Skriv här det du söker efter!

Språk och kommunikation

Språk och kommunikation

Att lära sig språk lönar sig alltid! Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder ett antal praktiskt inriktade kurser i olika språk. Kurserna erbjuds vid Språkcentret i Åbo och i olika regionala kursarrangörers regi. Kurserna motsvarar de kursfordringar som ställs för kurser vid Språkcentret vid Åbo Akademi. De flesta kurser i språk består av närstudier, men i utbudet finns även helt nätbaserade kurser. Undantag är kurserna i andra nordiska språk än svenska, vilka följer kraven inom svenskämnet.

Basic course in Dutch (5 sp), online

Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 14.9-14.12.2022. Weekly lessons on Wednesdays 17.00-18.30 (zoom).
Teacher: FM Gerd Niehaus.
Enrollment: 8.8-7.9.2022.

Svenska som andra inhemska språk (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 3.10-19.2.2022.
Lärare: FM Niklas Ollila.
Anmälan: 8.8-26.9.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Finska 1 (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12-13.11 och 10-11.12.2022, 21-22.1., 4-5.2 och 4-5.3.2023. Lördagar och söndagar kl.9.00-13.00.
Träff via nätet: 25.11.2022 och 17.2. 2023 kl. 17.30-20.00.
Lärare: FM Kim Lindén.
Anmälan: senast 19.10.2022 Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

 

Kurserna Språkvård och Språk och kön erbjuds inom ämnet Svenska språket.

Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid ämnet. Närstudierna försiggår dagtid och är obligatoriska. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte. Det finns 3 kvotplatser/kurs.

Studerande från Novia och Åbo universitet anmäler sig till kvotplatskurser via JOO-ansökan.

Hösten 2022

Finnish as a foreign language, level 1 (5 cr), contact teaching in Åbo or online version
Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 5.9-14.12.2022
Contact teaching version (Åbo/Turku): 5.9-14.12.2022, Mondays and Wednesdays 10.00-11.30.
Online version (Zoom lectures): 5.9-12.12.2022, Mondays and Tuesdays 8.15-9.45.
Teacher: MPhil Carina Kristola-Backlund (Åbo), Roni Hermo (online).
Enrollment 8.8-22.8.2022. Please specify in the comments field if you prefer the online or contact teaching course version.

Våren 2023

Finnish as a foreign language, level 1 (5 cr), contact teaching in Åbo
Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 10.1-27.4.2023, Tuesdays and Thursdays 10.00-11.30.
Teacher: MPhil Carina Kristola-Backlund.
Enrollment 21.11-18.12.2022.

Finnish as a foreign language, level 2 (5 cr), contact teaching in Åbo
Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 9.1-26.4.2023, Mondays and Thursdays 12.30-14.00.
Teacher: MPhil Zara Wessberg.
Enrollment 21.11-18.12.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

Vi erbjuder också kvotplatser till kurser i Swedish as a foreign language, level 1-4. Se vår engelskspråkiga ämnessida för närmare information.

Frågor gällande kvotplatser riktas till Maria Holmberg, maria.c.holmberg@abo.fi.

Centret för livslångt lärande uppbär en studieavgift om 50 euro per termin av studerande på kvotplats. Avgiften gäller samtidigt som studieavgift för öppna universitetets vanliga kurser. Studerande på kvotplats har inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner. Kvotplatserna är inte ämnade för ordinarie studerande vid Åbo Akademi.

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

Maria Holmberg

Holmberg, Maria

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3438

maria.c.holmberg(a)abo.fi