Skriv här det du söker efter!

Skolpsykologi

Skolpsykologi

Ändamålet med ämnet är att ge mångsidig psykologisk kunskap om skolan som psykosocial miljö. Biämnet lämpar sig för alla som vill förkovra sig i ämnet, men alldeles speciellt för sådana som har för avsikt att arbeta som skolkuratorer eller skolcoacher. De studerande lär sig om orsaker till mobbning, mobbningsprocessen, samt prevention och intervention. Blocket strävar vidare till att ge kunskap om hur man på bästa sätt kan samtala med barn och unga. En delkurs behandlar skolfrånvaro, en annan missbrukarproblematik, och en tredje ger kunskap om ungdomars psykosexuella beteende.

Avlagda Öpukurser i skolpsykologi kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i skolpsykologi (25 sp) består av följande kurser:
Skolmobbning och utanförskap, 5 sp
Skolfrånvaro, 5 sp
Samtal med barn och unga, 5 sp
Beroendeproblematik och den unga människan, 5 sp
Sexualkunskap, 5 sp

GRUNDSTUDIER

Skolfrånvaro (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12.9-12.10.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 12.9, 19.9, 26.9, 28.9, 3.10, 10.10, 12.10.
Lärare: PsM Sabina Nickull.
Anmälan 7.8-5.9.2023.

Sexualkunskap (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 30.10-1.12 2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 30.10, 13.11, 27.11.
Lärare: sakkunnig i sexuell hälsa Suss Åhman
Anmälan 7.8-23.10.2023.

Anmäl dig till kurserna här

GRUNDSTUDIER

Beroendeproblematik och den unga människan (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 15.1-1.2 2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 15.1, 16.1, 22.1, 25.1, 29.1, 1.2.
Lärare: socionom YH, leg.psykoterapeut Anette Rönnlund-Nygård.
Anmälan 20.11.2023-8.1.2024.

Samtal med barn och unga (5 sp), närundervisning i Vasa.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 21.2, 22.2, 6.3, 7.3, 13.3.2024.
Lärare: PM Maria Dahlberg.
Anmälan 20.11.2023-14.2.2024.

Skolmobbning och utanförskap (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 20.3-22.4 2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 20.3, 3.4, 17.4.
Lärare: PD Patrik Söderberg
Anmälan 20.11.2023-10.3.2024.

Anmäl dig till kurserna här

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Skolmobbning och utanförskap (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 8.3, 9.3, 20.3, 5.4, 6.4.2024.
Lärare: Leg. psykolog Elin Englund.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i skolpsykologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för studievägledning här.


Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi