Skriv här det du söker efter!

Skolpsykologi

Ändamålet är att ge mångsidig psykologisk kunskap om skolan som social miljö, och även som en mångkulturell sådan. De studerande lär sig också om orsaker till mobbning, om mobbningsprocessen, samt om prevention och intervention. Olika typer av interventionsprogram mot mobbning tas upp liksom hur väl de fungerar. Blocket strävar vidare till att ge en inblick i hur man kan träna barns sociala färdigheter i skolmiljö. Alkohol- och narkotikamissbruk hos ungdomar ingår även, liksom kunskap om ungdomars psykosexuella beteende.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i skolpsykologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Grundstudier i skolpsykologi (25 sp) består av följande kurser:
Skolmobbning och utanförskap, 5 sp
Skolfrånvaro, 5 sp
Samtal med barn och unga, 5 sp
Missbrukarproblematik, 5 sp
Sexualkunskap, 5 sp

Kursutbud läsåret 2020-2021

Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande planerade närstudiekurser beroende på läget med coronapandemin.
Vid ev. ändringar meddelas alla anmälda per e-post.

Obs! Fr o m 23.11.2020 ny anmälningsblankett och ändrad annulleringstid! Se mera info på anmälningssidan.

 

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

Kursort: Vasa

GRUNDSTUDIER
NÄTKURS Sexualkunskap, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 8.10-21.11.2020, obligatoriskt deltagande via Zoom: 8.10 & 9.10
Lärare: Sakkunnig i sexuell hälsa Suss Åhman
Anmälan senast: 23.9.2020

NÄTKURS Missbrukarproblematik, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 19.10-20.11. 2020
Lärare: socionom YH, leg.psykoterapeut Anette Rönnlund-Nygård
Anmälan senast: 4.10.2020

NÄTKURS Skolfrånvaro, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 12.1-21.2.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 12.1, 19.1, 2.2, 9.2. Handledning gällande uppgifter & grupparbeten via Zoom: 22.1
Lärare: Docent Katarina Alanko
Anmälan senast: 5.1.2021

NÄTKURS Skolmobbning och utanförskap, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 9.4-14.5 2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 14.4, 21.4, 10.5
Lärare: PK Sara Sundell, PeM Maria Lingonblad
Anmälan senast: 2.4.2021 Till anmälan

*Samtal med barn och unga, 5 sp /Annullerad!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 4.5, 11.5, 18.5, 25.5, 27.5.2021
Lärare: PM Maria Dahlberg

* Kursen arrangeras endast om närstudier kan ordnas

 

► Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab

Kursort: Norrvalla, Vörå

NÄTKURS Skolmobbning och utanförskap, 5 sp /Annullerad!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 24.10-21.11 2020, obligatoriskt deltagande via Zoom: 24.10, 7.11 & 21.11
Lärare: PK Sara Sundell, PM Maria Lingonblad

 

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet
Sexualkunskap, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 12-14.2.2021
Lärare: Sakkunnig i sexuell hälsa Suss Åhman

 

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland
Missbrukarproblematik, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 9-10.4, 7-8.5.2021
Lärare: socionom YH, leg.psykoterapeut Anette Rönnlund-Nygård


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi
Öpuleden: utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa)
Tillbaka till öppna universitetet