Skriv här det du söker efter!

Juridik/Rättsvetenskap

Juridik/Rättsvetenskap

Vi kommer alla i kontakt med lagstiftningen, traditionellt indelad i privaträtt och offentlig rätt. Indelningen utgår från att det finns såväl privata som offentliga intressen. Det är alltid bra att känna till sina juridiska rättigheter och skyldigheter.

Öppna universitetets juridiska/rättsvetenskapliga kursutbud, i huvudsak inom ämnesområdet privaträtt, består av juridiska kurser som är till nytta för ett flertal ändamål. Du kan ta kurser för att fortbilda dig i frågor du känner att är intressanta och nyttiga, eller bereda dig för kommande studier genom att samla ihop studiepoäng inför antagning via Öpuleden.

I kursutbudet ingår numera engelskspråkiga kurser i djurrätt. Mer om dessa kurser kan du läsa på abo.fi/anilex och i studiehandboken.

Testa om studier i rättsvetenskap är för dig och lyssna på en podd om rätten och språket

Har du inte tidigare läst juridisk litteratur och vill testa dig fram ifall studier i juridik kunde vara något för dig, kan du ta ett självtest via följande länk: klicka vidare till testet. Det finns också en poddiskussion om rätten och språket som du gärna kan lyssna på: klicka vidare till podden.

Avlagda studier i juridik/rättsvetenskap kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till utbildningsprogrammet i juridik och till utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper.

Länk till våra engelskspråkiga kurser i djurrätt läsåret 2023–2024

Grundkurs i juridik/Inledning till handelsrätten (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 9.10.2023–26.11.2023
Lärare: JM Saara Ilvessalo
Anmälningstid: 7.8.2023–2.10.2023

Avtalsrätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 6.11.2023–14.12.2023
Lärare: JD Paula Klami-Wetterstein
Anmälningstid: 7.8.2023–30.10.2023

Materiell EU-rätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 30.10.2023–22.12.2023
Lärare: PM Emil Oljemark
Anmälningstid: 7.8.2023–23.10.2023

Statsrätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 11.9.2023–29.10.2023
Lärare: PM Emil Oljemark
Anmälningstid: 7.8.2023–4.9.2023

Anmäl dig till kurserna här!


Länk till våra engelskspråkiga kurser i djurrätt läsåret 2023–2024


Kurser ordnade av samarbetsparter hösten 2023

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Marknads- och immaterialrätt (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Kursen har inhiberats
Lärare: JD Joachim Enkvist

Arbetsrätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 4.3.2024–19.4.2024
Lärare: JD Joachim Enkvist
Anmälningstid: 20.11.2023–26.2.2023

Bolagsrätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 5.2.2024–24.3.2024
Lärare: JM Saara Ilvessalo
Anmälningstid: 20.11.2023–29.1.2024

Förvaltningsrätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 27.3.2024–17.5.2024
Lärare: PM Emil Oljemark
Anmälningstid: 20.11.2023–20.3.2024

Skatterätt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 15.1.2024–3.3.2024
Lärare: PM Anna Lönngren
Anmälningstid: 20.11.2023–8.1.2024

Anmäl dig till kurserna här!


Länk till våra engelskspråkiga kurser i djurrätt läsåret 2023–2024


Kurser ordnade av samarbetsparter våren 2024

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Avtalsrätt (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Vårterminen 2024. Exakt tidpunkt meddelas senare
Lärare: JD Joachim Enkvist

Bolagsrätt (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Vårterminen 2024. Exakt tidpunkt meddelas senare
Lärare: JD Joachim Enkvist

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i juridik/rättsvetenskap kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Då man söker in via Öpuleden ska man ha avlagt kurser via Öpu för att kunna söka in. De specifika kriterierna för antagningen till utbildningsprogrammet i juridik via Öpuleden fastställs av fakulteten och publiceras på en egen webbsida. I nuläget kan man inkludera i sin ansökan kurser i juridik avlagda inom öppna universitetet eller som extra studerande på fakultetens kurser för examensstuderande, då man ansöker till utbildningsprogrammet i juridik via Öpuleden.

Observera att tillgodoräknande av avlagda studier sker efter anhållan och först efter ett jakande antagningsbesked till examensutbildning. Tillgodoräkning sker gentemot den gällande examensstrukturen.

Läs mer om Öpuleden


Studietekniska råd för rättsvetenskapliga kurser


Eija Laitinen.

Laitinen, Eija

Utbildningsplanerare
Rättsvetenskap
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 503084482
eija.laitinen(a)abo.fi

Läs mera om utbildningsprogrammet i juridik vid Åbo Akademi