Skriv här det du söker efter!

Redovisning

Redovisning

Redovisning beskriver, föreskriver, analyserar och utvärderar den organisatoriska verkligheten på ett systematiskt och strukturerat sätt. I dessa processer spelar alltid såväl människor som siffror (nyckeltal) av olika slag en viktig roll. Redovisningen ger underlag för styrning av organisationen och visar utåt hur organisationen klarar sig ekonomiskt. Du som studerar redovisning kan rikta in dig på externredovisning, ekonomistyrning eller revision. Inom externredovisning sysslar man med bokslut, årsredovisningar och beskattning i olika typer av organisationer. Den interna delen av redovisningen benämns ofta som ekonomistyrning och har direkt koppling till olika typer av controllerfunktioner i organisationer där budgetering och resultatanalys ofta är centrala processer. Revisionen bygger på ett kunnande speciellt i externredovisning men också i ekonomistyrning och juridik. Koncernredovisning, företagsanalys och olika typer av kalkyleringsfrågor är andra centrala områden inom redovisningen.

Avlagda studier i redovisning kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till Utbildningsprogrammet i ekonomi. En kurs i redovisning är obligatorisk och den bör du avlägga innan du kan söka in via Öpuleden.

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

Bokföring – praktikfall (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 6.9–15.11.2024. Närstudier i Mariehamn: 9.9 kl. 17.30-21.00 7.9 kl. 9.00-13.00 (datorsal) 8.9 kl. 9.00-13.00 (datorsal) 11.10 kl. 17.30-21.00 12.10 kl. 9.00-13.00 (datorsal)
Avgift: 80€
Lärare: Rebecca Bergholm.
Anmälan 6.6–18.8.2024.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

Bokslut och bokslutsplanering (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.1–31.5.2025.
Lärare: EL Jaana Aaltonen.
Anmälan öppnas på hösten.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i redovisning kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

En kurs i redovisning är obligatorisk och den bör du avlägga innan du kan söka in via Öpuleden.


Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet redovisning vid Åbo Akademi