Skriv här det du söker efter!

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation utgör ett tvärvetenskapligt biämne vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Ämnet tar upp begreppet interkulturell kommunikation ur olika aspekter med tyngdpunkt på en humanistisk infallsvinkel. Målsättningen med helheten är att ge större beredskap att arbeta med människor, samt att på olika sätt förstå den komplexitet som är förknippad med kulturmöten och kommunikation.

Följande tre kurser är obligatoriska ifall du vill läsa interkulturell kommunikation som biämne:

  • Introduction to Intercultural Communication
  • Intercultural Encounters and Cross-Cultural Psychology
  • Intercultural Communication – Critical Perspectives

Information om kursstrukturen i Interkulturell kommunikation.

Introduction to Intercultural Communication (5 sp), self-study course

Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 8.8.2022-31.7.2023.
Teacher: BPhil Elisabeth Glatz.
Enrollment 8.8.2022-20.6.2023 https://survey.abo.fi/lomakkeet/13658/lomake.html.

Intercultural encounters and cross-cultural psychology (5 sp), self-study course

Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 8.8.2022-31.7.2023.
Teacher: BPhil Elisabeth Glatz.
Enrollment 8.8.2022-20.6.2023 https://survey.abo.fi/lomakkeet/13658/lomake.html.

Culture, Peace and Conflict (5 sp), self-study course

Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 8.8.2022-31.7.2023.
Teacher: BPhil Elisabeth Glatz.
Enrollment 8.8.2022-20.6.2023 https://survey.abo.fi/lomakkeet/13658/lomake.html.

Intercultural communication – critical perspectives (5 sp), self-study course

Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 8.8.2022-31.7.2023.
Teacher: BPhil Elisabeth Glatz.
Enrollment 8.8.2022-20.6.2023 https://survey.abo.fi/lomakkeet/13658/lomake.html.

Cultural encounters and interreligious dialogue (5 sp), self-study course

Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 8.8.2022-31.7.2023.
Teacher: BPhil Elisabeth Glatz.
Enrollment 8.8.2022-20.6.2023 https://survey.abo.fi/lomakkeet/13658/lomake.html.

Introduction to Intercultural Communication (5 sp), contact teaching in Åbo

Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 1.9-27.10.2022.
Teacher: BPhil Elisabeth Glatz.
Enrollment 8.8-25.8.2022 https://survey.abo.fi/lomakkeet/12691/lomake.html. 

► Arrangör: Borgå Folkakademi.
Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Introduction to Intercultural Communication (5 sp), online

Link to the Study guide for more information about the course.
Time: Spring 2023.
Teacher: BPhil Elisabeth Glatz.
Enrollment to Borgå Folkakademi

 

Maria Holmberg

Holmberg, Maria

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3438

maria.c.holmberg(a)abo.fi