Skriv här det du söker efter!

Språk och kommunikation

Att lära sig språk lönar sig alltid! Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder ett antal praktiskt inriktade kurser i olika språk. Kurserna erbjuds vid Språkcentret i Åbo och i olika regionala kursarrangörers regi. Kurserna motsvarar de kursfordringar som ställs för kurser vid Språkcentret vid Åbo Akademi. De flesta kurser i språk består av närstudier, men i utbudet finns även helt nätbaserade kurser. Undantag är kurserna i andra nordiska språk än svenska, vilka följer kraven inom svenskämnet.

Kursutbud 2021-2022

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet

NÄTKURS Svenska som andra inhemska språk, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 4.10.2021–20.2.2022
Lärare: FM Niklas Ollila
Anmälan: senast den 27.9.2021   Till anmälan

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

MARIEHAMN Tyska 1 (5 sp)

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken
Tid: 8-10.10, 19-21.11 och 17-19.12.2021. Fredagar kl 17.30-20.00, lördagar kl 10.30-14.15 och söndagar kl 10.30-13.30
Kursen fortsätter under våren 2022 med lika många kurstillfällen.
Lärare: FM Ida Savinainen

MARIEHAMN Finska som främmande språk, nivå 1 (5 sp)

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken
Tid: 17-18.9, 15-16.10, 12-13.11 och 10-11.12.2021. Fredagar kl 18.00-20.30 och lördagar kl 9.00-12.15
Kursen fortsätter under våren 2022 med lika många kurstillfällen.
Lärare: FM Laura Parkkinen

MARIEHAMN Danska, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: våren 2022
Lärare: Ph.D. Marie-Louise Sørensen

Anmälning till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/

Kvotplatser för extra studerande, Åbo, 2021-22

Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid ämnet. Närstudierna försiggår dagtid och är obligatoriska. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte.

Klicka på kursnamnet för att se kursbeskrivningen.

Finnish as a foreign language, level 1, 5 cr. (3 quota seats)
Time: 6.9-15.12.2021. Mon and Wed 14.15-15.45
Teacher: Zara Wessberg
Course registration is open here 16.8-29.8.2021

Finnish as a foreign language, level 1, 5 cr. (3 quota seats)
Time: 10.1-29.4.2022. The course schedule and teacher will be confirmed in October
Teacher:
Course registration is open 22.11.2021-2.1.2022

Finnish as a foreign language, level 2, 5 cr. (3 quota seats)
Time: 10.1-29.4.2022. The course schedule and teacher will be confirmed in October
Teacher:
Course registration is open 22.11.2021-2.1.2022

Swedish as a foreign language, level 1, 5 cr. (3 quota seats / course version)
Time: 6.9-15.12.2021,
Course version 1: Mon and Wed 8.15-9.45
Course version 2: Mon and Wed 10.00-11.30
Teacher: Charlotta Sandberg
Course registration is open here 16.8-29.8.2021 Please specify in the comments field if you prefer course version 1 or 2.

Swedish as a foreign language, level 1, 5 cr. (3 quota seats)
Time: 10.1-27.4.2022, Mon and Wed 10.00- 11.30
Teacher: Charlotta Sandberg
Course registration is open 22.11.2021-2.1.2022

Swedish as a foreign language, level 2, 5 cr. (3 quota seats)
Time: 21.9-17.12.2021, Tue, Fri 8.15-9.45
Teacher:
Course registration is open here 16.8-29.8.2021

Swedish as a foreign language, level 2, 5 cr. (3 quota seats)
Time: 10.1-27.4.2022, Mon and Wed 8.15-9.45
Teacher: Charlotta Sandberg
Course registration is open 22.11.2021-2.1.2022

Swedish as a foreign language, level 3, 5 cr. (1 quota seat)
Time: 7.9-16.12.2021, Tue, Thu, 8.15-9.45, Online Zoom lectures.
Teacher: Charlotta Sandberg
Course registration before 30.8.2021 by e-mail to camilla.lundstrom@abo.fi

Swedish as a foreign language, level 4, 5 cr. (1 quota seat)
Time: 11.1-28.4.2022, Tue, Thu 8.15-9.45, Online Zoom lectures.
Teacher: Charlotta Sandberg
Course registration before 3.1.2022 by e-mail to camilla.lundstrom@abo.fi

Anmälan till studier på kvotplats nivå 1 och 2 via anmälningsblanketten. Anmälan till Swedish nivå 3 och 4 per e-post till camilla.lundstrom@abo.fi.

Centret för livslångt lärande uppbär en studieavgift om 50 euro per termin av studerande på kvotplats. Avgiften gäller samtidigt som studieavgift för öppna universitetets vanliga kurser. Studerande på kvotplats har inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner.

Kvotplatserna är inte ämnade för ordinarie studerande vid Åbo Akademi.


Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

Tillbaka till öppna universitetet