Skriv här det du söker efter!

Kursanmälan och avgifter

Kursanmälan och avgifter

Anmälan

Vi tar i bruk ett nytt anmälningssystem, därför sker anmälan till kurserna stegvis hösten 2024.

Anmälan till de kurser som inleds i augusti och september 2024 öppnas 12.8, kl. 8.00. Du kan kolla vilka kurser det gäller här.

Till anmälan

Till de kurser som inleds i oktober kan du anmäla dig från och med 9.9.2024. Då tas anmälan emot via det nya systemet, så att också betalningen sker samtidigt.

Länk till kursanmälan kommer här senast 8.9.2024.

Här ser du alla ämnen som ingår i vårt kursutbud.

Till de kurser som arrangeras av arbetar- eller medborgarinstitut, sommaruniversitet o.s.v. anmäler du dig på det sätt som gäller för dessa utbildningsarrangörer.

Kursanmälan är bindande.

Avgifter

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för Öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng.

Prissättningen ser ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Avgiftens storlek varierar. För närmare information, se samarbetsparternas webbsidor.

Examensstuderande som är inskrivna och närvaroanmälda vid Åbo Akademi får delta i Öppna universitetets kurser avgiftsfritt. Om kursen ordnas av en av Öpus samarbetsparter, betalar man samarbetsparternas kursavgifter. För ÅA-studerande gäller en annulleringsavgift. Mera information på ÅA-intran (kräver ÅA-inloggning).

Studerande på andra stadiet (gymnasium och yrkesinstitut), samt arbetslösa, asylsökande och ukrainska medborgare får delta gratis i kurser. För närmare information kontakta opu@abo.fi.

Hur betalar jag?

  • Kursanmälan är bindande och ska betalas.
  • För de kurser du anmäler dig till före 9.9.2024 får du en faktura på posten.
  • Från och med 9.9.2024 ska det nya anmälningssystemet vara i bruk, då betalar du på nätet samtidigt som du anmäler dig.

Regler

Förhandsanmälan är obligatorisk till alla våra kurser och deltagarna antas i regel i anmälningsordning. Vid begränsat deltagarantal har vuxenstuderande förtur. Anmälningstiden utgår vanligtvis 7–10 dagar innan respektive kurs inleds.

Kursanmälan är bindande.

När du anmäler dig till öppna universitetets kurser, förbinder du dig samtidigt att följa Åbo Akademis ordningsregler (pdf). Kontrollera att du fyller i rätt e-postadress, du får information per e-post om antagning till kursen ca. en vecka före kursstart. Bekanta dig även med anmälningsdatabasens registerbeskrivning.

Till de kurser som arrangeras av arbetar- eller medborgarinstitut, sommaruniversitet o.s.v. anmäler du dig på det sätt som gäller för dessa utbildningsarrangörer.

Öppna universitetets kurser berättigar inte till statens studiestöd (studiepenning eller -lån) eller till andra studiesociala förmåner avsedda för heltidsstuderande.

 Öppna universitetet förbehåller sig rätten att:

  • Flytta tidpunkten för undervisningen
  • Göra ändringar i kursarrangemangen
  • Annullera en kurs till exempel på grund av ett litet antal deltagare

Studievägledning

Kurserna inom Öppna universitetet arrangeras kvällstid och under veckoslut eller som nätkurser. Kurserna är flexibelt uppbyggda med varierande arbetssätt. Information om närundervisning, distansundervisning och nätkurser.

Kursernas omfattning räknas i studiepoäng (sp). En studiepoäng (1 sp) motsvarar en arbetsinsats på 27 timmar.

Du väljer om du avlägger enskilda kurser eller tar flera kurser med sikte på en större helhet. Grundstudierna består av minst 25 studiepoäng i ett ämne. Ämnesstudierna består av 35–45 studiepoäng av studier som breddar och fördjupar kunskaperna.
Man kan inte avlägga examen vid öppna universitetet utan måste då söka in via den allmänna antagningen till examensstudier. Som examensstuderande vid universitet kan du inkludera studier som avlagts vid det öppna universitetet som del av examen.

För in­for­ma­tion om re­spek­ti­ve kurs el­ler äm­ne, kon­tak­ta äm­nets utbildningsplanerare.

Det finns också möjlighet att anmäla sig till vägledningssamtal via digital tidsbokning. Här kan du läsa mera om vägledningssamtal och om studievägledning vid Öpu. Boka in dig för vägledning här!

För allmänna studievägledningsfrågor:

Ut­bild­nings­chef Maj­len Sa­ari­nen i Åbo
Tfn. (02) 215 4500
e-post: maj­len.sa­ari­nen@abo.fi

Team­le­da­re i Vasa Christi­na Teir­folk
Tfn. (06) 324 7243
e-post: christi­na.teir­folk@abo.fi

Studiehandledarna vid gymnasierna handleder också sina tidigare studerande ett år efter studentexamen, ifall du inte ännu tagit emot en studieplats vid en högskola.

Vuxenstudiestöd och studiesociala förmåner

Öppna universitetets kurser berättigar inte till statens studiestöd (studiepenning eller -lån) eller till andra studiesociala förmåner avsedda för heltidsstuderande.

Om du har frågor rekommenderar vi att du kontaktar stödinstansen direkt:

Uppdaterad 20.6.2024