Skriv här det du söker efter!

Psykologi

Utbildning inom psykologi ger dig många möjligheter att bidra till människors välmående med din kunskap om människans beteende, känslor och utveckling. Som psykolog kan du utreda om ett barn har inlärningssvårigheter, hjälpa människor som har psykiska problem, förbättra arbetsklimatet på arbetsplatser, stöda rehabilitering eller genomföra lämplighetsbedömningar för rekrytering. Under utbildningen lär du dig bl.a. hur beteendet påverkas av hjärnskador och hur kunskaper i psykologi kan användas för att utveckla och leda arbetsplatser och organisationer. Åbo Akademi är det enda universitetet i Finland som erbjuder ett psykologprogram helt på svenska.

Kursutbud 2019-2020

PSYKOLOGI (60 SP) – GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER

NÄTKURS Introduktion till psykologi 10 sp
Tidpunkt: Inleds den 18.09 2019
Lärare: PsM Thomas Nyman
Anmälan 19.8-6.9 2019  Till anmälan

Arrangör: CLL/öppna universitetet

Kursort: Åbo

Kognitiv psykologi, 5 sp
Tidpunkt: 4-5.10 och 25-26.10 2019, fredag 17-20, lördag 10-17
Lärare: PsM Susanna Slama
Anmälan 19.8-27.9 2019  Till anmälan

Klinisk psykologi, 10 sp
Tidpunkt: Alla föreläsningar utförs på distans via zoom
Lärare: PsM Joachim Johansson
Anmälan 18.11.2019-27.3.2020  Till anmälan

Arrangör: Borgå folkakademi

Introduktion till psykologi 10 sp / INHIBERAD
Tidpunkt: 29-30.11 och 13-14-12.2019, fre kl 18-21, lö kl 8.30-17
Lärare: PsM Joachim Johansson
Anmälan till Borgå folkakademi

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

Utvecklingspsykologi, 10 sp
Tidpunkt: 2-3.11, 23-24.11.2019
Lärare: PsM Joachim Johansson
Sista anmälningsdag den 8.10.2019
Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/

Du kan bli behörig gymnasielärare genom att avlägga 60 sp i psykologi inom öppna universitetet. Siktar du på att bli psykolog räknas kurserna till godo om du blir antagen till psykologutbildningen. Ingen ansökan krävs, du anmäler dig till kurserna och deltagarna antas i anmälningsordning med förtur åt dig som är vuxenstuderande.
Den inledande kursen Introduktion till psykologin, 10 sp, erbjuds som nätkurs varje läsår. Du kan alltså påbörja studierna i psykologi på vilken ort som helst. Enskilda kurser i psykologi, t ex Neuropsykologi, Kognitiv psykologi, Utvecklingspsykologi och Socialpsykologi ger värdefull kunskap åt dig som lärare.

I väntan på att komma in till psykologutbildningen kan du avlägga kurser via öppna universitetet, kurserna räknas till godo när du kommit in!
https://svenska.yle.fi/artikel/2017/08/28/en-tredjedel-ville-lasa-ekonomi-men-det-var-svarast-att-komma-in-till-psykologin

En beskrivning av ämnet psykologi hittar du här:
https://svenska.yle.fi/artikel/2017/11/03/plugga-vid-aa-psykologi

Psykologi 25-60 sp

Obligatoriska kurser:

  • Introduktion till psykologin 10 sp
  • Utvecklingspsykologi 10 sp
  • Klinisk psykologi 10 sp
  • Barnneuropsykologi 5 sp
  • Vuxenneuropsykologi 5 sp
  • Psykologisk teori och forskning, 10 sp

Valbara kurser:

  • Arbets- och organisationspsykologi 10sp
  • Socialpsykologi 5sp
  • Kognitiv psykologi 5 p
  • + andra specialkurser vid behov

I grundstudier (approbatur) ingår Introduktion till psykologin, 10 sp, som obligatorisk kurs + en obligatorisk kurs 10 sp samt 5 sp obligatoriska eller valbara kurser. Ämnesstudier (cum laude) utgörs av totalt 60 sp: 50 sp obligatoriska kurser och 10 sp valbara.

Introduktion till psykologin utgör en grund för de övriga kurserna och bör väljas som första kurs. I övrigt kan kurserna läsas i den ordning man önskar.

Patrick Jern, PsD, är examinator för ämnet psykologi inom öppna universitetet.

Enligt överenskommelse mellan ämnet Psykologi och Öppna Universitetet motsvarar kurser vid ÖPU kurser vid ämnet Psykologi enligt följande.

Motsvarigheter: Öppna universitetet – Ämnet Psykologi

Öppna Universitet Ämnet Psykologi
Utvecklingspsykologi, 10 sp 118010.0 Utvecklingspsykologi, 5 sp + 5 sp valbara
Klinisk psykologi, 10 sp 118013.0 Klinisk psykologi, 5 sp + 118309.0 Klinisk barn- och ungdomspsykologi 5
Neuropsykologi, 10 sp 118225.0 Vuxenneuropsykologi, 5 sp + 118224.0 Barnneuropsykologi och utvecklingsstörning, 5 sp
Kognitiv psykologi, 5 sp 118011.0 Kognitiv psykologi och neuropsykologi, 5 p
Psykologisk teori och forskning, 10sp 118053.0 Forskningsprojekt: datainsamling och analys, 10 sp (fr.o.m. 2017-2018 tillgodoräknas Psykologisk teori och forskning, 10 sp som 118054.0 Forskningsprojekt: metodik ifall ÖPU-kursen avlagts 2017-2018 eller senare)
Socialpsykologi, 5 sp och Arbets- och organisationspsykologi 10 sp 118222.0 Social- arbets- och organisationspsykologi, 5 sp + 10 sp valbara (Före 2015-2016: 118302.0 Socialpsykologi 3 sp + 2 sp valbara och  118303.0 Arbets- och organisationspsykologi, 3 sp + 7 sp valbara)

 

I  regel erbjuds i Åbo en kurs per termin, det betyder att 60 sp omfattar många års studier!


Anna Toivonen

Toivonen, Anna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4631
anna.s.toivonen(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet psykologi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet