Skriv här det du söker efter!

Historia

Kunskap om det förflutna hjälper oss att förstå vår samtid. Ämnet historia behandlar tiden, hur samhällen förändras, samspelet mellan individ och miljö, och hur idéer, värderingar och samhällets struktur växlar. Som historiestuderande lär du dig inte bara om enskilda händelser utan övar dig på att hitta helheter i detaljinformation. Du får veta hur tidigare samhällen såg ut, vad som formade dem, hur det var att leva i dem och vad som finns kvar av dem i vår tid. I studierna lär du dig att skapa tillförlitlig kunskap om det förflutna och får med den kunskapen insikter både om dig själv och om dagens samhällen. Du tar till dig historisk information på flera olika språk och lär dig uttrycka dig tydligt i tal och i skrift.

Grundstudierna (25 sp) består av följande kurser:

  • Grundkurs i historia I (10 sp)
  • Grundkurs i historia II (10 sp)
  • Grunderna i historisk metod (5 sp)

Sommarkurser 2020

NÄTKURS Rysslands historia, 5 sp
Tidpunkt: 4.5–28.6.2020
Lärare: FD Johanna Wassholm
Anmälan senast 3.5.
Klicka här för mera information och kursanmälan.

HISTORY

ONLINE COURSE Sixties in the United States, 5 ECTS
Time: 1.6-2.8.2020
Teacher: FM Oscar Winberg
Last date of registration: 22.5.2020.
For more information and registration, please follow the link.

Kursutbud 2019-2020

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER

NÄTKURS Grundkurs I i historia, 10 sp
Tidpunkt: 9.9-8.12.2019
Lärare: FM Kajsa Varjonen och FM Emil Kaukonen.
Anmälan: 19.8-2.9.2019    Till anmälan

NÄTKURS Genushistoria, 5 sp
Tidpunkt: 21.10-15.12.2019
Lärare: FD Charlotte Cederbom och FD Matias Kaihovirta
Anmälan: 19.8-14.10.2019    Till anmälan

NÄTKURS Grundkurs II i historia, 10 sp
Tidpunkt: 7.1-5.4.2020
Lärare: FM Kajsa Varjonen och FM Emil Kaukonen.
Anmälan: 18.11-16.12.2019    Till anmälan

NÄTKURS Grunderna i historisk metod, 5 sp
Tidpunkt: 14.4-31.5.2020
Lärare: FM Kajsa Varjonen och FM Emil Kaukonen.
Anmälan: 18.11.2019-14.4.2020   Till anmälan


Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare

Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet historia vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet