Skriv här det du söker efter!

Nationalekonomi

Nationalekonomi

Ekonomiska företeelser påverkar oss på alla nivåer i samhället. Nationalekonomin behandlar dessa frågor både ur ett nationellt och internationellt makroperspektiv och ur ett marknadsfokuserat mikroperspektiv.

Inom makroekonomin studerar du frågor som ekonomisk tillväxt och ekonomiska kriser och hur du som nationalekonom kan påverka dessa med hjälp av finans-, penning- och valutapolitik. Mikroekonomin, i sin tur, ger dig insikter i hur aktörer beter sig på marknader, liksom samspelet mellan utbud, efterfrågan och prisbildning.

Nationalekonomin belyser också välfärd, hållbarhet och hur resurser kan fördelas så effektivt som möjligt. Andra områden inom nationalekonomin är arbetsmarknadsfrågor, utrikeshandel och integration.

Avlagda Öpukurser i nationalekonomi kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Grundkurs i mikroekonomi (5 sp), närundervisning i Åbo (kvotplatser).

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 2.9–22.10.2024.
Avgift: 60€
Lärare: Jonas Lagerström.
Anmälan 12.8–25.8.2024.

Miljöekonomi (5 sp), närundervisning i Åbo (kvotplatser).

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 2.9–22.10.2024.
Avgift: 60€
Lärare: Edvard Johansson.
Anmälan 12.8–25.8.2024.

Ekonomisk matematik (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 28.11–17.12.2024.
Avgift: 60€
Lärare: Margrét Halldórsdóttir.
Anmälan 12.8–20.10.2024.

Anmäl dig till kurserna här! 


Kurser ordnade av samarbetsparter hösten 2024

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör:

Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Grundkurs i makroekonomi (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5.10–17.11.2024.
Avgift: 80€
Lärare: Edvard Johansson.
Anmälan 6.6–12.9.2024.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.


Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid ämnet. Närstudierna försiggår dagtid. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte. Studerande på kvotplats har inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Grundkurs i makroekonomi (5 sp),

närundervisning i Åbo (kvotplatser).

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 13.1–4.3.2025.
Avgift: 60€
Lärare: Jonas Lagerström.
Anmälan 18.11.2024–2.1.2025.

 Anmäl dig till kurserna här! 

Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid ämnet. Närstudierna försiggår dagtid. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte. Studerande på kvotplats har inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i nationalekonomi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Kurser från följande ämnen kan ingå i Öpuleden i ekonomi: Informationssystem, Internationell marknadsföring, Nationalekonomi, Organisation och ledning, Redovisning

Läs mera om den alternativa antagningsvägen Öpuleden.


Annina Kainu

Annina Kainu

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4535, +35850 469 8219
annina.kainu(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet nationalekonomi vid Åbo Akademi.