Skriv här det du söker efter!

Rättsvetenskap

Vi kommer alla i kontakt med lagstiftningen, traditionellt indelad i privaträtt och offentlig rätt. Indelningen utgår från att det finns såväl privata som offentliga intressen. Det är alltid bra att känna till sina juridiska rättigheter och skyldigheter.

Öppna universitetets rättsvetenskapliga kursutbud, i huvudsak inom ämnesområdet privaträtt, består av juridiska kurser som är till nytta för ett flertal ändamål. Du kan ta kurser för att fortbilda dig i frågor du känner att är intressanta och nyttiga, eller bereda dig för kommande studier genom att samla ihop studiepoäng inför antagning via Öpuleden.

I kursutbudet ingår numera engelskspråkiga kurser i djurrätt. Mer om dessa kurser kan du läsa på www.abo.fi/anilex och i studiehandboken.

Testa om studier i rättsvetenskap är för dig och lyssna på en podd och rätten och språket

Har du inte tidigare läst juridisk litteratur och vill testa dig fram ifall studier i rättsvetenskap kunde vara något för dig, kan du ta ett självtest via följande länk: klicka vidare till testet. Det finns också en poddiskussion om rätten och språket som du gärna kan lyssna på: klicka vidare till podden.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i rättsvetenskap kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Då man söker in via Öpuleden ska man ha avlagt kurser via Öpu för att kunna söka in. De specifika kriterierna för antagningen till rättsnotarieutbildningen via Öpuleden fastställs av fakulteten och publiceras på en egen webbsida. I nuläget kan man inkludera i sin ansökan kurser i juridik avlagda inom öppna universitetet eller som extra studerande på fakultetens kurser för examensstuderande, då man ansöker till rättsnotarieutbildningen via Öpuleden.

Observera att tillgodoräknande av avlagda studier sker efter anhållan och först efter ett jakande antagningsbesked till examensutbildning. Tillgodoräkning sker gentemot den gällande examensstrukturen.

Läs mer om Öpuleden

Kursutbud 2021–2022

Arrangör: CLL/öppna universitetet

NÄTKURS Introduction to Animal Law, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1.9-3.10.2021
Lärare: PhD Visa Kurki och PD Birgitta Wahlberg
Anmälan 16-23.8.2021   Till anmälan

NÄTKURS Grundkurs i juridik – inledning till handelsrätten, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 11.10-19.11.2021 nätkurs, med tent
Lärare: JM Saara Ilvessalo
Anmälan 16.8-30.9.2021   Till anmälan

NÄTKURS Animal Law Theory, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 25.10-28.11.2021
Lärare: PhD Visa Kurki
Anmälan 16.8-13.10.2021   Till anmälan

NÄTKURS Avtalsrätt, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 25.10-5.12.2021
Lärare: JD Paula Klami-Wetterstein
Anmälan 16.8-13.10.2021   Till anmälan

NÄTKURS Multidisciplinary Perspectives to Animal Law, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 10.1-13.2.2022
Lärare: PD Birgitta Wahlberg
Anmälan 22.11.2021-3.1.2022   Till anmälan

NÄTKURS Materiell EU-rätt, del 1, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 17.1-6.3.2022 nätkurs, med tent
Lärare: PM Emil Oljemark
Anmälan 22.11.2021-10.1.2022   Till anmälan

NÄTKURS Materiell EU-rätt, del II, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 10.3-3.6.2022 (uppsatskurs, deadline enligt överenskommelse med stud.)
Lärare: PM Emil Oljemark (vuxenstuderande) och PD Markku Suksi (examensstuderande)
Anmälan till uppsatskurser per epost senast i början på maj

NÄTKURS Bolagsrätt, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1.3-17.4.2022
Lärare: JD Paula Klami-Wetterstein
Anmälan 22.11.2021-16.2.2022   Till anmälan

NÄTKURS International and Constitutional Animal Law, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 7.3-10.4.2022
Lärare: JM Tero Kivinen och PD Birgitta Wahlberg
Anmälan 22.11.2021-23.2.2022   Till anmälan

NÄTKURS Skadeståndsrätt, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14.3-24.4.2022
Lärare: PL Kurt Långkvist
Anmälan 22.11.2021-3.3.2022   Till anmälan

NÄTKURS Förvaltningsrätt, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 28.3-15.5.2022
Lärare: PM Emil Oljemark
Anmälan 22.11.2021-18.3.2022   Till anmälan

NÄTKURS Animal Law and the European Union, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 2.5-5.6.2022
Lärare: LL.M. Sacha Lucassen och PD Birgitta Wahlberg
Anmälan 22.11.2021-21.4.2022   Till anmälan

Arrangör: Västra Nylands folkhögskola

KARIS Arbetsrätt, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1-3.10.2021
Lärare: JD Joachim Enkvist

KARIS Marknads- och immaterialrätt, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 19-21.11.2021
Lärare: JD Joachim Enkvist

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

MARIEHAMN Arbetsrätt, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 10-12.9.2021
Lärare: JD Joachim Enkvist

MARIEHAMN Marknads- och immaterialrätt, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 19-21.11.2021närstudier (distansdeltagande)
Lärare: JD Joachim Enkvist

MARIEHAMN Avtalsrätt, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 21-23.1.2022
Lärare: JD Joachim Enkvist

Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/


Studietekniska råd för rättsvetenskapliga kurser


Emil Oljemark
Emil Oljemark

Oljemark, Emil

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4300
emil.oljemark(a)abo.fi

Läs mera om utbildningslinjen för rättsnotarie vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet