Skriv här det du söker efter!

Specialpedagogik

Specialpedagogik

Rätten att utvecklas och lära sig i skola hör till alla. Specialpedagogiken handlar om de pedagogiska tillämpningar och stödåtgärder som används i olika utbildningssystem för att främja fostran, undervisningen och rehabiliteringen av barn och unga som behöver stöd. Under studierna lär du dig om de vanligaste funktionsnedsättningarna, deras orsaker och uttrycksformer, konsekvenser för utveckling och lärande samt om hur man använder specialpedagogiska stödfunktioner i skolan. Du lär dig även identifiera läs-, skriv- och matematiksvårigheter med hjälp av kartläggningar och får grundläggande beredskap att identifiera riskfaktorer för psykisk ohälsa. Studierna ger dig verktyg att ur specialpedagogikens synvinkel reflektera kring bemötande, människosyn och etiska frågor i skolan. Du bekantar dig även med aktuell forskning och får inblick i inkluderande undervisning, aktuell lagstiftning och nationella och internationella styrdokument som berör skolvärlden.

Avlagda Öpukurser i specialpedagogik kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i specialpedagogik (25 sp) består av följande kurser:

Introduktion till specialpedagogik, 5 sp
Stöd för socioemotionella färdigheter, 5 sp
Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp
Perspektiv på funktionsnedsättning I, 5 sp
Speciallärarens yrkesroll, 5 sp

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på Öpus kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Stöd för socioemotionella färdigheter (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt:  19.9-2.10.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 19.9, 24.9, 26.9, 30.9, 2.10.
Avgift: 60€.
Lärare: PeD Anna Widlund.
Anmälan 12.8-6.9.2024.

Anmäl dig till kursen här

Introduktion till specialpedagogik (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 29.10-12.11.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 29.10, 31.10, 5.11, 7.11, 12.11.
Avgift: 60€.
Lärare: PeM Linda Österholm.
Anmälan 9.9-14.10.2024.

Länken till anmälan läggs till här senast i början av september.

PROFILKURS

Hörselmedvetenhet och tecken som stöd (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 22.10-6.11.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 22.10, 24.10, 28.10, 1.11, 2.11, 4.11, 6.11.
Avgift: 60€.
Lärare: MHC Camilla Mattjus och teckenlärare Hannele Rabb.
Anmälan 9.9-9.10.2024.

Länken till anmälan läggs till här senast i början av september.

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet.

GRUNDSTUDIER

Stöd för socioemotionella färdigheter (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 3.9-3.10.2024, distansundervisning via Zoom: 3.9, 5.9, 17.9, 19.9, 1.10, 3.10.
Lärare: PeM Daniel Albrecht.

Perspektiv på funktionsnedsättning I (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 28.10-13.11.2024, distansundervisning via Zoom: 28.10, 30.10, 4.11, 6.11, 12.11, 13.11.
Lärare: PeM Catarina Lindroos.

Anmäl dig till Hangö sommaruniversitets kurser här.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på Öpus kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Stöd för lärande i läsning och matematik I (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 28.1-13.2.2025, obligatoriskt deltagande via Zoom: 28.1, 29.1, 4.2, 5.2, 11.2, 13.2.
Avgift: 60€.
Lärare: PeM Ann-Katrine Risberg, PeD Heidi Hellstrand.
Anmälan senast 14.1.2025.

Perspektiv på funktionsnedsättning I (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 3.3-19.3.2025, obligatoriskt deltagande via Zoom: 3.3, 7.3, 10.3, 14.3, 17.3, 19.3.
Avgift: 60€.
Lärare: PeM Catarina Lindroos.
Anmälan senast 17.2.2025.

Speciallärarens yrkesroll (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: vårterminen 2025.
Avgift: 60€.
Lärare: NN.

Anmäl dig till kurserna här

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Hangö sommaruniversitet

GRUNDSTUDIER

Perspektiv på funktionsnedsättning I (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: läsåret 2024-2025.
Lärare: PeM Catarina Lindroos.

Stöd för lärande i läsning och matematik I (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: läsåret 2024-2025.
Lärare: PeD Signe-Anita Lindgrén och professor Johan Korhonen.

Speciallärarens yrkesroll (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: läsåret 2024-2025.
Lärare: preliminärt PeM Tomas Sun och PeM Andreas Siemssen.

Anmäl dig till Hangö sommaruniversitets kurser här.

 

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Genomförda kurser i grundstudierna inom det pedagogiska området (25 sp) krävs med minst helhetsvitsordet 3/5 för att kunna söka in till ÅA via Öpuleden till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för studievägledning här.


Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet specialpedagogik vid Åbo Akademi