Skriv här det du söker efter!

Logopedi

Kommunikationsförmåga är viktigt för oss alla. De flesta av oss kommunicerar med tal men om talet inte fungerar kan man använda andra kommunikationssätt, som till exempel teckenspråk, bliss-språk eller tekniska hjälpmedel. Logopedin är ett vetenskapsområde som inbegriper olika kommunikationsfunktioner såsom röst, tal och språk, men det omfattar också ät- och sväljningsfunktioner. Logopedisk forskning undersöker störningar i dessa funktioner, behandlingen av störningarna och behandlingarnas effekt. Utbildningen ger dig kompetens att identifiera och behandla störningar i kommunikationsförmåga, tal, språk och röst hos barn och vuxna. Det kan exempelvis vara fråga om vuxna med röststörningar eller afasi eller barn med språkstörning eller stamning.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud 2018-2019

GRUNDSTUDIER (25 sp)

Arrangör: Borgå folkakademi

Grunder i talvetenskaper, 5 sp
Tidpunkt: 21-22.09 2018 och 05-06.10 2018,fredag kl 16.30-21.00, lördag kl 09.00-16.00
Lärare: FD Pirkko Rautakoski
Anmälan senast 7.9.2018 till Borgå folkakademi

 

Arrangör: Borgå medborgarinstitut

Rösten, 5 sp
Tidpunkt: 30.11-01.12 2018 och 14-15.12 2018 fredag kl 16.30-21.00, lördag kl 09.00-14.00
Lärare: FD Sofia Holmqvist-Jämsen
Anmälan till Borgå MI

Beteendevetenskaplig forskning, 5 sp
Tidpunkt: ht 2019
Lärare:enligt examinators anvisningar
Anmälan till Borgå MI

 

Arrangör: Lovisa medborgarinstitut

Utvecklingen av språk, tal och kommunikation, 5 sp
Tidpunkt: 08-10.02 2019, fredag kl 18.00-20.30, lördag kl 09.00-16.00, söndag kl 09.00-15.15
Lärare: FM Annette Nylund
Anmälan fr.o.m. 14.8.2018 till Lovisa mi

 

Arrangör: Sibbo medborgarinstitut

Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder, 5 sp
Tidpunkt: 12-14.4 2019, fredag kl 18.00-20.30, lördah kl 09.00-16.00, söndag kl 09.00-15.30
Lärare: FM Annette Nylund
Anmälan till Sibbo mi

 

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

Rösten, 5 sp
Tidpunkt: fredag 26.10.2018 kl.17:00-21:00, lördag 27.10.2018 kl.09:00-13:00, fredag 9.11.2018 kl.17:00-21:00, lördag 10.11.2018 kl.09:00-13:00
Lärare: FD Sofia Holmqvist-Jämsen
Anmälan till Högskolan på Åland: www.open.ax/

 


Pian Åkerlund
Pian Åkerlund

Åkerlund, Pian

FM, psykolog, utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4723
pian.akerlund(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet logopedi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet