Socialvetenskaper

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

Kvotplatser (dagtidsstudier) för extra studerande i Vasa

Introduktion till socialvetenskaper, 5 sp, v. 36-43
Grundkurs i socialpolitik, 5 , v. 43-48
Grundkurs i psykologi, 5 sp, våren 2019
Sociala trygghetssystemet i Finland, 5 sp, våren 2019
Grundkurs i utvecklingspsykologi, 5 sp, våren 2019

Kontakta oss