Skriv här det du söker efter!

Informationsvetenskap

Informationsvetenskap

I en tid av informationsöverflöd och falska nyheter blir professionell informationshantering allt viktigare. Den information och kunskap vi besitter påverkar de beslut vi tar. Därför är strategisk informationsledning viktig både nu och i framtiden. Du som studerar informationsvetenskap lär dig hur böcker, webbsidor, ljudupptagningar, industridokument och andra typer av media lagras, återvinns, förmedlas och evalueras i ett digitalt informationssamhälle. Under studierna behandlas även informationsgången i olika miljöer (t.ex. på webben, marknader eller sociala nätverk), informationsprocesser i organisationer och företag, informationssökning, kundservice samt kommunikationsstrategier, -verktyg och -kanaler.

Avlagda studier i informationsvetenskap kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper.

En ny studiehelhet omfattande 60 sp inleds hösten 2024.

Grundstudier

 • Grundkurs i informationsvetenskap (5 sp)
 • Informationsledning (5 sp)
 • Informationssamhället (5 sp)
 • Informationssökning (5 sp)
 • Kunskapsorganisation (5 sp)

Ämnesstudier

 • Resurshantering (5 sp)
 • Digitalisering och datahantering (5 sp)
 • Forskningsorienterad informationsservice (5 sp)
 • Användarcentrerad service (5 sp)
 • Praktik i informationsvetenskap (2 månader) (5 sp) alt. Praktikrelaterad uppsats (5 sp)
 • Informationsbeteende I (5 sp)
 • Informationsbeteende II (5 sp)

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

 • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
 • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Grundkurs i informationsvetenskap (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.10–15.12.2024.
Avgift: 60€
Lärare: FM Nancy Pettersson, PD Kristina Eriksson-Backa.
Anmälan 9.9–30.9.2024.

Länk till anmälan läggs till här senast i början av september.


PRAKTIK

Praktik (5 sp), självstudiekurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: läsåret 2024–2025.
Lärare: FM Nancy Pettersson.
Anmälan: ta kontakt med Nancy Pettersson.

Praktikrelaterad uppsats (5 sp), självstudiekurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: läsåret 2024–2025.
Lärare: FM Nancy Pettersson.
Anmälan: ta kontakt med Nancy Pettersson.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

 • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
 • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Informationssamhället (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.1–16.3.2025.
Avgift: 60€
Lärare: FM Nancy Pettersson.
Anmälan 18.11–31.12.2024.

Informationsledning (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 17.3–23.5.2025.
Lärare: FM Nancy Pettersson.
Anmälan 18.11.2024–10.3.2025.


Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Forskningsorienterad informationsservice (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.1–14.3.2025.
Lärare: Susanna Nykyri, Eva Höglund, Malin Fredriksson, PD Kristina Eriksson-Backa, Lise Eriksson.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.


PRAKTIK

Praktik (5 sp), självstudiekurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: läsåret 2024–2025.
Lärare: FM Nancy Pettersson.
Anmälan: ta kontakt med Nancy Pettersson.

Praktikrelaterad uppsats (5 sp), självstudiekurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: läsåret 2024–2025.
Lärare: FM Nancy Pettersson.
Anmälan: ta kontakt med Nancy Pettersson.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i informationsvetenskap kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

 

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Bildningstörstande vuxenstuderande

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet informationsvetenskap vid Åbo Akademi