Skriv här det du söker efter!

Specialpedagogik

Specialpedagogik

Rätten att utvecklas och lära sig i skola hör till alla. Specialpedagogiken handlar om de pedagogiska tillämpningar och stödåtgärder som används i olika utbildningssystem för att främja fostran, undervisningen och rehabiliteringen av barn och unga som behöver stöd. Under studierna lär du dig om de vanligaste funktionsnedsättningarna, deras orsaker och uttrycksformer, konsekvenser för utveckling och lärande samt om hur man använder specialpedagogiska stödfunktioner i skolan. Du lär dig även identifiera läs-, skriv- och matematiksvårigheter med hjälp av kartläggningar och får grundläggande beredskap att identifiera riskfaktorer för psykisk ohälsa. Studierna ger dig verktyg att ur specialpedagogikens synvinkel reflektera kring bemötande, människosyn och etiska frågor i skolan. Du bekantar dig även med aktuell forskning och får inblick i inkluderande undervisning, aktuell lagstiftning och nationella och internationella styrdokument som berör skolvärlden.

Avlagda Öpukurser i specialpedagogik kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i specialpedagogik (25 sp) består av följande kurser:
Bemötande och utmanande beteende, 5 sp
Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp
Funktionsvariation I, 5 sp
Specialpedagogik och inkludering, 5 sp
Barn och ungas välbefinnande, 5 sp

GRUNDSTUDIER

Barn och ungas välbefinnande (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 19.9-6.10.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 19.9, 26.9, 29.9, 3.10, 6.10.
Lärare: PeD Anna Widlund.
Anmälan 8.8-9.9.2022.

Specialpedagogik och inkludering (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 31.10-11.12.2022.
Lärare: PeM Kajsa Lindström.
Anmälan 8.8-21.10.2022.

PROFILKURS

Särskilt begåvade barn och ungdomar (5 sp), närundervisning i Vasa.*

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 28-29.10, 3.11, 8.11.2022.
Lärare: PeM Camilla Svens-Liavåg, PeM Ann-Christine Loo-Örn.
Anmälan 8.8-18.10.2022.

*Endast närundervisning, ej distans.

Anmäl dig till kurserna här

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet.

GRUNDSTUDIER

Bemötande och utmanande beteende (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 2-3.9, 16-17.9, 7-8.10.2022.
Lärare: speciallärare Daniel Albrecht.

Funktionsvariation I (5 sp), nätkurs med distansundervsining.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 14-15.10, 4-5.11, 18-19.11.2022.
Lärare: PeM Catarina Lindroos.

PROFILKURS

Intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd (5 sp), nätkurs med distansundervsining.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 15.9, 22.9, 6.10, 13.10, 27.10, 3.11.2022.
Lärare: PeM Ulla-Stina Åman.

Anmäl dig till Hangö sommaruniversitets kurser här.

GRUNDSTUDIER

Stöd för lärande i läsning och matematik I (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 20.1-2.2.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 20.1, 21.1, 24.1, 25.1, 1.2, 2.2.
Lärare: PeM Kajsa Lindström, PeD Heidi Hellstrand.
Anmälan 21.11.2022-10.1.2023.

Bemötande och utmanande beteende (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 21.2-21.3.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 21.2, 10.3, 11.3, 16.3, 21.3.
Lärare: PeM Sofia Kullberg.
Anmälan 21.11.2022-11.2.2023.

Funktionsvariation I (5 sp), nätkurs med distansundervsining.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 28.3-14.4.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 28.3, 31.3, 4.4, 5.4, 13.4, 14.4.
Lärare: PeM Catarina Lindroos.
Anmälan 21.11.2022-18.3.2023.

PROFILKURS

Digitala arbetssätt för elever i behov av stöd (5 sp), nätkurs med distansundervisning eller närundervisning i Vasa.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: Våren 2023.
Lärare: NN.

Anmäl dig till kurserna här

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet

GRUNDSTUDIER

Barn och ungas välbefinnande (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 13-14.1, 27-28.1, 11.2.2023.
Lärare: speciallärare Andreas Siemssen, speciallärare Tomas Sun.

Stöd för lärande i läsning och matematik I (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: Våren 2023.
Lärare: PeM Kajsa Lindström, PeD Johan Korhonen.

PROFILKURS

Särskilt begåvade barn och ungdomar (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: Våren 2023.
Lärare: PeM Lotta Kåll.

Anmäl dig till Hangö sommaruniversitets kurser här.

 

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

PROFILKURS

Intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: Våren 2023.
Lärare: PeM Ulla Stina Åman.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Charlotte Grägg

Planerare 

Centret för livslångt lärande