Skriv här det du söker efter!

Historia

Kunskap om det förflutna hjälper oss att förstå vår samtid. Ämnet historia behandlar tiden, hur samhällen förändras, samspelet mellan individ och miljö, och hur idéer, värderingar och samhällets struktur växlar. Som historiestuderande lär du dig inte bara om enskilda händelser utan övar dig på att hitta helheter i detaljinformation. Du får veta hur tidigare samhällen såg ut, vad som formade dem, hur det var att leva i dem och vad som finns kvar av dem i vår tid. I studierna lär du dig att skapa tillförlitlig kunskap om det förflutna och får med den kunskapen insikter både om dig själv och om dagens samhällen. Du tar till dig historisk information på flera olika språk och lär dig uttrycka dig tydligt i tal och i skrift.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud 2018-2019

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER I HISTORIA (25 sp)

Grundkurs 1 i historia, 10 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 10.9-9.12.2018
Lärare: FM Kajsa Varjonen och FM Emil Kaukonen
Anmälningstid: 20.8.2018-3.9.2018  Till anmälan

Grundkurs 2 i historia, 10 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 7.1-7.4.2019
Lärare: FM Kajsa Varjonen och FM Emil Kaukonen
Anmälningstid: 19.11.2018-2.1.2019 Till anmälan

Grunderna i historisk metod, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 15.4-2.6.2019
Lärare: FM Kajsa Varjonen och FM Emil Kaukonen
Anmälningstid: 19.11.2018-8.4.2019 Till anmälan

Nordisk medeltidshistoria, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 18.2-14.4.2019
Lärare: FD Charlotte Cederbom
Anmälningstid: 19.11.2018-11.2.2019    Till anmälan


Katarina Humina
Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet historia vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet