Skriv här det du söker efter!

Psykologi

Utbildning inom psykologi ger dig många möjligheter att bidra till människors välmående, motivation och utvecklingspotential. Åbo Akademi är det enda universitetet i Finland som erbjuder ett psykologprogram helt på svenska. Från och med läsåret 2020–21 har vi vid Öppna universitetet även kurser på engelska.

I filmen här under kan du höra hur Emilies väg via studier vid Öppna universitetet till att bli psykolog såg ut.

Vem kan studera psykologi?

Studier i psykologi vid Öppna universitetet är för alla oberoende av bakgrund. De är:

  • för dig som vill utveckla dig i din nuvarande yrkesroll
  • för dig som vill få dina medarbetare att blomstra
  • för dig som förbereder dig för att söka in till ämnet psykologi för att bli psykolog
  • för dig som vill läsa ett biämne i psykologi eller bli ämneslärare
  • för dig som vill utveckla ditt kritiska och vetenskapliga tänkande
  • för dig som strävar efter självutveckling med avstamp i vetenskaplig forskning eller kanske har intresse för att förstå människors beteende?

Att bli behörig gymnasielärare

Du kan bli behörig gymnasielärare i psykologi genom att avlägga 60 sp i psykologi vid Öppna universitetet. Ingen ansökan krävs.

Att bli psykolog

Om du siktar på att bli psykolog räknas kurserna i psykologi som du avlagt vid Öppna universitetet till godo om du blir antagen till psykologutbildningen.

Jobbet som psykolog är mångsidigt, du kan till exempel utreda om ett barn har inlärningssvårigheter, hjälpa människor som har psykiska problem, förbättra arbetsklimatet på arbetsplatser, stöda rehabilitering eller genomföra lämplighetsbedömningar för rekrytering. Under utbildningen lär du dig bland annat hur beteendet påverkas av hjärnskador och hur kunskaper i psykologi kan användas för att utveckla och leda arbetsplatser och organisationer.

Läs mera om psykologernas mångsidiga arbetsmöjligheter i Svenska Yles artikel Plugga vid ÅA: Psykologi (länken öppnar Yles webbplats i ny flik).

Att utveckla ledarskap

Vid Öppna universitetet finns 2020–21 tvärvetenskapliga ledarskapsprogram som även innehåller psykologi. Se följande länkar för mera information om modulen för Ledarskap inom social- och hälsovård, samt modulen för Förändringsledarskap.

 

Kursutbud 2020–2021

Arrangör: CLL/öppna universitetet

PSYKOLOGI (60 SP) – GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER

NÄTKURS Introduktion till psykologi 10 sp 

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 16.9–9.12.2020
Lärare: Susanna Slama, legitimerad psykolog, psykoterapeut
Anmälan 17.8–6.9 2020 Till anmälan

NÄTKURS Basics in developmental psychology and personality, 10 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken.

Tidpunkt: 23.9–13.12.2020
Lärare: Anna Toivonen, legitimerad psykolog, arbetshälsopsykolog
De skriftliga uppgifterna kan avläggas både på svenska och på engelska.
Anmälan 17.8–13.9.2020 Till anmälan

NÄTKURS Barnneuropsykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken.

Tidpunkt: 18.1-28.2.2021
Lärare: PsD Annika Lind
Anmälan fr.o.m. 23.11.2020   Till anmälan

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

PSYKOLOGI (60 SP) – GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER (PÅGÅR)

Introduktion till psykologi, 10 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken.

Tidpunkt: 26–27.9, 10–11.10, 24–25.10, 14–15.11.2020, lö–sö 9.00–15.30
Lärare: Joachim Johansson, legitimerad psykolog, psykoterapeut
Sista anmälningsdag: 2.9.2020
Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/

Socialpsykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken.

Tidpunkt: Kursen går att avlägga som närvarande och på distans med zoomföreläsningar. 8-9.5, 22-23.5.2021 lö 9-16, sö 9-13
Lärare: Anna Toivonen, legitimerad psykolog, arbetshälsopsykolog.
Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/.

► Arrangör: Vasa sommaruniversitet

Klinisk psykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken.

Tidpunkt: 20.2-21.2, 13.3-14.3, 27.3-28.3, 24.4-25.4.2021, 8.30-16
Lärare: Joachim Johansson, legitimerad psykolog, psykoterapeut.


Om kursutbudet

Kurserna i psykologi utvecklas ständigt och just nu är en större förändring på gång. Mera om de nya kurserna och helheten för biämne eller ämneslärarkompetens kommer inom kort.

Obligatoriska kurser vid 60 studiepoäng
Långt biämne/Ämneslärarkompetens
Introduktion till psykologin, 10 sp
Utvecklingspsykologi, 10 sp
Klinisk psykologi, 10 sp
Barnneuropsykologi, 5 sp
Vuxenneuropsykologi, 5 sp
Psykologisk teori och forskning, 10 sp

Valbara kurser (10sp):
Arbets- och organisationspsykologi, 10 sp
Socialpsykologi, 5 sp
Kognitiv psykologi, 5 p
+ andra specialkurser vid behov

Biträdande professor Patrick Jern, PsD, är examinator för ämnet psykologi inom Öppna universitetet.


Motsvarigheter: Öppna universitetet – ämnet psykologi

Enligt överenskommelse mellan ämnet psykologi och Öppna universitetet motsvarar kurserna varandra enligt följande.

Öppna universitet Ämnet psykologi
Utvecklingspsykologi, 10 sp 118010.0 Utvecklingspsykologi, 5 sp + 5 sp valbara
Klinisk psykologi, 10 sp 118013.0 Klinisk psykologi, 5 sp + 118309.0 Klinisk barn- och ungdomspsykologi 5
Neuropsykologi, 10 sp 118225.0 Vuxenneuropsykologi, 5 sp + 118224.0 Barnneuropsykologi och utvecklingsstörning, 5 sp
Kognitiv psykologi, 5 sp 118011.0 Kognitiv psykologi och neuropsykologi, 5 p
Psykologisk teori och forskning, 10sp 118053.0 Forskningsprojekt: datainsamling och analys, 10 sp (fr.o.m. 2017–2018 tillgodoräknas Psykologisk teori och forskning, 10 sp som 118054.0 Forskningsprojekt: metodik ifall ÖPU-kursen avlagts 2017–2018 eller senare)
Socialpsykologi, 5 sp och Arbets- och organisationspsykologi 10 sp 118222.0 Social-, arbets- och organisationspsykologi, 5 sp + 10 sp valbara (Före 2015-2016: 118302.0 Socialpsykologi 3 sp + 2 sp valbara och  118303.0 Arbets- och organisationspsykologi, 3 sp + 7 sp valbara)

 


Camilla Lundström
Camilla Lundström

Lundström, Camilla

Kurssekreterare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4276
camilla.lundstrom(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet psykologi vid Åbo Akademi.
Tillbaka till Öppna universitetet