Skriv här det du söker efter!

Skolpsykologi

Skolpsykologi

Ändamålet med ämnet är att ge mångsidig psykologisk kunskap om skolan som psykosocial miljö. Biämnet lämpar sig för alla som vill förkovra sig i ämnet, men alldeles speciellt för sådana som har för avsikt att arbeta som skolkuratorer eller skolcoacher. De studerande lär sig om orsaker till mobbning, mobbningsprocessen, samt prevention och intervention. Blocket strävar vidare till att ge kunskap om hur man på bästa sätt kan samtala med barn och unga. En delkurs behandlar skolfrånvaro, en annan missbrukarproblematik, och en tredje ger kunskap om ungdomars psykosexuella beteende.

Avlagda Öpukurser i skolpsykologi kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i skolpsykologi (25 sp) består av följande kurser:
Skolmobbning och utanförskap, 5 sp
Skolfrånvaro, 5 sp
Samtal med barn och unga, 5 sp
Beroendeproblematik och den unga människan, 5 sp
Sexualkunskap, 5 sp

GRUNDSTUDIER

Sexualkunskap (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 19.9-17.10.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 19.9, 10.10.
Lärare: Sakkunnig i sexuell hälsa Suss Åhman.
Anmälan 8.8-12.9.2022.

Beroendeproblematik och den unga människan (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 26.10-23.11.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 26.10, 1.11, 9.11, 15.11, 23.11.
Lärare: socionom YH, leg.psykoterapeut Anette Rönnlund-Nygård.
Anmälan 8.8-19.10.2022.

Anmäl dig till kurserna här

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Hangö sommaruniversitet

Skolmobbning och utanförskap (5 sp), nätkurs med distansundervisning /ANNULLERAD!

Tidpunkt: Hösten 2022.
Lärare: PK Sara Sundell, Tove Ajalin.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Samtal med barn och unga (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 10-11.9, 8-9.10.2022
Lärare: skolpsykolog Matilda Thors

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Arrangör: Helsingfors stads svenska arbetarinstitut

Skolfrånvaro (5 sp), närundervisning i Helsingfors.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 30.9-1.10, 15.10.2022.
Lärare: Docent Katarina Alanko.

Anmäl dig till Helsingfors arbis kurser här

Skolfrånvaro (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 17.1-16.2.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 17.1, 24.1, 31.1, 2.2, 7.2, 15.2, 16.2.
Lärare: PsM Sabina Nickull.
Anmälan 21.11.2022-10.1.2023.

Skolmobbning och utanförskap (5 sp), nätkurs /ANNULLERAD!

Tidpunkt: 21.3-20.4 2023, obligatoriskt tillfälle i Zoom 23.3.
Lärare: PeM, PsM Jennifer Söderlund.
Anmälan 21.11.2022-28.2.2023.

Samtal med barn och unga (5 sp), närundervisning i Vasa.*

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 3-4.5, 10-11.5, 24.5.2023.
Lärare: PM Maria Dahlberg.
Anmälan 21.11.2022-26.4.2023.

* Kursen arrangeras endast om närundervisning kan ordnas

Anmäl dig till kurserna här

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Sexualkunskap (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 23.1-13.2.2023, via Zoom: 23.1, 6.2.
Lärare: Sakkunnig i sexuell hälsa Suss Åhman.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i skolpsykologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för studievägledning här.


Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi