Skriv här det du söker efter!

Specialpedagogik

Rätten att utvecklas och lära sig i skola hör till alla. Specialpedagogiken handlar om de pedagogiska tillämpningar och stödåtgärder som används i olika utbildningssystem för att främja fostran, undervisningen och rehabiliteringen av barn och unga som behöver stöd. Under studierna lär du dig om de vanligaste funktionsnedsättningarna, deras orsaker och uttrycksformer, konsekvenser för utveckling och lärande samt om hur man använder specialpedagogiska stödfunktioner i skolan. Du lär dig även identifiera läs-, skriv- och matematiksvårigheter med hjälp av kartläggningar och får grundläggande beredskap att identifiera riskfaktorer för psykisk ohälsa. Studierna ger dig verktyg att ur specialpedagogikens synvinkel reflektera kring bemötande, människosyn och etiska frågor i skolan. Du bekantar dig även med aktuell forskning och får inblick i inkluderande undervisning, aktuell lagstiftning och nationella och internationella styrdokument som berör skolvärlden.

Ett blogginlägg på öppna universitetets blogg: Specialpedagogik bidrar med förståelse

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i specialpedagogik kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

 

Grundstudier i specialpedagogik (25 sp) består av följande kurser:
Bemötande och utmanande beteende, 5 sp
Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp
Funktionsvariation I, 5 sp
Specialpedagogik och inkludering, 5 sp
Elevers välbefinnande och elevvård, 5 sp

Tillgodoräknande (pdf)

Kursutbud sommaren 2021

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet

 

DISTANS Specialpedagogik och inkludering, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 8-9.6, 11.6, 2.8, 4.8, 6.8.2021
Lärare: speciallärare Yvonne Silander

 

Kursutbud läsåret 2020-2021

Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande planerade närstudiekurser beroende på läget med coronapandemin.
Vid ev. ändringar meddelas alla anmälda per e-post.

Obs! Fr o m 23.11.2020 ny anmälningsblankett och ändrad annulleringstid! Se mera info på anmälningssidan.

 

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

Kursort: Vasa

NÄTKURS Hörselmedvetenhet och tecken som stöd, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 17.11-8.12.2020, obligatoriskt deltagande via Zoom: 17.11, 19.11, 26.11, 1.12, 3.12, 8.12
Lärare: MHC Camilla Mattjus, teckenlärare Hannele Rabb
Anmälan senast: 2.11.2020

NÄTKURS Digitala arbetssätt för elever i behov av stöd, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 26.4-24.5.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 26.4, 3.5, 8.5, 10.5, 17.5, 24.5.
Lärare: PeM, specialpedagog Fredrika Nyqvist
Anmälan senast: 19.4.2021 Till anmälan

 

GRUNDSTUDIER
NÄTKURS Funktionsvariation I, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 21.9-2.11.2020
Lärare: PeM Isa Sandberg
Anmälan senast: 6.9.2020

NÄTKURS Bemötande och utmanande beteende, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 3-14.11.2020, obligatoriskt deltagande via Zoom: 3.11, 10.11, 13.11 & 14.11.
Lärare: PeM Sofia Kullberg
Anmälan senast: 19.10.2020

NÄTKURS Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 22.1-4.2.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 22.1, 23.1, 26.1, 27.1, 3.2, 4.2
Lärare: PeM Kajsa Lindström, docent Johan Korhonen
Anmälan senast: 12.1.2021

NÄTKURS Specialpedagogik och inkludering, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 15.2-28.3.2021
Lärare: PeM Kajsa Lindström
Anmälan senast: 8.2.2021

NÄTKURS Elevers välbefinnande och elevvård, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 13.4-19.5.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 13.4, 15.4, 20.4 & 22.4
Lärare: leg. psykolog Harriet Huhtamäki
Anmälan senast: 3.4.2021 Till anmälan

 

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet

Kursort: Helsingfors

GRUNDSTUDIER
Specialpedagogik och inkludering, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 21-22.8, 11-12.9.2020
Lärare: speciallärare Yvonne Silvander

Bemötande och utmanande beteende, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 2-3.10, 27-28.11.2020
Lärare: speciallärare Daniel Albrecht

Funktionsvariation I, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 8-9.1, 29-30.1, 20.2.2021
Lärare: speciallärare Catarina Lindroos, speciallärare Misa Möller

Elevers välbefinnande och elevvård, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 5-6.2, 6-7.3.2021
Lärare: speciallärare Andreas Siemssen

DISTANS Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 19-20.3, 9-10.4, 16-17.4.2021
Lärare: docent Johan Korhonen, PeM Kajsa Lindström

 

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland
Särskilt begåvade barn och ungdomar, 5 sp /Annullerad!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 6-8.11.2020
Lärare: PeM Lotta Kåll

DISTANS Elevers välbefinnande och elevvård, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 16-18.4.2021
Lärare: speciallärare Andreas Siemssen


Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7130, +358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet specialpedagogik vid Åbo Akademi
Öpuleden: utbildningslinjen för speciallärare (Vasa)
Tillbaka till öppna universitetet