Skriv här det du söker efter!

Redovisning

Redovisning

Redovisning beskriver, föreskriver, analyserar och utvärderar den organisatoriska verkligheten på ett systematiskt och strukturerat sätt. I dessa processer spelar alltid såväl människor som siffror (nyckeltal) av olika slag en viktig roll. Redovisningen ger underlag för styrning av organisationen och visar utåt hur organisationen klarar sig ekonomiskt. Du som studerar redovisning kan rikta in dig på externredovisning, ekonomistyrning eller revision. Inom externredovisning sysslar man med bokslut, årsredovisningar och beskattning i olika typer av organisationer. Den interna delen av redovisningen benämns ofta som ekonomistyrning och har direkt koppling till olika typer av controllerfunktioner i organisationer där budgetering och resultatanalys ofta är centrala processer. Revisionen bygger på ett kunnande speciellt i externredovisning men också i ekonomistyrning och juridik. Koncernredovisning, företagsanalys och olika typer av kalkyleringsfrågor är andra centrala områden inom redovisningen.

Avlagda studier i redovisning kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till Utbildningsprogrammet i ekonomi. En kurs i redovisning är obligatorisk och den bör du avlägga innan du kan söka in via Öpuleden.

Kvotplatser (dagtidsstudier)

Kursort: Åbo

Grundkurs i redovisning (5 sp)
Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 30.10–20.12.2023
Lärare: ED Otto Salo
Anmälan 7.8–23.10.2023

Ekonomistyrningens grunder (5 sp)
Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 18.3–15.5.2024
Lärare: ED Otto Salo
Anmälan öppnar 20.11.2023

Anmäl dig till kurserna här!


Kvotplatserna är endast ämnade för de som strävar efter att bli antagna till utbildningslinjen för ekonomi via Öpuleden. Ordinarie studerande vid Åbo Akademi ska anmäla sig till kursen via Peppi.

Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid ämnet. Närstudierna försiggår dagtid. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte. Terminsavgiften är den samma som för vanliga Öpu kurser (50 euro/termin). Studerande på kvotplats har inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner.


Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Bokföring – praktikfall (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1.9–30.11.2023
Lärare: ED Karolina Söderlund

Bokslut och bokslutsplanering (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1.1–30.5.2024
Lärare: EL Jaana Aaltonen och ED Otto Salo

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i redovisning kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

En kurs i redovisning är obligatorisk och den bör du avlägga innan du kan söka in via Öpuleden.


Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet redovisning vid Åbo Akademi