Skriv här det du söker efter!

Juridik/Rättsvetenskap

Juridik/Rättsvetenskap

Vi kommer alla i kontakt med lagstiftningen, traditionellt indelad i privaträtt och offentlig rätt. Indelningen utgår från att det finns såväl privata som offentliga intressen. Det är alltid bra att känna till sina juridiska rättigheter och skyldigheter.

Öppna universitetets juridiska/rättsvetenskapliga kursutbud, i huvudsak inom ämnesområdet privaträtt, består av juridiska kurser som är till nytta för ett flertal ändamål. Du kan ta kurser för att fortbilda dig i frågor du känner att är intressanta och nyttiga, eller bereda dig för kommande studier genom att samla ihop studiepoäng inför antagning via Öpuleden.

I kursutbudet ingår numera engelskspråkiga kurser i djurrätt. Mer om dessa kurser kan du läsa på abo.fi/anilex och i studiehandboken. Länk till våra engelskspråkiga kurser i djurrätt läsåret 2023–2024.

Poddar som stöd inför studier i juridik

Avlagda studier i juridik/rättsvetenskap kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till utbildningsprogrammet i juridik och till utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

Grundkurs i juridik/Inledning till handelsrätten (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 9.10.2023–26.11.2023.
Lärare: JM Saara Ilvessalo.
Anmälningstid: 7.8.2023–2.10.2023.

Avtalsrätt (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 6.11.2023–14.12.2023.
Lärare: JD Paula Klami-Wetterstein.
Anmälningstid: 7.8.2023–30.10.2023.

Materiell EU-rätt (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Förkunskapskrav: Grundstudier och studieperioden Europeiska unionens stats- och förvaltningsrätt 5 sp, eller motsvarande prestationer.
Tidpunkt: 30.10.2023–22.12.2023.
Lärare: PM Emil Oljemark.
Anmälningstid: 7.8.2023–23.10.2023.

Statsrätt (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11.9.2023–29.10.2023.
Lärare: PM Emil Oljemark.
Anmälningstid: 7.8.2023–4.9.2023.

Anmäl dig till kurserna här!


Kurser ordnade av samarbetsparter hösten 2023

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Marknads- och immaterialrätt (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: Kursen har inhiberats.
Lärare: JD Joachim Enkvist.


Länk till våra engelskspråkiga kurser i djurrätt läsåret 2023–2024.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

Skatterätt (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 15.1.2024–3.3.2024.
Lärare: PM Anna Lönngren.
Anmälningstid: 20.11.2023–8.1.2024.

Bolagsrätt (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5.2.2024–24.3.2024.
Lärare: JD Alfred Streng.
Anmälningstid: 20.11.2023–29.1.2024.

Arbetsrätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.3.2024–19.4.2024.
Lärare: JD Joachim Enkvist.
Anmälningstid: 20.11.2023–26.2.2023.

Förvaltningsrätt (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 27.3.2024–17.5.2024.
Lärare: PM Emil Oljemark.
Anmälningstid: 20.11.2023–20.3.2024.

Anmäl dig till kurserna här!


Kurser ordnade av samarbetsparter våren 2024

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Bolagsrätt (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 26–28.1.2024. 26.1 kl. 17:00-21:00, 27.1 kl. 9:00-15:00, 28.1 kl. 9:00-13:00.
Lärare: JD Joachim Enkvist.
Anmälningstid: 12.12.2023–9.1.2024.

Avtalsrätt (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12–15.4.2024. 12.4 kl. 17:00-21:00, 13.4 kl. 9:00-15:00, 15.4 kl. 9:00-13:00.
Lärare: JD Joachim Enkvist.
Anmälningstid: 12.12.2023–28.2.2024.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här


Länk till våra engelskspråkiga kurser i djurrätt läsåret 2023–2024.


Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i juridik/rättsvetenskap kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Då man söker in via Öpuleden ska man ha avlagt kurser via Öpu för att kunna söka in. De specifika kriterierna för antagningen till utbildningsprogrammet i juridik via Öpuleden fastställs av fakulteten och publiceras på en egen webbsida. I nuläget kan man inkludera i sin ansökan kurser i juridik avlagda inom öppna universitetet eller som extra studerande på fakultetens kurser för examensstuderande, då man ansöker till utbildningsprogrammet i juridik via Öpuleden.

Observera att tillgodoräknande av avlagda studier sker efter anhållan och först efter ett jakande antagningsbesked till examensutbildning. Tillgodoräkning sker gentemot den gällande examensstrukturen.

Läs mer om Öpuleden


Studietekniska råd för rättsvetenskapliga kurser


Emil Oljemark

Oljemark, Emil

Utbildningsplanerare
Rättsvetenskap
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4300
emil.oljemark(a)abo.fi

Läs mera om utbildningsprogrammet i juridik vid Åbo Akademi