Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Kunskap om naturen är en förutsättning för att vi på ett hållbart sätt ska kunna upprätthålla en hög levnadsstandard och styra skeenden i världen – ofta med hjälp av teknik. De fem utbildningslinjerna vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik erbjuder studier i allt från kvantfysik och cellens funktioner till högeffektiva datorberäkningar och fabriksplanering.

Vår forskning görs i ett omfattande samarbete med industrin, forskningsinstitut och andra universitet såväl i Finland som utomlands. Verksamheten finns i Åbo.

 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Axelia
Biskopsgatan 8
Åbo
tfn: +358 2 215 31 (växel)
e-post: fnt-kansli@abo.fi

Uppdaterad 19.7.2018