Skriv här det du söker efter!

Öppna universitetet

Öppna universitetet

Öppna universitetet – flexibla studier för alla 

Vem som helst kan studera vid Öppna universitetet (Öpu)! Här kan du ta akademiska kurser utan att vara inskriven vid universitetet. Du behöver inte ha en viss studiebakgrund och det finns ingen åldersgräns. Du kan välja att gå en eller flera kurser i ämnen som intresserar just dig.
Genom Öpustudier kan du öka din yrkeskompetens och utveckla dig själv. Öpu ger möjlighet att prova på universitetsstudier och kan också vara en alternativ väg till examensstudier vid universitet.

Vad är ditt mål med studierna?

Anmälan till vårens kurser öppnas 22.11.2021.

Följ oss: Bloggen – Facebook – LinkedInInstagram (#öppnauniversitetet)

Uppdaterad 22.11.2021