Skriv här det du söker efter!

Logopedi

Kommunikationsförmåga är viktigt för oss alla. De flesta av oss kommunicerar med tal men om talet inte fungerar kan man använda andra kommunikationssätt, som till exempel teckenspråk, bliss-språk eller tekniska hjälpmedel. Logopedin är ett vetenskapsområde som inbegriper olika kommunikationsfunktioner såsom röst, tal och språk, men det omfattar också ät- och sväljningsfunktioner. Logopedisk forskning undersöker störningar i dessa funktioner, behandlingen av störningarna och behandlingarnas effekt. Utbildningen ger dig kompetens att identifiera och behandla störningar i kommunikationsförmåga, tal, språk och röst hos barn och vuxna. Det kan exempelvis vara fråga om vuxna med röststörningar eller afasi eller barn med språkstörning eller stamning.

Logopedi, 25 sp

  • Grunder i talvetenskaper, 5 sp
  • Rösten, 5 sp
  • Utvecklingen av språk, tal och kommunikation, 5 sp
  • Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder, 5 sp
  • Introduktion till beteendevetenskaplig forskning, 5 sp

Kursutbud 2020-2021

Arrangör: CLL/öppna univeristetet

GRUNDSTUDIER (25 sp)

Grunder i talvetenskaper, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 16.10 kl 16:30-20:30, 17.10 kl 10:00-16:00, 23.10 kl 16:30-20:30 , 24.10 kl 10:00-16:00, 7.11 kl 10:00-16:00.
Lärare: professor emerita Susanna Sid (Susanna.Simberg@abo.fi)
Max antal 20 personer.

Rösten, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: Zoom tillfällen 22.1, 23.1, 29.1, 30.1 och 13.2. Fredagar kl. 16:30-20:30, lördagar kl. 10:00-16:30
Lärare: professor emerita Susanna Sid (Susanna.Simberg@abo.fi)
Inga förkunskaper krävs.
Max antal 20 personer.
Anmälan 23.11.2020-14.1.2021  Till anmälan

Kursen Rösten är allmänbildande och till nytta för vem som helst, oberoende av ämnes- eller yrkesval.
Zoom-tillfällena innehåller mycket praktiska element; diskussioner, övningar och analyser.


Rebecca Karlsson
Rebecca Karlsson

Karlsson, Rebecca

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4174
rebecca.karlsson(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet logopedi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet