Skriv här det du söker efter!

Arbetsplatspsykologi

Ändamålet är att förmedla grundläggande kunskap om de sociala relationerna på en arbetsplats, hur en arbetsplats fungerar optimalt under ett gott ledarskap och hur man löser konflikter på ett konstruktivt sätt, men även hur psykologiska faktorer kan inverka negativt och ge upphov till arbetsplatsmobbning och utmattningssyndrom. Grunderna i organisationspsykologi presenteras också. Studierna lämpar sig för psykologer, utvecklingspsykologer, ekonomer, administratörer samt övriga intresserade.

Grundstudier i arbetsplatspsykologi (25 sp) består av följande kurser:
Arbetsplatsmobbning, 5 sp
Konflikthantering, 5 sp
Ledarskap I, 5 sp
Ledarskap II, 5 sp
Organisationspsykologi, 5 sp
Utmattningssyndrom, 5 sp
Fem av sex delkurser väljs för grundstudier i arbetsplatspsykologi.

Kursutbud läsåret 2020-2021

Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande planerade närstudiekurser beroende på läget med coronapandemin.
Vid ev. ändringar meddelas alla anmälda per e-post.

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet

Kursort: Vasa

GRUNDSTUDIER
NÄTKURS Organisationspsykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14.9–25.10.2020
Lärare: PM Janina Björk
Anmälan senast: 31.8.2020 Till anmälan

NÄTKURS Arbetsplatsmobbning, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 13.11-18.12.2020,
27.11, 28.11, 4.12, 5.12 (online undervisning via Zoom)
Lärare: arbetshandledare Lise-Lotte Carlsson
Anmälan senast: 29.10.2020  Till anmälan

*Konflikthantering, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 5-6.2, 12-13.2.2021
Lärare: Psykolog, psykoterapeut Bo Mellberg
Anmälan senast: 21.1.2021 Till anmälan

Ledarskap I, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 12-13.3, 19-20.3. 2021
Lärare: PM Janina Björk
Anmälan senast: 25.2.2021 Till anmälan

*Utmattningssyndrom, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 9-10.4, 16-17.4.2021
Lärare: Psykolog, psykoterapeut Bo Mellberg
Anmälan senast: 25.3.2021 Till anmälan

NÄTKURS Ledarskap II, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 12.4-23.5.2021
Lärare: PM Janina Björk
Anmälan senast: 28.3.2021 Till anmälan

*Kursen arrangeras endast om närstudier kan ordnas

 

► Arrangör: Kristinestad mi/Närpes vi
Arbetsplatsmobbning, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 13-15.11.2020
Kursort: Kristinestad
Lärare: arbetshandledare Lise-Lotte Carlsson

Utmattningssyndrom, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 22-23.1, 29-30.1.2021
Kursort: Kristinestad
Lärare: Psykolog, psykoterapeut Bo Mellberg

 

► Arrangör: Västra Nylands folkhögskola

Kursort: Karis

Konflikthantering, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 20-22.11.2020
Lärare: arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

 

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet

Kursort: Helsingfors, G18

Utmattningssyndrom, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 9-10.10, 4-5.12.2020
Lärare: arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

Arbetsplatsmobbning, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 5-6.3, 26-27.3.2021
Lärare: arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

 

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland
Ledarskap I, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 26.10, 9.11, 30.11, 14.12.2020
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin

Ledarskap II, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Våren 2021
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin

Konflikthantering, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Våren 2021
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin


Charlotte Grägg
Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247130, +358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi
Öpuleden: utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa)
Tillbaka till öppna universitetet