Skriv här det du söker efter!

Geografi

Kursutbud 2020-2021

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER (25 sp) Inleds

Inskrivna ÅA-studerande som avlägger biämne har företräde till kurserna

NÄTKURS Geografins grunder, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 13.1-10.3.2021
Lärare: FD Bo Magnusson
Anmälan 23.11.2020-15.12.2020 Till anmälan

NÄTKURS Planeten Jorden, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 10.3-12.5.2021
Lärare: FM Fredrik Strandman
Anmälan 23.11.2020-24.2.2021  Till anmälan


GEOGRAFI 60 sp  
Kursschema vårtermin 2021- vårtermin 2023
Nätkurser i moodle (valfria närstudier prel. i två kurser)

GEOGRAFI GRUNDSTUDIER  25 sp   vt 2021-vt 2022
vt 2021
Geografins grunder, 5 sp
Planeten jorden, 5 sp

ht 2021
Kartografi med GIS,  5 sp
Kulturgeografi, 5 sp

vt 2022
Världens regionalgeografi, 5 sp

GEOGRAFI ÄMNESSTUDIER 35 sp  vt 2022-vt 2023

vt 2022
Ekonomisk och urban geografi, 5 sp
Europas regionalgeografi, 5 sp

ht 2022
Politisk geografi och globala processer, 5 sp.
Människa, samhälle och miljö, 5 sp

vt 2023
Naturresurser och hållbar utveckling, 5 sp
Biogeografi och klimatförändring,  5 sp
Seminarier i geografi, 5 sp.


Sinikka Suomalainen

Suomalainen, Sinikka

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4870
sinikka.suomalainen(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet