Skriv här det du söker efter!

Språk och kommunikation

Att lära sig språk lönar sig alltid! Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder ett antal praktiskt inriktade kurser i olika språk. Kurserna erbjuds vid Språkcentret i Åbo och i olika regionala kursarrangörers regi. Kurserna motsvarar de kursfordringar som ställs för kurser vid Språkcentret vid Åbo Akademi. De flesta kurser i språk består av närstudier, men i utbudet finns även helt nätbaserade kurser. Undantag är kurserna i andra nordiska språk än svenska, vilka följer kraven inom svenskämnet.

Kursutbud 2020-2021

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet

NÄTKURS Svenska som andra inhemska språk, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 5.10.2020–21.2.2021
Lärare: FM Niklas Ollila
Anmälan 17.8-28.9.2020

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

Ryska 2, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 18-19.9, 9-10.10, 6-7.11 och 4-5.12.2020. Fredagar kl 18.00-20.30, lördagar kl 9.00-12.15. Kursen fortsätter under våren 2020 med lika många kurstillfällen.
Lärare: FM Carina Kristola-Backlund

Finska 2, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 11-12.9, 2-3.10, 23-24.20 och 20-21.11.2020. Fredagar kl 18.00-20.30 och lördagar kl 09.00-12.15. Kursen fortsätter under våren 2020 med lika många kurstillfällen.


Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


 

Tillbaka till öppna universitetet