soft skills and competences and integrate inclusive learning and teaching practices.

Go to course.

Målet med den här MOOC-kursen är att ge insyn i IT och dess betydelse för digitaliseringen. Kursen lämpar sig för alla som är nyfikna på vad informationsteknologi är, och också för personer som funderar på vidare studier i IT. Kursen är på svenska.

Till kursen.

Uppdaterad 11.1.2023