Skriv här det du söker efter!

Kursanmälan

Kursanmälan

Anmälning

Du kan börja anmäla dig till höstens kurser 16.8.2021 och till vårens kurser 22.11.2021. Förhandsanmälan är obligatorisk till alla våra kurser och deltagarna antas i regel i anmälningsordning. Vid begränsat deltagarantal har vuxenstuderande förtur. Anmälningstiden utgår vanligtvis 7-10 dagar innan respektive kurs inleds. I Öppna universitetets kurskatalog hittar du alla kurser. Nästa läsårs kursutbud publiceras i juni.

När du anmäler dig till öppna universitetets kurser, förbinder du dig samtidigt att följa Åbo Akademis ordningsregler.

Ny anmälningsblankett och ändrad annulleringstid

Öppna universitetets anmälningssystem uppdateras fr o m den 23.11 och detta gäller kurserna för våren 2021. Uppdateringen innebär bl a att annulleringstiden ändras. Om du anmält dig till en kurs men inte kan delta bör du annullera före anmälningstiden gått ut. Om du annullerar efter anmälningstidens utgång eller om du inte deltar i kursen uppbärs en annulleringsavgift på 20 €, förutom i force majeure-situationer (bestyrkta sjukdomsfall etc.).
Annulleringsavgiften gäller även inskrivna examensstuderande vid ÅA som är befriade från Öpus terminsavgift.

Till anmälan

OBS! Kontrollera att du fyllt i din e-postadress korrekt. Registerbeskrivning för Öppna universitetets anmälningsdatabas.

Du får information per e-post om antagning till kursen ca en vecka före kursstart.

Till de kurser som arrangeras av arbetar- eller medborgarinstitut, sommaruniversitet o.s.v. anmäler du dig på det sätt som gäller för dessa utbildningsarrangörer.

Uppdaterad 24.3.2021