Skriv här det du söker efter!

Matematik

Matematik handlar om att förstå numeriskt mätbara samband i vår omvärld. Genom studier i matematik förstår du varför och under vilka förutsättningar olika satser och formler gäller och kan tillämpa matematik vid problemlösning. Du lär dig att tänka och resonera matematiskt och utveckla din förmåga att dra logiska slutsatser. Som matematiker kan du exempelvis lösa optimeringsproblem eller utföra statistiska analyser, riskbedömningar och prognosberäkningar. Dina studier omfattar en stor del av matematikens räckvidd, bland annat algebra, vektorkalkyl, talteori, matematisk analys, statistik, sannolikhetslära, finansmatematik och numerisk matematik.

Kursutbud 2021-2022

Du anmäler dig till kurserna genom att mejla utbildningsplanerare Johanna Fredenberg på johanna.fredenberg@abo.fi. Anmälan pågår kontinuerligt. En del kurser kan avläggas antingen som kvotplats på ordinarie föreläsningskurs eller som nätkurser. Nätkurserna har inspelade föreläsningar och är mycket självstudievänliga/flexibla dvs har inga krav gällande tid och plats. Nätkurserna ingår i Öpuleden för naturvetenskaper.

NÄTKURS Ingenjörsmatematik I, 5 sp
Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.9.2021–31.5.2022.
Lärare: Docent Tom Fredman.

NÄTKURS Algebra, 5 sp
Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.9.2021–31.5.2022.
Lärare: TkD Alex Karrila.

NÄTKURS Talteori, 5 sp
Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.9.2021–31.5.2022.
Lärare: Docent Mikael Kurula.

GRUNDSTUDIER

Kvotplatser (dagtidsstudier) för extra studerande i Åbo

ÅBO Ingenjörsmatematik I 5 sp
ÅBO Algebra 5 sp
ÅBO Sannolikhetslära och statistik 5 sp
ÅBO Grundkurs i analys 5 sp
ÅBO Matriser 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kurserna i Studiehandboken.

Anmälan per e-post till johanna.fredenberg@abo.fi.

Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid ämnet. Eventuella närstudier försiggår dagtid. Anmälan till studier på kvotplats bör göras senast två veckor innan respektive kurs startar.
Läs mera om extra studerande här!


Johanna Fredenberg

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet matematik vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet