Skriv här det du söker efter!

Nationalekonomi

Ekonomiska företeelser påverkar oss på alla nivåer i samhället. Nationalekonomin behandlar dessa frågor både ur ett nationellt och internationellt makroperspektiv och ur ett marknadsfokuserat mikroperspektiv. Inom makroekonomin studerar du frågor som ekonomisk tillväxt och ekonomiska kriser och hur du som nationalekonom kan påverka dessa med hjälp av finans-, penning- och valutapolitik. Mikroekonomin, i sin tur, ger dig insikter i hur aktörer beter sig på marknader, liksom samspelet mellan utbud, efterfrågan och prisbildning. Nationalekonomin belyser också välfärd, hållbarhet och hur resurser kan fördelas så effektivt som möjligt. Andra områden inom nationalekonomin är arbetsmarknadsfrågor, utrikeshandel och integration.

Från och med hösten 2020 har både utbildningslinjen för ekonomi och utbildningslinjen för samhällsvetenskaper förnyade Öpuleder. Du som är intresserad av nationalekonomi kan via dessa leder våren 2021 söka in till respektive utbildningslinje vid Åbo Akademi.

  • Öpuleden till utbildningslinjen för ekonomi förutsätter att du avlägger 30 sp ekonomiska studier med minst vitsordet 3 i medeltal. I studierna skall ingå minst en kurs i nationalekonomi och minst en kurs i redovisning. Ifall sökande har mer än 30 sp i ekonomi räknas medeltalet på 30 sp av kurser med de bästa vitsorden.
  • Öpuleden till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper förutsätter att du avlägger 30 sp samhällsvetenskapliga studier med minst vitsordet 3 i medeltal. Ifall sökande har mer än 30 sp i samhällsvetenskaper räknas medeltalet på 30 sp av kurser med de bästa vitsorden.

Kurserna ska vara avlagda inom Öpu eller som extra studerande på fakultetens kurser för examensstuderande.
Låter detta intressant? Mer detaljerad information publiceras i augusti.

 

Kursutbud 2020–2021

Arrangör: CLL/öppna universitetet

NÄTKURS Grundkurs i nationalekonomi: makroekonomi, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: 31.8 – 22.10.2020
Lärare: ED Jonas Lagerström
Anmälan fr.o.m. 17.8.2020 till senast en vecka innan kursstart (max 30 vuxenstuderande) Till anmälan

NÄTKURS Internationell handel, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: 1.9 – 21.10.2020
Lärare: ED Jonas Lagerström
Anmälan fr.o.m. 17.8.2020 till senast en vecka innan kursstart (max 30 vuxenstuderande) Till anmälan


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet nationalekonomi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet