Skriv här det du söker efter!

Matematik

Matematik

Matematik handlar om att förstå numeriskt mätbara samband i vår omvärld. Genom studier i matematik förstår du varför och under vilka förutsättningar olika satser och formler gäller och kan tillämpa matematik vid problemlösning. Du lär dig att tänka och resonera matematiskt och utveckla din förmåga att dra logiska slutsatser. Som matematiker kan du exempelvis lösa optimeringsproblem eller utföra statistiska analyser, riskbedömningar och prognosberäkningar. Dina studier omfattar en stor del av matematikens räckvidd, bland annat algebra, vektorkalkyl, talteori, matematisk analys, statistik, sannolikhetslära, finansmatematik och numerisk matematik.

Matematikens grunder I (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 2.10.2023–15.1.2024 resp. 1.2.–15.5.2024.
Lärare: docent Tom Fredman.
Anmälan 7.8.–24.9.2023 resp 20.11.2023–24.1.2024.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Algebra (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.9.2023–31.5.2024. Kursen avläggs enligt egen tidtabell.
Lärare: N.N.
Anmälan fr.o.m. 4.9.2023 via e-post till johanna.fredenberg@abo.fi

Talteori (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.9.2023–31.5.2024. Kursen avläggs enligt egen tidtabell.
Lärare: docent Mikael Kurula.
Anmälan fr.o.m. 4.9.2023 via e-post till johanna.fredenberg@abo.fi

Du anmäler dig till kurserna genom att mejla utbildningsplanerare Johanna Fredenberg på johanna.fredenberg@abo.fi. Anmälan pågår kontinuerligt. En del kurser kan avläggas antingen som kvotplats på ordinarie föreläsningskurs eller som nätkurser. Nätkurserna har inspelade föreläsningar och är mycket självstudievänliga/flexibla dvs har inga krav gällande tid och plats. Nätkurserna ingår i Öpuleden för naturvetenskaper.

Nätkurserna har inspelade föreläsningar och är mycket självstudievänliga/flexibla dvs har inga krav gällande tid och plats.

 

GRUNDSTUDIER

Kvotplatser (dagtidsstudier) för extra studerande i Åbo

ÅBO Ingenjörsmatematik I 5 sp
ÅBO Algebra 5 sp
ÅBO Sannolikhetslära och statistik 5 sp
ÅBO Grundkurs i analys 5 sp
ÅBO Matriser 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kurserna i Studiehandboken.

Anmälan per e-post till johanna.fredenberg@abo.fi.

Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid ämnet. Eventuella närstudier försiggår dagtid. Anmälan till studier på kvotplats bör göras senast två veckor innan respektive kurs startar.
Läs mera om extra studerande här!

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet matematik vid Åbo Akademi