Skriv här det du söker efter!

Offentlig förvaltning

Världen förändras i snabb takt och i nyheterna läser vi om de beslut våra politiker fattar för att försöka hantera förändringarna på bästa sätt. Innan ärendena når politikerna har tjänstemän granskat olika alternativ och formulerat förslag till beslut, och efter att besluten fattats är det tjänstemännen som verkställer besluten och följer upp dem. Du som studerar offentlig förvaltning lär dig om samspelet mellan medborgare, politik och förvaltning på olika nivåer, från kommuner till EU och inom olika sektorer. Genom studierna får du insikter i hur kommuner och statliga myndigheter leds och styrs, hur det offentliga och privata samverkar (exempelvis inom serviceproduktion) och vad som händer när reformer förändrar den regionala förvaltningen. Ämnet offentlig förvaltning ger svar på både orsakerna till och följderna av politiska beslut i samhället.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud 2018-2019

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER 25 sp

Grundkurs i off. förvaltning: demokrati och förvaltning, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 14.1 – 5.3.2019
Lärare: PM Håkan Hemberg
Anmälningstid: 20.8.2018-7.1.2019  Till anmälan

Organisationsteori I, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 25.3 – 21.5.2019
Lärare: PM Håkan Hemberg
Anmälningstid: 19.11.2018-18.3.2019  Till anmälan


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet offentlig förvaltning vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet