Skriv här det du söker efter!

Internationell marknadsföring

Internationell marknadsföring

Framgångsrik internationell företagsverksamhet kräver insikter om både kunder, konkurrenter, strategi och verksamhetsmiljöer. Du som studerar internationell marknadsföring lär dig fatta kreativa och långsiktiga beslut som bygger på analys av dessa faktorer. Studierna ger dig verktyg för att förstå kund- och konkurrentbeteende, bygga varumärken, utvärdera affärsmodeller och starta eget. Du lär dig hantera kopplingar mellan marknadsföring och andra funktioner som logistik och sköta relationer till kunder och partners i en internationell verksamhetsmiljö. Du får också insyn i hur sociala medier förändrar marknadsföringsfältet.

Avlagda studier i internationell marknadsföring kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till Utbildningsprogrammet i ekonomi

Grundstudier (25 sp)

  • Introduktion till marknadsföring (5 sp)
  • Konsumentbeteende (5 sp)
  • Strategisk marknadsföring (5 sp)

2 av följande kurser erbjuds inom Öpu

  • Marknadskommunikation (5 sp)
  • Logistik (5 sp)
  • B2B – Marketing in an International Context (5 sp)

Marknadsföringsstrategi och trender (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 3.10.2022–21.1.2023. Distansundervisning 3.10 kl. 18.00-20.00.
Lärare: Joachim Ramström.
Anmälan 8.8-23.9.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Introduktion till marknadsföring (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12.11.2022–26.3.2022. Distansundervisning 12.11 kl. 10.00-16.00 (alt. på plats i Mariehamn).
Lärare: Joachim Ramström.
Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Konsumentbeteende (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 30.1–21.5.2023. Distansundervisning 30.1 kl. 18.00-20.00.
Lärare: Joachim Ramström.
Anmälan 21.11.2022-22.1.2023.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

B2B-marketing in an international context (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 20.3-15.5.2023. Obligatoriska nätträffar 20.3, 17.4 och 15.5 kl. 18:00-19:30.
Lärare: Monica Nyholm.
Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

► Arrangör: Vasa sommauniversitet.

Sustainable business (5 sp), online

Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 14.3 – 2.5.2023.
Teacher: Olga Dziubaniuk.
Anmälan stängs den 8.3.2023.
Anmäl dig till Vasa sommaruniversitets kurser här.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i internationell marknadsföring kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden.

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet internationell marknadsföring vid Åbo Akademi