Skriv här det du söker efter!

Kursanmälan

Kursanmälan

Anmälning

Du kan börja anmäla dig till höstens kurser den 19.8.2019. Till vårens kurser kan du anmäla dig fr.o.m. den 18.11. Förhandsanmälan är obligatorisk till alla våra kurser och deltagarna antas i regel i anmälningsordning. Vid begränsat deltagarantal har vuxenstuderande förtur. Anmälningstiden till nätkurser utgår vanligtvis 10 dagar innan respektive kurs inleds. I  kurskatalogen hittar du alla kurser. Nästa läsårs kursutbud publiceras i juni.

När du anmäler dig till öppna universitetets kurser, förbinder du dig samtidigt att följa Åbo Akademis ordningsregler.

Till anmälan

OBS! Kontrollera att du fyllt i din e-postadress korrekt. Registerbeskrivning

Du får information per e-post om antagning till kursen en vecka före kursstart.

Till de kurser som arrangeras av arbetar- eller medborgarinstitut, sommaruniversitet o.s.v. anmäler du dig på det sätt som gäller för dessa utbildningsarrangörer.

Uppdaterad 18.4.2019