Skriv här det du söker efter!

Öppna universitetet

Det öppna universitetet är en studieform inom vuxenutbildningen som ger dig möjlighet att bedriva akademiska studier utan att vara inskriven vid något universitet.

Öppna universitetet

Kurskatalog 

Anmälan till höstterminens ÖPU-kurser öppnas den 20.8.
Anmälan till vårterminens kurser öppnas den 19.11.

Bloggen
Facebook
LinkedIn
Instagram: #öppnauniversitetet

Uppdaterad 17.12.2018