Skriv här det du söker efter!

Geografi

Geografi

Geografi – vetenskapen om hur jordytan ser ut, som förklarar varför den ser ut som den gör och som sätter detta i relation till hur mänsklig aktivitet påverkar och påverkas av jorden.

Biämnesstudier i geografi erbjuds som kort och långt biämne (25-60 sp) av Öppna universitetet. Du kan också läsa enskilda kurser.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

 • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
 • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Kulturgeografi, 5 sp, nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11.9–30.10.2024.
Avgift: 60€
Lärare: FD Bo Magnusson.
Anmälan 12.8–4.9.2024.

Anmäl dig till kursen här


Kartografi med GIS, 5 sp, nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 23.10–11.12.2024.
Avgift: 60€
Lärare: doc. Mikael von Numers, AFM Romi Rancken.
Anmälan 9.9–14.10.2024.

Länk till anmälan läggs till här senast i början av september.

Inskrivna ÅA-studerande som avlägger geografi som biämne har företräde till kurserna.


Ämne: Geologi

Planeten Jorden (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.10–8.12.2024.
Avgift: 60 €
Lärare: FM Fredrik Strandman.
Anmälan 9.9–22.9.2024.

Länk till anmälan läggs till här senast i början av september.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

 • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
 • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Världens regionalgeografi, 5 sp, nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 8.1–7.3.2025.
Avgift: 60€
Lärare: FD Bo Magnusson.
Anmälan 18.11–18.12.2024.

ÄMNESSTUDIER

Ekonomisk och urban geografi, 5 sp, nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11.9–30.10.2024.
Avgift: 75€
Lärare: ED Monica Nyholm.
Anmälan 18.11.2024–24.2.2025.

Europas regionalgeografi, 5 sp, nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 23.10–11.12.2024.
Avgift: 75€
Lärare: FD Bo Magnusson.
Anmälan 18.11.2024–31.3.2025.

Inskrivna ÅA-studerande som avlägger geografi som biämne har företräde till kurserna.

 


Struktur: Geografi 60 sp (2024–2026)

Grundstudier 25 sp.

 • Geografins grunder, 5 sp, vårterminen 2024.
 • Planeten jorden, 5 sp, vårterminen 2024 och höstterminen 2024.
 • Kartografi med GIS,  5 sp, höstterminen 2024.
 • Kulturgeografi, 5 sp, höstterminen 2024.
 • Världens regionalgeografi, 5 sp, vårterminen 2025.

Ämnesstudier 35 sp.

 • Ekonomisk och urban geografi, 5 sp, vårterminen 2025.
 • Europas regionalgeografi, 5 sp, vårterminen 2025.
 • Politisk geografi och globala processer, 5 sp, höstterminen 2025.
 • Människa, samhälle och miljö, 5 sp, höstterminen 2025.
 • Naturresurser och hållbar utveckling, 5 sp, vårterminen 2026.
 • Biogeografi och klimatförändring,  5 sp, vårterminen 2026.
 • Seminarier i geografi, 5 sp, vårterminen 2026.

Andreas Granberg.

Granberg, Andreas

Planerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4666
andreas.granberg(a)abo.fi