Skriv här det du söker efter!

Arbetsplatspsykologi

Arbetsplatspsykologi

Ändamålet är att förmedla grundläggande kunskap om de sociala relationerna på en arbetsplats, hur en arbetsplats fungerar optimalt under ett gott ledarskap och hur man löser konflikter på ett konstruktivt sätt, men även hur psykologiska faktorer kan inverka negativt och ge upphov till arbetsplatsmobbning och utmattningssyndrom. Grunderna i organisationspsykologi presenteras också. Studierna lämpar sig för psykologer, utvecklingspsykologer, ekonomer, administratörer samt övriga intresserade.

Avlagda Öpukurser i arbetsplatspsykologi kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i arbetsplatspsykologi (25 sp) består av följande kurser:
Arbetsplatsmobbning, 5 sp
Konflikthantering, 5 sp
Ledarskap I, 5 sp
Ledarskap II, 5 sp
Organisationspsykologi, 5 sp
Utmattningssyndrom, 5 sp
Fem av sex delkurser väljs för grundstudier i arbetsplatspsykologi.

GRUNDSTUDIER

Organisationspsykologi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11.9-29.10.2023.
Lärare: PD Janina Björk-Fant.
Anmälan 7.8-4.9.2023.

Arbetsplatsmobbning (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 17-25.11.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 17.11, 18.11, 24.11, 25.11.
Lärare: PM Patrick Kronberg.
Anmälan 7.8-7.11.2023.

Anmäl dig till kurserna här

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Ledarskap l (5 sp), närundervisning i Mariehamn/Zoom.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 21.8, 28.8, 11.9, 25.9, 2.10.2023.
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin.

Ledarskap ll (5 sp), närundervisning i Mariehamn/Zoom.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 23.10, 30.10. 13.11, 27.11, 11.12.2023.
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

GRUNDSTUDIER

Konflikthantering (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 17.1-7.2.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 17.1, 24.1, 31.1, 7.2.
Lärare: PM Linda Norrgård.
Anmälan 20.11.2023-7.1.2024

Ledarskap I (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5.2-24.3.2024.
Lärare: PD Janina Björk-Fant.
Anmälan 20.11.2023.26.1.2024.

Utmattningssyndrom (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12-27.4.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 12.4, 13.4, 26.4, 27.4.
Lärare: PsM, PM Simo Lamminpää.
Anmälan 20.11.2023-2.4.2024.

Ledarskap II (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 15.4-26.5.2024.
Lärare: PD Janina Björk.
Anmälan 20.11.2023-1.4.2024.

Anmäl dig till kurserna här

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Organisationspsykologi (5 sp), närundervisning i Mariehamn/Zoom.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: Våren 2024.
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin.

Konflikthantering (5 sp), närundervisning i Mariehamn/Zoom.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: Våren 2024.
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i arbetsplatspsykologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för ett digitalt vägledningssamtal här.


Orre, Madelene

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 359 0413
madelene.orre(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi