Skriv här det du söker efter!

Skolpsykologi

Ändamålet är att ge mångsidig psykologisk kunskap om skolan som social miljö, och även som en mångkulturell sådan. De studerande lär sig också om orsaker till mobbning, om mobbningsprocessen, samt om prevention och intervention. Olika typer av interventionsprogram mot mobbning tas upp liksom hur väl de fungerar. Blocket strävar vidare till att ge en inblick i hur man kan träna barns sociala färdigheter i skolmiljö. Alkohol- och narkotikamissbruk hos ungdomar ingår även, liksom kunskap om ungdomars psykosexuella beteende.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud läsåret 2018-2019

► Arrangör: CLL/öppna universitetet
Kursort: Vasa, Academill

GRUNDSTUDIER

Sexualkunskap, 5 sp
Tidpunkt: 12-14.10.2018
Lärare: Sakkunnig i sexuell hälsa Suss Åhman

Till anmälan

Missbrukarproblematik, 5 sp
Tidpunkt: 25-27.10.2018
Lärare: socionom YH Kaj-Mikael Wredlund

Till anmälan

Den mångkulturella skolan, 5 sp
Tidpunkt: 9-10.11, 23-24.11.2018
Lärare: PeM Ritva Mertaniemi

Till anmälan

Träning av sociala färdigheter hos barn, 5 sp
Tidpunkt: 25-26.1, 15-16.2.2019
Lärare: PD Eeva-Liisa Salmi

Till anmälan

Skolmobbning, 5 sp
Tidpunkt: 23.3, 13.4, 27.4.2019
Lärare: PK Sara Sundell, PM Maria Lingonblad

Till anmälan

► Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut

Sexualkunskap, 5 sp
Tidpunkt: 23-24.1, 30-31.1.2019
Lärare: Sakkunnig i sexuell hälsa Suss Åhman

► Arrangör:  Högskolan på Åland/Öppna högskolan

Sexualkunskap, 5 sp
Tidpunkt: 11-13.4.2019
Lärare: Sakkunnig i sexuell hälsa Suss Åhman


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet