Skriv här det du söker efter!

Vuxenpedagogik

Vår tid kännetecknas av en snabb förändring och utveckling som ställer oss alla inför nytt. Vuxenpedagogiken hjälper vuxna att greppa vuxenhetens och vuxenlivets utmaningar och möjligheter i olika roller, både i arbetet och på fritiden. Genom studier i vuxenpedagogik lär du dig att förstå dig själv som människa och att utvecklas i möten med andra människor. Du lär dig också att bistå grupper och organisationer i målinriktade utvecklingsprocesser. Som vuxenpedagog behärskar du de vuxenpedagogiska begreppen och metoderna och kan ifrågasätta och provocera dina medmänniskor att tänka till och tänka om. Studierna ger dig även möjlighet att profilera dig i aktuella samhällsfenomen (aktivt medborgarskap, sociala rörelser och aktivism) och i arbetslivets utvecklingsbehov (lärande i arbete, kompetensutveckling och professionell utveckling).

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i vuxenpedagogik kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Grundstudier i vuxenpedagogik (25 sp) består av följande kurser:
Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp
Pedagogikens sociologi, 5 sp
Pedagogikens psykologi, 5 sp
Vuxenutbildningens organisationer, 5 sp
Vuxenutbildning och samhälle, 5 sp
Kurserna Pedagogisk idé- och samhällshistoria (5 sp), Pedagogikens sociologi (5 sp) och Pedagogikens psykologi (5 sp) är gemensamma för grundstudier i allmän pedagogik och grundstudier i vuxenpedagogik.

Tillgodoräknande (pdf)

 

Kursutbud sommaren 2021

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet

 

DISTANS Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 7-11.6.2021
Lärare: FD Siv Saarukka

DISTANS Pedagogikens sociologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14-17.6.2021
Lärare: FD Siv Saarukka

DISTANS Pedagogikens psykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 2-5.8.2021
Lärare: FD Siv Saarukka

 

Kursutbud läsåret 2020-2021

Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande planerade närstudiekurser beroende på läget med coronapandemin.
Vid ev. ändringar meddelas alla anmälda per e-post.

Obs! Fr o m 23.11.2020 ny anmälningsblankett och ändrad annulleringstid! Se mera info på anmälningssidan.

 

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

 

GRUNDSTUDIER
Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 21-22.9, 20-21.10 2020
Lärare: FD Siv Saarukka
Anmälan senast: 6.9.2020

NÄTKURS Vuxenutbildningens organisationer, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 10.11-13.12 2020
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata
Anmälan senast: 26.10.2020

NÄTKURS Pedagogikens sociologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 19.1-26.2.2021
Lärare: FD Siv Saarukka
Anmälan senast: 12.1.2021

NÄTKURS Vuxenutbildning och samhälle 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 2.2-14.3.2021
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata
Anmälan senast: 26.1.2021

NÄTKURS Pedagogikens psykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 10.2-22.3 2021
Lärare: PeM Eva Åstrand
Anmälan senast: 31.1.2021

 

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet
NÄTKURS Pedagogikens sociologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 4-5.9, 18-19.9.2020
Lärare: FD Siv Saarukka

NÄTKURS Pedagogikens psykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 2-3.10, 23-24.10.2020
Lärare: FD Siv Saarukka

 

► Arrangör: Sibbo institut/Lovisa mi
NÄTKURS Pedagogikens sociologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 6-7.11, 20-21.11.2020
Lärare: PeM Erica Åkermarck

 

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland
Pedagogikens sociologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 22.3, 12.4, 23.4, 24.4, 10.5, 28.5, 29.5.2021
Lärare: professor Inger Eriksson


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet vuxenpedagogik vid Åbo Akademi
Öpuleden: utbildningslinjen för allmän och vuxenpedagogik (Vasa)
Tillbaka till öppna universitetet