Skriv här det du söker efter!

Informationsvetenskap

Informationsvetenskap

I en tid av informationsöverflöd och falska nyheter blir professionell informationshantering allt viktigare. Den information och kunskap vi besitter påverkar de beslut vi tar. Därför är strategisk informationsledning viktig både nu och i framtiden. Du som studerar informationsvetenskap lär dig hur böcker, webbsidor, ljudupptagningar, industridokument och andra typer av media lagras, återvinns, förmedlas och evalueras i ett digitalt informationssamhälle. Under studierna behandlas även informationsgången i olika miljöer (t.ex. på webben, marknader eller sociala nätverk), informationsprocesser i organisationer och företag, informationssökning, kundservice samt kommunikationsstrategier, -verktyg och -kanaler.

Avlagda studier i informationsvetenskap kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper.

Grundstudier

 • Grundkurs i informationsvetenskap (5 sp)
 • Informationsledning (5 sp)
 • Informationssamhället (5 sp)
 • Informationssökning (5 sp)
 • Kunskapsorganisation (5 sp)

Ämnesstudier

 • Resurshantering (5 sp)
 • Digitalisering och datahantering (5 sp)
 • Forskningsorienterad informationsservice (5 sp)
 • Användarcentrerad service (5 sp)
 • Praktik i informationsvetenskap (2 månader) (5 sp) alt. Praktikrelaterad uppsats (5 sp)
 • Informationsbeteende I (5 sp)
 • Informationsbeteende II (5 sp)

Informationsbeteende 1 (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 28.8–29.10.2023
Lärare: PD Eeva-Liisa Eskola
Anmälan 7.8–18.8.2023

Informationsbeteende 2 (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 30.10.2023–7.1.2024
Lärare: PD Kristina Eriksson-Backa
Anmälan 7.8–20.10.2023

Anmäl dig till kurserna här!


Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Resurshantering (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Kursen har inhiberats
Lärare: FM Nancy Pettersson

Digitalisering och datahantering (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 8.1–17.3.2024
Lärare: FM Nancy Pettersson
Anmälan 20.11.2023–29.12.2023

Användarcentrerad service (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 18.3–26.5.2024
Lärare: FM Nancy Pettersson.
Anmälan 20.11.2023–8.3.2024.

Anmäl dig till kurserna här!


Praktik (5 sp), självstudiekurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: läsåret 2023–2024
Lärare: FM Nancy Pettersson
Anmälan: ta kontakt med Nancy Pettersson

Praktikrelaterad uppsats (5 sp), självstudiekurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: läsåret 2023–2024
Lärare: FM Nancy Pettersson
Anmälan: ta kontakt med Nancy Pettersson


Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Digitalisering och datahantering (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 8.1–17.2.2024
Lärare: FM Nancy Pettersson
Anmälan 12.12.2023–20.12.2023

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i informationsvetenskap kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

 

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Bildningstörstande vuxenstuderande

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet informationsvetenskap vid Åbo Akademi