Skriv här det du söker efter!

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation utgör ett tvärvetenskapligt biämne vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Ämnet tar upp begreppet interkulturell kommunikation ur olika aspekter med tyngdpunkt på en humanistisk infallsvinkel. Målsättningen med helheten är att ge större beredskap att arbeta med människor, samt att på olika sätt förstå den komplexitet som är förknippad med kulturmöten och kommunikation.

Följande tre kurser är obligatoriska ifall du vill läsa interkulturell kommunikation som biämne:

  • Introduction to Intercultural Communication
  • Intercultural Encounters and Cross-Cultural Psychology
  • Intercultural Communication – Critical Perspectives

Information om kursstrukturen i Interkulturell kommunikation.

Länk till våra engelskspråkiga kurser i Interkulturell kommunikation läsåret 2023-2024

Andreas Granberg.

Granberg, Andreas

Sekreterare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4666

andreas.granberg(a)abo.fi