Skriv här det du söker efter!

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Kunskap om naturen är en förutsättning för att vi på ett hållbart sätt ska kunna upprätthålla en hög levnadsstandard och styra skeenden i världen – ofta med hjälp av teknik. De fem utbildningslinjerna vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik erbjuder studier i allt från kvantfysik och cellens funktioner till högeffektiva datorberäkningar och fabriksplanering.

Vår forskning görs i ett omfattande samarbete med industrin, forskningsinstitut och andra universitet såväl i Finland som utomlands. Verksamheten finns i Åbo och Vasa (energiteknik).

 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Aurum
Henriksgatan 2
Åbo
tfn: +358 2 215 31 (växel)
e-post: fnt@abo.fi

 

Lediga platser

Uppdaterad 30.11.2021