Skriv här det du söker efter!

Offentlig förvaltning

Offentlig förvaltning

Världen förändras i snabb takt och i nyheterna läser vi om de beslut våra politiker fattar för att försöka hantera förändringarna på bästa sätt. Innan ärendena når politikerna har tjänstemän granskat olika alternativ och formulerat förslag till beslut, och efter att besluten fattats är det tjänstemännen som verkställer besluten och följer upp dem. Du som studerar offentlig förvaltning lär dig om samspelet mellan medborgare, politik och förvaltning på olika nivåer, från kommuner till EU och inom olika sektorer. Genom studierna får du insikter i hur kommuner och statliga myndigheter leds och styrs, hur det offentliga och privata samverkar (exempelvis inom serviceproduktion) och vad som händer när reformer förändrar den regionala förvaltningen. Ämnet offentlig förvaltning ger svar på både orsakerna till och följderna av politiska beslut i samhället.

Avlagda studier i offentlig förvaltning kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper.

Grundstudierna består av

  • Grundkurs i offentlig förvaltning: demokrati och förvaltning, 5 sp
  • Förvaltning, stat och samhälle i Finland, 5 sp
  • Organisationsteori I, 5 sp
  • Offentlig budgetering, 5 sp
  • Kommunal politik och förvaltning I, 5 sp

GRUNDSTUDIER (25 SP):

Organisationsteori I (5 sp), nätkurs

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 25.9–15.11.2023
Lärare: HvD, docent Jessica Hemberg
Anmälan 7.8–17.9.2023

Offentlig budgetering (5 sp), nätkurs

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 30.10–22.12.2023
Lärare: PM Håkan Hemberg
Anmälan 7.8–22.10.2023

ÄMNESSTUDIER:

Personalledning i offentlig sektor (5 sp), närundervisning med distansinslag

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 28.9–26.11.2023, närstudier i Åbo 14-15.10. Slutseminarium (max 3 h) via Zoom 5.11
Lärare: PD Linnéa Henriksson
Anmälan 7.8–21.9.2023

Anmäl dig till kurserna här!

Grundkurs i offentlig förvaltning: demokrati och förvaltning (5 sp), nätkurs

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 15.1–11.3.2024
Lärare: PM Håkan Hemberg
Anmälan 20.11.2023–7.1.2024

Förvaltning, stat och samhälle i Finland (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14.2–10.4.2024
Lärare: PL Siv Sandberg
Anmälan 20.11.2023–5.2.2024

Kommunal politik och förvaltning I (5 sp), nätkurs

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 18.3–26.5.2024
Lärare: PM Håkan Hemberg
Anmälan 20.11.2023–10.3.2024

Anmäl dig till kurserna här!

 

 

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i offentlig förvaltning kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet offentlig förvaltning vid Åbo Akademi