Skriv här det du söker efter!

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation utgör ett tvärvetenskapligt biämne vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Ämnet tar upp begreppet interkulturell kommunikation ur olika aspekter med tyngdpunkt på en humanistisk infallsvinkel. Målsättningen med helheten är att ge större beredskap att arbeta med människor, samt att på olika sätt förstå den komplexitet som är förknippad med kulturmöten och kommunikation.

Följande tre kurser är obligatoriska ifall du vill läsa interkulturell kommunikation som biämne:

  • Introduction to Intercultural Communication
  • Intercultural Encounters and Cross-Cultural Psychology
  • Intercultural Communication – Critical Perspectives

På den här sidan i Studiehandboken hittar du information om kursstrukturen i Interkulturell kommunikation: https://studiehandboken.abo.fi/sv/program/15712

Intercultural communication is a minor subject provided by the Faculty of Arts, Psychology and Theology. The subject deals with how to understand the challenges involved in intercultural encounters, dialogue and communication in various contexts. How can we make communication work or reach a dialogue beyond cultural barriers and stereotypes? What does intercultural competence mean and what does it require from us? How are we as individuals affected by different forms of intercultural mobility?

The following three courses are mandatory if you want to have Intercultural communication as a minor subject as part of your degree.

  • Introduction to Intercultural Communication
  • Intercultural Encounters and Cross-Cultural Psychology
  • Intercultural Communication – Critical Perspectives

You will find more information about the course structure in the Study Guide: https://studiehandboken.abo.fi/en/programme/15712 (choose English version)

If you want to be graded during this Academic year 2020-2021, deadline for handing in essays in all courses are the 31st of July.

Kursutbud 2021-2022

Arrangör: CLL/öppna universitetet

ONLINE Introduction to Intercultural Communication, 5 cr

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Time: 9.9. – 28.10.2021 (Zoom lectures)
Teacher: FM Elisabeth Glatz
Enrollment 16.8-1.9.2021 (max. 15 Open University students) to Till anmälan

SELF STUDY COURSES

ONLINE Introduction to Intercultural Communication, 5 cr

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

ONLINE Intercultural Encounters and Cross-cultural Psychology, 5 cr.

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

ONLINE Intercultural Communication – Critical Perspectives, 5 cr.

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

ONLINE Culture, Peace and Conflict, 5 cr.

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

ONLINE Cultural Encounters and Interreligious Dialogue, 5 cr

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

LITERATURE The Conceptual History of Multiculturalism, 5 cr.

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Registration adult students from 1.8: https://survey.abo.fi/lomakkeet/13658/lomake.html


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

Tillbaka till öppna universitetet