Skriv här det du söker efter!

Skolpsykologi

Ändamålet med ämnet är att ge mångsidig psykologisk kunskap om skolan som psykosocial miljö. Biämnet lämpar sig för alla som vill förkovra sig i ämnet, men alldeles speciellt för sådana som har för avsikt att arbeta som skolkuratorer eller skolcoacher. De studerande lär sig om orsaker till mobbning, mobbningsprocessen, samt prevention och intervention. Blocket strävar vidare till att ge kunskap om hur man på bästa sätt kan samtala med barn och unga. En delkurs behandlar skolfrånvaro, en annan missbrukarproblematik, och en tredje ger kunskap om ungdomars psykosexuella beteende.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i skolpsykologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Grundstudier i skolpsykologi (25 sp) består av följande kurser:
Skolmobbning och utanförskap, 5 sp
Skolfrånvaro, 5 sp
Samtal med barn och unga, 5 sp
Missbrukarproblematik, 5 sp
Sexualkunskap, 5 sp

Kursutbud 2021-2022

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER

DISTANS Sexualkunskap, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 11.10-10.11 2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 11.10, 25.10, 8.11
Lärare: Sakkunnig i sexuell hälsa Suss Åhman
Anmälan 16.8-4.10.2021 Till anmälan

DISTANS Skolfrånvaro, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 11.11-12.12 2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 11.11, 15.11, 25.11, 9.12.
Lärare: Docent Katarina Alanko
Anmälan 16.8-4.11.2021 Till anmälan

DISTANS Missbrukarproblematik, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 13.1-25.2 2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 13.1, 19.1, 16.2.
Lärare: socionom YH, leg.psykoterapeut Anette Rönnlund-Nygård
Anmälan 22.11.2021-3.1.2022 Till anmälan

*VASA Samtal med barn och unga, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 11.5, 12.5, 18.5, 19.5, 25.5.2022
Lärare: PM Maria Dahlberg
Anmälan 22.11.2021-5.5.2022 Till anmälan

* Kursen arrangeras endast om närstudier kan ordnas

DISTANS Skolmobbning och utanförskap, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Våren 2022
Lärare: NN
Anmälan senast:

► Arrangör: Sibbo institut

DISTANS Missbrukarproblematik, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 27.10-24.11.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 27.10, 3.11. 13.11, 24.11
Lärare: socionom YH, leg.psykoterapeut Anette Rönnlund-Nygård

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

MARIEHAMN Skolfrånvaro, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Våren 2022
Lärare: NN


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet