Skriv här det du söker efter!

Specialpedagogik

Rätten att utvecklas och lära sig i skola hör till alla. Specialpedagogiken handlar om de pedagogiska tillämpningar och stödåtgärder som används i olika utbildningssystem för att främja fostran, undervisningen och rehabiliteringen av barn och unga som behöver stöd. Under studierna lär du dig om de vanligaste funktionsnedsättningarna, deras orsaker och uttrycksformer, konsekvenser för utveckling och lärande samt om hur man använder specialpedagogiska stödfunktioner i skolan. Du lär dig även identifiera läs-, skriv- och matematiksvårigheter med hjälp av kartläggningar och får grundläggande beredskap att identifiera riskfaktorer för psykisk ohälsa. Studierna ger dig verktyg att ur specialpedagogikens synvinkel reflektera kring bemötande, människosyn och etiska frågor i skolan. Du bekantar dig även med aktuell forskning och får inblick i inkluderande undervisning, aktuell lagstiftning och nationella och internationella styrdokument som berör skolvärlden.

Ett blogginlägg på öppna universitetets blogg: Specialpedagogik bidrar med förståelse

Kursbeskrivningar, grundstudier (pdf)

Kursbeskrivningar, profil (pdf)

Tillgodoräknande (pdf)

Kursutbud sommaren 2019

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet
Kursort: Hangö, Skolgatan 9-11

Utvecklingsstörning och autism, 5 sp
Tidpunkt: 10-12.6.2019
Lärare: speciallärare Catarina Lindroos

GRUNDSTUDIER

Specialpedagogik I, 5 sp
Tidpunkt: 4-6.6.2019
Lärare: speciallärare Anne-May Granqvist

Elevers psykiska hälsa och elevvård, 5 sp
Tidpunkt: 17-18.6.2019
Lärare: speciallärare Andreas Siemssen

Kursutbud läsåret 2018-2019

► Arrangör: CLL/öppna universitetet
Kursort: Vasa

Koncentrationssvårigheter – ADHD, 5 sp
Tidpunkt: 28-29.9, 19-20.10.2018
Lärare: PD Eeva-Liisa Salmi

Till anmälan

Digitala arbetssätt för elever i behov av stöd, 5 sp
Tidpunkt: 2-3.11, 16-17.11.2018
Lärare: PeM Fredrika Nykvist

Till anmälan

Utvecklingsstörning och autism, 5 sp
Tidpunkt: 30.1, 1-2.2, 6.2.2019
Lärare: PeM Ulla-Stina Åman

Till anmälan

Hörselmedvetenhet och tecken som stöd, 5 sp
Tidpunkt: 12.2, 14.2, 21.2, 7-8.3, 14.3.2019
Lärare: PeM, hörselpedagog Eivor Larpes, teckenlärare Hannele Rabb

Till anmälan

Mångkulturell undervisning i ett specialpedagogiskt perspektiv, 5 sp
Tidpunkt: 22-23.3, 28.3, 4.4.2019
Lärare: PeM Jessica Örn, PeM Heidi Björkstrand-Berg

Till anmälan

GRUNDSTUDIER

NÄTKURS: Specialpedagogik I, 5 sp
Tidpunkt: 17.9-15.10.2018, valfritt närstudietillfälle 17.9.2018
Lärare: PeM Kajsa Lindström

Till anmälan

Funktionsvariation I, 5 sp
Tidpunkt: 26-27.10, 9-10.11, 22.11.2018
Lärare: PeM Annina Wistbacka

Till anmälan

Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp
Tidpunkt: 25-26.1, 29-30.1, 6-7.2.2019
Lärare: PeM Kajsa Lindström, PeD, docent Johan Korhonen

Till anmälan

Elevers psykiska hälsa och elevvård, 5 sp
Tidpunkt: 8-9.3, 29-30.3.2019
Lärare: PD Eeva-Liisa Salmi

Till anmälan

Inkludering i skolkontext, 5 sp
Tidpunkt: 5-6.4, 9.4, 11.4.2019
Lärare: PeM Maria Löfqvist-Håkans

Till anmälan

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet
Kursort: Helsingfors, G18

Mångkulturell undervisning i ett specialpedagogiskt perspektiv, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Våren 2019
Lärare: PeL Gerd Sahlberg-Sjöblom

GRUNDSTUDIER
Inkludering i skolkontext, 5 sp
Tidpunkt: 14-15.9, 5-6.10.2018
Lärare: PeM Pia Vataja

Funktionsvariation I, 5 sp
Tidpunkt: 18-19.1, 1-2.2.2019
Lärare: PeM Catarina Lindroos, PeM Mona-Lisa Möller

Stöd för lärande i läsning och matematik, 5 sp
Tidpunkt: 1-2.3, 22-23.3, 5-6.4.2019
Lärare: Pem Kajsa Lindström, PeD, docent Johan Korhonen

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

Utvecklingsstörning och autism, 5 sp
Tidpunkt: 15-16.9, 22-23.9.2018
Lärare: PeM Ulla-Stina Åman

Mångkulturell undervisning i ett specialpedagogiskt perspektiv, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Våren 2019
Lärare: PeL Gerd Sahlberg-Sjöblom


Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7130, +358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet specialpedagogik vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet