Skriv här det du söker efter!

Psykologi

Psykologi

Utbildning inom psykologi ger dig många möjligheter att bidra till människors välmående, motivation och utvecklingspotential. Åbo Akademi är det enda universitetet i Finland som erbjuder ett psykologprogram helt på svenska. Vid Öppna universitetet erbjuder vi även några psykologikurser på engelska.

PSYKOLOGI (60 SP) – GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER

Introduktion till psykologin (10 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 09.10.2023 – 04.02.2024. Distansundervisning: 31.10 klockan 17.00-18.30, 28.11 klockan 17.00-18.30, 9.1 klockan 17.00-18.30, 30.1 klockan 17.00-18.00.
Lärare: PsM och psykoterapeut Susanna Slama.
Anmälan 7.8-1.10.2023. 

Introduktion till beteendevetenskap (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11.09 – 10.12.2023. Distansundervisning: 11.9 17.30-19.00, 9.10 17.30-19.00, 30.10 17.30-19.00.
Lärare: PsD och professor Jan Antfolk.
Anmälan 7.8 – 3.9.2023. 

Introduktion till klinisk psykologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 09.09 – 28.10.2023. Distansundervisning: 9-10 september 2023 9.00-16.00, 7-8 oktober 2023 kl 9-16, 28 oktober 2023 kl 9-16.
Lärare: PsM och psykoterapeut Joachim Johansson.
Anmälan 7.8 – 31.8.2023. 

Klinisk barn- och ungdomspsykologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 09.09 – 26.11.2023. Distansundervisning: 9 september 2023 9.00-10.00, 29 oktober 2023 9-16, 25-26 november 2023 9-16.
Lärare: PsM och psykoterapeut Joachim Johansson.
Anmälan 7.8 – 31.8.2023. 

Anmäl dig till kurserna här!

 

Kurser ordnade av samarbetsparter hösten 2023

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Introduktion till psykologin (10 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 09.12.2023 – 28.01.2024.
Lärare: PsM och psykoterapeut Joachim Johansson.

Social psychology (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mer om kursen i studiehandboken.
Tidpunkt: 5 februari – 17 april 2024. Distansundervisning och gruppmöten: 7 februari 2024 18.00-19.30, 14 februari 18.00-19.30, 28 februari 18.00-19.30, 13 mars 18.00-19.30, 27 mars 18.00-19.30.
Lärare: PD Anna Henning-Lindblom.
Anmälan 20 november 2023 – 28 januari 2024.
OBS: kursen undervisas på engelska.

Psykologisk teori och forskning (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 29.01.2024 – 12.05.2024. Distansundervisning och handledning: 29.1 17.30-19.00, 5.2 17.30-19.00, 12.2 17.30-19.00, 11.3 17.30-19.00, 8.4 17.30-19.00.
Lärare: PsD och professor Jan Antfolk.
Anmälan 20.11.2023-21.1.2024.

True Crime and Legal Psychology (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i studiehandboken.
Tidpunkt: 12 February – 19 May 2024. Distansundervisning: 15 februari 17.30-19.00, 10 april 17.30-19.00.
Lärare: PsD och professor Jan Antfolk.
Anmälan 20 november 2023 – 4 februari 2024.
OBS: kursen undervisas på engelska.

Barnneuropsykologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning

OBS: kursen flyttas fram till hösten 2024
Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: hösten 2024.
Lärare: NN.

Personlighet (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 06.04 – 26.05.2024. Distansundervisning: 6-7 april kl 9-14, 4-5 maj kl 9-14, 25-26 maj kl 9-14.
Lärare: PsM och psykoterapeut Joachim Johansson.
Anmälan 20.11.2023-27.3.2024.

Anmäl dig till kurserna här!


Kurser ordnade av samarbetsparter våren 2024

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet.

Introduktion till psykologin (10 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: våren 2024.
Lärare: PsM och psykoterapeut Joachim Johansson.

Kognitiv psykologi och neuropsykologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: våren 2024.
Lärare: PsM och psykoterapeut Susanna Slama.

Anmäl dig till Hangö sommarunis kurser här.

► Arrangör: Vasa sommaruniversitet.

Vuxenneuropsykologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: våren 2024.
Lärare: PsD Carina Saarela.

Anmäl dig till Vasa sommaruniversitets kurser här.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Utvecklingspsykologi (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 16.03.2024–19.05.2024.
Lärare: PsM och psykoterapeut Joachim Johansson.

Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

 

Professor i tillämpad psykologi Jan Antfolk, PsD, är examinator för ämnet psykologi inom Öppna universitetet.

Vem kan studera psykologi?

Studier i psykologi vid Öppna universitetet är för alla oberoende av bakgrund. De är:

  • för dig som vill utveckla dig i din nuvarande yrkesroll
  • för dig som vill få dina medarbetare att blomstra
  • för dig som förbereder dig för att söka in till ämnet psykologi för att bli psykolog
  • för dig som vill läsa ett biämne i psykologi eller bli ämneslärare
  • för dig som vill utveckla ditt kritiska och vetenskapliga tänkande
  • för dig som siktar på att bli psykoterapeut och behöver göra dig behörig för ansökan genom att avlägga 30 sp i psykologi
  • för dig som strävar efter självutveckling med avstamp i vetenskaplig forskning eller kanske har intresse för att förstå människors beteende.

Bli behörig gymnasielärare eller studera psykologi som biämne

Du kan bli behörig gymnasielärare i psykologi genom att avlägga 60 sp, förutsatt att du har/studerar för pedagogisk behörighet och läser/har läst ett annat undervisningsämne med omfattningen 120. Det finns två vägar att få gymnasielärarbehörigheten:

  1. Du avlägger 60 sp i psykologi vid Öppna universitetet enligt strukturen nedan. Ingen ansökan krävs.
  2. Du ansöker om biämnesstudierätt i psykologi för att uppnå ämneslärarbehörighet och i detta fall kan du avlägga kurser även vid ämnet psykologi vid Åbo Akademi enligt denna struktur.

Ifall du studerar psykologi som biämne utan att sikta på ämneslärarbehörighet är det strukturen nedan du ska följa.

De år grundstudierna i psykologi inte arrangeras vid Öpu och ifall det finns plats på grundstudierna i psykologi vid ämnet psykologi kan du anhålla om att avlägga dem som extra studerande (när du inte har en aktiv studierätt vid en högskola). Examensstuderande vid andra utbildningar vid ÅA behöver inte anhålla om att avlägga dem och examensstuderande vid andra högskolor kan anhålla om flexibel studierätt. Notera ändå att grundstudierna ofta arrangeras vid Öppna universitetet och dessa kurser borde alltid prioriteras. Grundstudierna är markerade med stjärna (*) nedan.

60 studiepoäng / långt biämne / ämneslärarkompetens

Obligatoriska kurser (50sp):
Introduktion till psykologin 10 sp
Utvecklingspsykologi 5 sp*
Kognitiv psykologi och neuropsykologi eller Kognitiv psykologi 5 sp*
Personlighet 5 sp*
Introduktion till klinisk psykologi eller Klinisk psykologi 5 sp*
Psykologisk teori och forskning 5 sp
Introduktion till beteendevetenskap 5 sp*
Vuxennneuropsykologi 5 sp
Barnneuropsykologi och utvecklingsstörning eller Barnneuropsykologi 5 sp
Valbara kurser (10sp):
Socialpsykologi 5 sp
Biologisk psykologi 5 sp
Emotioner 5 sp
Klinisk barn- och ungdomspsykologi 5 sp
Arbets och organisationspsykologi 5 sp

25 studiepoäng / kort biämne

Obligatorisk kurs (10 sp):
Introduktion till psykologin 10 sp
Valbara kurser (15 sp):
Utvecklingspsykologi 5 sp*
Kognitiv psykologi och neuropsykologi 5 sp*
Personlighet 5 sp*
Introduktion till klinisk psykologi 5sp*
Introduktion till beteendevetenskap 5 sp*

 

Bli psykolog

Om du siktar på att bli psykolog räknas kurserna i psykologi som du avlagt vid Öppna universitetet till godo om du blir antagen till psykologutbildningen.

Jobbet som psykolog är mångsidigt, du kan till exempel utreda om ett barn har inlärningssvårigheter, hjälpa människor som har psykiska problem, förbättra arbetsklimatet på arbetsplatser, stöda rehabilitering eller genomföra lämplighetsbedömningar för rekrytering. Under utbildningen lär du dig bland annat hur beteendet påverkas av hjärnskador och hur kunskaper i psykologi kan användas för att utveckla och leda arbetsplatser och organisationer.

Information om antagningen till utbildningslinjen i psykologi finns här.
Information om ämnet psykologi vid Åbo Akademi finns här.
Läs mera om psykologernas mångsidiga arbetsmöjligheter i Svenska Yles artikel Plugga vid ÅA: Psykologi (länken öppnar Yles webbplats i ny flik).

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Rebecca Karlsson

Karlsson, Rebecca

Utbildningsplanerare
Psykologi och logopedi
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4174
rebecca.karlsson(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet psykologi vid Åbo Akademi.