Skriv här det du söker efter!

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

En förståelse för språk, kultur, religion och beteende ger dig verktyg för kommunikation, kritiskt tänkande och för att handskas med livets villkor. Vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi sätter vi fokus på människans mångfacetterade värld.

Vi erbjuder studier inom utbildningslinjerna kultur, historia och filosofi, logopedi, psykologi, språk och teologi. Utbildning och forskning i denna miljö möjliggör unika ämneskombinationer och internationella kontakter. Verksamheten finns i Åbo.

 

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Arken
Fabriksgatan 2
ÅboTelefon: 02-215 31
E-post: fhpt@abo.fi
Karta över Arken

 

Uppdaterad 23.11.2023