Skriv här det du söker efter!

Psykologi

Utbildning inom psykologi ger dig många möjligheter att bidra till människors välmående, motivation och utvecklingspotential. Åbo Akademi är det enda universitetet i Finland som erbjuder ett psykologprogram helt på svenska. Vid Öppna universitetet erbjuder vi även några psykologikurser på engelska.

I filmen här under kan du höra hur Emilies väg via studier vid Öppna universitetet till att bli psykolog såg ut.

Kursutbud 2021–2022

Arrangör: CLL/öppna universitetet

PSYKOLOGI (60 SP) – GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER

NÄTKURS Introduktion till psykologin, 10 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 13.9-10.12.2021
Lärare: PsM Susanna Slama
Anmälan 16.8-6.9 2021  Till anmälan

NÄTKURS Introduktion till beteendevetenskap, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 27.9-17.12.2021
Virtuella närstudietillfällen: 2.10.2021 klockan 10-13 och 18.10.2021 klockan 18.00-20.30 (OBS, den senare tidpunkten är uppdaterad)
Lärare: Docent Jan Antfolk
Anmälan 16.8-19.9.2021  Till anmälan

DISTANSKURS Introduktion till klinisk psykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 5.10-13.11.2021
Lärare: PsM Joachim Johansson
Anmälan 16.8-27.9.2021  Till anmälan
Arrangeras parallellt med kursen Klinisk barn- och ungdomspsykologi, men kan avläggas separat.

DISTANSKURS Klinisk barn- och ungdomspsykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 5.10-5.12.2021
Lärare: PsM Joachim Johansson
Anmälan 16.8-27.9.2021  Till anmälan

Arrangeras parallellt med kursen Introduktion till klinisk psykologi, men kan avläggas separat.

NÄTKURS Psykologisk teori och forskning, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 17.1-29.4.2022
Virtuella närstudietillfällen: 22.1 och 5.2 klockan 10-12
Handledningstillfällen: 5.3 klockan 10-12 och ett par andra tillfällen som slås fast i samband med kursstart.
Lärare: Docent Jan Antfolk
Anmälan 22.11.2021-9.1.2022  Till anmälan

NÄTKURS Basics in developmental psychology and personality, 10 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 17.1-25.3.2022
Lärare: PsM Anna Toivonen
Anmälan 22.11.2021-9.1.2022  Till anmälan

NÄTKURS Vuxenneuropsykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 7.3-29.5.2022
Virtuella närstudietillfällen: slås fast i december 2021
Lärare: PsD Carina Saarela
Anmälan 22.11.2021- 27.2.2022  Till anmälan

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

MARIEHAMN Barnneuropsykologi och utvecklingsstörning, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 6-21.11.2021
Lärare: PsM Fanny Lindfors

MARIEHAMN Introduktion till klinisk psykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: våren 2022 (tidpunkt publiceras i november 2021)
Lärare: PsM Joachim Johansson

Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/

► Arrangör: Vasa sommaruniversitet

VASA Utvecklingspsykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 21.8-31.10.2021
Lärare: PsM Joachim Johansson

VASA Introduktion till psykologin 10 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: våren 2022 (publiceras under hösten 2021)
Lärare: PsM Joachim Johansson

Biträdande professor i tillämpad psykologi Jan Antfolk, PsD, är examinator för ämnet psykologi inom Öppna universitetet.

Att utveckla ledarskap

Vid Öppna universitetet finns 2021–2022 tvärvetenskapliga ledarskapsprogram som även innehåller psykologi. Se följande länkar för mera information om modulen för Ledarskap inom social- och hälsovård, samt modulen för Förändringsledarskap.

Vem kan studera psykologi?

Studier i psykologi vid Öppna universitetet är för alla oberoende av bakgrund. De är:

  • för dig som vill utveckla dig i din nuvarande yrkesroll
  • för dig som vill få dina medarbetare att blomstra
  • för dig som förbereder dig för att söka in till ämnet psykologi för att bli psykolog
  • för dig som vill läsa ett biämne i psykologi eller bli ämneslärare
  • för dig som vill utveckla ditt kritiska och vetenskapliga tänkande
  • för dig som strävar efter självutveckling med avstamp i vetenskaplig forskning eller kanske har intresse för att förstå människors beteende?

Bli behörig gymnasielärare eller studera psykologi som biämne

Du kan bli behörig gymnasielärare i psykologi genom att avlägga 60 sp i psykologi vid Öppna universitetet. Ingen ansökan krävs. Det går också att ansöka om biämnesstudierätt i psykologi för att uppnå ämneslärarbehörighet och i detta fall kan du avlägga kurser även vid ämnet psykologi vid Åbo Akademi.

De år grundstudierna i psykologi inte arrangeras vid Öpu och ifall det finns plats på grundstudierna i psykologi vid ämnet psykologi kan du anhålla om att avlägga dem som extra studerande (när du inte har en aktiv studierätt vid en högskola). Examensstuderande vid andra utbildningar behöver inte anhålla om att avlägga dem. Notera ändå att grundstudierna ofta arrangeras vid Öppna universitetet och dessa kurser borde alltid prioriteras. Grundstudierna är markerade med stjärna (*) nedan.

60 studiepoäng / långt biämne / ämneslärarkompetens

Obligatoriska kurser (50sp):
Introduktion till psykologin 10 sp
Utvecklingspsykologi 5 sp*
Kognitiv psykologi och neuropsykologi eller Kognitiv psykologi 5 sp*
Personlighet 5 sp*
Introduktion till klinisk psykologi eller Klinisk psykologi5 sp*
Psykologisk teori och forskning 5 sp
Introduktion till beteendevetenskap 5 sp*
Vuxennneuropsykologi 5 sp
Barnneuropsykologi och utvecklingsstörning eller Barnneuropsykologi 5 sp
Valbara kurser (10sp):
Socialpsykologi 5 sp
Biologisk psykologi 5 sp
Emotioner 5 sp
Klinisk barn- och ungdomspsykologi 5 sp
Arbets och organisationspsykologi 5 sp

25 studiepoäng / kort biämne

Obligatorisk kurs (10 sp):
Introduktion till psykologin 10 sp
Valbara kurser (15sp):
Utvecklingspsykologi 5 sp*
Kognitiv psykologi och neuropsykologi 5 sp*
Personlighet 5 sp*
Introduktion till klinisk psykologi 5sp*
Introduktion till beteendevetenskap 5 sp*

 

Bli psykolog

Om du siktar på att bli psykolog räknas kurserna i psykologi som du avlagt vid Öppna universitetet till godo om du blir antagen till psykologutbildningen.

Jobbet som psykolog är mångsidigt, du kan till exempel utreda om ett barn har inlärningssvårigheter, hjälpa människor som har psykiska problem, förbättra arbetsklimatet på arbetsplatser, stöda rehabilitering eller genomföra lämplighetsbedömningar för rekrytering. Under utbildningen lär du dig bland annat hur beteendet påverkas av hjärnskador och hur kunskaper i psykologi kan användas för att utveckla och leda arbetsplatser och organisationer.

Information om antagningen till utbildningslinjen i psykologi finns här.
Information om ämnet psykologi vid Åbo Akademi finns här.
Läs mera om psykologernas mångsidiga arbetsmöjligheter i Svenska Yles artikel Plugga vid ÅA: Psykologi (länken öppnar Yles webbplats i ny flik).

 

 


Rebecca Karlsson
Rebecca Karlsson

Karlsson, Rebecca

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4174
rebecca.karlsson(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet psykologi vid Åbo Akademi.
Tillbaka till Öppna universitetet