Skriv här det du söker efter!

Offentlig förvaltning

Världen förändras i snabb takt och i nyheterna läser vi om de beslut våra politiker fattar för att försöka hantera förändringarna på bästa sätt. Innan ärendena når politikerna har tjänstemän granskat olika alternativ och formulerat förslag till beslut, och efter att besluten fattats är det tjänstemännen som verkställer besluten och följer upp dem. Du som studerar offentlig förvaltning lär dig om samspelet mellan medborgare, politik och förvaltning på olika nivåer, från kommuner till EU och inom olika sektorer. Genom studierna får du insikter i hur kommuner och statliga myndigheter leds och styrs, hur det offentliga och privata samverkar (exempelvis inom serviceproduktion) och vad som händer när reformer förändrar den regionala förvaltningen. Ämnet offentlig förvaltning ger svar på både orsakerna till och följderna av politiska beslut i samhället.

Grundstudierna består av

  • Grundkurs i offentlig förvaltning: demokrati och förvaltning, 5 sp
  • Förvaltning, stat och samhälle, 5 sp
  • Organisationsteori I, 5 sp
  • Offentlig budgetering, 5 sp
  • Kommunalpolitik I, 5 sp

Denna kursversion erbjuds inom Öppna universitetet och är främst riktad till personer som inte är antagna för grundexamensstudier till Åbo Akademi.

 

Du kan söka in till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper via den nya Öpuleden

Från och med hösten 2020 har du som är intresserad av att studera samhällsvetenskaper nya möjligheter att ansöka om studieplats. Via den förnyade Öpuleden kan du våren 2021 söka in till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper vid Åbo Akademi. Länk till antagningsinformationen.

 

Kursutbud 2020–2021

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER (25 SP)

NÄTKURS Offentlig budgetering, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 14.9–1.11.2020
Lärare: PM Håkan Hemberg
Anmälan 17.8–4.9.2020

NÄTKURS Organisationsteori I, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 26.10–20.12.2020
Lärare: docent, HvD Jessica Hemberg
Anmälan 17.8–16.10.2020

NÄTKURS Grundkurs i off. förvaltning: demokrati och förvaltning, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 18.1–14.3.2021
Lärare: PM Håkan Hemberg
Anmälan 23.11.2020–8.1.2021 Till anmälan

NÄTKURS Förvaltning, stat och samhälle, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 25.1–28.3.2021
Lärare: PM Emily Sundqvist
Anmälan 23.11.2020–15.1.2021 Till anmälan

NÄTKURS Kommunalpolitik och -förvaltning I, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 22.3–23.5.2021
Lärare: PM Håkan Hemberg
Anmälan 23.11.2020–12.3.2021  Till anmälan


Emil Oljemark
Emil Oljemark

Oljemark, Emil

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4300
emil.oljemark(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet offentlig förvaltning vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet