Skriv här det du söker efter!

Öppna universitetet

Öppna universitetet

Öppna universitetet erbjuder flexibla studier för alla! Vem som helst kan studera vid Öppna universitetet (Öpu). Här kan du ta akademiska kurser utan att vara inskriven vid universitetet. Du behöver inte ha en viss studiebakgrund och det finns ingen åldersgräns. Du kan välja att gå en eller flera kurser i ämnen som intresserar just dig.

Genom Öpustudier kan du öka din yrkeskompetens och utveckla dig själv. Öpu ger möjlighet att prova på universitetsstudier och kan också vara en alternativ väg till examensstudier vid universitet.

Vad är ditt mål med studierna?

  • Är ditt mål att öka din kompetens, fortbilda dig eller är du nyfiken på ett visst ämne? Kolla då ämnena eller modulerna längre ned på denna sida. Kursutbudet finns också listat fakultets- och ämnesvis.
  • Vill du söka in och avlägga en högskoleexamen? Då ska du läsa mera om Öpuleden.

Avgifterna för Öppna universitetets kurser höjs från och med 1.8.2024.

Öpus e-post: opu@abo.fi.

Följ oss på Facebook – LinkedInInstagram#öppnauniversitetet

Logon med tecterna Öppna universitetet vid Åbo Akademi, samt ÅA Centret för livslångt lärande.

Uppdaterad 19.6.2024