Skriv här det du söker efter!

Vuxenpedagogik

Vuxenpedagogik

Vår tid kännetecknas av en snabb förändring och utveckling som ställer oss alla inför nytt. Vuxenpedagogiken hjälper vuxna att greppa vuxenhetens och vuxenlivets utmaningar och möjligheter i olika roller, både i arbetet och på fritiden. Genom studier i vuxenpedagogik lär du dig att förstå dig själv som människa och att utvecklas i möten med andra människor. Du lär dig också att bistå grupper och organisationer i målinriktade utvecklingsprocesser. Som vuxenpedagog behärskar du de vuxenpedagogiska begreppen och metoderna och kan ifrågasätta och provocera dina medmänniskor att tänka till och tänka om. Studierna ger dig även möjlighet att profilera dig i aktuella samhällsfenomen (aktivt medborgarskap, sociala rörelser och aktivism) och i arbetslivets utvecklingsbehov (lärande i arbete, kompetensutveckling och professionell utveckling).

Läs mera om tillgodoräknande inom ämneslärar- och yrkeslärarstudier.

Avlagda Öpukurser i vuxenpedagogik kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i vuxenpedagogik (25 sp) består av följande kurser:
Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp
Pedagogikens sociologi, 5 sp
Pedagogikens psykologi, 5 sp
Vuxenutbildningens organisationer, 5 sp
Vuxenutbildning och samhälle, 5 sp
Kurserna Pedagogikens sociologi (5 sp) och Pedagogikens psykologi (5 sp) är gemensamma för grundstudier i allmän pedagogik, grundstudier i småbarnspedagogik och grundstudier i vuxenpedagogik. Kursen Pedagogisk idé- och samhällshistoria (5 sp) ingår i både grundstudier i allmän pedagogik och grundstudier i vuxenpedagogik.

GRUNDSTUDIER

Pedagogikens sociologi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12.9-12.10.2022.
Lärare: PeM Alex Mäkiharju.
Anmälan 8.8- 2.9.2022.

Vuxenutbildning och samhälle (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 24.10-28.11.2022.
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata.
Anmälan 8.8-17.10.2022.

Anmäl dig till kurserna här

GRUNDSTUDIER

Pedagogikens psykologi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 9.1-13.2.2023.
Lärare: PeM Eva Åstrand.
Anmälan 21.11-30.12.2022.

Pedagogisk idé- och samhällshistoria (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 6.2-8.3 2023.
Lärare: PeM Alex Mäkiharju.
Anmälan 21.11.2022-27.1.2023.

Vuxenutbildningens organisationer (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 10.3-11.4.2023.
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata.
Anmälan: 21.11.2022-3.3.2023.

Anmäl dig till kurserna här

 

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Genomförda kurser i grundstudierna i vuxenpedagogik (25 sp) krävs med minst helhetsvitsordet 3/5 för att kunna söka in till ÅA via Öpuleden till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet vuxenpedagogik vid Åbo Akademi