Skriv här det du söker efter!

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation utgör ett tvärvetenskapligt biämne vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Ämnet tar upp begreppet interkulturell kommunikation ur olika aspekter med tyngdpunkt på en humanistisk infallsvinkel. Målsättningen med helheten är att ge större beredskap att arbeta med människor, samt att på olika sätt förstå den komplexitet som är förknippad med kulturmöten och kommunikation.

Intercultural communication is a minor subject provided by the Faculty of Arts, Psychology and Theology. The subject deals with how to understand the challenges involved in intercultural encounters, dialogue and communication in various contexts. How can we make communication work or reach a dialogue beyond cultural barriers and stereotypes? What does intercultural competence mean and what does it require from us? How are we as individuals affected by different forms of intercultural mobility?

Kursutbud 2020-2021

Arrangör: CLL/öppna universitetet

SELF STUDY COURSES

NÄTKURS Introduction to Intercultural Communication, 5 cr (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

NÄTKURS Intercultural Encounters and Cross-cultural Psychology, 5 cr. (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

LÄSKURS The Conceptual History of Multiculturalism, 5 cr. (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

NÄTKURS Culture, Peace and Conflict, 5 cr. (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

NÄTKURS Intercultural Communication – Critical Perspectives, 5 cr. (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

NÄTKURS Cultural encounters and interreligious dialogue, 5 cr. (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Registration adult students from 1.8: https://survey.abo.fi/lomakkeet/12658/lomake.html

Arrangör: Borgå folkakademi

Introduction to intercultural communication, 5 cr. (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: 24.9 (Zoom-lektion) + närstudier 9.-11.10.2020
Lärare: FM Elisabeth Glatz
Anmälan senast 10.9.till arrangören.

Arrangör: Vasa sommaruniversitet

Introduction to intercultural communication, 5 cr. (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken)

Tidpunkt: 5.11 kl 18:00-19.30 Zoom-föreläsning och 20-22.11.2020. (nät + närundervisning)
Lärare: Elisabeth Glatz
Anmälan senast 29.10.2020.


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet