Skriv här det du söker efter!

Offentligt ledarskap

Offentligt ledarskap

Världen förändras i snabb takt och i nyheterna läser vi om de beslut våra politiker fattar för att försöka hantera förändringarna på bästa sätt. Innan ärendena når politikerna har tjänstemän granskat olika alternativ och formulerat förslag till beslut, och efter att besluten fattats är det tjänstemännen som verkställer besluten och följer upp dem. Du som studerar offentlig förvaltning lär dig om samspelet mellan medborgare, politik och förvaltning på olika nivåer, från kommuner till EU och inom olika sektorer. Genom studierna får du insikter i hur kommuner och statliga myndigheter leds och styrs, hur det offentliga och privata samverkar (exempelvis inom serviceproduktion) och vad som händer när reformer förändrar den regionala förvaltningen. Ämnet offentlig förvaltning ger svar på både orsakerna till och följderna av politiska beslut i samhället.

Avlagda studier i offentligt ledarskap kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper.

Grundstudierna består av

  • Grundkurs i offentligt ledarskap: demokrati och förvaltning, 5 sp
  • Förvaltning, stat och samhälle i Finland, 5 sp
  • Organisationsteori I, 5 sp
  • Offentlig budgetering, 5 sp
  • Politik i kommuner och välfärdsområden, 5 sp

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på Öpus kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Organisationsteori I (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 23.9–13.11.2024.
Avgift: 60€
Lärare: HvD, docent Jessica Hemberg.
Anmälan senast 16.9.2024.

Förvaltningsekonomi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 28.10–20.12.2024.
Avgift: 60€
Lärare: PM Håkan Hemberg.
Anmälan senast 21.10.2024.

Anmäl dig till kurserna här!

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Grundkurs i offentligt ledarskap: demokrati och förvaltning (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 13.1–12.3.2025.
Avgift: 60€
Lärare: PM Håkan Hemberg.
Anmälan senast 6.1.2025.

Förvaltning, stat och samhälle i Finland (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 31.2–11.4.2025.
Lärare: PL Siv Sandberg.
Anmälan senast 5.2.2025.

Politik i kommuner och välfärdsområden (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 31.3–20.5.2025.
Lärare: PM Håkan Hemberg.
Anmälan senast 24.3.2025.

Anmäl dig till kurserna här!

 

 

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i offentligt ledarskap kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet offentlig förvaltning vid Åbo Akademi