Skriv här det du söker efter!

Språk och kommunikation

Att lära sig språk lönar sig alltid! Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder ett antal praktiskt inriktade kurser i olika språk. Kurserna erbjuds vid Centret för Livslångt lärande i Åbo och i olika regionala kursarrangörers regi. Kurserna motsvarar de kursfordringar som ställs för kurser vid Centret för Språk och Kommunikation vid Åbo Akademi. De flesta kurser i språk består av närstudier, men i utbudet finns även helt nätbaserade kurser. Undantag är kurserna i andra nordiska språk än svenska, vilka följer kraven inom svenskämnet.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud 2018-2019

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

Ryska 1 / Russian 1, 5 cr., ÅBO
Time: 17.9-29.11.2018. Mondays 17.00-18.15 and Thursdays 17.00-19.15
Teacher: Irina Rogojin-Spita
Registration: 20.8.2018-18.9.2018  Till anmälan


Finnish as a Foreign Language level 1, 5 cr., ÅBO

Time: 24.9-5.12.2018. Mondays 17.00-18.30 and Wednesdays 17.00-19.30
Teacher: FM Teemu Pesonen
Registration: 20.8.2018-17.9.2018   Till anmälan


Swedish as a Foreign Language level 1, 5 cr., ÅBO
Time: 25.9-11.12.2018. Tuesdays 17.00-19.30 and Thursdays 17.00-18.30
Teacher: FM Satu Kytölä
Registration: 20.8.2018-18.9.2018       Till anmälan

Franska 3, 5 sp, NÄTKURS
Tid: 4.3-12.5.2019
Lärare: FD Mia Panisse
Anmälningstid: 19.11.2018-25.2.2019 Till anmälan


Finnish as a Foreign Language level 2, 5 cr., ÅBO
Time: 21.1-10.4.2019, Mondays and Wednesdays 17.15-19.15
Teacher: FM Mikael Varjo
Registration: 19.11.2018-14.1.2019 Till anmälan


Swedish as a Foreign Language level 2, 5 cr., ÅBO
Time: 22.1-4.4.2019, Tuesdays 17.00-19.30 and Thursdays 17.00-18.30
Teacher: FM Satu Kytölä
Registration: 19.11.2018-14.1.2019 Till anmälan

 

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

Finska som främmande språk, nivå, 5 sp
Tid: 14-15.9, 5-6.10, 26-27.10 och 23-24.11.2018, fre 18.00-20.30, lö 9.00-12.15. Kursen fortsätter på våren 2019.
Lärare: FM Teemu Pesonen
Anmälan: senast 22.8 till Högskolan på Åland: www.open.ax/

Franska 2, 5 sp
Tid: 20.9-29.11.2018, to 18.00-21.15. Kursen fortsätter på våren.
Lärare: FK Robert Liewendahl
Anmälan: senast den 5.9 till Högskolan på Åland: www.open.ax/

Spanska 2, 5 sp
Tid: 14-15-9, 28-29.9, 12-13.10 och 26-27.10.2018. Kursen fortsätter på våren 2019.
Lärare: FM Marjaana Laaksonen
Anmälan: senast den 23.8 till Högskolan på Åland: www.open.ax/

 

Quota seats (daytime studies) for extra students in Åbo/Turku:

Swedish as a Foreign language, level 1, 5 cr. (quota seat)
1 seat in one of the following courses:
Autumn 2018:
– Course version 1: w. 36-50, Mon 8.15-9.45, Wed 15.15-16.45. Room B 306, Arken. The course begins 3.9.
– Course version 2: w. 36-50: Mon 10.15-11.45, Thu 10.15-11.45. Room B 302 (Mon) and B 307 (Thu), Arken. The course begins 3.9.
– Course version 3: w. 36-50: Tue 13.30-15.00, Thu 13.30-15.00. Room B 306 (Tue) and B 205 (Thu), Arken. The course begins 4.9.
– Course version 4: w. 36-50: Tue 15.15-16.45, Thu 15.15-16.45. Room B 302 (Tue) and B 205 (Thu), Arken. The course begins 4.9.
Spring 2019:
– Course version 5: w. 3-17: Tue, Thu 8.15-9.45, the course begins 15.1.
– Course version 6: w. 3-17: Tue 15.15-16.45, Fri  8.15-9.45. The course begins 18.1.
http://studiehandboken.abo.fi/en/course/909970.0/2256

Swedish as a Foreign language, level 2, 5 cr. (quota seat)
1 seat in one of the following courses:
– Course version 1 (Autumn 2018): w. 36-50: Tue 8.15-9.45, Fri 8.15-9.45. Room B 302 (Tue) and B 206 (Fri), Arken. The course begins 4.9.
– Course version 2 (Spring 2019): w. 3-17: Mon 15.15-16.45, Wed  15.15-16.45. Room G 105 (Mon) and B 306 (Wed), Arken. The course begins 14.1.
– Course version 3 (Spring 2019): w. 3-17: Tue 10.15-11.45, Thu 10.15-11.45. Room B 307 (Tue) and B 205 (Thu), Arken. The course begins 15.1.

Swedish as a Foreign language, level 3, 5 cr. (quota seat)
Time: w. 36-50: Mon 8.15-9.45 (B 302), Thu 8.15-9.45. Room B 302 (Mon) and B 205 (Thu), Arken. The course begins 3.9.

Swedish as a Foreign language, level 4, 5 cr. (quota seat)
Time: w. 3-17: Tue  8.15-9.45 (B 206), Thu 8.15-9.45. Room B 206 (Tue) and G 105 (Thu), Arken. The course begins 15.1.

Enrolment one week before the course start. Enrolment opens 20.8 for Autumn term and 19.11 for Spring term. Till anmälan

A minimum of one quota seat/course is reserved for Open University students on specified individual courses. Quota students participate in the regular course during daytime.

The Open University study fee (50 euros/term) applies.
Questions regarding quota seats to Minéa Dahlbacka, minea.dahlbacka@abo.fi, +358 505234624.


Katarina Humina
Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


 

Tillbaka till öppna universitetet