Skriv här det du söker efter!

Geografi

Geografi

ÄMNESSTUDIER

Människa, samhälle och miljö (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.9-26.10.2022.
Lärare: FD Bo Magnusson.
Anmälan 8.8-28.8.2022.

Politisk geografi och globala processer (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 19.10-14.12.2022.
Lärare: FD Katri Gadd.
Anmälan 8.8-2.10.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

GRUNDSTUDIER

Planeten Jorden (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 2.1–31.5.2023, kursen avläggs enligt egen tidtabell
Lärare: FM Fredrik Strandman.
Anmälan 21.11.2022-31.5.2023
Anmäl dig till kursen genom att mejla utbildningsplanerare Johanna Fredenberg johanna.fredenberg@abo.fi.

ÄMNESSTUDIER

Naturresurser och hållbar utveckling (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11.1-7.3.2023.
Lärare: FD Anders Sirén.
Anmälan 21.11-12.12.2022.

Biogeografi och klimatförändring  (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 9.3-4.5.2023.
Lärare: Doc. Mikael von Numers.
Anmälan 21.11-26.2.2023.

Seminarier i geografi (5 sp), nätkurs med undervisning 12-13.5.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.4-25.5.2023; närstudier i Åbo/distans 12-13.5.2023.
Lärare: FD Bo Magnusson.
Anmälan 21.11-19.3.2023.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Inskrivna ÅA-studerande som avlägger biämne har företräde till kurserna

 

GEOGRAFI 60 sp, januari 2021-maj 2023.

GEOGRAFI GRUNDSTUDIER 25 sp.                                                
Geografins grunder, 5 sp
Planeten jorden, 5 sp
Kartografi med GIS,  5 sp
Kulturgeografi, 5 sp
Världens regionalgeografi, 5 sp.

GEOGRAFI ÄMNESSTUDIER 35 sp.
Ekonomisk och urban geografi, 5 sp
Europas regionalgeografi, 5 sp
Politisk geografi och globala processer, 5 sp. 

Människa, samhälle och miljö, 5 sp
Naturresurser och hållbar utveckling, 5 sp
Biogeografi och klimatförändring,  5 sp 

Seminarier i geografi, 5 sp.

 

Suomalainen, Sinikka

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4870
sinikka.suomalainen(a)abo.fi