Skriv här det du söker efter!

Historia

Kunskap om det förflutna hjälper oss att förstå vår samtid. Ämnet historia behandlar tiden, hur samhällen förändras, samspelet mellan individ och miljö, och hur idéer, värderingar och samhällets struktur växlar. Som historiestuderande lär du dig inte bara om enskilda händelser utan övar dig på att hitta helheter i detaljinformation. Du får veta hur tidigare samhällen såg ut, vad som formade dem, hur det var att leva i dem och vad som finns kvar av dem i vår tid. I studierna lär du dig att skapa tillförlitlig kunskap om det förflutna och får med den kunskapen insikter både om dig själv och om dagens samhällen. Du tar till dig historisk information på flera olika språk och lär dig uttrycka dig tydligt i tal och i skrift.

Grundstudierna (25 sp) består av följande kurser:

  • Grundkurs i historia I (10 sp)
  • Grundkurs i historia II (10 sp)
  • Grunderna i historisk metod (5 sp)

Kursutbud 2020-2021

Arrangör: CLL/öppna universitetet

 

GRUNDSTUDIER

NÄTKURS Grundkurs I i historia, 10 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 7.9-6.12.2020
Lärare: FM Kajsa Varjonen och FM Emil Kaukonen.
Anmälan 17.8-1.9.2020

NÄTKURS Grundkurs II i historia, 10 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 4.1-4.4.2021
Lärare: FD Johanna Wassholm och FD Anna Sundelin
Anmälan 23.11.2020-28.12.2020 Till anmälan

NÄTKURS Grunderna i historisk metod, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 12.4-30.5.2021
Lärare: NN
Anmälan 23.11.2020-31.3.2021    Till anmälan


Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare

Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet historia vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet