Skriv här det du söker efter!

Nationalekonomi

Ekonomiska företeelser påverkar oss på alla nivåer i samhället. Nationalekonomin behandlar dessa frågor både ur ett nationellt och internationellt makroperspektiv och ur ett marknadsfokuserat mikroperspektiv. Inom makroekonomin studerar du frågor som ekonomisk tillväxt och ekonomiska kriser och hur du som nationalekonom kan påverka dessa med hjälp av finans-, penning- och valutapolitik. Mikroekonomin, i sin tur, ger dig insikter i hur aktörer beter sig på marknader, liksom samspelet mellan utbud, efterfrågan och prisbildning. Nationalekonomin belyser också välfärd, hållbarhet och hur resurser kan fördelas så effektivt som möjligt. Andra områden inom nationalekonomin är arbetsmarknadsfrågor, utrikeshandel och integration.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i nationalekonomi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

 

Kursutbud 2020–2021

Arrangör: CLL/öppna universitetet

NÄTKURS Grundkurs i nationalekonomi: makroekonomi, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: 31.8 – 22.10.2020
Lärare: ED Jonas Lagerström

NÄTKURS Internationell handel, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 1.9 – 21.10.2020
Lärare: ED Jonas Lagerström


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet nationalekonomi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet