Skriv här det du söker efter!

Informationsvetenskap

I en tid av informationsöverflöd och falska nyheter blir professionell informationshantering allt viktigare. Den information och kunskap vi besitter påverkar de beslut vi tar. Därför är strategisk informationsledning viktig både nu och i framtiden. Du som studerar informationsvetenskap lär dig hur böcker, webbsidor, ljudupptagningar, industridokument och andra typer av media lagras, återvinns, förmedlas och evalueras i ett digitalt informationssamhälle. Under studierna behandlas även informationsgången i olika miljöer (t.ex. på webben, marknader eller sociala nätverk), informationsprocesser i organisationer och företag, informationssökning, kundservice samt kommunikationsstrategier, -verktyg och -kanaler.

Grundstudier

 • Grundkurs i informationsvetenskap (5 sp)
 • Informationsledning (5 sp)
 • Informationssamhället (5 sp)
 • Informationssökning (5 sp)
 • Kunskapsorganisation (5 sp)

Ämnesstudier

 • Resurshantering (5 sp)
 • Information Architecture and Strategies (5 sp)
 • Forskningsorienterad informationsservice (5 sp)
 • Användarcentrerad service (5 sp)
 • Praktik i informationsvetenskap (2 månader) (5 sp) alt. Praktikrelaterad uppsats (5 sp)
 • Informationsbeteende I (5 sp)
 • Informationsbeteende II (5 sp)

 

Du kan söka in till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper via den nya Öpuleden

Från och med hösten 2020 har du som är intresserad av att studera samhällsvetenskaper nya möjligheter att ansöka om studieplats. Via den förnyade Öpuleden kan du våren 2021 söka in till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper vid Åbo Akademi. Länk till antagningsinformationen.

 

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Bildningstörstande vuxenstuderande

Kursutbud 2020–2021

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUND- och ÄMNESSTUDIER  (60 SP)

NÄTKURS Informationsbeteende 1, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 31.8–25.10.2020
Lärare: PD Eeva-Liisa Eskola
Anmälan 17.8–24.8.2020

NÄTKURS Informationsbeteende 2, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 26.10–20.12.2020
Lärare: PD Kristina Eriksson-Backa
Anmälan 17.8–12.10.2020

NÄTKURS Forskningsorienterad informationsservice, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 11.1–19.3.2021 närstudier 16.1 kl. 10.00–14.00
Lärare: PD Susanna Nykyri, PM Eva Höglund, FD Yrsa Neuman, PD Kristina Eriksson-Backa
Anmälan 23.11.2020-4.1.2021 Till anmälan

NÄTKURS Resurshantering, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 22.3–30.5.2021
Lärare: FM Nancy Pettersson
Anmälan 23.11.2020–15.3.2021 Till anmälan

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

 

NÄTKURS Grundkurs i informationsvetenskap, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 5.10–6.12.2020, närstudier 10.10 kl. 10.00–13.15
Lärare: FM Nancy Pettersson

NÄTKURS Informationsledning, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 15.3–23.5.2021
Lärare: FM Nancy Pettersson
Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/


Nancy Pettersson
Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet informationsvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet