Logopedi

Kommunikationsförmåga är viktigt för oss alla. De flesta av oss kommunicerar med tal men om talet inte fungerar kan man använda andra kommunikationssätt, som till exempel teckenspråk, bliss-språk eller tekniska hjälpmedel. Logopedin är ett vetenskapsområde som inbegriper olika kommunikationsfunktioner såsom röst, tal och språk, men det omfattar också ät- och sväljningsfunktioner. Logopedisk forskning undersöker störningar i dessa funktioner, behandlingen av störningarna och behandlingarnas effekt. Utbildningen ger dig kompetens att identifiera och behandla störningar i kommunikationsförmåga, tal, språk och röst hos barn och vuxna. Det kan exempelvis vara fråga om vuxna med röststörningar eller afasi eller barn med språkstörning eller stamning.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud 2018-2019

GRUNDSTUDIER (25 sp)

Arrangör: Borgå folkakademi

Grunder i talvetenskaper, 5 sp
Tidpunkt: 21-22.09 2018 och 05-06.10 2018,fredag kl 16.30-21.00, lördag kl 09.00-16.00
Lärare: FD Pirkko Rautakoski
Anmälan senast 7.9.2018 till Borgå folkakademi

 

Arrangör: Borgå medborgarinstitut

Rösten, 5 sp
Tidpunkt: 30.11-01.12 2018 och 14-15.12 2018 fredag kl 16.30-21.00, lördag kl 09.00-14.00
Lärare: FD Sofia Holmqvist-Jämsen
Anmälan till Borgå MI

Beteendevetenskaplig forskning, 5 sp
Tidpunkt: ht 2019
Lärare:enligt examinators anvisningar
Anmälan till Borgå MI

 

Arrangör: Lovisa medborgarinstitut

Utvecklingen av språk, tal och kommunikation, 5 sp
Tidpunkt: 08-10.02 2019, fredag kl 18.00-20.30, lördag kl 09.00-16.00, söndag kl 09.00-15.15
Lärare: FM Annette Nylund
Anmälan fr.o.m. 14.8.2018 till Lovisa mi

 

Arrangör: Sibbo medborgarinstitut

Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder, 5 sp
Tidpunkt: 12-14.4 2019, fredag kl 18.00-20.30, lördah kl 09.00-16.00, söndag kl 09.00-15.30
Lärare: FM Annette Nylund
Anmälan till Sibbo mi

 

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

Rösten, 5 sp
Tidpunkt: fredag 26.10.2018 kl.17:00-21:00, lördag 27.10.2018 kl.09:00-13:00, fredag 9.11.2018 kl.17:00-21:00, lördag 10.11.2018 kl.09:00-13:00
Lärare: FD Sofia Holmqvist-Jämsen
Anmälan till Högskolan på Åland: www.open.ax/

 


Pian Åkerlund
Pian Åkerlund

Åkerlund, Pian

FM, psykolog, utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4723
pian.akerlund(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet logopedi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet