Skriv här det du söker efter!

Informationsvetenskap

I en tid av informationsöverflöd och falska nyheter blir professionell informationshantering allt viktigare. Den information och kunskap vi besitter påverkar de beslut vi tar. Därför är strategisk informationsledning viktig både nu och i framtiden. Du som studerar informationsvetenskap lär dig hur böcker, webbsidor, ljudupptagningar, industridokument och andra typer av media lagras, återvinns, förmedlas och evalueras i ett digitalt informationssamhälle. Under studierna behandlas även informationsgången i olika miljöer (t.ex. på webben, marknader eller sociala nätverk), informationsprocesser i organisationer och företag, informationssökning, kundservice samt kommunikationsstrategier, -verktyg och -kanaler.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i informationsvetenskap kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Grundstudier

 • Grundkurs i informationsvetenskap (5 sp)
 • Informationsledning (5 sp)
 • Informationssamhället (5 sp)
 • Informationssökning (5 sp)
 • Kunskapsorganisation (5 sp)

Ämnesstudier

 • Resurshantering (5 sp)
 • Information Architecture and Strategies (5 sp)
 • Forskningsorienterad informationsservice (5 sp)
 • Användarcentrerad service (5 sp)
 • Praktik i informationsvetenskap (2 månader) (5 sp) alt. Praktikrelaterad uppsats (5 sp)
 • Informationsbeteende I (5 sp)
 • Informationsbeteende II (5 sp)

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Bildningstörstande vuxenstuderande

Kursutbud 2021–2022

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUND- och ÄMNESSTUDIER  (60 SP)

Ny studiehelhet omfattande 60 sp inleds 4.10.2021och pågår 3 läsår. Under det första läsåret 2021-2022 ges en kurs på hösten och två på våren.

NÄTKURS Grundkurs i informationsvetenskap, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 4.10-5.12.2021, nätträff 9.10 kl. 9.00-12.15
Lärare: FM Nancy Pettersson
Anmälan 16.8-24.9.2021  Till anmälan

NÄTKURS Informationsledning, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 3.1-13.3,2022
Lärare: FM Nancy Pettersson
Anmälan 22.11-24.12.2021  Till anmälan

NÄTKURS Informationssamhället, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 21.3-29.5.2022
Lärare: FM Nancy Pettersson
Anmälan 22.11.2021-11.3.2022  Till anmälan

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

GRUND- och ÄMNESSTUDIER  (60 SP)

NÄTKURS Kunskapsorganisation, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 4.10-5.12.2021, närstudier 15-16.10 (kl.18.00-20.30, 9.00-12.30) samt nätträff 30.10
Lärare: PD Eeva-Liisa Eskola

NÄTKURS Informationssökning, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14.3-15.5.2022, frivilliga närstudier 25-26.3 kl. 18.00-20.00 resp. 10.00-12.30
Lärare: FM Nancy Pettersson
Anmälan senast: 28.2.2022

Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/


Nancy Pettersson
Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet informationsvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet