Skriv här det du söker efter!

Offentlig förvaltning

Världen förändras i snabb takt och i nyheterna läser vi om de beslut våra politiker fattar för att försöka hantera förändringarna på bästa sätt. Innan ärendena når politikerna har tjänstemän granskat olika alternativ och formulerat förslag till beslut, och efter att besluten fattats är det tjänstemännen som verkställer besluten och följer upp dem. Du som studerar offentlig förvaltning lär dig om samspelet mellan medborgare, politik och förvaltning på olika nivåer, från kommuner till EU och inom olika sektorer. Genom studierna får du insikter i hur kommuner och statliga myndigheter leds och styrs, hur det offentliga och privata samverkar (exempelvis inom serviceproduktion) och vad som händer när reformer förändrar den regionala förvaltningen. Ämnet offentlig förvaltning ger svar på både orsakerna till och följderna av politiska beslut i samhället.

Grundstudierna består av

  • Grundkurs i offentlig förvaltning: demokrati och förvaltning, 5 sp
  • Förvaltning, stat och samhälle, 5 sp
  • Organisationsteori I, 5 sp
  • Offentlig budgetering, 5 sp
  • Kommunalpolitik I, 5 sp

Denna kursversion erbjuds inom Öppna universitetet och är främst riktad till personer som inte är antagna för grundexamensstudier till Åbo Akademi.

Kursutbud 2019-2020

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER (25 SP)

NÄTKURS Organisationsteori I, 5 sp
Tidpunkt: 16.9 – 11.11.2019
Lärare: HvD Jessica Hemberg
Anmälan 19.8-9.9.2019  Till anmälan

NÄTKURS Offentlig budgetering, 5 sp
Tidpunkt: 18.11 – 31.12.2019
Lärare: PM Håkan Hemberg
Anmälan 19.8-11.11.2019  Till anmälan

NÄTKURS Grundkurs i off. förvaltning: demokrati och förvaltning, 5 sp
Tidpunkt: 13.1 – 4.3.2020
Lärare: PM Håkan Hemberg
Anmälan 18.11.2019-7.1.2020  Till anmälan

NÄTKURS Förvaltning, stat och samhälle, 5 sp
Tidpunkt: 20.1 – 20.3.2020
Lärare: PM Emily Sundqvist
Anmälan 18.11.2019-13.1.2020  Till anmälan

NÄTKURS Kommunalpolitik I, 5 sp
Tidpunkt: 23.3 – 21.5.2020
Lärare: PM Håkan Hemberg
Anmälan 18.11.2019-16.3.2020  Till anmälan

ÄMNESSTUDIER

NÄTKURS Kulturpolitik och förvaltning, 5 sp
Tidpunkt: 7.10 – 22.12.2019
Lärare: PL Siv Sandberg
Anmälan 19.8-30.9.2019   Till anmälan


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet offentlig förvaltning vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet