Skriv här det du söker efter!

Informationsvetenskap

I en tid av informationsöverflöd och falska nyheter blir professionell informationshantering allt viktigare. Den information och kunskap vi besitter påverkar de beslut vi tar. Därför är strategisk informationsledning viktig både nu och i framtiden. Du som studerar informationsvetenskap lär dig hur böcker, webbsidor, ljudupptagningar, industridokument och andra typer av media lagras, återvinns, förmedlas och evalueras i ett digitalt informationssamhälle. Under studierna behandlas även informationsgången i olika miljöer (t.ex. på webben, marknader eller sociala nätverk), informationsprocesser i organisationer och företag, informationssökning, kundservice samt kommunikationsstrategier, -verktyg och -kanaler.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i informationsvetenskap kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Grundstudier

 • Grundkurs i informationsvetenskap (5 sp)
 • Informationsledning (5 sp)
 • Informationssamhället (5 sp)
 • Informationssökning (5 sp)
 • Kunskapsorganisation (5 sp)

Ämnesstudier

 • Resurshantering (5 sp)
 • Information Architecture and Strategies (5 sp)
 • Forskningsorienterad informationsservice (5 sp)
 • Användarcentrerad service (5 sp)
 • Praktik i informationsvetenskap (2 månader) (5 sp) alt. Praktikrelaterad uppsats (5 sp)
 • Informationsbeteende I (5 sp)
 • Informationsbeteende II (5 sp)

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Bildningstörstande vuxenstuderande

Kursutbud 2020–2021

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUND- och ÄMNESSTUDIER  (60 SP)

NÄTKURS Informationsbeteende 1, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 31.8–25.10.2020
Lärare: PD Eeva-Liisa Eskola
Anmälan 17.8–24.8.2020

NÄTKURS Informationsbeteende 2, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 26.10–20.12.2020
Lärare: PD Kristina Eriksson-Backa
Anmälan 17.8–12.10.2020

NÄTKURS Forskningsorienterad informationsservice, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 11.1–19.3.2021 närstudier 16.1 kl. 10.00–14.00
Lärare: PD Susanna Nykyri, PM Eva Höglund, FD Yrsa Neuman, PD Kristina Eriksson-Backa
Anmälan 23.11.2020-4.1.2021 Till anmälan

NÄTKURS Resurshantering, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 22.3–30.5.2021
Lärare: FM Nancy Pettersson
Anmälan 23.11.2020–15.3.2021 Till anmälan

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

 

NÄTKURS Grundkurs i informationsvetenskap, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 5.10–6.12.2020, närstudier 10.10 kl. 10.00–13.15
Lärare: FM Nancy Pettersson

NÄTKURS Informationsledning, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 15.3–23.5.2021
Lärare: FM Nancy Pettersson
Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/


Nancy Pettersson
Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet informationsvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet