Skriv här det du söker efter!

Redovisning

Redovisning beskriver, föreskriver, analyserar och utvärderar den organisatoriska verkligheten på ett systematiskt och strukturerat sätt. I dessa processer spelar alltid såväl människor som siffror (nyckeltal) av olika slag en viktig roll. Redovisningen ger underlag för styrning av organisationen och visar utåt hur organisationen klarar sig ekonomiskt. Du som studerar redovisning kan rikta in dig på externredovisning, ekonomistyrning eller revision. Inom externredovisning sysslar man med bokslut, årsredovisningar och beskattning i olika typer av organisationer. Den interna delen av redovisningen benämns ofta som ekonomistyrning och har direkt koppling till olika typer av controllerfunktioner i organisationer där budgetering och resultatanalys ofta är centrala processer. Revisionen bygger på ett kunnande speciellt i externredovisning men också i ekonomistyrning och juridik. Koncernredovisning, företagsanalys och olika typer av kalkyleringsfrågor är andra centrala områden inom redovisningen.

Du kan söka in till utbildningslinjen för ekonomi via den nya Öpuleden

Från och med hösten 2020 har du som är intresserad av att studera ekonomi nya möjligheter att ansöka om studieplats. Via den förnyade Öpuleden kan du våren 2021 söka in till utbildningslinjen för ekonomi vid Åbo Akademi. Länk till antagningsinformationen.
En kurs i redovisning är obligatorisk och den bör du avlägga innan du kan söka in via Öpuleden. För att avlägga denna kurs måste du ansöka om att vara extra studerande i ämnet redovisning vilket innebär att du deltar i den ordinarie undervisningen på campus i Åbo eller på distans ifall kursen arrangeras så. För närmare information om extra studerande:
https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/oppna-universitetet/innan-anmalan/extra-studerande/

Kursutbud 2020–2021

Inget kursutbud


Nancy Pettersson
Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet redovisning vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet