Skriv här det du söker efter!

Specialpedagogik

Rätten att utvecklas och lära sig i skola hör till alla. Specialpedagogiken handlar om de pedagogiska tillämpningar och stödåtgärder som används i olika utbildningssystem för att främja fostran, undervisningen och rehabiliteringen av barn och unga som behöver stöd. Under studierna lär du dig om de vanligaste funktionsnedsättningarna, deras orsaker och uttrycksformer, konsekvenser för utveckling och lärande samt om hur man använder specialpedagogiska stödfunktioner i skolan. Du lär dig även identifiera läs-, skriv- och matematiksvårigheter med hjälp av kartläggningar och får grundläggande beredskap att identifiera riskfaktorer för psykisk ohälsa. Studierna ger dig verktyg att ur specialpedagogikens synvinkel reflektera kring bemötande, människosyn och etiska frågor i skolan. Du bekantar dig även med aktuell forskning och får inblick i inkluderande undervisning, aktuell lagstiftning och nationella och internationella styrdokument som berör skolvärlden.

Ett blogginlägg på öppna universitetets blogg: Specialpedagogik bidrar med förståelse

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i specialpedagogik kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Grundstudier i specialpedagogik (25 sp) består av följande kurser:
Bemötande och utmanande beteende, 5 sp
Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp
Funktionsvariation I, 5 sp
Specialpedagogik och inkludering, 5 sp
Elevers välbefinnande och elevvård, 5 sp

 

Kursutbud 2021-2022

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

*VASA Särskilt begåvade barn och ungdomar, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 11-12.2, 17.2, 23.2.2022
Lärare: PeM Camilla Svens-Liavåg, PeM Ann-Christine Loo-Örn
Anmälan 22.11.2021-1.2.2022 Till anmälan

*Endast närstudier, ej distans.

GRUNDSTUDIER

NÄTKURS Specialpedagogik och inkludering, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1.11–12.12.2021
Lärare: PeM Kajsa Lindström
Anmälan 16.8-22.10.2021 Till anmälan

DISTANS Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 21.1-3.2.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 21.1, 22.1, 25.1, 26.1, 2.2, 3.2.
Lärare: PeM Kajsa Lindström, docent Johan Korhonen
Anmälan 22.11.2021-11.1.2022 Till anmälan

DISTANS Bemötande och utmanande beteende, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 21.2-19.3.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 21.2, 8.3, 10.3, 18.3, 19.3.
Lärare: PeM Sofia Kullberg
Anmälan 22.11.2021-11.2.2022 Till anmälan

DISTANS Elevers välbefinnande och elevvård, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 28.3-11.4.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 28.3, 31.3, 4.4, 6.4, 11.4.
Lärare: PeM Anna Widlund
Anmälan 22.11.2021-18.3.2022 Till anmälan

DISTANS Funktionsvariation I, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 22.4-14.5.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 22.4, 29.4, 6.5, 7.5, 13.5, 14.5.
Lärare: PeM Catarina Lindroos
Anmälan 22.11.2021-12.4.2022 Till anmälan

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet

DISTANS Hörselmedvetenhet och tecken som stöd, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 10-11.9, 24-26.9, 8-10.10.2021
Lärare: MHC Camilla Mattjus, teckenlärare Hannele Rabb

DISTANS Digitala arbetssätt för elever i behov av stöd, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 10.3, 17.3, 24.3, 31.3, 7.4.2022
Lärare: PeM Fredrika Nyqvist

GRUNDSTUDIER

DISTANS Bemötande och utmanande beteende, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 3-4.9, 17-18.9, 1-2.10.2021
Lärare: speciallärare Daniel Albrecht

DISTANS Funktionsvariation I, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 15-16.10, 12-13.11, 26-27.11.2021
Lärare: speciallärare Catarina Lindroos, speciallärare Misa Möller

HELSINGFORS Elevers välbefinnande och elevvård, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14-15.1, 4-5.2, 19.2.2022
Lärare: speciallärare Andreas Siemssen, speciallärare Tomas Sun

HELSINGFORS Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 18-19.3, 8-9.4, 22-23.4.2022
Lärare: PeM Kajsa Lindström, docent, PeD Johan Korhonen

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

MARIEHAMN Särskilt begåvade barn och ungdomar, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 10-12.12.2021
Lärare: PeM Lotta Kåll

MARIEHAMN Bemötande och utmanande beteende, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Våren 2022
Lärare: speciallärare Daniel Albrecht


Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7130, +358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet specialpedagogik vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet