Skriv här det du söker efter!

Internationell marknadsföring

Internationell marknadsföring

Framgångsrik internationell företagsverksamhet kräver insikter om både kunder, konkurrenter, strategi och verksamhetsmiljöer. Du som studerar internationell marknadsföring lär dig fatta kreativa och långsiktiga beslut som bygger på analys av dessa faktorer. Studierna ger dig verktyg för att förstå kund- och konkurrentbeteende, bygga varumärken, utvärdera affärsmodeller och starta eget. Du lär dig hantera kopplingar mellan marknadsföring och andra funktioner som logistik och sköta relationer till kunder och partners i en internationell verksamhetsmiljö. Du får också insyn i hur sociala medier förändrar marknadsföringsfältet.

Avlagda studier i internationell marknadsföring kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till Utbildningsprogrammet i ekonomi

Grundstudier (25 sp)

  • Introduktion till marknadsföring (5 sp)
  • Konsumentbeteende (5 sp)
  • Marknadsföringsstrategi och trender (5 sp)

2 av följande kurser erbjuds inom Öpu

  • Marknadskommunikation (5 sp)
  • Logistik (5 sp)
  • B2B – Marketing in an International Context (5 sp)

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Introduktion till marknadsföring (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 30.9.2024–19.1.2025.
Avgift: 60€
Lärare: ED Joachim Ramström.
Anmälan 12.8–23.9.2024.

Anmäl dig till kursen här


Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Vasa sommaruniversitet

Integrated Marketing Communication (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 26.9.202419.1.2025 med en Zoom start (3 lektioner) to 26.9. kl. 18.00-20.15.
Avgift: 177€
Lärare: ED Joachim Ramström.
Anmälan senast 12.9.2024.

Anmäl dig till Vasa sommaruniversitets kurser här.


► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Sustainable business (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 13.9–9.11.2024.
Avgift: 80€
Lärare: ED Monica Nyholm.
Anmälan 6.6–28.8.2024.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Konsumentbeteende (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.2–18.5.2025.
Avgift: 60€
Lärare: ED Joachim Ramström.
Anmälan 18.11–28.1.2025.

Marknadsföringsstrategi och trender (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 10.2–25.5.2025.
Avgift: 60€
Lärare: ED Joachim Ramström.
Anmälan 18.11–3.2.2025.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i internationell marknadsföring kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden.

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet internationell marknadsföring vid Åbo Akademi