Skriv här det du söker efter!

Kursanmälan

Kursanmälan

Anmälning

 

Anmälninsgblanketten är öppen och det tekniska problemet är löst.

Du kan börja anmäla dig till höstens kurser 16.8.2021 kl. 8:00 och till vårens kurser 22.11.2021 kl. 8:00. Förhandsanmälan är obligatorisk till alla våra kurser och deltagarna antas i regel i anmälningsordning. Vid begränsat deltagarantal har vuxenstuderande förtur. Anmälningstiden utgår vanligtvis 7-10 dagar innan respektive kurs inleds. I Öppna universitetets kurskatalog hittar du alla kurser. Nästa läsårs kursutbud publiceras i juni.

När du anmäler dig till öppna universitetets kurser, förbinder du dig samtidigt att följa Åbo Akademis ordningsregler. Kontrollera att du fyller i rätt e-postadress, du får information per e-post om antagning till kursen ca. en vecka före kursstart. Bekanta dig även med anmälningsdatabasens registerbeskrivning.

Till anmälan

Till de kurser som arrangeras av arbetar- eller medborgarinstitut, sommaruniversitet o.s.v. anmäler du dig på det sätt som gäller för dessa utbildningsarrangörer.

Avgifter

Öppna universitet har en terminsavgift på 50 euro per termin. För denna avgift får du delta i flera kurser under samma termin. Läsåret inom det öppna universitetet är indelat i två terminer:

  • Höstterminen 1.8–31.12
  • Vårterminen 1.1–31.7

För kurser som arrangeras av Öppna universitets samarbetspartners tillkommer samarbetspartners egna avgifter. Avgiftens storlek varierar. För närmare information, se samarbetsparternas hemsidor.

I anslutning till en del kurser tillkommer en materialavgift.

Studerande som är inskrivna och närvaroanmälda vid Åbo Akademi för studier som leder till en kandidat- eller magisterexamen får delta i öppna universitetets kurser avgiftsfritt. Närmare information för ÅA-studerande gällande avgiften, anmälan och begränsat antal platser finns på intranätet. Även studerande på andra stadiet (gymnasium och yrkesinstitut) får delta gratis i kurser.

Annulleringsavgift

Om du anmält dig till en kurs, men inte kan delta, bör du annullera ditt deltagande före anmälningstiden gått ut. Detta gör du lättast via annulleringslänken du fått i ditt bekräftelsemail. Vid problem kan du kontakta opu@abo.fi. Anmälningstiden för varje kurs finns angiven i kurskatalogen.

Vid annullering efter att anmälningstiden gått ut eller vid uteblivet deltagande faktureras en annulleringsavgift på 20 euro per kurs. Med uteblivet deltagande menas att en studerande antagits till kursen, men inte loggat in på kurssidan eller deltagit i närstudietillfällen. Så fort en studerande loggat in på kurssidan eller deltagit i ett närstudietillfälle räknas hen som deltagare i kursen och faktureras terminsavgiften. Observera att annulleringsavgiften inte faktureras i force majeure-situationer, såsom bestyrka sjukdomsfall. Även grundexamensstuderande vid Åbo Akademi, som är befriade från terminsavgiften, faktureras annulleringsavgiften.

Hur betalar jag?

Cirka en vecka innan kursen startar får du ett e-postmeddelande om du blivit antagen till kursen eller inte. Är du antagen till kursen får du en faktura på posten några veckor efter kursstarten och bör då betala studieavgiften så snabbt som möjligt. Förfallna obetalda fakturor går till indrivning och påverkar även din möjlighet att delta i Öppna universitetets kurser i framtiden.

Uppdaterad 22.11.2021