Skriv här det du söker efter!

Psykologi

Psykologi

Utbildning inom psykologi ger dig många möjligheter att bidra till människors välmående, motivation och utvecklingspotential. Åbo Akademi är det enda universitetet i Finland som erbjuder ett psykologprogram helt på svenska.

Vid Öppna universitetet erbjuder vi även några psykologikurser på engelska.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

 • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
 • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

PSYKOLOGI (60 SP) – GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER

GRUNDSTUDIER

Introduktion till psykologin (10 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursinnheåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 3.9–11.12.2024. Distansundervisning: 3.9 kl 17.00-18.30, 24.9 kl 17.00-18.30, 15.10 kl 17.00-18.30, 5.11 kl 17.00-18.30, 3.12 kl 17.00-18.30.
Avgift: 120€
Lärare: PsM och psykoterapeut Susanna Slama.
Anmälan 12.8–26.8.2024. 

Utvecklingspsykologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 26–27.10.2024 kl 9.00-14.00, 9–10.11.2024 kl 9.00-14.00, 23–24.11.2024 kl. 9.00-14.00.
Avgift: 60€
Lärare: PsM och psykoterapeut Joachim Johansson.
Anmälan: 12.8–17.10.2024.

ÄMNESSTUDIER

Barnneuropsykologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.10.2024 – 16.12.2024. Distansundervisning på Zoom: 10.10.2024 kl.18.00-19.30, 24.10.2024 kl. 18.00-19.30, 7.11.2024 kl. 18.00-19.30, 21.11.2024 kl. 18.00-19.30, 12.12.2024 kl. 18.00-19.30
Avgift: 75€
Lärare: PsM och specialpsykolog inom barn- och ungdomspsykologi Nea Isaksson.
Anmälan: 12.8.2024 – 29.9.2024.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Engelska kurser i psykologi

Emotions (5 sp), närundervisning i Åbo och distansundervisning

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 9.9–30.11.2024. Undervisning i realtid: 11.9.2024 kl. 18.00-19.30 på Zoom, 14.9.2024 kl. 12.00-18.00 på campus i Åbo, 9.10.2024 kl. 17.30-20.30 på Zoom, 6.9.2024 kl 17.30-20.30 på Zoom.
Avgift: 75€
Lärare: PsD och professor Jan Antfolk
Anmälan 12.8–1.9.2024.

Anmäl dig till kurserna här!


Kurser ordnade av samarbetsparter hösten 2024

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Hangö sommaruni.

Introduktion till klinisk psykologi (5 sp), närundervisning i Hangö

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Lärare: PsM och psykoterapeut Joachim Johansson.

Anmäl dig till Hangö sommarunis kurser här. Anmälan till kurser vid Hangö sommaruni görs senast två veckor innan kursstarten.


► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Introduktion till beteendevetenskap (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Lärare: PsM och doktorand Isabella Arponen.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.


Länk till våra engelska kurser i psykologi.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

 • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
 • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

ÄMNESSTUDIER

Arbets- och organisationspsykologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursinnehåll- och tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 27.1 – 28.3.2025. Distansundervisning: 30.1.2024 klockan 18.00-19.30,13.2.2024 klockan 18.00-19.30, 20.3.2024 klockan 17.00-20.30.
Avgift: 75€
Lärare: PsM och psykoterapeutstuderande Simo Lamminpää.
Anmälan öppnar 18.11.2024.

Positiv psykologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mer om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 3.3-30.5.2025. Tidpunkter för distansundervisningen slås fast senast i september 2024.
Avgift: 75€
Lärare: Psm, doktorand i pedagogik och psykoterapeutstuderande Stefania Fält.
Anmälan: 18.11.2024 – 23.4.2025.

Vuxenneuropsykologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: vårterminen 2025.
Avgift: 75€
Lärare: N.N.
Anmälan öppnar 18.11.2024.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Engelska kurser i psykologi

Climate Change and Psychology (2 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 20.3 – 21.5.2025. Distansudervisning: 26.3 kl. 18.00-19.30, 9.4 kl. 18.00-19.30, 23.4 kl. 18.00-19.30, 7.5 kl. 18.00-19.30, 21.5 kl. 18.00-20.30.
Avgift: 30€
Lärare: PsM och doktorand Anastasiia Valiavko.
Anmälan: 18.11.2024 – 12.3.2025

Anmäl dig till kurserna här!


Kurser ordnade av samarbetsparter våren 2024

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet.

Personlighet (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1819.1, 89.2, 12.3.2025.
Lärare: PsM och psykoterapeut Joachim Johansson.

Anmäl dig till Hangö sommarunis kurser här. Anmälan till kurser vid Hangö sommaruni görs senast två veckor innan kursstarten.


► Arrangör: Vasa sommaruniversitet.

Introduktion till klinisk psykologi (5 sp), närundervisning i Vasa.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: vårterminen 2025.
Lärare: PsM och psykoterapeut Joachim Johansson.

Anmäl dig till Vasa sommaruniversitets kurser här.


► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Kognitiv psykologi och neuropsykologi (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: vårterminen 2025.
Lärare: PsM och psykoterapeut Susanna Slama.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.


Länk till våra engelska kurser i psykologi.

Professor i tillämpad psykologi Jan Antfolk, PsD, är examinator för ämnet psykologi inom Öppna universitetet.

Vem kan studera psykologi?

Studier i psykologi vid Öppna universitetet är för alla oberoende av bakgrund. De är:

 • för dig som vill utveckla dig i din nuvarande yrkesroll
 • för dig som vill få dina medarbetare att blomstra
 • för dig som förbereder dig för att söka in till ämnet psykologi för att bli psykolog
 • för dig som vill läsa ett biämne i psykologi eller bli ämneslärare
 • för dig som vill utveckla ditt kritiska och vetenskapliga tänkande
 • för dig som siktar på att bli psykoterapeut och behöver göra dig behörig för ansökan genom att avlägga 30 sp i psykologi
 • för dig som strävar efter självutveckling med avstamp i vetenskaplig forskning eller kanske har intresse för att förstå människors beteende.

Bli behörig gymnasielärare eller studera psykologi som biämne

Du kan bli behörig gymnasielärare i psykologi genom att avlägga 60 sp, förutsatt att du har/studerar för pedagogisk behörighet och läser/har läst ett annat undervisningsämne med omfattningen 120. Det finns två vägar att få gymnasielärarbehörigheten:

 1. Du avlägger 60 sp i psykologi vid Öppna universitetet enligt strukturen nedan. Ingen ansökan krävs.
 2. Du ansöker om biämnesstudierätt i psykologi för att uppnå ämneslärarbehörighet och i detta fall kan du avlägga kurser även vid ämnet psykologi vid Åbo Akademi enligt denna struktur.

Ifall du studerar psykologi som biämne utan att sikta på ämneslärarbehörighet är det strukturen nedan du ska följa.

De år grundstudierna i psykologi inte arrangeras vid Öpu och ifall det finns plats på grundstudierna i psykologi vid ämnet psykologi kan du anhålla om att avlägga dem som extra studerande (när du inte har en aktiv studierätt vid en högskola). Examensstuderande vid andra utbildningar vid ÅA behöver inte anhålla om att avlägga dem och examensstuderande vid andra högskolor kan anhålla om flexibel studierätt. Notera ändå att grundstudierna ofta arrangeras vid Öppna universitetet och dessa kurser borde alltid prioriteras. Grundstudierna är markerade med stjärna (*) nedan.

60 studiepoäng / långt biämne / ämneslärarkompetens

Obligatoriska kurser (50sp):
Introduktion till psykologin 10 sp
Utvecklingspsykologi 5 sp*
Kognitiv psykologi och neuropsykologi eller Kognitiv psykologi 5 sp*
Personlighet 5 sp*
Introduktion till klinisk psykologi eller Klinisk psykologi 5 sp*
Psykologisk teori och forskning 5 sp
Introduktion till beteendevetenskap 5 sp*
Vuxennneuropsykologi 5 sp
Barnneuropsykologi och utvecklingsstörning eller Barnneuropsykologi 5 sp
Valbara kurser (10sp):
Socialpsykologi 5 sp
Biologisk psykologi 5 sp
Emotioner 5 sp
Klinisk barn- och ungdomspsykologi 5 sp
Arbets och organisationspsykologi 5 sp

25 studiepoäng / kort biämne

Obligatorisk kurs (10 sp):
Introduktion till psykologin 10 sp
Valbara kurser (15 sp):
Utvecklingspsykologi 5 sp*
Kognitiv psykologi och neuropsykologi 5 sp*
Personlighet 5 sp*
Introduktion till klinisk psykologi 5sp*
Introduktion till beteendevetenskap 5 sp*

 

Bli psykolog

Om du siktar på att bli psykolog räknas kurserna i psykologi som du avlagt vid Öppna universitetet till godo om du blir antagen till psykologutbildningen.

Jobbet som psykolog är mångsidigt, du kan till exempel utreda om ett barn har inlärningssvårigheter, hjälpa människor som har psykiska problem, förbättra arbetsklimatet på arbetsplatser, stöda rehabilitering eller genomföra lämplighetsbedömningar för rekrytering. Under utbildningen lär du dig bland annat hur beteendet påverkas av hjärnskador och hur kunskaper i psykologi kan användas för att utveckla och leda arbetsplatser och organisationer.

Information om antagningen till utbildningslinjen i psykologi finns här.
Information om ämnet psykologi vid Åbo Akademi finns här.
Läs mera om psykologernas mångsidiga arbetsmöjligheter i Svenska Yles artikel Plugga vid ÅA: Psykologi (länken öppnar Yles webbplats i ny flik).

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Rebecca Karlsson.

Karlsson, Rebecca

Utbildningsplanerare
Psykologi och logopedi
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4174
rebecca.karlsson(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet psykologi vid Åbo Akademi.