Skriv här det du söker efter!

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation utgör ett tvärvetenskapligt biämne vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Ämnet tar upp begreppet interkulturell kommunikation ur olika aspekter med tyngdpunkt på en humanistisk infallsvinkel. Målsättningen med helheten är att ge större beredskap att arbeta med människor, samt att på olika sätt förstå den komplexitet som är förknippad med kulturmöten och kommunikation.

Intercultural communication is a minor subject provided by the Faculty of Arts, Psychology and Theology. The subject deals with how to understand the challenges involved in intercultural encounters, dialogue and communication in various contexts. How can we make communication work or reach a dialogue beyond cultural barriers and stereotypes? What does intercultural competence mean and what does it require from us? How are we as individuals affected by different forms of intercultural mobility?

Summer Courses 2020

ONLINE COURSE Introduction to Intercultural Communication, 5 cr.
Time: grades are given in May, August & December
Teacher: Johnny Långstedt
Enrollment by 26 of June the latest: https://survey.abo.fi/lomakkeet/12160/lomake.html

ONLINE COURSE Intercultural Encounters and Cross-cultural Psychology, 5 cr.
Time: grades are given in May, August & December
Teacher: Johnny Långstedt
Enrollment by 26 of June the latest: https://survey.abo.fi/lomakkeet/12160/lomake.html

ONLINE COURSE Culture, Peace and Conflict, 5 cr.
Time: grades are given after about 10 days of handing in essays
Teacher: Malin Fredriksson
Enrollment by 26 of June the latest: https://survey.abo.fi/lomakkeet/12160/lomake.html

ONLINE COURSE Intercultural Communication – Critical Perspectives, 5 cr.
Time: grades are given after about 10 days of handing in essays
Teacher: Malin Fredriksson
Enrollment by 26 of June the latest: https://survey.abo.fi/lomakkeet/12160/lomake.html

Kursutbud 2019-2020

Arrangör: CLL/öppna universitetet

INTERKULTURELL KOMMUNIKATION (GRUNDSTUDIER 25 sp)

SELF STUDY COURSES ON MOODLE

NÄTKURS Introduction to Intercultural Communication, 5 cr
NÄTKURS Intercultural Encounters and Cross-cultural Psychology, 5 cr.
NÄTKURS Culture, Peace and Conflict, 5 cr.
NÄTKURS Intercultural Communication – Critical Perspectives, 5 cr. 
Kulturmöten och religionsdialog, 5 sp. (läskurs)

Registration: adult students registration here.


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet