Skriv här det du söker efter!

Internationell marknadsföring

Framgångsrik internationell företagsverksamhet kräver insikter om både kunder, konkurrenter, strategi och verksamhetsmiljöer. Du som studerar internationell marknadsföring lär dig fatta kreativa och långsiktiga beslut som bygger på analys av dessa faktorer. Studierna ger dig verktyg för att förstå kund- och konkurrentbeteende, bygga varumärken, utvärdera affärsmodeller och starta eget. Du lär dig hantera kopplingar mellan marknadsföring och andra funktioner som logistik och sköta relationer till kunder och partners i en internationell verksamhetsmiljö. Du får också insyn i hur sociala media förändrar marknadsföringsfältet.

Grundstudier (25 sp)

  • Introduktion till marknadsföring (5 sp)
  • Konsumentbeteende (5 sp)
  • Strategisk marknadsföring (5 sp)

2 av följande kurser erbjuds inom öpu

  • Marknadskommunikation (5 sp)
  • Logistik (5 sp)
  • B2B – Marketing in an International Context (5 sp)

Kursutbud 2019-2020

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER  (25 SP)

NÄTKURS Marknadskommunikation, 5 sp 
Tidpunkt: 26.9-22.12..2019
Lärare: ED Joachim Ramström
Anmälan 19.8-16.9.2019   Till anmälan
Förkunskapskrav: Grundstudier i marknadsföring eller motsvarande

NÄTKURS Logistik, 5 sp 
Tidpunkt: 13.1-12.3.2020
Lärare: ED Monica Nyholm
Anmälan 18.11.2019-2.1.2020   Till anmälan
Förkunskapskrav: Introduktion till marknadsföring, 5 sp, Marknadsföring i praktiken, 5 sp eller motsvarande

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

NÄTKURS Introduktion till marknadsföring, 5 sp 
Tidpunkt: 27.9-22.12.2019, närstudier 27.9 kl. 18.00-20.00, 28.9 kl. 9.30-13.00
Lärare: ED Joachim Ramström
Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/

NÄTKURS Strategisk marknadsföring, 5 sp 
Tidpunkt: 6.3-31.5.2020, närstudier 6.3 kl. 18.00-20.00, 7.3 kl. 9.30-13.00
Lärare: ED Joachim Ramström
Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/


Nancy Pettersson
Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet internationell marknadsföring vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet