Skriv här det du söker efter!

Informationsvetenskap

I en tid av informationsöverflöd och falska nyheter blir professionell informationshantering allt viktigare. Den information och kunskap vi besitter påverkar de beslut vi tar. Därför är strategisk informationsledning viktig både nu och i framtiden. Du som studerar informationsvetenskap lär dig hur böcker, webbsidor, ljudupptagningar, industridokument och andra typer av media lagras, återvinns, förmedlas och evalueras i ett digitalt informationssamhälle. Under studierna behandlas även informationsgången i olika miljöer (t.ex. på webben, marknader eller sociala nätverk), informationsprocesser i organisationer och företag, informationssökning, kundservice samt kommunikationsstrategier, -verktyg och -kanaler.

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Bildningstörstande vuxenstuderande

Kursbeskrivningar (pdf)

Hösten 2018 startar en ny studiehelhet omfattande 60 sp! Studiehelheten inleds 15.10 med Grundkurs i informationsvetenskap, närstudieträff 20.10 i Åbo.

Kursutbud 2018-2019

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER (60 sp)

Grundkurs i informationsvetenskap, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 15.10-16.12.2018, NT 20.10 kl. 10.00-15.00
Lärare: PD Gunilla Widén, FM Nancy Pettersson
Anmälningstid: 20.8.2018-7.10.2018  Till anmälan

Kunskapsorganisation, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 7.1-10.3.2019, Obs! nytt datum NT 26.1 kl. 10.00-17.00
Lärare: PD Eeva-Liisa Eskola, FM Nancy Pettersson
Anmälningstid: 19.11.2018-2.1.2019  Till anmälan

Informationsledning, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 18.3-26.5.2019
Lärare: FM Nancy Pettersson
På kursen deltar både ämnets- och öpu-studerande
Anmälningstid: 19.11.2018-10.3.2019 Till anmälan


Nancy Pettersson
Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet informationsvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet