Skriv här det du söker efter!

Donera till Åbo Akademi

Åbo Akademi är hela Finlands svenska mångvetenskapliga bildningsuniversitet. Vi bidrar till samhället med bildning, utbildning, ny vetenskaplig kunskap och aktuell expertis, såväl nationellt som internationellt.

Åbo Akademi har en betydande roll i internationell forskning och utbildning för en sund och hållbar livsmiljö, särskilt i den gemensamma regionen kring Östersjön. Vi forskar och utbildar för ett inkluderande och öppet samhälle. Forskningen bidrar till att lösa omvärldens utmaningar och uppnå FN:s globala hållbarhetsmål.

Under åren 2018–2019 har vi samlat in medel till ÅA100-årsfonden, som har använts till att öka internationell rörlighet bland annat genom att ge våra forskare och studenter möjligheten att åka utomlands. Insamlingen till internationell rörlighet fortsätter även under 2020. Utöver det, introducerar vi nu ett nytt insamlingsmål: Havet.

Havet är en av Åbo Akademis strategiska forskningsprofiler tillsammans med Minoritetsforskning, Lösningar för hälsa och Teknologier för en hållbar framtid.

Genom att donera till Havet är du med och stöder forskning för att lösa problem i anknytning till hav och sjöfart för miljö och människa.

 

 

 

Genom att donera till Åbo Akademi är du med och skapar förutsättningar för högklassig undervisning och forskning på svenska i Finland idag och i framtiden.

Läs mer om donationernas användning och hur du donerar nedan.

Uppdaterad 14.5.2020