Skriv här det du söker efter!

Öppna universitetet

Öppna universitetet

Logo med ett äpple och texten Öppna universitetet vid Åbo Akademi.Öppna universitetet erbjuder flexibla studier för alla! Vem som helst kan studera vid Öppna universitetet (Öpu). Här kan du ta akademiska kurser utan att vara inskriven vid universitetet. Du behöver inte ha en viss studiebakgrund och det finns ingen åldersgräns. Du kan välja att gå en eller flera kurser i ämnen som intresserar just dig.
Genom Öpustudier kan du öka din yrkeskompetens och utveckla dig själv. Öpu ger möjlighet att prova på universitetsstudier och kan också vara en alternativ väg till examensstudier vid universitet.

Vad är ditt mål med studierna?

Kolla sommarkurserna som erbjuds sommaren 2022.
Anmälan till höstens kurser öppnas 8.8.2022 kl. 8.00.

Följ oss: Bloggen – Facebook – LinkedInInstagram (#öppnauniversitetet)

Uppdaterad 25.5.2022