Skriv här det du söker efter!

Skolpsykologi

Ändamålet är att ge mångsidig psykologisk kunskap om skolan som social miljö, och även som en mångkulturell sådan. De studerande lär sig också om orsaker till mobbning, om mobbningsprocessen, samt om prevention och intervention. Olika typer av interventionsprogram mot mobbning tas upp liksom hur väl de fungerar. Blocket strävar vidare till att ge en inblick i hur man kan träna barns sociala färdigheter i skolmiljö. Alkohol- och narkotikamissbruk hos ungdomar ingår även, liksom kunskap om ungdomars psykosexuella beteende.

Grundstudier i skolpsykologi (25 sp) består av följande kurser:
Den mångkulturella skolan, 5 sp
Missbrukarproblematik, 5 sp
Träning av sociala färdigheter hos barn, 5 sp
Skolmobbning, 5 sp
Sexualkunskap, 5 sp

Kursutbud läsåret 2019-2020

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet
Kursort: Vasa

GRUNDSTUDIER
Den mångkulturella skolan, 5 sp
Tidpunkt: 15.10, 22.10, 24.10, 29.10, 5.11.2019
Lärare: PeM Ritva Mertaniemi
Anmälan: 19.8-8.10.2019 Till anmälan

Sexualkunskap, 5 sp
Tidpunkt: 7-9.11 2019
Lärare: Sakkunnig i sexuell hälsa Suss Åhman
Anmälan: 19.8-31.10.2019 Till anmälan

Träning av sociala färdigheter hos barn, 5 sp
Tidpunkt: 4.2, 6.2, 11.2, 13.2, 18.2.2020
Lärare: PM Alexandra Holm
Anmälan: 18.11.2019-28.1.2020 Till anmälan

Skolmobbning, 5 sp
Tidpunkt: 21.3, 4.4, 18.4 2020
Lärare: PK Sara Sundell, PM Maria Lingonblad
Anmälan: 18.11.2019-14.3.2020 Till anmälan

DISTANS Missbrukarproblematik, 5 sp
Tidpunkt: 15.4-22.5.2020
Lärare: socionom YH, leg.psykoterapeut Anette Rönnlund-Nygård
Anmälan: 18.11.2019-18.3.2020 Till anmälan

► Arrangör: Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad
Kursort: Jakobstad

Sexualkunskap, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Mars 2020
Lärare: Sakkunnig i sexuell hälsa Suss Åhman

► Arrangör: Västra Nylands folkhögskola
Kursort: Karis

Träning av sociala färdigheter hos barn, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Våren 2020
Lärare: NN

Den mångkulturella skolan, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Våren 2020
Lärare: NN

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland
Kursort: Mariehamn

Skolmobbning, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Våren 2020
Lärare: PeM Lena Sjöholm-Fahllund


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet