Skriv här det du söker efter!

Arbetsplatspsykologi

Ändamålet är att förmedla grundläggande kunskap om de sociala relationerna på en arbetsplats, hur en arbetsplats fungerar optimalt under ett gott ledarskap och hur man löser konflikter på ett konstruktivt sätt, men även hur psykologiska faktorer kan inverka negativt och ge upphov till arbetsplatsmobbning och utmattningssyndrom. Grunderna i organisationspsykologi presenteras också. Studierna lämpar sig för psykologer, utvecklingspsykologer, ekonomer, administratörer samt övriga intresserade.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i arbetsplatspsykologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Grundstudier i arbetsplatspsykologi (25 sp) består av följande kurser:

Arbetsplatsmobbning, 5 sp
Konflikthantering, 5 sp
Ledarskap I, 5 sp
Ledarskap II, 5 sp
Organisationspsykologi, 5 sp
Utmattningssyndrom, 5 sp
Fem av sex delkurser väljs för grundstudier i arbetsplatspsykologi.

Kursutbud läsåret 2020-2021

Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande planerade närstudiekurser beroende på läget med coronapandemin.
Vid ev. ändringar meddelas alla anmälda per e-post.

 

Obs! Fr o m 23.11.2020 ny anmälningsblankett och ändrad annulleringstid! Se mera info på anmälningssidan.

 

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet

Kursort: Vasa

GRUNDSTUDIER
NÄTKURS Organisationspsykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14.9–25.10.2020
Lärare: PM Janina Björk
Anmälan senast: 31.8.2020

NÄTKURS Arbetsplatsmobbning, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 13.11-18.12.2020,
27.11, 28.11, 4.12, 5.12 (online undervisning via Zoom)
Lärare: arbetshandledare Lise-Lotte Carlsson
Anmälan senast: 29.10.2020

NÄTKURS Konflikthantering, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 5.2-20.2.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 5.2, 6.2, 19.2, 20.2. Obs! Nya datum!
Lärare: arbetshandledare Lise-Lotte Carlsson
Anmälan senast: 26.1.2021

NÄTKURS Ledarskap I, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 12.3-20.3.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 12.3, 13.3, 19.3, 20.3.
Lärare: PM Janina Björk
Anmälan senast: 2.3.2021

NÄTKURS Utmattningssyndrom, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 9.4-17.4.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 9.4, 10.4, 16.4, 17.4.
Lärare: arbetshandledare Lise-Lotte Carlsson
Anmälan senast: 30.3.2021 Till anmälan

NÄTKURS Ledarskap II, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 12.4-23.5.2021
Lärare: PM Janina Björk
Anmälan senast: 5.4.2021 Till anmälan

 

► Arrangör: Kristinestad mi/Närpes vi
Utmattningssyndrom, 5 sp /Annullerad!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 22-23.1, 29-30.1.2021
Kursort: Kristinestad
Lärare: Psykolog, psykoterapeut Bo Mellberg

Arbetsplatsmobbning, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 23-25.4.2021
Kursort: Kristinestad
Lärare: arbetshandledare Lise-Lotte Carlsson

 

► Arrangör: Västra Nylands folkhögskola

Kursort: Karis

Konflikthantering, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 20-22.11.2020
Lärare: arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

 

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet

Kursort: Helsingfors, G18

Utmattningssyndrom, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 9-10.10, 4-5.12.2020
Lärare: arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

DISTANSKURS Arbetsplatsmobbning, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 26-27.3, 9-10.4.2021
Lärare: arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

 

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland
Ledarskap I, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 26.10, 9.11, 30.11, 14.12.2020
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin

Ledarskap II, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 25.1, 10.2, 15.2, 10.3, 22.3.2021
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin

Konflikthantering, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 12.4, 21.4, 3.5, 19.5, 24.5.2021
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin


Charlotte Grägg
Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247130, +358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi
Öpuleden: utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa)
Tillbaka till öppna universitetet