Skriv här det du söker efter!

Arbetsplatspsykologi

Arbetsplatspsykologi

Ändamålet är att förmedla grundläggande kunskap om de sociala relationerna på en arbetsplats, hur en arbetsplats fungerar optimalt under ett gott ledarskap och hur man löser konflikter på ett konstruktivt sätt, men även hur psykologiska faktorer kan inverka negativt och ge upphov till arbetsplatsmobbning och utmattningssyndrom. Grunderna i organisationspsykologi presenteras också. Studierna lämpar sig för psykologer, utvecklingspsykologer, ekonomer, administratörer samt övriga intresserade.

Avlagda Öpukurser i arbetsplatspsykologi kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i arbetsplatspsykologi (25 sp) består av följande kurser:

Arbetsplatsmobbning, 5 sp
Konflikthantering, 5 sp
Ledarskap I, 5 sp
Ledarskap II, 5 sp
Organisationspsykologi, 5 sp
Utmattningssyndrom, 5 sp
Fem av sex delkurser väljs för grundstudier i arbetsplatspsykologi.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på Öpus kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Organisationspsykologi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 9.9-27.10.2024.
Avgift: 60€.
Lärare: PD Janina Björk-Fant.
Anmälan senast 2.9.2024.

Arbetsplatsmobbning (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 28.10-1.12.2024.
Avgift: 60€.
Lärare: PM Patrick Kronberg.
Anmälan senast 14.10.2024.

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Arbetsplatsmobbning (5 sp), närundervisning Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 26.8-21.10.2024.
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin.

Utmattningssyndrom (5 sp), närundervisning Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 28.10-16.12.2024.
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på Öpus kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Konflikthantering (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 15.1-5.2.2025, obligatoriskt deltagande via Zoom: 15.1, 22.1, 29.1, 5.2.
Avgift: 60€.
Lärare: PeM Linda Norrgård.
Anmälan 18.11.2024-8.1.2025.

Ledarskap I (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 3.2-23.3.2025.
Avgift: 60€.
Lärare: PD Janina Björk-Fant.
Anmälan 18.11.2024- 20.1.2025.

Utmattningssyndrom (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11.4-26.4.2025, obligatoriskt deltagande via Zoom: 11.4, 12.4, 25.4, 26.4.
Avgift: 60€.
Lärare: PsM, Pol.Mag Simo Lamminpää.
Anmälan 18.11.2024-28.3.2025.

Ledarskap II (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 14.4-25.5.2025.
Avgift: 60€.
Lärare: PD Janina Björk-Fant
Anmälan 18.11.2024-31.3.2025.

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

Ledarskap l (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: våren 2025.
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin.

Ledarskap lI (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: våren 2025.
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i arbetsplatspsykologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för ett digitalt vägledningssamtal här.


Orre, Madelene

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 359 0413
madelene.orre(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i socialvetenskaper vid Åbo Akademi