Skriv här det du söker efter!

Studier för olika målgrupper och yrkesinriktningar i arbetslivet

Studier för olika målgrupper och yrkesinriktningar i arbetslivet

Öppna universitetet är en aktör inom digitalt kontinuerligt lärande med fokus på utveckling av arbetslivskompetenser. Vi erbjuder även informations-, rådgivnings- och handledningsservice för vuxenstuderande.

På den här sidan finns förslag på helheter som gör det lättare för dig att hitta kurser inom ett visst tema. Är du till exempel intresserad av hållbarhet? Eller ledarskap inom social- och hälsovård? Psykologi? Nedan finns helheter av kurser samlade på ett och samma ställe – bara att anmäla sig och börja studera!

Uppdaterad 28.2.2023