Skriv här det du söker efter!

Nationalekonomi

Nationalekonomi

Ekonomiska företeelser påverkar oss på alla nivåer i samhället. Nationalekonomin behandlar dessa frågor både ur ett nationellt och internationellt makroperspektiv och ur ett marknadsfokuserat mikroperspektiv.

Inom makroekonomin studerar du frågor som ekonomisk tillväxt och ekonomiska kriser och hur du som nationalekonom kan påverka dessa med hjälp av finans-, penning- och valutapolitik. Mikroekonomin, i sin tur, ger dig insikter i hur aktörer beter sig på marknader, liksom samspelet mellan utbud, efterfrågan och prisbildning.

Nationalekonomin belyser också välfärd, hållbarhet och hur resurser kan fördelas så effektivt som möjligt. Andra områden inom nationalekonomin är arbetsmarknadsfrågor, utrikeshandel och integration.

Avlagda Öpukurser i nationalekonomi kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundkurs i nationalekonomi: Makroekonomi (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.9–24.10.2023
Lärare: Jonas Lagerström
Anmälan 7.8–27.8.2023

Internationell Handel (5 sp), närundervisning i Åbo (kvotplatser)

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.9–23.10.2023
Lärare: Jonas Lagerström
Anmälan 7.8–27.8.2023

Ekonomisk matematik (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.11–20.12.2023
Lärare: Margrét Halldórsdóttir
Anmälan 7.8–23.10.2023

Anmäl dig till kurserna här! 

Grundkurs i nationalekonomi: Mikroekonomi (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 2.1–15.4.2024
Lärare: Sonja Grönblom
Anmälan 20.11.2023–22.12.2023

Miljöekonomi (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 19.3–24.5.2024
Lärare: Annina Kainu
Anmälan 20.11.2023–11.3.2024

 Anmäl dig till kurserna här! 

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i nationalekonomi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Kurser från följande ämnen kan ingå i Öpuleden i ekonomi: Informationssystem, Internationell marknadsföring, Nationalekonomi, Organisation och ledning, Redovisning

Läs mera om den alternativa antagningsvägen Öpuleden.


Annina Kainu

Annina Kainu

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4535, +35850 469 8219
annina.kainu(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet nationalekonomi vid Åbo Akademi.