Skriv här det du söker efter!

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation utgör ett tvärvetenskapligt biämne vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Ämnet tar upp begreppet interkulturell kommunikation ur olika aspekter med tyngdpunkt på en humanistisk infallsvinkel. Målsättningen med helheten är att ge större beredskap att arbeta med människor, samt att på olika sätt förstå den komplexitet som är förknippad med kulturmöten och kommunikation.

Intercultural communication is a minor subject provided by the Faculty of Arts, Psychology and Theology. The subject deals with how to understand the challenges involved in intercultural encounters, dialogue and communication in various contexts. How can we make communication work or reach a dialogue beyond cultural barriers and stereotypes? What does intercultural competence mean and what does it require from us? How are we as individuals affected by different forms of intercultural mobility?

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud 2018-2019

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER 25 sp

Introduction to Intercultural Communication, 5 cr.
Time: starts 13.09.2018, Thursdays 15-18
Teacher: FK Elisabeth Glatz
Course description

Obligatoriska kurser:

  • Introduction to Intercultural Communication, 5 cr. self-studycourse on Moodle
  • Intercultural Encounters and Cross-cultural Psychology, 5 cr. self-studycourse on Moodle
  • Intercultural Communication – Critical Perspectives, 5 cr. self-studycourse on Moodle

Valbara kurser:

  • Culture, Peace and Conflict, 5 cr. self-studycourse on Moodle
  • The Conceptual History of Multiculturalism, 5 cr. self-studycourse on Moodle
  • Cultural encounters and interreligious dialogue, 5 cr reading-course
  • Etnicitet, migration och nationalism, 5 sp reading-course

Registration: adult students registration to Pian Åkerlund, pian.akerlund@abo.fi


Pian Åkerlund
Pian Åkerlund

Åkerlund, Pian

FM, psykolog, utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4723
pian.akerlund(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet