Skriv här det du söker efter!

Vuxenpedagogik

Vår tid kännetecknas av en snabb förändring och utveckling som ställer oss alla inför nytt. Vuxenpedagogiken hjälper vuxna att greppa vuxenhetens och vuxenlivets utmaningar och möjligheter i olika roller, både i arbetet och på fritiden. Genom studier i vuxenpedagogik lär du dig att förstå dig själv som människa och att utvecklas i möten med andra människor. Du lär dig också att bistå grupper och organisationer i målinriktade utvecklingsprocesser. Som vuxenpedagog behärskar du de vuxenpedagogiska begreppen och metoderna och kan ifrågasätta och provocera dina medmänniskor att tänka till och tänka om. Studierna ger dig även möjlighet att profilera dig i aktuella samhällsfenomen (aktivt medborgarskap, sociala rörelser och aktivism) och i arbetslivets utvecklingsbehov (lärande i arbete, kompetensutveckling och professionell utveckling).

Grundstudier i vuxenpedagogik (25 sp) består av följande kurser:
Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp
Pedagogikens sociologi, 5 sp
Pedagogikens psykologi, 5 sp
Vuxenutbildningens organisationer, 5 sp
Vuxenutbildning och samhälle, 5 sp
Kurserna Pedagogisk idé- och samhällshistoria (5 sp), Pedagogikens sociologi (5 sp) och Pedagogikens psykologi (5 sp) är gemensamma för grundstudier i allmän pedagogik och grundstudier i vuxenpedagogik.

Tillgodoräknande (pdf)

Kursutbud läsåret 2019-2020

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet

NÄTKURS Vuxenutbildningens organisationer, 5 sp
Tidpunkt: 8.1-11.2.2020
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata
Anmälan: 18.11-31.12.2019 Till anmälan

NÄTKURS Vuxenutbildning och samhälle 5 sp
Tidpunkt: 12.2-18.3.2020
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata
Anmälan: 18.11.2019-5.2.2020 Till anmälan


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet vuxenpedagogik vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet