Skriv här det du söker efter!

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap

Litteraturen öppnar dörrar till nya världar, till andra tidsepoker och världsbilder. Litteraturvetenskapen är studiet av lyrik, dramatik, noveller och romaner. Du lär dig hur skönlitteratur har skrivits genom tiderna, hur den har lästs och verkat. Du bekantar dig med klassisk litteratur, men också med genrer som barn- och ungdomslitteratur och populärlitteratur och med de gränszoner där litteraturen möter andra medier. Du lär dig att analysera och diskutera litteratur ur olika synvinklar, ofta ur ett historiskt perspektiv men också exempelvis estetiskt, sociologiskt och existentiellt. Studierna utvecklar din förmåga att tänka abstrakt, och bidrar till en bildningsprocess där dina insikter om människans villkor utvecklas parallellt med din självförståelse.

En del av kursutbudet kan ingå i Öpuleden på 20 sp till Utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi. Studierna bör vara avlagda med minst ett medelvitsord på 3.

Alla nedanstående kurser kan förstås också avläggas som fristående studier.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Litteraturens historia 1 (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 30.9–8.12.2024.
Avgift: 60€
Lärare: FM Katja Sandqvist.
Anmälan senast 23.9.2024.

Anmäl dig till kurserna här!


ÄMNESSTUDIER

Barn- och ungdomslitteratur (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.10-24.11.2024. Distansundervisning under följande tider: 1.10, 13.10, 22.10, 3.11, 12.11 och 24.11.2024. Tisdagar kl 17-21 och söndagar kl 10-14.
Avgift: 75€
Lärare: FD Maria Lassén-Seger.
Anmälan senast 23.9.2024.

Anmäl dig till kurserna här!

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Litteraturens historia 2 (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 10.2–20.4.2025.
Avgift: 60€
Lärare: FM Katja Sandqvist.
Anmälan senast 3.2.2025.

Bilderbokens estetik (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.2-30.3.2025. Distansundervisning under följande tider: 4.2, 15.2, 25.2, 9.3, 18.3 och 30.3.2025. Tisdagar kl 17-21 och söndagar kl 10-14.
Avgift: 60€
Lärare: FD Maria Lassén-Seger.
Anmälan senast 28.1.2025.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet litteraturvetenskap vid Åbo Akademi