Skriv här det du söker efter!

Logopedi

Logopedi

Kommunikationsförmåga är viktigt för oss alla. De flesta av oss kommunicerar med tal men om talet inte fungerar kan man använda andra kommunikationssätt, som till exempel teckenspråk, bliss-språk eller tekniska hjälpmedel. Logopedin är ett vetenskapsområde som inbegriper olika kommunikationsfunktioner såsom röst, tal och språk, men det omfattar också ät- och sväljningsfunktioner. Logopedisk forskning undersöker störningar i dessa funktioner, behandlingen av störningarna och behandlingarnas effekt. Utbildningen ger dig kompetens att identifiera och behandla störningar i kommunikationsförmåga, tal, språk och röst hos barn och vuxna. Det kan exempelvis vara fråga om vuxna med röststörningar eller afasi eller barn med språkstörning eller stamning.

Grundstudier i logopedi, 25 sp:

  • Grunder i talvetenskaper, 5 sp
  • Rösten, 5 sp
  • Utvecklingen av språk, tal och kommunikation, 5 sp
  • Alternativ och kompletterande kommunikation, 5 sp
  • Introduktion till beteendevetenskap, 5 sp

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Grunder i talvetenskaper (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: preliminärt januari-mars 2025.
Avgift: 60€
Lärare: MD Stina Sundstedt och FD Eva Ståhlberg-Forsén.
Anmälan öppnar 18.11.2024.

Alternativ och kompletterande kommunikation (5 sp), närundervisning i Vasa.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11–13.4, 16–18.5.2025.
Avgift: 60€
Lärare: FD Annette Nylund.
Anmälan 18.11.2024–3.4.2025.

Anmäl dig till kursen här!

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Rebecca Karlsson.

Karlsson, Rebecca

Utbildningsplanerare
Psykologi och logopedi
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4174
rebecca.karlsson(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet logopedi vid Åbo Akademi