Skriv här det du söker efter!

Matematik

Matematik

Matematik handlar om att förstå numeriskt mätbara samband i vår omvärld. Genom studier i matematik förstår du varför och under vilka förutsättningar olika satser och formler gäller och kan tillämpa matematik vid problemlösning. Du lär dig att tänka och resonera matematiskt och utveckla din förmåga att dra logiska slutsatser. Som matematiker kan du exempelvis lösa optimeringsproblem eller utföra statistiska analyser, riskbedömningar och prognosberäkningar. Dina studier omfattar en stor del av matematikens räckvidd, bland annat algebra, vektorkalkyl, talteori, matematisk analys, statistik, sannolikhetslära, finansmatematik och numerisk matematik.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Talteori (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 2.9.2024–31.5.2025. Kursen avläggs enligt egen tidtabell.
Avgift: 60€
Lärare: docent Mikael Kurula.
Anmälan fr.o.m. 2.9.2024 via e-post till andreas.granberg@abo.fi.

Algebra (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 6.1–16.3.2025.
Avgift: 60€
Lärare: Antti Haimi.
Anmälan 18.11–30.12.2024.

Matriser (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: vårterminen 2025.
Avgift: 60€
Lärare: Antti Haimi.
Anmälan öppnar 18.11.2024.

Nätkurserna har inspelade föreläsningar och är mycket självstudievänliga/flexibla dvs har inga krav gällande tid och plats.


GRUNDSTUDIER

Kvotplatser (dagtidsstudier) för extra studerande i Åbo

ÅBO Matematikens grunder I 5 sp
ÅBO Algebra 5 sp
ÅBO Sannolikhetslära och statistik 5 sp
ÅBO Grundkurs i analys 5 sp
ÅBO Matriser 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kurserna i Studiehandboken.

Anmälan till kvotplatserna i matematik bör göras senast två veckor innan respektive kurs startar per e-post till andreas.granberg@abo.fi.

Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid ämnet. Eventuella närstudier försiggår dagtid. Läs mera om extra studerande här!

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Andreas Granberg.Granberg, Andreas

Planerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4666
andreas.granberg(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet matematik vid Åbo Akademi