Skriv här det du söker efter!

Språk och kommunikation

Språk och kommunikation

Att lära sig språk lönar sig alltid! Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder ett antal praktiskt inriktade kurser i olika språk. Kurserna erbjuds vid Språkcentret i Åbo och i olika regionala kursarrangörers regi. Kurserna motsvarar de kursfordringar som ställs för kurser vid Språkcentret vid Åbo Akademi. De flesta kurser i språk består av närstudier, men i utbudet finns även helt nätbaserade kurser. Undantag är kurserna i andra nordiska språk än svenska, vilka följer kraven inom svenskämnet.

Vårt engelskspråkiga kursutbud hittar du här.

Svenska som andra inhemska språk (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 2.10-18.2.2023
Lärare: FM Niklas Ollila
Anmälan: 7.8-25.9.2023

Anmäl dig till kurserna här!

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Finska som främmande språk, nivå 1 (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: Kursen har inhiberats
Lärare: FM Kim Lindén.

Spanska 1 (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Kursen har inhiberats
OBS! Kursen fortsätter med lika många närstudieträffar på våren 2024.
Lärare: FM Marjaana Laaksonen

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här!

 

Kurserna Språkriktighet, Norska och Danska erbjuds inom ämnet Svenska språket.

För Öpu -studerande som antagits till Språkcentrets kurser på kvotplats tillämpas samma närvarokrav som för grundexamensstuderande: för att behålla sin plats på kursen bör man vara närvarande i början av det första kurspasset. Om man meddelat om förhinder, behåller man sin plats. I annat fall förlorar man platsen och läraren kan ta med följande på reservlistan, om en sådan finns.

Kvotplatser för Öpu läsåret 2023–2024:

Finska som främmande språk 1        6 platser (max 2 per kursversion)
Finska som främmande språk 2        2 platser

Svenska som främmande språk 1     10 platser  (1-2 plats per kursversion)
Svenska som främmande språk 2     6 platser (max 3 per kursversion)
Svenska som främmande språk 3     1 plats
Svenska som främmande språk 4     1 plats   

Franska 2 (hybridversion)                      2 platser

Närstudierna försiggår dagtid i Åbo eller Vasa och är obligatoriska. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte.

Anställda vid Åbo Akademi anmäler sig via följande blankett: Språkkurser för ÅA-personal

Anmälningstiden till språkkurser för ÅA-personal våren 2024 är 27.10.–8.12.2023 kl. 16.00.

Studerande från Novia och Åbo universitet anmäler sig till kvotplatskurser via JOO-ansökan.


Hösten 2023

Finska som främmande språk, nivå 1 (5 sp), Åbo Campus

Länk till studiehandboken
Tidpunkt: 6.9.2023–15.12.2023
Närundervisning i Åbo: måndagar och onsdagar kl. 10:00-11:30.
Undervisningsspråk: engelska
Lärare: Veikko Latvakangas

Anmäl dig till kurserna här!


Våren 2024

Finska som främmande språk, nivå 1 (5 sp), Åbo Campus

Länk till studiehandboken
Tidpunkt: 16.1.2024-2.5.2024
Närundervisning i Åbo: Tisdagar och torsdagar kl. 10:00-11:30
Undervisningsspråk: engelska
Lärare: Veikko Latvakangas
Anmälan: 20.11-10.12.2023

Finska som främmande språk, nivå 1 (5 sp), Vasa Campus

Länk till studiehandboken
Tidpunkt: 15.1–3.5.2024
Närundervisning i Vasa: Kursen är inte schemalagd, men den planeras att gå från mitten av januari 2024 till slutet av april 2024. Två kurspass à 90 minuter per vecka.
Undervisningsspråk: engelska
Lärare: Språkcentret timlärare
Anmälan: 20.11.2023-2.1.2024

Finska som främmande språk, nivå 2 (5 sp), Åbo Campus

Länk till studiehandboken
Tidpunkt: 15.1.2024-29.4.2024
Närundervisning i Åbo: Måndagar och torsdagar kl. 12:30-14:00
Undervisningsspråk: engelska
Lärare: Zara Wessberg
Anmälan: 20.11-10.12.2023

Franska 2, (5 sp), Vasa Campus/Hybridundervisning

Länk till studiehandboken
Tidpunkt: 15.1-10.5.2024
Närundervisning i Vasa: Möjlighet att delta i undervisningen på Zoom.
Lärare: Kristina Granstedt-Ketola
Anmälan: 20.1.2023-2.1.2024


 

För Öpu -studerande som antagits till Språkcentrets kurser på kvotplats tillämpas samma närvarokrav som för grundexamensstuderande: för att behålla sin plats på kursen bör man vara närvarande i början av det första kurspasset. Om man meddelat om förhinder, behåller man sin plats. I annat fall förlorar man platsen och läraren kan ta med följande på reservlistan, om en sådan finns.

Kvotplatser för Öpu läsåret 2024–2025 (Åbo):

Finska som främmande språk 1 – 4 platser (max 2 per kursversion)
Finska som främmande språk 2 –

Svenska som främmande språk 1 –  6 platser  (1-2 platser per kursversion)
Svenska som främmande språk 2 –  6 platser (max 3 per kursversion)
Svenska som främmande språk 3 –  2 platser
Svenska som främmande språk 4 –  2 platser

Närstudierna försiggår dagtid i Åbo eller Vasa och är obligatoriska. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte.

Anställda vid Åbo Akademi samt studerande från Novia och Åbo universitet


Kursutbud hösten 2024

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

Finska som främmande språk, nivå 1 (5 sp), Åbo Campus.

Läs mera om kurssinnehåll och -tider i studiehandboken.
Kursversion 1 (CS00BQ87-3029): Tidpunkt: 4.9–18.12.2024. Närundervisning i Åbo: måndag och onsdag kl. 10:00-11:30.
Kursversion 2 (CS00BQ87-3030): Tidpunkt: 5.9–19.12.2024.Närundervisning i Åbo: tisdag och torsdag kl. 10:00-11:30.
Pris: 60 €
Undervisningsspråk: engelska
Lärare: N.N.

Anmäl dig till kurserna här!

Skriv i kommentarerna om du vill anmäla dig till kursversion 1 eller 2.

Vi erbjuder också kvotplatser till kurser i Svenska som främmande språk 1-4. Se vår engelskspråkiga ämnessida för mer information.


Kursutbud våren 2025

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

Finska som främmande språk, nivå 1 (5 sp), Åbo Campus.

Läs mera om kurssinnehåll och -tider i studiehandboken.
Tidpunkt: 14.1–29.4.2025. Närundervisning i Åbo: tisdag och torsdag kl. 10:00-11:30.
Pris: 60 €
Undervisningsspråk: engelska
Lärare: N.N.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Vi erbjuder också kvotplatser till kurser i Svenska som främmande språk 1-4. Se vår engelskspråkiga ämnessida för mer information.


Frågor gällande kvotplatser riktas till Andreas Granberg, andreas.granberg@abo.fi.

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

Andreas Granberg.

Granberg, Andreas

Planerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4666

andreas.granberg(a)abo.fi