Skriv här det du söker efter!

Matematik

Matematik handlar om att förstå numeriskt mätbara samband i vår omvärld. Genom studier i matematik förstår du varför och under vilka förutsättningar olika satser och formler gäller och kan tillämpa matematik vid problemlösning. Du lär dig att tänka och resonera matematiskt och utveckla din förmåga att dra logiska slutsatser. Som matematiker kan du exempelvis lösa optimeringsproblem eller utföra statistiska analyser, riskbedömningar och prognosberäkningar. Dina studier omfattar en stor del av matematikens räckvidd, bland annat algebra, vektorkalkyl, talteori, matematisk analys, statistik, sannolikhetslära, finansmatematik och numerisk matematik.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud 2018-2019

Arrangör: CLL/öppna universitetet

Ingenjörsmatematik I, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 1.10-14.12.2018 (i kursen ingår tentamen)
Lärare: docent Tom Fredman
Anmälningstid: 20.8.2018- 20.9.2018 Till anmälan

Algebra, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 30.1-30.4.2019 (i kursen ingår tentamen)
Lärare: docent Anne-Maria Ernvall-Hytönen
Anmälan senast: 20.1.2019 Till anmälan

 

Kvotplatser (dagtidsstudier) för extra studerande i Åbo

Sannolikhetslära och statistik I, 5 sp

Grundkurs i analys, 5 sp

Matriser, 5 sp

Till anmälan

Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid ämnet. Närstudierna försiggår dagtid. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte.

Anmälan till studier på kvotplats bör göras senast två veckor innan respektive kurs startar.

Centret för livslångt lärande uppbär en studieavgift om 50 euro per termin av studerande på kvotplats. Avgiften gäller samtidigt som studieavgift för öppna universitetets vanliga kurser. Studerande på kvotplats har inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner.

Kvotplatserna är inte ämnade för ordinarie studerande vid Åbo Akademi.


Johanna Fredenberg
Johanna Fredenberg

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet matematik vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet