Skriv här det du söker efter!

Socialvetenskaper

Socialvetenskaper

Att studera socialvetenskaper öppnar dörrar för dig som vill dra ditt strå till stacken för att göra världen till en bättre plats. Studierna lär dig hur livet utformar oss som människor och söker svar på frågor som samhällen i hela världen kämpar med, såsom ojämlikhet och orättvisa.

Avlagda Öpukurser i socialvetenskaper kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundkurs i socialpolitik (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.10-11.11.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 7.10, 14.10, 28.10, 11.11.
Lärare: PM Emily Vuorenlinna.
Anmälan 7.8-27.9.2023.

Introduktion till socialvetenskaper (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.11-12.12.2023
Lärare: PM Martina Mölsä
Anmälan 7.8-31.10.2023.

Anmäl dig till kurserna här

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i socialvetenskaper kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för studievägledning här.


Orre, Madelene

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 359 0413
madelene.orre(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi