Skriv här det du söker efter!

Socialvetenskaper

Att studera socialvetenskaper öppnar dörrar för dig som vill dra ditt strå till stacken för att göra världen till en bättre plats. Studierna lär dig hur livet utformar oss som människor och söker svar på frågor som samhällen i hela världen kämpar med, såsom ojämlikhet och orättvisa.

Avlagda Öpukurser i socialvetenskaper kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Kursutbud hösten 2022

Grundkurs i socialpolitik (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 8.10-12.11.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 8.10, 15.10, 29.10, 12.11.
Lärare: PM Emily Vuorenlinna.
Anmälan 8.8-1.10.2022.

Anmäl dig till kurserna här

Kursutbud våren 2023

Introduktion till socialvetenskaper (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11.1-13.2 2023.
Lärare: PM Martina Mölsä.
Anmälan 21.11.2022-4.1.2023

Anmäl dig till kurserna här

 

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i socialvetenskaper kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden


Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet