Skriv här det du söker efter!

Geografi

Kursutbud 2019-2020

Arrangör: CLL/öppna universitetet

ÄMNESSTUDIER (35 sp)  pågår
Inskrivna ÅA-studerande som avlägger biämne har företräde till kurserna

NÄTKURS Politisk geografi och globala processer, 5 sp
Tidpunkt: 4.9-23.10.2019
Lärare: FD Katri Gadd
Anmälan: 19.8-26.8.2019  Till anmälan
Förkunskap: Grundstudier i geografi eller motsvarande kunskaper

NÄTKURS Människa, samhälle och miljö, 5 sp
Tidpunkt: 16.10-11.12.2019
Lärare: FD Bo Magnusson
Anmälan: 19.8-30.9.2019  Till anmälan
Förkunskap: Grundstudier i geografi eller motsvarande kunskaper

NÄTKURS Naturresurser och hållbar utveckling, 5 sp
Tidpunkt: 8.1-3.3.2020
Lärare: FD Anders Sirén
Anmälan: 18.11-10.12.2019  Till anmälan
Förkunskap: Grundstudier i geografi eller motsvarande kunskaper

NÄTKURS Biogeografi och klimatförändring, 5 sp
Tidpunkt:  5.3-29.4.2020
Lärare: Doc. Mikael von Numers
Anmälan: 18.11.2019-12.2.2020  Till anmälan
Förkunskap: Grundstudier i geografi eller motsvarande kunskaper

NÄTKURS Seminarier i geografi, 5 sp
Tidpunkt: 1.4-16.5.2020
Nätkurs med valfria närstudier i Åbo 15-16.5.2020.
Lärare: FD Bo Magnusson
Anmälan: 18.11.2019-12.3.2020 Till anmälan
Förkunskap: Grundstudier i geografi eller motsvarande kunskaper


Sinikka Suomalainen

Suomalainen, Sinikka

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4870
sinikka.suomalainen(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet