Skriv här det du söker efter!

Logopedi

Kommunikationsförmåga är viktigt för oss alla. De flesta av oss kommunicerar med tal men om talet inte fungerar kan man använda andra kommunikationssätt, som till exempel teckenspråk, bliss-språk eller tekniska hjälpmedel. Logopedin är ett vetenskapsområde som inbegriper olika kommunikationsfunktioner såsom röst, tal och språk, men det omfattar också ät- och sväljningsfunktioner. Logopedisk forskning undersöker störningar i dessa funktioner, behandlingen av störningarna och behandlingarnas effekt. Utbildningen ger dig kompetens att identifiera och behandla störningar i kommunikationsförmåga, tal, språk och röst hos barn och vuxna. Det kan exempelvis vara fråga om vuxna med röststörningar eller afasi eller barn med språkstörning eller stamning.

Logopedi, 25 sp

  • Grunder i talvetenskaper, 5 sp
  • Rösten, 5 sp
  • Utvecklingen av språk, tal och kommunikation, 5 sp
  • Alternativ och kompletterande kommunikation, 5 sp
  • Introduktion till beteendevetenskaplig forskning, 5 sp

Kursutbud 2021-2022

Arrangör: CLL/öppna univeristetet

LOGOPEDI (25 SP) – GRUNDSTUDIER

DISTANSKURS Utvecklingen av språk, tal och kommunikation, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 15.9-9.10.2021
onsdagar 17.30-19.00 och lördagar 10–16 (24 h)
Lärare: Professor emerita Susanna Sid (Simberg)
Anmälan 16.8-7.9.2021   Till anmälan

NÄTKURS Introduktion till beteendevetenskap, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 27.9-17.12.2021
Virtuella närstudietillfällen: 2.10.2021 klockan 10–13 och 16.10.2021 klockan 10-13
Lärare: Docent Jan Antfolk
Anmälan 16.8-19.9.2021
OBS: kursen hittas under ämnet psykologi i kursanmälan   Till anmälan

ÅBO Alternativ och kompletterande kommunikation, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14-15.1.2022 och 11-12.2.2022, virtuell träff 26.1.2022
fredagar 17.30-20.00 och lördagar 9.00-16.00 på plats i Åbo. Virtuell träff onsdagen den 26.1 klockan 18.00-19.30 (24h)
Lärare: FM Annette Nylund
Anmälan 22.11.2021-6.1.2022   Till anmälan


Rebecca Karlsson
Rebecca Karlsson

Karlsson, Rebecca

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4174
rebecca.karlsson(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet logopedi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet