Skriv här det du söker efter!

Logopedi

Logopedi

Kommunikationsförmåga är viktigt för oss alla. De flesta av oss kommunicerar med tal men om talet inte fungerar kan man använda andra kommunikationssätt, som till exempel teckenspråk, bliss-språk eller tekniska hjälpmedel. Logopedin är ett vetenskapsområde som inbegriper olika kommunikationsfunktioner såsom röst, tal och språk, men det omfattar också ät- och sväljningsfunktioner. Logopedisk forskning undersöker störningar i dessa funktioner, behandlingen av störningarna och behandlingarnas effekt. Utbildningen ger dig kompetens att identifiera och behandla störningar i kommunikationsförmåga, tal, språk och röst hos barn och vuxna. Det kan exempelvis vara fråga om vuxna med röststörningar eller afasi eller barn med språkstörning eller stamning.

Grundstudier i logopedi, 25 sp:

  • Grunder i talvetenskaper, 5 sp
  • Rösten, 5 sp
  • Utvecklingen av språk, tal och kommunikation, 5 sp
  • Alternativ och kompletterande kommunikation, 5 sp
  • Introduktion till beteendevetenskap, 5 sp

Alternativ och kompletterande kommunikation (5 sp), närundervisning i Åbo och distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: På plats på Åbo Akademis campus i Åbo: 23-24 september 2022 och 7-8 oktober 2022, fredag 17.30-20.00 och lördag 9:00-16:00. Kursavslutning på Zoom: 2 november 2022: 17.30-19.00.
Lärare: FM Annette Nylund.
Anmälan 8.8-15.9.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

Rösten (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt:11.1.2023: 17.00-18.30, 14.1.2023: 10.00-14.00, 18.1.2023: 17.00-18.30, 21.1.2023: 10.00-14.00, 1.2.2023: 17.00-18.30, 4.2.2023: 10.00-14.00
Lärare: Professor emerita Susanna Sid (Simberg).
Anmälan 21.11.2022-3.1.2023.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Rebecca Karlsson

Karlsson, Rebecca

Utbildningsplanerare
Psykologi och logopedi
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4174
rebecca.karlsson(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet logopedi vid Åbo Akademi