Skriv här det du söker efter!

Informationsvetenskap

Informationsvetenskap

I en tid av informationsöverflöd och falska nyheter blir professionell informationshantering allt viktigare. Den information och kunskap vi besitter påverkar de beslut vi tar. Därför är strategisk informationsledning viktig både nu och i framtiden. Du som studerar informationsvetenskap lär dig hur böcker, webbsidor, ljudupptagningar, industridokument och andra typer av media lagras, återvinns, förmedlas och evalueras i ett digitalt informationssamhälle. Under studierna behandlas även informationsgången i olika miljöer (t.ex. på webben, marknader eller sociala nätverk), informationsprocesser i organisationer och företag, informationssökning, kundservice samt kommunikationsstrategier, -verktyg och -kanaler.

Avlagda studier i informationsvetenskap kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper.

Grundstudier

 • Grundkurs i informationsvetenskap (5 sp)
 • Informationsledning (5 sp)
 • Informationssamhället (5 sp)
 • Informationssökning (5 sp)
 • Kunskapsorganisation (5 sp)

Ämnesstudier

 • Resurshantering (5 sp)
 • Digitalisering och datahantering (5 sp)
 • Forskningsorienterad informationsservice (5 sp)
 • Användarcentrerad service (5 sp)
 • Praktik i informationsvetenskap (2 månader) (5 sp) alt. Praktikrelaterad uppsats (5 sp)
 • Informationsbeteende I (5 sp)
 • Informationsbeteende II (5 sp)

Kunskapsorganisation (5 sp), närundervisning i Åbo

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5.9–30.10.2022. Närundervisning 17.9 samt på distans 1.10.
Lärare: Eeva-Liisa Eskola, Nancy Pettersson.
Anmälan 8.8-26.8.2022.

Informationssökning (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 31.10–30.12.2022.
Lärare: Nancy Pettersson.
Anmälan 8.8-21.10.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Informationssamhället (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12.9–13.11.2022.
Lärare: Nancy Pettersson.
Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Forskningsorienterad informationsservice (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 9.1–17.3.2023. Distansundervisning 14.1.2023
Lärare: Kristina Eriksson-Backa, Malin Fredriksson, Eva Höglund, Susanna Nykyri.
Anmälan 21.11.2022-1.1.2023.

Resurshantering (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 20.3–28.5.2023.
Lärare: Nancy Pettersson.
Anmälan 21.11.2022-12.3.2023.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Praktik i informationsvetenskap (5 sp)

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: läsåret 2022-2023
Lärare: ta kontakt med Nancy Pettersson.

Praktikrelaterad uppsats (5 sp)

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: läsåret 2022-2023
Lärare: ta kontakt med Nancy Pettersson.

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Användarcentrerad service (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 27.2–30.4.2023.
Lärare: Nancy Pettersson.
Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i informationsvetenskap kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

 

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Bildningstörstande vuxenstuderande

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet informationsvetenskap vid Åbo Akademi