Skriv här det du söker efter!

Litteraturvetenskap

Litteraturen öppnar dörrar till nya världar, till andra tidsepoker och världsbilder. Litteraturvetenskapen är studiet av lyrik, dramatik, noveller och romaner. Du lär dig hur skönlitteratur har skrivits genom tiderna, hur den har lästs och verkat. Du bekantar dig med klassisk litteratur, men också med genrer som barn- och ungdomslitteratur och populärlitteratur och med de gränszoner där litteraturen möter andra medier. Du lär dig att analysera och diskutera litteratur ur olika synvinklar, ofta ur ett historiskt perspektiv men också exempelvis estetiskt, sociologiskt och existentiellt. Studierna utvecklar din förmåga att tänka abstrakt, och bidrar till en bildningsprocess där dina insikter om människans villkor utvecklas parallellt med din självförståelse.

 

Kursutbud 2021-2022

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

 GRUNDSTUDIER (25 sp)

NÄTKURS Introduktion i litteraturvetenskap, 10 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 27.9-19.12.2021
Lärare: FM Katja Sandqvist
Anmälan 16.7-20.9.2021

NÄTKURS Litteraturens historia 1, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14.2-24.4.2022
Lärare: FM Katja Sandqvist
Anmälan 22.11.2021- 7.2.2022 Till anmälan

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

MARIEHAMN Teater och drama, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 11-13.2 och 11-13.3.2022, fre 18.00-21.15, lö 9.00-16.15 och sö 10.00-13.
Lärare: FM Katja Sandqvist
Anmälan senast 19.1.2022

Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/


Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 

Läs mera om examensstudier i ämnet litteraturvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet