Skriv här det du söker efter!

Redovisning

Redovisning beskriver, föreskriver, analyserar och utvärderar den organisatoriska verkligheten på ett systematiskt och strukturerat sätt. I dessa processer spelar alltid såväl människor som siffror (nyckeltal) av olika slag en viktig roll. Redovisningen ger underlag för styrning av organisationen och visar utåt hur organisationen klarar sig ekonomiskt. Du som studerar redovisning kan rikta in dig på externredovisning, ekonomistyrning eller revision. Inom externredovisning sysslar man med bokslut, årsredovisningar och beskattning i olika typer av organisationer. Den interna delen av redovisningen benämns ofta som ekonomistyrning och har direkt koppling till olika typer av controllerfunktioner i organisationer där budgetering och resultatanalys ofta är centrala processer. Revisionen bygger på ett kunnande speciellt i externredovisning men också i ekonomistyrning och juridik. Koncernredovisning, företagsanalys och olika typer av kalkyleringsfrågor är andra centrala områden inom redovisningen.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i redovisning kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

En kurs i redovisning är obligatorisk och den bör du avlägga innan du kan söka in via Öpuleden.

Kursutbud 2021–2022

Kvotplatser (dagtidsstudier)

Kursort: Åbo

GRUNDSTUDIER (Klicka här för att läsa mer om grundstudierna i Studiehandboken)

ÅBO Grundkurs i redovisning, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1.11-20.12.2021
Lärare: ED Karolina Söderlund
Anmälan senast: 22.10.2021 https://survey.abo.fi/lomakkeet/12691/lomake.html

ÅBO Ekonomistyrningens grunder, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 21.3-11.5.2022
Lärare: ED Jean Claude Mutiganda
Anmälan senast: 11.3.2022 https://survey.abo.fi/lomakkeet/12691/lomake.html

Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid ämnet. Närstudierna försiggår dagtid. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte.

Centret för livslångt lärande uppbär en studieavgift om 50 euro per termin av studerande på kvotplats. Avgiften gäller samtidigt som studieavgift för öppna universitetets vanliga kurser. Studerande på kvotplats har inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner.

Kvotplatserna är endast ämnade för de som strävar efter att bli antagna till utbildningslinjen för ekonomi via Öpuleden. Ordinarie studerande vid Åbo Akademi ska anmäla sig till kursen via Peppi.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

MARIEHAMN Bokföring-praktikfall, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: kursstart 01.10.2021, närträffar 1.10 kl. 17.00-21, 2.10 kl. 9.00-13.30, 12.11 kl. 17.00-21, 13.11 kl. 9.00-13.30
Lärare: ED Karolina Söderlund
Förkunskaper: Grundkurs i redovisning eller motsvarande kunskaper

Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/


Nancy Pettersson
Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet redovisning vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet