Skriv här det du söker efter!

Logopedi

Kommunikationsförmåga är viktigt för oss alla. De flesta av oss kommunicerar med tal men om talet inte fungerar kan man använda andra kommunikationssätt, som till exempel teckenspråk, bliss-språk eller tekniska hjälpmedel. Logopedin är ett vetenskapsområde som inbegriper olika kommunikationsfunktioner såsom röst, tal och språk, men det omfattar också ät- och sväljningsfunktioner. Logopedisk forskning undersöker störningar i dessa funktioner, behandlingen av störningarna och behandlingarnas effekt. Utbildningen ger dig kompetens att identifiera och behandla störningar i kommunikationsförmåga, tal, språk och röst hos barn och vuxna. Det kan exempelvis vara fråga om vuxna med röststörningar eller afasi eller barn med språkstörning eller stamning.

Logopedi, 25 sp

  • Grunder i talvetenskaper, 5 sp
  • Rösten, 5 sp
  • Utvecklingen av språk, tal och kommunikation, 5 sp
  • Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder, 5 sp
  • Introduktion till beteendevetenskaplig forskning, 5 sp

Kursutbud 2019-2020

Arrangör: Borgå medborgarinstitut

GRUNDSTUDIER (25 sp) PÅGÅR

Introduktion till beteendevetenskaplig forskning, 5 sp
Tidpunkt: 8-9.11 2019 och 22-23.11 2019
fredag kl 16:30-20:30, lördag  kl 9-17 (24h)
Lärare: PsM Thomas Nyman och FD Pirkko Rautakoski
Anmälan till Borgå mi


Anna Toivonen

Toivonen, Anna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4631
anna.s.toivonen(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet logopedi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet