Skriv här det du söker efter!

Historia

Historia

Kunskap om det förflutna hjälper oss att förstå vår samtid. Ämnet historia behandlar tiden, hur samhällen förändras, samspelet mellan individ och miljö, och hur idéer, värderingar och samhällets struktur växlar. Som historiestuderande lär du dig inte bara om enskilda händelser utan övar dig på att hitta helheter i detaljinformation. Du får veta hur tidigare samhällen såg ut, vad som formade dem, hur det var att leva i dem och vad som finns kvar av dem i vår tid. I studierna lär du dig att skapa tillförlitlig kunskap om det förflutna och får med den kunskapen insikter både om dig själv och om dagens samhällen. Du tar till dig historisk information på flera olika språk och lär dig uttrycka dig tydligt i tal och i skrift.

Grundstudierna (25 sp) består av följande kurser:

  • Grundkurs i historia I (10 sp)
  • Grundkurs i historia II (10 sp)
  • Grunderna i historisk metod (5 sp)

En del av kursutbudet kan ingå i Öpuleden på 20 sp till Utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi. Studierna bör vara avlagda med minst ett medelvitsord på 3.

Alla nedanstående kurser kan förstås också avläggas som fristående studier.

Grunderna i historisk metod (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 17.10-4.12.2022.
Lärare: FD Kasper Kepsu och FM Robin Engblom.
Anmälan: 8.8-10.10.2022.
(kan ingå i Öpuleden)

Nordic History (5 sp), online

Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 10.10-18.12.2022.
Teacher: FM Kajsa Varjonen et al.
Enrollment: 8.8-3.10.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

Kurs i ämnet Ryska språket och litteraturen:

Rysslands historia (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 23.1-2.4.2023.
Lärare: FD Johanna Wassholm.
Anmälan: 21.11.2022-16.1.2023.

Kurs i ämnet: Humaniora: Kunskap, relevans, reflektion:

Historiebruk i humaniora och samhälle (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: start 30.1–16.4.2023.
Lärare: FD Anna-Stina Hägglund och FD Andreas Granberg.
Anmälan: senast 21.11.2022-23.1.2023
(kan ingå i Öpuleden)

Demokrati i Förenta staterna (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 6.2-9.4.2023.
Lärare: FD Oscar Winberg.
Anmälan: 21.11.2022-30.1.2023.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Bekanta dig också med kurserna i samhällslära, statskunskap och konstvetenskap.

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet historia vid Åbo Akademi