Skriv här det du söker efter!

Nationalekonomi

Nationalekonomi

Ekonomiska företeelser påverkar oss på alla nivåer i samhället. Nationalekonomin behandlar dessa frågor både ur ett nationellt och internationellt makroperspektiv och ur ett marknadsfokuserat mikroperspektiv.

Inom makroekonomin studerar du frågor som ekonomisk tillväxt och ekonomiska kriser och hur du som nationalekonom kan påverka dessa med hjälp av finans-, penning- och valutapolitik. Mikroekonomin, i sin tur, ger dig insikter i hur aktörer beter sig på marknader, liksom samspelet mellan utbud, efterfrågan och prisbildning.

Nationalekonomin belyser också välfärd, hållbarhet och hur resurser kan fördelas så effektivt som möjligt. Andra områden inom nationalekonomin är arbetsmarknadsfrågor, utrikeshandel och integration.

Avlagda Öpukurser i nationalekonomi kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundkurs i nationalekonomi: Makroekonomi (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5.9–27.10.2022.
Lärare: Jonas Lagerström.
Anmälan 8-29.8.2022.

Internationell Handel (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 6.9–26.10.2022.
Lärare: Jonas Lagerström.
Anmälan 8-30.8.2022.

Anmäl dig till kurserna här! 

Grundkurs i nationalekonomi: Mikroekonomi (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 10.1–21.3.2023.
Lärare: Sonja Grönblom.
Anmälan 21.11.2022-3.1.2023.

Miljöekonomi (5 sp), nätkurs (ÅA studerande har examination på campus)

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 21.3–26.5.2023.
Lärare: Annina Kainu.
Anmälan 21.11.2022-12.3.2023.

 Anmäl dig till kurserna här! 

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i nationalekonomi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mera om den alternativa antagningsvägen Öpuleden.


Annina Kainu

Annina Kainu

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4535, +35850 469 8219
annina.kainu(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet nationalekonomi vid Åbo Akademi.