Skriv här det du söker efter!

Rättsvetenskap

Rättsvetenskap

Vi kommer alla i kontakt med lagstiftningen, traditionellt indelad i privaträtt och offentlig rätt. Indelningen utgår från att det finns såväl privata som offentliga intressen. Det är alltid bra att känna till sina juridiska rättigheter och skyldigheter.

Öppna universitetets rättsvetenskapliga kursutbud, i huvudsak inom ämnesområdet privaträtt, består av juridiska kurser som är till nytta för ett flertal ändamål. Du kan ta kurser för att fortbilda dig i frågor du känner att är intressanta och nyttiga, eller bereda dig för kommande studier genom att samla ihop studiepoäng inför antagning via Öpuleden.

I kursutbudet ingår numera engelskspråkiga kurser i djurrätt. Mer om dessa kurser kan du läsa på www.abo.fi/anilex och i studiehandboken.

Testa om studier i rättsvetenskap är för dig och lyssna på en podd och rätten och språket

Har du inte tidigare läst juridisk litteratur och vill testa dig fram ifall studier i rättsvetenskap kunde vara något för dig, kan du ta ett självtest via följande länk: klicka vidare till testet. Det finns också en poddiskussion om rätten och språket som du gärna kan lyssna på: klicka vidare till podden.

Avlagda studier i rättsvetenskap kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till Utbildningslinjen för rättsnotarie och till Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper.

 

Kursutbud hösten 2022

Statsrätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12.9.2022–30.10.2022.
Lärare: PM Emil Oljemark.
Anmälningstid: 8.8.2022-2.9.2022.

Materiell EU-rätt (5 sp), nätkurs med tent

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5.10.2022-18.11.2022
Lärare: PM Emil Oljemark.
Anmälningstid: 8.8.2022-25.9.2022.

Grundkurs i juridik – inledning till handelsrätten (5 sp), nätkurs med tent

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 10.10.2022-18.11.2022.
Lärare: JM Saara Ilvessalo.
Anmälningstid: 8.8.2022-30.9.2022.

Avtalsrätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.11.2022-12.12.2022.
Lärare: JD Paula Klami-Wetterstein.
Anmälningstid: 8.8.2022-28.10.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Kurser i Animal Law hösten 2022:

 

Introduction to Animal Law (5 sp), online

Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 22.8.2022-25.09.2022.
Teacher: PhD Visa Kurki och PD Birgitta Wahlberg.
Enrollment 8.8.2022-15.8.2022.

Animal Law and the Administrative Measures of Control by the Animal Protection Authorities (5 sp), online

Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 5.9.2022-9.10.2022.
Teacher: PD Birgitta Wahlberg.
Enrollment 8.8.2022-26.8.2022.

Animal Law Theory (5 sp), online

Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 26.09.2022-30.10.2022.
Teacher: PhD Visa Kurki and LL.M. Celia Karlin O’Sullivan.
Enrollment 8.8.2022-16.9.2022.

Multidisciplinary Perspectives to Animal Law (5 sp), online

Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 31.10.2022-4.12.2022.
Teacher: PD Birgitta Wahlberg.
Enrollment 8.8.2022-21.10.2022.

Animals in Private and Criminal Law (5 sp), online

Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 31.10.2022-4.12.2022.
Teacher: OTT Tarja Koskela.
Enrollment 8.8.2022-21.10.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Kurser ordnade av samarbetsparter hösten 2022

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Grundkurs i juridik – inledning till handelsrätten (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 23-25.9.2022.
Lärare: JD Joachim Enkvist.
Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

► Arrangör: Vasa sommauniversitet.

Bolagsrätt (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5.10.2022-18.11.2022
Lärare: JD Joachim Enkvist.
Anmäl dig till Vasa sommaruniversitets kurser här.

► Arrangör: Västra Nylands folkhögskola.

Skadeståndsrätt (5 sp), närundervisning i Karis

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 28-30.10.2022.
Lärare: JD Joachim Enkvist.
Anmäl dig till Västa Nylands folkhögskolas kurser här.

 

Kursutbud våren 2023

Materiell EU-rätt, del II (5 sp), uppsatskurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.1.2023-4.6.2023 (deadline enligt överenskommelse med stud.).
Lärare: PM Emil Oljemark (vuxenstuderande) och PD Markku Suksi (examensstuderande)
Anmälan: anmälan till uppsatskurser per epost senast i början på maj

Arbetsrätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 6.1.2023-5.3.2023.
Lärare: NN.
Anmälningstid: 21.11.2022-8.1.2023.

Bolagsrätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 8.3.2023-23.4.2023.
Lärare: JD Paula Klami-Wetterstein.
Anmälningstid: 21.11.2022-26.2.2023.

Förvaltningsrätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 23.3.2023 – 14.5.2023.
Lärare: PM Emil Oljemark.
Anmälningstid: 21.11.2022-13.3.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Kurser i Animal Law våren 2023:

The Link Between Animal Law, Environmental Law and Food Law (5 sp), online

Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 2.1.2023-3.2.2023.
Teacher: PD Birgitta Wahlberg.
Enrollment 21.11.2022-18.12.2022.

Essay on an Animal Law Topic (5 sp), online

Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 27.2.2023-31.03.2023.
Teacher: PD Birgitta Wahlberg.
Enrollment 21.11.2022-17.2.2023.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Kurser ordnade av samarbetsparter våren 2023

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Krediträtt (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: Vårterminen 2023.
Lärare: JD Joachim Enkvist.
Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

 

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i rättsvetenskap kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Då man söker in via Öpuleden ska man ha avlagt kurser via Öpu för att kunna söka in. De specifika kriterierna för antagningen till rättsnotarieutbildningen via Öpuleden fastställs av fakulteten och publiceras på en egen webbsida. I nuläget kan man inkludera i sin ansökan kurser i juridik avlagda inom öppna universitetet eller som extra studerande på fakultetens kurser för examensstuderande, då man ansöker till rättsnotarieutbildningen via Öpuleden.

Observera att tillgodoräknande av avlagda studier sker efter anhållan och först efter ett jakande antagningsbesked till examensutbildning. Tillgodoräkning sker gentemot den gällande examensstrukturen.

Läs mer om Öpuleden


Studietekniska råd för rättsvetenskapliga kurser


Läs mera om utbildningslinjen för rättsnotarie vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet

Emil Oljemark

Utbildningsplanerare 

Centret för livslångt lärande

emil.oljemark@abo.fi

Tfn +358 504752500