Skriv här det du söker efter!

Peace, Mediation and Conflict Research

Peace, Mediation and Conflict Research

Ämnet beaktar det moderna samhällets utmaningar. Som studerande på kurserna får du en djupare förståelse för vilken roll det mänskliga beteendet spelar i en föränderlig civilisation och hur väsentlig fred, medling och konfliktlösning är för det växande samhället och för att skapa bättre livskvalitet för dess invånare.

Länk till våra engelskspråkiga kurser i Peace, Mediation and Conflict Research läsåret 2024-2025.


Orre, Madelene

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 359 0413
madelene.orre(a)abo.fi