Skriv här det du söker efter!

IT-hjälp

IT-hjälp

Har du datorproblem, och kan inte logga in på Åbo Akademis intranät, hittar du hjälp här!

 

Åbo Akademi har infört ett obligatoriskt, årligen återkommande informationssäkerhetstest för alla användare av IT-miljön vid Åbo Akademi. Om du inte gör testet inom utsatt tid låses tillgång till kontot.

Läs mer om den obligatoriskta kursen på intranätet.

Om du glömt ditt lösenord kan du skapa ett nytt genom att logga in på Selfservice-tjänsten med dina nätbankskoder eller ditt mobilcertifikat.

Gör så här:

  1. Styr din webbläsare till selfservice.abo.fi.
  2. Logga in med dina nätbankskoder eller ditt mobilcertifikat genom att klicka på knappen Logga in i rutan med rubriken Logga in via Suomi.fi.
  3. Då du väl kommer in i Selfservice skall du klicka på ikonen Byt lösenord och sedan följa anvinsingarna för lösenordsbyte.

Vill du byta ditt lösenord kan du göra det på Selfservice-tjänsten.

Gör så här:

  1. Styr din webbläsare till selfservice.abo.fi.
  2. Logga in med ditt användarnamn och ditt nuvarande lösenord genom att klicka på knappen Logga in i rutan med rubriken Logga in med användarnamn och lösenord.
  3. Då du väl kommer in i Selfservice skall du klicka på ikonen Byt lösenord och sedan följa anvinsingarna för lösenordsbyte.

Om du får ett meddelande om att ditt lösenord är felaktigt fastän du är säker på att du skrivit det rätt, är orsaken troligen något av de nedanstående.

1. Har du förbisett den obligatoriska grundkursen angående informationssäkerhet?

Åbo Akademi har infört ett obligatoriskt, årligen återkommande informationssäkerhetstest för alla användare av IT-miljön vid Åbo Akademi. Om du inte gör testet inom utsatt tid låses tillgång till kontot.

För att få kontot öppnat skall du kontakta Helpdesken, helpdesk@abo.fi (tfn 02 215 4777) som kan låsa upp ditt konto temporärt så, att du kommer åt att genomföra kursen. Du kommer däremot inte att ha tillgång till resten av IT-miljön vid Åbo Akademi vilket innebär att du måste avlägga kursen och testet från en dator du kan logga in på utan att ha tillgång till IT-miljön vid ÅA (t.ex. din telefon eller personliga dator, på Helpdesk finns också en publik dator som du kan använda). Observera att du bör byta ditt lösenord efter att du avlagt testet.

2. Har ditt konto missbrukats?

Om ICT-service noterar att ett ÅA-konto missbrukas låser ICT-service tillgång till kontot för att förhindra ytterligare missbruk. I det här fallet kan du inte själv byta lösenord, utan du måste kontakta Helpdesk för att reda ut ärendet.

Om du själv misstänker att ditt konto missbrukats ska du genast byta ditt lösenord via Selfservice-tjänsten och kontakta Helpdesk, tfn: 02 215 4777 eller e-post: helpdesk@abo.fi.

3. Har du fortfarande en koppling till Åbo Akademi?

Personalens konton stängs då arbetsavtalet upphör. För studerande stängs kontot om närvaroanmälan inte gjorts inom utsatt tid.

Observera att du kan behålla din ÅA-e-postadress då du lämnar Åbo Akademi, läs mer om detta på intranätet i god tid innan du lämnar oss.

Uppdaterad 6.3.2023