Skriv här det du söker efter!

Internationell marknadsföring

Internationell marknadsföring

Framgångsrik internationell företagsverksamhet kräver insikter om både kunder, konkurrenter, strategi och verksamhetsmiljöer. Du som studerar internationell marknadsföring lär dig fatta kreativa och långsiktiga beslut som bygger på analys av dessa faktorer. Studierna ger dig verktyg för att förstå kund- och konkurrentbeteende, bygga varumärken, utvärdera affärsmodeller och starta eget. Du lär dig hantera kopplingar mellan marknadsföring och andra funktioner som logistik och sköta relationer till kunder och partners i en internationell verksamhetsmiljö. Du får också insyn i hur sociala medier förändrar marknadsföringsfältet.

Avlagda studier i internationell marknadsföring kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till Utbildningsprogrammet i ekonomi

Grundstudier (25 sp)

  • Introduktion till marknadsföring (5 sp)
  • Konsumentbeteende (5 sp)
  • Strategisk marknadsföring (5 sp)

2 av följande kurser erbjuds inom Öpu

  • Marknadskommunikation (5 sp)
  • Logistik (5 sp)
  • B2B – Marketing in an International Context (5 sp)

Länk till vårt engelska kursutbud i Internationell marknadsföring.

Introduktion till marknadsföring (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 28.9.2023–14.1.2024
Lärare: ED Joachim Ramström.
Anmälan 7.8–18.9.2023

Anmäl dig till kurserna här!


Länk till vårt engelska kursutbud i Internationell marknadsföring.


Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Marknadsföringsstrategi och trender (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 14.10.2023–27.1.2024
Lärare: ED Joachim Ramström

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.


► Arrangör: Vasa sommaruniversitet

Internationella B2B-relationer och leveransnätverk (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: Kursen har inhiberats och flyttas till vårterminen 2024.
Lärare: ED Monica Nyholm

Anmäl dig till Vasa sommaruniversitets kurser här.

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Konsumentbeteende (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 30.1–21.5.2024
Lärare: ED Joachim Ramström
Anmälan 12.12.2023–10.1.2024

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.


Vårterminen 2024 ordnas följande kurser på engelska

  • Sustainable business (5 sp), nätkurs med distansundervisning

  • Brand Management (5 sp), nätkurs med distansundervisning. Arrangör: Vasa sommaruniversitet

Länk till vårt engelska kursutbud i Internationell marknadsföring


Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i internationell marknadsföring kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden.

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet internationell marknadsföring vid Åbo Akademi