Skriv här det du söker efter!

Nationalekonomi

Ekonomiska företeelser påverkar oss på alla nivåer i samhället. Nationalekonomin behandlar dessa frågor både ur ett nationellt och internationellt makroperspektiv och ur ett marknadsfokuserat mikroperspektiv. Inom makroekonomin studerar du frågor som ekonomisk tillväxt och ekonomiska kriser och hur du som nationalekonom kan påverka dessa med hjälp av finans-, penning- och valutapolitik. Mikroekonomin, i sin tur, ger dig insikter i hur aktörer beter sig på marknader, liksom samspelet mellan utbud, efterfrågan och prisbildning. Nationalekonomin belyser också välfärd, hållbarhet och hur resurser kan fördelas så effektivt som möjligt. Andra områden inom nationalekonomin är arbetsmarknadsfrågor, utrikeshandel och integration.

Kursutbud 2019-2020

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Grundkurs i nationalekonomi, makro, 5 sp
Tidpunkt: 5.9, 11. 9, 18.9, 25.9, 3.10, 9.10 & 16.10.2019
Lärare: ED Edvard Johansson
Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/ senast tre veckor innan kursstart.

Ekonomisk matematik, 5 sp 
Tidpunkt: 26.2-30.4.2020, närstudier 28.2.2020 kl. 18-20.30, 29.2.2020 kl. 9.30-13.00, 13.3.2020 kl. 18-20.30, 14.3.2020 kl. 9.30-13.00, 27.3.2020 kl. 18-20.30 samt 28.3.2020 kl. 9.30-13.00
Lärare: FL Margrét Halldórsdóttir
Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet nationalekonomi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet