Skriv här det du söker efter!

Socialvetenskaper

Att studera socialvetenskaper öppnar dörrar för dig som vill dra ditt strå till stacken för att göra världen till en bättre plats. Studierna lär dig hur livet utformar oss som människor och söker svar på frågor som samhällen i hela världen kämpar med, såsom ojämlikhet och orättvisa.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i socialvetenskaper kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

 

Kursutbud läsåret 2020-2021

Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande planerade närstudiekurser beroende på läget med coronapandemin.
Vid ev. ändringar meddelas alla anmälda per e-post.

Obs! Fr o m 23.11.2020 ny anmälningsblankett och ändrad annulleringstid! Se mera info på anmälningssidan.

 

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

 

NÄTKURS Introduktion till socialvetenskaper, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 18.1-21.2.2021
Lärare: PM Maria Dahlberg
Anmälan senast: 11.1.2021

 

Kvotplatser (dagtidsstudier) för extra studerande i Vasa

 

Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid ämnet. Närstudierna försiggår dagtid. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte.

Introduktionskurs i psykologi, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 2.9, 9.9, 16.9, 23.9, 30.9, 7.10, 21.10.2020
Lärare: PM Maria Dahlberg

Grundkurs i socialpolitik, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 22.10, 26.10, 29.10, 2.11, 9.11, 16.11, 19.11, 23.11, 1.12.2020
Lärare: Camilla Nordberg

Grundkurs i utvecklingspsykologi, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14.1, 19.1, 21.1, 28.1, 2.2, 9.2, 11.2, 16.2, 18.2, 23.2, 25.2.2021
Lärare: Patrik Söderberg

Sociala rättigheter och social trygghet, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 25.1, 27.1, 1.2, 4.2, 8.2, 10.2, 15.2, 17.2, 22.2, 24.2.2021
Lärare: NN

Anmälan till studier på kvotplats bör göras senast två veckor innan respektive kurs startar. Anmäl dig per e-post till pernilla.rauma@abo.fi.

Centret för livslångt lärande uppbär en studieavgift om 50 euro per termin av studerande på kvotplats. Avgiften gäller samtidigt som studieavgift för öppna universitetets vanliga kurser. Studerande på kvotplats har inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner.

Kvotplatserna är inte ämnade för ordinarie studerande vid Åbo Akademi.


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi
Öpuleden: utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa)
Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss