Skriv här det du söker efter!

Skolpsykologi

Skolpsykologi

Ändamålet med ämnet är att ge mångsidig psykologisk kunskap om skolan som psykosocial miljö. Biämnet lämpar sig för alla som vill förkovra sig i ämnet, men alldeles speciellt för sådana som har för avsikt att arbeta som skolkuratorer eller skolcoacher. De studerande lär sig om orsaker till mobbning, mobbningsprocessen, samt prevention och intervention. Blocket strävar vidare till att ge kunskap om hur man på bästa sätt kan samtala med barn och unga. En delkurs behandlar skolfrånvaro, en annan missbrukarproblematik, och en tredje ger kunskap om ungdomars psykosexuella beteende.

Avlagda Öpukurser i skolpsykologi kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i skolpsykologi (25 sp) består av följande kurser:
Skolmobbning och utanförskap, 5 sp
Skolfrånvaro, 5 sp
Samtal med barn och unga, 5 sp
Beroendeproblematik och den unga människan, 5 sp
Sexualkunskap, 5 sp

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på Öpus kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Sexualkunskap (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 19.9-16.10.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 19.9, 10.10.
Avgift: 60€.
Lärare: sakkunnig i sexuell hälsa Susanna Åhman.
Anmälan 12.8-9.9.2024.

Anmäl dig till kursen här

Beroendeproblematik och den unga människan (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 21.10-7.11 2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 21.10, 22.10, 28.10, 31.10, 4.11, 7.11.
Avgift: 60€.
Lärare: socionom YH, leg.psykoterapeut Anette Rönnlund-Nygård
Anmälan 9.9-9.10.2024.

Länk till anmälan läggs till här senast i början av september.

Skolfrånvaro (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 20.11-18.12.2024, valfritt deltagande via Zoom: 20.11, 4.12, 11.12.
Avgift: 60€.
Lärare: PM Sabina Nickull.
Sista anmälan 10.11.2024.

Länk till anmälan läggs till här i oktober.

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

 

GRUNDSTUDIER

Skolmobbning och utanförskap (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 6-7.9, 18.9, 4-5.10.2024.
Lärare: Leg.psykolog Elin Englund.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på Öpus kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Skolmobbning och utanförskap (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 31.3-28.4.2025, obligatoriskt deltagande via Zoom: 31.3, 14.4, 28.4.
Avgift: 60€.
Lärare: PD Patrik Söderberg.
Sista anmälan 24.3.2025.

Samtal med barn och unga (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 18.3-8.4.2025, obligatoriskt deltagande via Zoom: 18.3, 25.3, 1.4, 8.4.
Avgift: 60.
Lärare: PeM Linda Norrgård.
Sista anmälan 9.3.2025.

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Skolfrånvaro (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: våren 2025.
Lärare: NN.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i skolpsykologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för studievägledning här.


Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi