Skriv här det du söker efter!

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Grunden för forskning och utbildning inom naturvetenskaper och teknik är att skapa en bättre och hållbar framtid. Att hitta lösningar och nya processer som bromsar klimatförändring, bidrar till en renare miljö och ett friskare hav och samtidigt förstå människokroppen samt kunna diagnosticera, behandla och motverka sjukdomar är de ultimata målsättningarna – en välmående människa i ett hållbart samhälle.

Vår forskning görs i ett omfattande samarbete med industrin, forskningsinstitut och andra universitet såväl i Finland som utomlands. Verksamheten finns i Åbo och Vasa.

Fakulteten utgörs av nio ämnen och ämneskluster samt två fristående enheter. FNT har ca 350 anställda och 1150 studerande samt 200 doktorander. 40 % av budgeten utgörs av extern finansiering (ca 4 miljoner euro) och forskningsresultat presenteras i ca 540 publikationer per år.

Vi är lösningen.

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Aurum
Henriksgatan 2
Åbo
tfn: +358 2 215 31 (växel)
e-post: fnt@abo.fi

Lediga platser

Bara genom att våga dyka in i det okända kan man lära sig om det.

Porträttbild av Veronica Kalhori

Uppdaterad 31.10.2023