Psykologi

I olika skeden av livet kan vi behöva hjälp med att förstå oss själva och hitta utvägar ur olika problemsituationer. Psykologin behandlar människans tankar, känslor, beteenden och relationer. Du som studerar psykologi lär dig exempelvis hur hjärnan fungerar, vilka faktorer i omgivningen som påverkar människans beteende och identitetsutveckling och hur människor fungerar i olika grupper.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud 2018-2019

PSYKOLOGI (60 SP) – GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER

Arrangör: CLL/öppna universitetet

Introduktion till psykologi 10 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: Inleds den 18.09 2018
Lärare: PsM Thomas Nyman
Anmälningstid: 20.8.2018-9.9.2018  Till anmälan

Utvecklingspsykologi, 10 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: inleds 10.10 2017
Lärare: FM Joachim Johansson
Anmälningstid: 20.8.2018-1.10.2018 Till anmälan

Vuxenneuropsykologi, 5 sp, Kursort: ÅBO
Tidpunkt: 2-3.3 och 16-17.3 2019
Lärtare: PsM, Elisa Nyström
Anmälningstid: 19.11.2018-21.2.2019  Till anmälan

Arrangör: Borgå folkakademi

Introduktion till psykologi, 10 sp
Tidpunkt: höst 2018
Lärare: PsM Joachim Johansson
Anmälan till Borgå folkakademi

Utvecklingspsykologi, 10 sp
Tidpunkt: vår 2019
Lärare: PsM Joachim Johansson
Anmälan till Borgå folkakademi

Arrangör: Vasa sommaruniversitet

Vuxenneuropsykolog, 5 sp
Tidpunkt: 12-13.10 och 26-27.10, fre kl.17-20:15 och lö kl. 9:15-15
Lärare: Carina Saarela
Anmälan till Vasa SU: www.vaasankesayliopisto.fi/kurser/oppen-universitetsundervisning

Den nya positiva psykologin, 5 sp
Tidpunkt: våren 2019
Lärare: PsD Åse Fagerlund
Anmälan till Vasa SU: www.vaasankesayliopisto.fi/kurser/oppen-universitetsundervisning

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

Rättspsykologi, 5 sp
Tidpunkt: 28.9.2018 kl.17:00-21:00, 29.9.2018 kl. 09:00-16:30, 30.9.2018 kl. 09:00-15:30
Lärare: PsM Tom Pakkanen
Anmälan till Högskolan på Åland: www.open.ax/

Klinisk psykologi, 10 sp
Tidpunkt: inleds i januari 2019
Lärare: PsM Joachim Johansson
Anmälan till Högskolan på Åland: www.open.ax/

 

Du kan bli behörig gymnasielärare genom att avlägga 60 sp i psykologi inom öppna universitetet. Siktar du på att bli psykolog räknas kurserna till godo om du blir antagen till psykologutbildningen. Ingen ansökan krävs, du anmäler dig till kurserna och deltagarna antas i anmälningsordning med förtur åt dig som är vuxenstuderande.
Den inledande kursen Introduktion till psykologin, 10 sp, erbjuds som nätkurs varje läsår. Du kan alltså påbörja studierna i psykologi på vilken ort som helst. Enskilda kurser i psykologi, t ex Neuropsykologi, Kognitiv psykologi, Utvecklingspsykologi och Socialpsykologi ger värdefull kunskap åt dig som lärare.

I väntan på att komma in till psykologutbildningen kan du avlägga kurser via öppna universitetet, kurserna räknas till godo när du kommit in!
https://svenska.yle.fi/artikel/2017/08/28/en-tredjedel-ville-lasa-ekonomi-men-det-var-svarast-att-komma-in-till-psykologin

En beskrivning av ämnet psykologi hittar du här:
https://svenska.yle.fi/artikel/2017/11/03/plugga-vid-aa-psykologi

Psykologi 25-60 sp

Obligatoriska kurser:

  • Introduktion till psykologin 10 sp
  • Utvecklingspsykologi 10 sp
  • Klinisk psykologi 10 sp
  • Barnneuropsykologi 5 sp
  • Vuxenneuropsykologi 5 sp
  • Psykologisk teori och forskning, 10 sp

Valbara kurser:

  • Arbets- och organisationspsykologi 10sp
  • Socialpsykologi 5sp
  • Kognitiv psykologi 5 p
  • + andra specialkurser vid behov

I grundstudier (approbatur) ingår Introduktion till psykologin, 10 sp, som obligatorisk kurs + en obligatorisk kurs 10 sp samt 5 sp obligatoriska eller valbara kurser. Ämnesstudier (cum laude) utgörs av totalt 60 sp: 50 sp obligatoriska kurser och 10 sp valbara.
Introduktion till psykologin utgör en grund för de övriga kurserna och bör väljas som första kurs. I övrigt kan kurserna läsas i den ordning man önskar.

Patrick Jern, PsD, är examinator för ämnet psykologi inom öppna universitetet.

Enligt överenskommelse mellan ämnet Psykologi och Öppna Universitetet motsvarar kurser vid ÖPU kurser vid ämnet Psykologi enligt följande.

Motsvarigheter: Öppna universitetet – Ämnet Psykologi

Öppna Universitet Ämnet Psykologi
Utvecklingspsykologi, 10 sp 118010.0 Utvecklingspsykologi, 5 sp + 5 sp valbara
Klinisk psykologi, 10 sp 118013.0 Klinisk psykologi, 5 sp + 5 sp valbara
Barnneuropsykologi, 5 sp och Vuxenneuropsykologi, 5 sp 118306.0 Vuxenneuropsykologi, 4 sp + 118305.0 Barnneuropsykologi och utvecklingsstörning, 4 sp + 2 sp valbara
Kognitiv psykologi, 5 sp 118011.0 Kognitiv psykologi och neuropsykologi, 5 p
Psykologisk teori och forskning, 10sp 118053.0 Forskningsprojekt: datainsamling och analys, 10 sp
Socialpsykologi, 5 sp och Arbets- och organisationspsykologi 10 sp 118222.0 Social- arbets- och oganisationspsykologi, 5 sp + 10 sp valbara (Före 2015-2016: 118302.0 Socialpsykologi 3 sp + 2 sp valbara och  118303.0 Arbets- och organisationspsykologi, 3 sp + 7 sp valbara)

 

I  regel erbjuds i Åbo en kurs per termin, det betyder att 60 sp omfattar många års studier!


Pian Åkerlund
Pian Åkerlund

Åkerlund, Pian

FM, psykolog, utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4723
pian.akerlund(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet psykologi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet