Skriv här det du söker efter!

Socialvetenskaper, hälsa och välbefinnande

Vi lever i en tid av ständiga förändringar, förnyelser och en snabb utveckling inom de flesta områden i vårt moderna samhälle. Inom social- och hälsovården är stora reformer på gång och det finns mycket du som arbetstagare förväntas göra för att höja din kompetens, utveckla och hålla dig uppdaterad om. Inom öppna universitetet hittar du kurser som fokuserar på den sociala, den digitala och tekniska aspekten av arbetet. Vi erbjuder också kurser som fokuserar på frågor kring personligt välmående och välmående i arbetslivet.
Broschyr ”Socialvetenskaper, hälsa och välbefinnande”.


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss