Skriv här det du söker efter!

Informationsvetenskap

I en tid av informationsöverflöd och falska nyheter blir professionell informationshantering allt viktigare. Den information och kunskap vi besitter påverkar de beslut vi tar. Därför är strategisk informationsledning viktig både nu och i framtiden. Du som studerar informationsvetenskap lär dig hur böcker, webbsidor, ljudupptagningar, industridokument och andra typer av media lagras, återvinns, förmedlas och evalueras i ett digitalt informationssamhälle. Under studierna behandlas även informationsgången i olika miljöer (t.ex. på webben, marknader eller sociala nätverk), informationsprocesser i organisationer och företag, informationssökning, kundservice samt kommunikationsstrategier, -verktyg och -kanaler.

Grundstudier

 • Grundkurs i informationsvetenskap (5 sp)
 • Informationsledning (5 sp)
 • Informationssamhället (5 sp)
 • Informationssökning (5 sp)
 • Kunskapsorganisation (5 sp)

Ämnesstudier

 • Resurshantering (5 sp)
 • Information Architecture and Strategies (5 sp)
 • Informetri (5 sp)
 • Användarcentrerad service (5 sp)
 • Praktik i informationsvetenskap (2 månader) (5 sp) alt. Praktikrelaterad uppsats (5 sp)
 • Informationsbeteende I (5 sp)
 • Informationsbeteende II (5 sp)

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Bildningstörstande vuxenstuderande

Kursutbud 2019-2020

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUND- och ÄMNESSTUDIER  (60 SP)
NÄTKURS Informationssökning, 5 sp 
Tidpunkt: 2.9-27.10..2019
Lärare: FM Nancy Pettersson, PD Eeva-Liisa Eskola
Anmälan 19-26.8.2019  Till anmälan

NÄTKURS Informationssamhället, 5 sp 
Tidpunkt: 28.10-22.12.2019
Lärare: FM Nancy Pettersson
Anmälan 19.8-14.10.2019  Till anmälan

NÄTKURS Information Architecture and Strategies (Informationsarkitektur), 5 sp 
Tidpunkt: 20.1-15.3..2020 närstudier 25.1 kl. 10.00-16.30
Lärare: PM Radha Krishnan
Anmälan 18.11.2019-9.1.2020  Till anmälan

NÄTKURS Användarcentrerad service, 5 sp 
Tidpunkt: 23.3-24.5.2020 närstudier 16.5 kl. 10.00-16.00
Lärare: FM Nancy Pettersson
Anmälan 18.11.2019-9.3.2020  Till anmälan
Förkunskapskrav: Grundkurs i informationsvetenskap rekommenderas


Nancy Pettersson
Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet informationsvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet