Skriv här det du söker efter!

Socialvetenskaper

Socialvetenskaper

Att studera socialvetenskaper öppnar dörrar för dig som vill dra ditt strå till stacken för att göra världen till en bättre plats. Studierna lär dig hur livet utformar oss som människor och söker svar på frågor som samhällen i hela världen kämpar med, såsom ojämlikhet och orättvisa.

Avlagda Öpukurser i socialvetenskaper kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på Öpus kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Grundkurs i socialpolitik (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 28.9-19.10.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 28.9, 5.10, 12.10, 19.10.
Avgift: 60€.
Lärare: PM Emily Vuorenlinna
Anmälan senast 20.9.2024.

Anmäl dig till kurserna här

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på Öpus kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Introduktion till socialvetenskaper (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.2-11.3.2025.
Avgift: 60€.
Lärare: PM Martina Mölsä.
Anmälan 18.11.2024-28.1.2025.

 

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i socialvetenskaper kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för studievägledning här.


Pernilla RaumaRauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358503834010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi