Skriv här det du söker efter!

Vuxenpedagogik

Vår tid kännetecknas av en snabb förändring och utveckling som ställer oss alla inför nytt. Vuxenpedagogiken hjälper vuxna att greppa vuxenhetens och vuxenlivets utmaningar och möjligheter i olika roller, både i arbetet och på fritiden. Genom studier i vuxenpedagogik lär du dig att förstå dig själv som människa och att utvecklas i möten med andra människor. Du lär dig också att bistå grupper och organisationer i målinriktade utvecklingsprocesser. Som vuxenpedagog behärskar du de vuxenpedagogiska begreppen och metoderna och kan ifrågasätta och provocera dina medmänniskor att tänka till och tänka om. Studierna ger dig även möjlighet att profilera dig i aktuella samhällsfenomen (aktivt medborgarskap, sociala rörelser och aktivism) och i arbetslivets utvecklingsbehov (lärande i arbete, kompetensutveckling och professionell utveckling).

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i vuxenpedagogik kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Grundstudier i vuxenpedagogik (25 sp) består av följande kurser:
Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp
Pedagogikens sociologi, 5 sp
Pedagogikens psykologi, 5 sp
Vuxenutbildningens organisationer, 5 sp
Vuxenutbildning och samhälle, 5 sp
Kurserna Pedagogisk idé- och samhällshistoria (5 sp), Pedagogikens sociologi (5 sp) och Pedagogikens psykologi (5 sp) är gemensamma för grundstudier i allmän pedagogik och grundstudier i vuxenpedagogik.

 

Klicka här för att läsa mera om tillgodoräknande inom ämneslärar- och yrkeslärarstudier

 

Kursutbud 2021-2022

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER

NÄTKURS Pedagogikens sociologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 19.10-21.11 2021
Lärare: PeM Alex Mäkiharju
Anmälan 16.8- 9.10.2021 Till anmälan

NÄTKURS Vuxenutbildning och samhälle 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 5.11-10.12.2021
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata
Anmälan: 16.8-29.10.2021 Till anmälan

NÄTKURS Pedagogikens psykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 12.1-15.2 2022
Lärare: PeM Eva Åstrand
Anmälan 22.11.2021-2.1.2022 Till anmälan

NÄTKURS Vuxenutbildningens organisationer, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 17.2-20.3.2022
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata
Anmälan: 22.11.2021-10.2.2022 Till anmälan

NÄTKURS Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 8.3-12.4 2022
Lärare: PeM Alex Mäkiharju
Anmälan 22.11.2021-26.2.2022 Till anmälan

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet

NÄTKURS Pedagogikens psykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 2-5.8 2021
Lärare: FD Siv Saarukka

DISTANS Vuxenutbildningens organisationer, 5 sp /Annullerad!

Tidpunkt: 17-18.9, 1- 2.10.2021
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata

DISTANS Vuxenutbildning och samhälle 5 sp /Annullerad!

Tidpunkt: 5-6.11, 12-13.11.2021
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

MARIEHAMN Pedagogikens psykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 28-29.1, 7.2, 28.2, 21.3, 28.3.2022
Lärare: FD Inger Eriksson


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet vuxenpedagogik vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet