Skriv här det du söker efter!

Nationalekonomi

Ekonomiska företeelser påverkar oss på alla nivåer i samhället. Nationalekonomin behandlar dessa frågor både ur ett nationellt och internationellt makroperspektiv och ur ett marknadsfokuserat mikroperspektiv. Inom makroekonomin studerar du frågor som ekonomisk tillväxt och ekonomiska kriser och hur du som nationalekonom kan påverka dessa med hjälp av finans-, penning- och valutapolitik. Mikroekonomin, i sin tur, ger dig insikter i hur aktörer beter sig på marknader, liksom samspelet mellan utbud, efterfrågan och prisbildning. Nationalekonomin belyser också välfärd, hållbarhet och hur resurser kan fördelas så effektivt som möjligt. Andra områden inom nationalekonomin är arbetsmarknadsfrågor, utrikeshandel och integration.

Från och med hösten 2020 har både utbildningslinjen för ekonomi och utbildningslinjen för samhällsvetenskaper förnyade Öpuleder. Du som är intresserad av nationalekonomi kan via dessa leder våren 2021 söka in till respektive utbildningslinje vid Åbo Akademi.

Länk till antagningsinformationen (utbildningslinjen för ekonomi)
Länk till antagningsinformationen (utbildningslinjen för samhällsvetenskaper)

 

Kursutbud 2020–2021

Arrangör: CLL/öppna universitetet

NÄTKURS Grundkurs i nationalekonomi: makroekonomi, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: 31.8 – 22.10.2020
Lärare: ED Jonas Lagerström

NÄTKURS Internationell handel, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 1.9 – 21.10.2020
Lärare: ED Jonas Lagerström


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet nationalekonomi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet