Skriv här det du söker efter!

Arbetsplatspsykologi

Ändamålet är att förmedla grundläggande kunskap om de sociala relationerna på en arbetsplats, hur en arbetsplats fungerar optimalt under ett gott ledarskap och hur man löser konflikter på ett konstruktivt sätt, men även hur psykologiska faktorer kan inverka negativt och ge upphov till arbetsplatsmobbning och utmattningssyndrom. Grunderna i organisationspsykologi presenteras också. Studierna lämpar sig för psykologer, utvecklingspsykologer, ekonomer, administratörer samt övriga intresserade.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud sommaren 2019

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet
Kursort: Hangö, Skolgatan 9-11

Konflikthantering, 5 sp
Tidpunkt: 17-18.6, 16.8.2019
Lärare: arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

► Arrangör: Vasa sommaruniversitet
Kursort: Vasa

Arbetsplatsmobbning, 5 sp
Tidpunkt: 11-14.6.2019
Lärare: Psykolog, psykoterapeut Bo Mellberg

Kursutbud läsåret 2018-2019

► Arrangör: CLL/öppna universitetet
Kursort: Vasa

GRUNDSTUDIER
Arbetsplatsmobbning, 5 sp
Tidpunkt: 21-22.9, 28-29.9.2018
Lärare: Psykolog, psykoterapeut Bo Mellberg

Till anmälan

Konflikthantering, 5 sp
Tidpunkt: 26-27.10, 9-10.11.2018
Lärare: Psykolog, psykoterapeut Bo Mellberg

Till anmälan

Ledarskap I, 5 sp
Tidpunkt: 16-17.11, 23-24.11.2018
Lärare PM Janina Björk

Till anmälan

Utmattningssyndrom, 5 sp
Tidpunkt: 18-19.1, 25-26.1.2019
Lärare: Psykolog, psykoterapeut Bo Mellberg

Till anmälan

Ledarskap II, 5 sp
Tidpunkt:  15-16.2, 22-23.2.2019
Lärare PM Janina Björk

Till anmälan

NÄTKURS Organisationspsykologi, 5 sp
Tidpunkt: inleds 25.3-5.5.2019
Lärare PM Janina Björk

Till anmälan

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet
Kursort: Helsingfors, G18

Organisationspsykologi, 5 sp
Tidpunkt: 23-24.11, 7-8.12.2018
Lärare: Arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

Arbetsplatsmobbning, 5 sp
Tidpunkt: 12-13.4, 3-4.5.2019
Lärare: Arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

GRUNDSTUDIER
Arbetsplatsmobbning, 5 sp
Tidpunkt: 21.8, 11.9, 2.10, 23.10.2018
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin

Organisationspsykologi, 5 sp
Tidpunkt: 6.11, 20.11, 4.12, 18.12.2018
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin

Ledarskap I, 5 sp
Tidpunkt: 8.1, 29.1, 12.2, 5.3.2019
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin

Ledarskap II, 5 sp
Tidpunkt: 26.3, 2.4, 23.4, 14.5.2019
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet