Skriv här det du söker efter!

Språk och kommunikation

Språk och kommunikation

Att lära sig språk lönar sig alltid! Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder ett antal praktiskt inriktade kurser i olika språk. Kurserna erbjuds vid Språkcentret i Åbo och i olika regionala kursarrangörers regi. Kurserna motsvarar de kursfordringar som ställs för kurser vid Språkcentret vid Åbo Akademi. De flesta kurser i språk består av närstudier, men i utbudet finns även helt nätbaserade kurser. Undantag är kurserna i andra nordiska språk än svenska, vilka följer kraven inom svenskämnet.

Vårt engelskspråkiga kursutbud hittar du här.

Svenska som andra inhemska språk (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 2.10-18.2.2023
Lärare: FM Niklas Ollila
Anmälan: 7.8-25.9.2023

Anmäl dig till kurserna här!

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Finska som främmande språk, nivå 1 (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: Kursen har inhiberats
Lärare: FM Kim Lindén.

Spanska 1 (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Kursen har inhiberats
OBS! Kursen fortsätter med lika många närstudieträffar på våren 2024.
Lärare: FM Marjaana Laaksonen

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här!

 

Kurserna Språkriktighet, Norska och Danska erbjuds inom ämnet Svenska språket.

För Öpu -studerande som antagits till Språkcentrets kurser på kvotplats tillämpas samma närvarokrav som för grundexamensstuderande: för att behålla sin plats på kursen bör man vara närvarande i början av det första kurspasset. Om man meddelat om förhinder, behåller man sin plats. I annat fall förlorar man platsen och läraren kan ta med följande på reservlistan, om en sådan finns.

Kvotplatser för Öpu läsåret 2023–2024:

Finska som främmande språk 1        6 platser (max 2 per kursversion)
Finska som främmande språk 2        2 platser

Svenska som främmande språk 1     10 platser  (1-2 plats per kursversion)
Svenska som främmande språk 2     6 platser (max 3 per kursversion)
Svenska som främmande språk 3     1 plats
Svenska som främmande språk 4     1 plats   

Franska 2 (hybridversion)                      2 platser

Närstudierna försiggår dagtid i Åbo eller Vasa och är obligatoriska. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte.

Anställda vid Åbo Akademi anmäler sig via följande blankett: Språkkurser för ÅA-personal

Studerande från Novia och Åbo universitet anmäler sig till kvotplatskurser via JOO-ansökan.


Hösten 2023

Finska som främmande språk, nivå 1 (5 sp), Åbo Campus

Länk till studiehandboken
Tidpunkt: 6.9.2023-15.12.2023
Närundervisning i Åbo: måndagar och onsdagar kl. 10:00-11:30.
Undervisningsspråk: engelska
Lärare: Språkcentret timlärare.

Anmäl dig till kurserna här!


Våren 2024

Finska som främmande språk, nivå 1 (5 sp), Åbo Campus

Länk till studiehandboken
Tidpunkt: 16.1.2024-2.5.2024
Närundervisning i Åbo: Kursen är inte schemalagd. Två kurspass à 90 minuter per vecka.
Undervisningsspråk: engelska
Lärare: Språkcentret timlärare.

Finska som främmande språk, nivå 1 (5 sp), Vasa Campus

Länk till studiehandboken
Tidpunkt: 15.1-3.5.2024
Närundervisning i Vasa: Kursen är inte schemalagd. Två kurspass à 90 minuter per vecka.
Undervisningsspråk: engelska
Lärare: Språkcentret timlärare.

Finska som främmande språk, nivå 2 (5 sp), Åbo Campus

Länk till studiehandboken
Tidpunkt: 16.1.2024-2.5.2024
Närundervisning i Åbo: Kursen är inte schemalagd. Två kurspass à 90 minuter per vecka.
Undervisningsspråk: engelska
Lärare: Språkcentret timlärare.

Franska 2, (5 sp), Vasa Campus/Hybridundervisning

Länk till studiehandboken
Tidpunkt: 15.1-10.5.2024
Närundervisning i Vasa: Möjlighet att delta i undervisningen på Zoom.
Lärare: Språkcentret timlärare.

Vi erbjuder också kvotplatser till kurser i Svenska som främmande språk 1-4. Se vår engelskspråkiga ämnessida för närmare information.

Anmäl dig till kurserna här!

Frågor gällande kvotplatser riktas till Andreas Granberg, andreas.granberg@abo.fi.

Centret för livslångt lärande uppbär en studieavgift om 50 euro per termin av studerande på kvotplats. Avgiften gäller samtidigt som studieavgift för öppna universitetets vanliga kurser. Studerande på kvotplats har inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner. Kvotplatserna är inte ämnade för ordinarie studerande vid Åbo Akademi.

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

Andreas Granberg.

Granberg, Andreas

Sekreterare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4666

andreas.granberg(a)abo.fi