Skriv här det du söker efter!

Logopedi

Kommunikationsförmåga är viktigt för oss alla. De flesta av oss kommunicerar med tal men om talet inte fungerar kan man använda andra kommunikationssätt, som till exempel teckenspråk, bliss-språk eller tekniska hjälpmedel. Logopedin är ett vetenskapsområde som inbegriper olika kommunikationsfunktioner såsom röst, tal och språk, men det omfattar också ät- och sväljningsfunktioner. Logopedisk forskning undersöker störningar i dessa funktioner, behandlingen av störningarna och behandlingarnas effekt. Utbildningen ger dig kompetens att identifiera och behandla störningar i kommunikationsförmåga, tal, språk och röst hos barn och vuxna. Det kan exempelvis vara fråga om vuxna med röststörningar eller afasi eller barn med språkstörning eller stamning.

Logopedi, 25 sp

  • Grunder i talvetenskaper, 5 sp
  • Rösten, 5 sp
  • Utvecklingen av språk, tal och kommunikation, 5 sp
  • Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder, 5 sp
  • Introduktion till beteendevetenskaplig forskning, 5 sp

Kursutbud 2020-2021

Arrangör: CLL/öppna univeristetet

GRUNDSTUDIER (25 sp)

NÄTKURS Grunder i talvetenskaper, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: 16.10 kl 16:30-20:30, 17.10 kl 10:00-16:00, 23.10 kl 16:30-20:30 , 24.10 kl 10:00-16:00, 7.11 kl 10:00-16:00.
Lärare : professor emerita Susanna Sid
Max antal 20 personer.
Anmälan 17.8-30.9.2020 Till anmälan

NÄTKURS Rösten, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: Våren 2021. Föreläsningar på distans.
Lärare: professor emerita Susanna Sid
Max antal 20 personer.
Anmälan fr.o.m. 23.11.2020 Till anmälan


Camilla Lundström
Camilla Lundström

Lundström, Camilla

Kurssekreterare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4276
camilla.lundstrom(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet logopedi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet