Skriv här det du söker efter!

Ämneslärarbehörighet

Ämneslärarbehörighet

Öppna universitetet erbjuder studier för lärare som vill erhålla ämneslärarbehörighet i nya ämnen.

För ämneslärarbehörighet krävs 60 studiepoäng (i modersmålet i såväl svenska som litteraturvetenskap). För mera information kan du kontakta studievägledare Majlen Saarinen, tfn. 02 2154500, förnamn.efternamn@abo.fi

ALLMÄN TEOLOGI
HISTORIA
HÄLSOKUNSKAP
MATEMATIK
PSYKOLOGI
SAMHÄLLSLÄRA

Ifall ämnena inte erbjuds inom öppna universitetet kan studierätt erhållas som extra studerande vid Åbo Akademi.
Utexaminerade ämneslärare i språk kan söka in för lärarbehörighet, 60 sp, i engelska språket och litteraturen via inträdesprov. Studierna är dagtidsstudier i Åbo.

Motsvarighetsintyg för lärarbehörighet

  • Det är endast studiekanslierna vid Åbo Akademi som kan och får utfärda motsvarighetsintyg för lärarbehörighet
  • Intyget eller avslag på detsamma kostar 126 Euro.
  • Den studerande skall göra anhållan på särskild blankett

 

Tillbaka till öppna universitetet

Uppdaterad 8.12.2021