Skriv här det du söker efter!

IT-hjälp

IT-hjälp

Har du datorproblem, och kan inte logga in på Åbo Akademis intranät, hittar du hjälp här!

 

Åbo Akademi har infört ett årligen återkommande kunskapstest angående informationssäkerhet och dataskydd för alla användare av IT-miljön vid Åbo Akademi. Enligt rektors beslut är testet obligatoriskt för alla. Om du inte slutför testet inom utsatt tid låses tillgången till ditt konto.

Du når testet på infosecmoodle.abo.fi även om ditt konto låsts. Logga in med ditt (korta) användarnamn och normala ÅA-lösenord. Observera att alla deltest bör utföras för att bli godkänd i kunskapstestet. Märk också att ifall ditt konto varit låst bör du byta ditt lösenord efter att du avlagt testet.

Vid Åbo Akademi används MFA för att nå vissa tjänster, exempelvis Microsofts molntjänster (Teams, Officepaketet och intranätet).

Du behöver ha tillgång till en Android telefon, Android platta, iPhone eller iPad för att kunna registrera dig. Registreringen sker första gången du försöker logga in till någon av tjänsterna.

Om du glömt ditt lösenord kan du skapa ett nytt genom att logga in på SelfService-tjänsten med dina nätbankskoder eller ditt mobilcertifikat.

Gör så här:

  1. Styr din webbläsare till selfservice.abo.fi.
  2. Logga in med dina nätbankskoder eller ditt mobilcertifikat genom att klicka på knappen Logga in i rutan med rubriken Logga in via Suomi.fi. Om du inte kan logga in på SelfService med Suomi.fi, vänligen kontakta ÅA:s Helpdesk.
  3. Då du väl kommer in i SelfService skall du klicka på ikonen Byt lösenord och sedan följa anvinsingarna för lösenordsbyte.

Vill du byta ditt lösenord kan du göra det på SelfService-tjänsten.

Gör så här:

  1. Styr din webbläsare till selfservice.abo.fi.
  2. Logga in med ditt användarnamn och ditt nuvarande lösenord genom att klicka på knappen Logga in i rutan med rubriken Logga in med användarnamn och lösenord.
  3. Då du väl kommer in i SelfService skall du klicka på ikonen Byt lösenord och sedan följa anvinsingarna för lösenordsbyte.

Om du får ett meddelande om att ditt lösenord är felaktigt fastän du är säker på att du skrivit det rätt, är orsaken troligen något av de nedanstående.

1. Har du utfört det obligatoriska kunskapstestet angående informationssäkerhet och dataskydd?

Åbo Akademi har infört ett obligatorisk, årligen återkommande kunskapstest angående informationssäkerhet och dataskydd för alla användare av IT-miljön vid Åbo Akademi. Om du inte slutför testet inom utsatt tid låses tillgången till ditt konto.

För att få kontot öppnat skall du logga in på infosecmoodle.abo.fi och där genomföra testet (använd ditt korta användarnamn och ditt vanliga ÅA-lösenord). Du kommer däremot inte att ha tillgång till resten av IT-miljön vid Åbo Akademi vilket innebär att du måste avlägga kunskapstestet och alla deltest från en dator du kan logga in på utan att ha tillgång till IT-miljön vid ÅA (t.ex. din telefon eller personliga dator). Observera att du bör byta ditt lösenord efter att du avlagt testet.

2. Har ditt konto missbrukats?

Om ICT-service noterar att ett ÅA-konto missbrukas låser ICT-service tillgång till kontot för att förhindra ytterligare missbruk. I det här fallet kan du inte själv byta lösenord, utan du måste kontakta Helpdesk för att reda ut ärendet.

Om du själv misstänker att ditt konto missbrukats ska du genast byta ditt lösenord via Selfservice-tjänsten och kontakta Helpdesk, tfn: 02 215 4777 eller e-post: helpdesk@abo.fi.

3. Har du fortfarande en koppling till Åbo Akademi?

Personalens konton stängs då arbetsavtalet upphör. För studerande stängs kontot om närvaroanmälan inte gjorts inom utsatt tid.

Observera att du kan behålla din ÅA-e-postadress då du lämnar Åbo Akademi, läs mer om detta på intranätet i god tid innan du lämnar oss.

På adressen exchange.abo.fi kan du läsa din e-post i webbläsaren.

Uppdaterad 5.3.2024