Skriv här det du söker efter!

Arbetsplatspsykologi

Ändamålet är att förmedla grundläggande kunskap om de sociala relationerna på en arbetsplats, hur en arbetsplats fungerar optimalt under ett gott ledarskap och hur man löser konflikter på ett konstruktivt sätt, men även hur psykologiska faktorer kan inverka negativt och ge upphov till arbetsplatsmobbning och utmattningssyndrom. Grunderna i organisationspsykologi presenteras också. Studierna lämpar sig för psykologer, utvecklingspsykologer, ekonomer, administratörer samt övriga intresserade.

Grundstudier i arbetsplatspsykologi (25 sp) består av följande kurser:
Arbetsplatsmobbning, 5 sp
Konflikthantering, 5 sp
Ledarskap I, 5 sp
Ledarskap II, 5 sp
Organisationspsykologi, 5 sp
Utmattningssyndrom, 5 sp
Fem av sex delkurser väljs för grundstudier i arbetsplatspsykologi.

Kursutbud läsåret 2019-2020

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet
Kursort: Vasa

GRUNDSTUDIER
Konflikthantering, 5 sp
Tidpunkt: 13-14.9, 27-28.9.2019
Lärare: Psykolog, psykoterapeut Bo Mellberg
Anmälan: 19.8-6.9.2019 
Till anmälan

Arbetsplatsmobbning, 5 sp
Tidpunkt: 4.10, 25-26.10, 1.11.2019
Lärare: Psykolog, psykoterapeut Bo Mellberg
Anmälan: 19.8-27.9.2019 Till anmälan

NÄTKURS Organisationspsykologi, 5 sp
Tidpunkt: 25.11.2019-15.1.2020
Lärare: PM Janina Björk
Anmälan: 19.8-18.11.2019 Till anmälan

Utmattningssyndrom, 5 sp
Tidpunkt: 17-18.1, 24-25.1.2020
Lärare: Psykolog, psykoterapeut Bo Mellberg
Anmälan: 18.11.2019-10.1.2020 Till anmälan

Ledarskap I, 5 sp
Tidpunkt: 7-8.2, 14-15.2.2020
Lärare PM Janina Björk
Anmälan: 18.11.2019-31.1.2020 Till anmälan

NÄTKURS Ledarskap II, 5 sp
Tidpunkt:  2.3-19.4. 2020
Lärare PM Janina Björk, PM Alexandra Holm
Anmälan: 18.11.2019-24.2.2020 Till anmälan

► Arrangör: Borgå mi, Borgå folkakademi, Sibbo mi, Lovisa mi

Ledarskap I, 5 sp
Tidpunkt: 3-6.10.2019
Kursort: Borgå
Lärare: Leg. psykoterapeut MPF, arbetshandledare Tine Sylvest

Arbetsplatsmobbning, 5 sp
Tidpunkt: 25-26.10, 8-9.11.2019
Kursort: Sibbo
Lärare: arbetshandledare, psykoterapeut  Mika Lindfors

Utmattningssyndrom, 5 sp
Tidpunkt: 6-8.3.2020
Kursort: Lovisa
Lärare: PM Margita Sundstedt

Konflikthantering, 5 sp /Nya datum!
Tidpunkt: 21-22.8, 4-5.9.2020
Kursort: Borgå
Lärare: arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet
Kursort: Helsingfors, G18

Ledarskap I, 5 sp
Tidpunkt: 15-16.11, 13-14.12.2019
Lärare: PM Janina Björk

Ledarskap II, 5 sp
Tidpunkt: 27-28.3, 24-25.4.2020
Lärare: PM Janina Björk

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan
Kursort: Mariehamn

GRUNDSTUDIER
Konflikthantering, 5 sp
Tidpunkt: 27.8, 10.9, 1.10, 15.10.2019
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin

Utmattningssyndrom, 5 sp
Tidpunkt: 29.10, 19.11, 26.11, 17.12.2019
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin

Arbetsplatsmobbning, 5 sp
Tidpunkt: 27.1, 10.2, 9.3, 23.3.2020
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin

Organisationspsykologi, 5 sp
Tidpunkt: 6.4, 20.4, 4.5, 18.5.2020
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin


Charlotte Grägg
Charlotte Grägg

Grägg, Charlotte

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247130, +358 504147117
charlotte.gragg(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet