Skriv här det du söker efter!

Arbetsplatspsykologi

Ändamålet är att förmedla grundläggande kunskap om de sociala relationerna på en arbetsplats, hur en arbetsplats fungerar optimalt under ett gott ledarskap och hur man löser konflikter på ett konstruktivt sätt, men även hur psykologiska faktorer kan inverka negativt och ge upphov till arbetsplatsmobbning och utmattningssyndrom. Grunderna i organisationspsykologi presenteras också. Studierna lämpar sig för psykologer, utvecklingspsykologer, ekonomer, administratörer samt övriga intresserade.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i arbetsplatspsykologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Grundstudier i arbetsplatspsykologi (25 sp) består av följande kurser:

Arbetsplatsmobbning, 5 sp
Konflikthantering, 5 sp
Ledarskap I, 5 sp
Ledarskap II, 5 sp
Organisationspsykologi, 5 sp
Utmattningssyndrom, 5 sp
Fem av sex delkurser väljs för grundstudier i arbetsplatspsykologi.

Kursutbud 2021-2022

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet

GRUNDSTUDIER

NÄTKURS Organisationspsykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 20.9 – 31.10.2021
Lärare: PM Janina Björk
Anmälan 16.8-10.9.2021 Till anmälan

DISTANS Konflikthantering, 5 sp /Fullsatt!

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 9.11-26.11.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 9.11, 11.11, 24.11, 26.11
Lärare: arbetshandledare Lise-Lotte Carlsson
Anmälan 16.8-30.10.2021 Till anmälan

DISTANS Arbetsplatsmobbning, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14.1-29.1.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 14.1, 15.1. 28.1, 29.1.
Lärare: arbetshandledare Lise-Lotte Carlsson
Anmälan 22.11.2021-4.1.2022 Till anmälan

DISTANS Ledarskap I, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 4.2-19.2.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 4.2, 5.2, 10.2, 18.2, 19.2.
Lärare: PM Janina Björk
Anmälan 22.11.2021-25.1.2022 Till anmälan

DISTANS Utmattningssyndrom, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 11.3-26.3.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 11.3, 12.3, 25.3, 26.3.
Lärare: arbetshandledare Lise-Lotte Carlsson
Anmälan 22.11.2021-1.3.2022 Till anmälan

NÄTKURS Ledarskap II, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 11.4-22.5.2022
Lärare: PM Janina Björk
Anmälan 22.11.2021-1.4.2022 Till anmälan

► Arrangör: Västra Nylands folkhögskola

KARIS Arbetsplatsmobbning, 5 sp /Annullerad!

Tidpunkt: 29-31.10.2021
Lärare: arbetshandledare Lise-Lotte Carlsson

KARIS Utmattningssyndrom, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 19-21.11.2021
Lärare: arbetshandledare Lise-Lotte Carlsson

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet

HELSINGFORS Konflikthantering, 5 sp /Annullerad!

Tidpunkt: 24-25.9, 8-9.10.2021
Lärare: arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

DISTANS Utmattningssyndrom, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 23.8, 8.9, 20.9, 29.9, 4.10.2021
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin

DISTANS Arbetsplatsmobbning, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1.11, 17.11, 29.11, 8.12, 13.12.2021
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin

MARIEHAMN Ledarskap I, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Våren 2022
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin

MARIEHAMN Ledarskap II, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Våren 2022
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin


Charlotte Grägg
Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247130, +358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet