Skriv här det du söker efter!

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap

Litteraturen öppnar dörrar till nya världar, till andra tidsepoker och världsbilder. Litteraturvetenskapen är studiet av lyrik, dramatik, noveller och romaner. Du lär dig hur skönlitteratur har skrivits genom tiderna, hur den har lästs och verkat. Du bekantar dig med klassisk litteratur, men också med genrer som barn- och ungdomslitteratur och populärlitteratur och med de gränszoner där litteraturen möter andra medier. Du lär dig att analysera och diskutera litteratur ur olika synvinklar, ofta ur ett historiskt perspektiv men också exempelvis estetiskt, sociologiskt och existentiellt. Studierna utvecklar din förmåga att tänka abstrakt, och bidrar till en bildningsprocess där dina insikter om människans villkor utvecklas parallellt med din självförståelse.

En del av kursutbudet kan ingå i Öpuleden på 20 sp till Utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi. Studierna bör vara avlagda med minst ett medelvitsord på 3.

Alla nedanstående kurser kan förstås också avläggas som fristående studier.

Teater och drama (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 2.10–10.12.2023
Lärare: FM Katja Sandqvist
Anmälan: 7.8–25.9.2023

Anmäl dig till kurserna här!


Arrangör: Vasa sommaruniversitet

Finlandssvensk litteratur (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 11.9–26.11.2023
Lärare: FM Katja Sandqvist
Anmäl dig till Vasa sommaruniversitets kurser här

Introduktion i litteraturvetenskap (10 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 5.2–28.4.2024
Lärare: FM Katja Sandqvist
Anmälan: 20.11.2023–29.1.2024

Bilderbokens estetik (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 7.2–31.3.2024. Distansundervisning under följande tider: 7.2., 18.2., 28.2., 10.3., 21.3. och 31.3.2024. Onsdagar kl 17-21 och söndagar kl 10-14
Lärare: FD Maria Lassén-Seger
Anmälan öppnar 20.11.2023

Anmäl dig till kurserna här!


Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Finlandssvensk litteratur (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: vårterminen 2024
Lärare: FM Katja Sandqvist
Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet litteraturvetenskap vid Åbo Akademi