Skriv här det du söker efter!

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation utgör ett tvärvetenskapligt biämne vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Ämnet tar upp begreppet interkulturell kommunikation ur olika aspekter med tyngdpunkt på en humanistisk infallsvinkel. Målsättningen med helheten är att ge större beredskap att arbeta med människor, samt att på olika sätt förstå den komplexitet som är förknippad med kulturmöten och kommunikation.

Länk till våra engelska kurser i Interkulturell kommunikation läsåret 2024–2025.

Följande kurser erbjuds läsåret 2024–2025.

  • Introduction to Intercultural Communication, 5 sp.
  • Intercultural Encounters and Cross-Cultural Psychology, 5 sp.
  • Intercultural Communication – Critical Perspectives, 5 sp.
  • Culture, Peace and Conflict, 5 sp.
  • Cultural Encounters and Religious Literacy, 5 sp.

Se vår engelska kurssida för mer information om kurserna.

Länk till våra engelska kurser i Interkulturell kommunikation läsåret 2024–2025.

 

Följande tre kurser är obligatoriska ifall du vill läsa interkulturell kommunikation som biämne:

Introduction to Intercultural Communication
Intercultural Encounters and Cross-Cultural Psychology
Intercultural Communication – Critical Perspectives

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Andreas Granberg.Granberg, Andreas

Planerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4666

andreas.granberg(a)abo.fi