Skriv här det du söker efter!

Specialpedagogik

Rätten att utvecklas och lära sig i skola hör till alla. Specialpedagogiken handlar om de pedagogiska tillämpningar och stödåtgärder som används i olika utbildningssystem för att främja fostran, undervisningen och rehabiliteringen av barn och unga som behöver stöd. Under studierna lär du dig om de vanligaste funktionsnedsättningarna, deras orsaker och uttrycksformer, konsekvenser för utveckling och lärande samt om hur man använder specialpedagogiska stödfunktioner i skolan. Du lär dig även identifiera läs-, skriv- och matematiksvårigheter med hjälp av kartläggningar och får grundläggande beredskap att identifiera riskfaktorer för psykisk ohälsa. Studierna ger dig verktyg att ur specialpedagogikens synvinkel reflektera kring bemötande, människosyn och etiska frågor i skolan. Du bekantar dig även med aktuell forskning och får inblick i inkluderande undervisning, aktuell lagstiftning och nationella och internationella styrdokument som berör skolvärlden.

Ett blogginlägg på öppna universitetets blogg: Specialpedagogik bidrar med förståelse

Grundstudier i specialpedagogik (25 sp) består av följande kurser:
Specialpedagogik I, 5 sp
Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp
Funktionsvariation I, 5 sp
Elevers psykiska hälsa och elevvård, 5 sp
Inkludering i skolkontext, 5 sp

Tillgodoräknande (pdf)

Kursutbud läsåret 2019-2020

► Arrangör: CLL/öppna universitetet
Kursort: Vasa

Begåvade barn och unga, 5 sp
Tidpunkt: 20-21.9, 4.10, 10.10.2019
Lärare: PeM Camilla Svens-Liavåg, PeM Ann-Christine Loo-Örn
Anmälan: 19.8-13.9.2019 Till anmälan

Utvecklingsstörning och autism, 5 sp
Tidpunkt: 11.11, 22-23.11, 28.11.2019
Lärare: PeM Ulla Stina Åman
Anmälan: 19.8-4.11.2019 Till anmälan

Koncentrationssvårigheter – ADHD, 5 sp
Tidpunkt: 17-18.1, 29-30.1.2020
Lärare: PeM Sofia Kullberg
Anmälan: 18.11.2019-10.1.2020 Till anmälan

GRUNDSTUDIER
Inkludering i skolkontext, 5 sp
Tidpunkt: 25-26.10, 31.10, 5.11.2019
Lärare: PeM Maria Löfqvist-Håkans
Anmälan: 19.8-18.10.2019 Till anmälan

NÄTKURS Specialpedagogik I, 5 sp
Tidpunkt: 11.11-31.12.2019
Lärare: PeM Kajsa Lindström
Anmälan: 19.8-4.11.2019 Till anmälan

Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp
Tidpunkt: 24-25.1, 28-29.1, 5-6.2.2020
Lärare: PeM Kajsa Lindström, docent Johan Korhonen
Anmälan: 18.11.2019-17.1.2020 Till anmälan

NÄTKURS Funktionsvariation I, 5 sp
Tidpunkt: 17.2-31.3.2020
Lärare: PeM Isa Sandberg
Anmälan: 18.11.2019-10.2.2020 Till anmälan

Elevers psykiska hälsa och elevvård, 5 sp
Tidpunkt: 2.4, 7.4, 17-18.4.2020
Lärare: leg. psykolog Harriet Huhtamäki
Anmälan: 18.11.2019-26.3.2020

Till anmälan

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet
Kursort: Helsingfors, G18

Koncentrationssvårigheter- ADHD, 5 sp
Tidpunkt: 30.8-1.9.2019
Lärare: PeM, speciallärare Catarina Lindroos, PeM, speciallärare Mona-Lisa Möller

GRUNDSTUDIER
Inkludering i skolkontext, 5 sp
Tidpunkt: 6-7.9, 11-12.10.2019
Lärare: PeM Yvonne Silvander

Funktionsvariation I, 5 sp
Tidpunkt: 17-18.1, 7-8.2, 29.2.2020
Lärare: PeM, speciallärare Catarina Lindroos, PeM, speciallärare Mona-Lisa Möller

Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp
Tidpunkt: 6-7.3, 20-21.3, 3-4.4.2020
Lärare: docent Johan Korhonen, PeM Kajsa Lindström

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

Inkludering i skolkontext, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Hösten 2019
Lärare: PeM Yvonne Silvander

Koncentrationssvårigheter- ADHD, 5 sp
Tidpunkt: 27-29.3.2020
Lärare: PeM, speciallärare Catarina Lindroos, PeM, speciallärare Mona-Lisa Möller


Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7130, +358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet specialpedagogik vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet