Skriv här det du söker efter!

Öpukurser för studerande på andra stadiet

Öpukurser för studerande på andra stadiet

För en smidigare övergång från studier vid gymnasium och yrkesinstitut till studier vid universitet är det centralt att i ett så tidigt skede som möjligt få insyn i vad universitetsstudier går ut på. Genom att arrangera kurser som riktar sig till dig som studerar på andra stadiet, vill vi erbjuda dig:

 • en realistisk bild av universitetsstudier och olika ämnesområden
 • stöd i valet av utbildning
 • en smidigare övergång från andra till tredje stadiet
 • ett bredare kursutbud​ redan under studierna vid andra stadiet

Öppna universitetet vid Åbo Akademi arrangerar varje läsår några kurser med omfattningen 2 sp som specifikt riktar sig till dig som studerar på gymnasium eller yrkesinstitut. Bekanta dig med kurserna här:

 

Följande kurser erbjuds läsåret 2023–2024:

 • Att studera teologi, 2 sp
 • Cirkulär ekonomi, 2 sp
 • Vardagsmagi, 2 sp
 • Was ist Deutsch?, 2 sp
 • Bioraffinaderier för en hållbar framtid, 2 sp

Mera information om kurserna följer här.

Ämne: Allmän teologi

NÄTKURS Att studera teologi, 2 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken (klicka på den blå balken med kursens namn och tidpunkt för att få upp specifik information om kursen)
Via studieinformationsverktyget kan du läsa mer om studier i teologi.
Tidpunkt: 2.10–29.10.2023.
Lärare: TM Carolina Myrskog
Anmälan 7.8–25.9.2023.
Till anmälan

Ämne: Hållbar utveckling

NÄTKURS Cirkulär ekonomi, 2 sp


Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken (klicka på den blå balken med kursens namn och tidpunkt för att få upp specifik information om kursen)
Tidpunkt: 24.10–4.12.2023
Lärare: PM Annina Kainu
Anmälan 7.8–16.10.2023
Till anmälan

Ämne: Kulturanalys

NÄTKURS Vardagsmagi, 2 sp


Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken (klicka på den blå balken med kursens namn och tidpunkt för att få upp specifik information om kursen)
Tidpunkt: 1.11–29.11.2023
Lärare: FM Lina Metsämäki
Anmälan 7.8–25.10.2023
Till anmälan

Ämne: Tyska språket och litteraturen

NÄTKURS Was ist Deutsch?, 2 sp


Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken (klicka på den blå balken med kursens namn och tidpunkt för att få upp specifik information om kursen)
Tidpunkt: 22.1–3.3.2024
Distansundervisning: 22.1 och 28.2 kl.18.00-19.00.
Lärare: Dr. phil. Hanna Acke
Anmälan 20.11.2023–15.1.2024
Till anmälan

Ämne: Kemi- och processteknik

NÄTKURS Bioraffinaderier för en hållbar framtid, 2 sp


Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken  (klicka på den blå balken med kursens namn och tidpunkt för att få upp specifik information om kursen)
Tidpunkt: 7.10.2024–3.11.2024
Distansundervisning:
Lärare:
Anmälan 18.11.2023–2.4.2024
Till anmälan

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Studerande vid andra stadiet avlägger Öpus kurser avgiftsfritt.

Följande kurser erbjuds läsåret 2024–2025:

 • Att studera teologi, 2 sp
 • Vardagsmagi, 2 sp
 • Was ist Deutsch?, 2 sp
 • Bioraffinaderier för en hållbar framtid, 2 sp

Mera information om kurserna följer här. För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

Ämne: Allmän teologi

NÄTKURS Att studera teologi, 2 sp.

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken.
Via studieinformationsverktyget kan du läsa mer om studier i teologi.
Tidpunkt: 7.10–3.11.2024.
Lärare: TM Carolina Myrskog.
Anmälan 12.8–31.9.2024.
Till anmälan


Ämne: Kulturanalys

NÄTKURS Vardagsmagi, 2 sp.


Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5.11–2.12.2024.
Lärare: FM Lina Metsämäki och FM Julia Öhman.
Anmälan: 12.8–29.10.2024.
Till anmälan


Ämne: Tyska språket och litteraturen

NÄTKURS Was ist Deutsch?, 2 sp.


Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt:
Distansundervisning:
Lärare: Dr. phil. Hanna Acke.
Anmälan 18.11.2024–
Till anmälan


Ämne: Kemi- och processteknik

NÄTKURS Bioraffinaderier för en hållbar framtid, 2 sp.


Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11.4–12.5.2025.
Lärare: docent Anna Sundberg, professor Leena Hupa mfl.
Anmälan 18.11.2024–31.3.2025.
Till anmälan


 

Hösten 2024:
Akademiska studiefärdigheter (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt:
Lärare: Nancy Pettersson.
Anmälan 12.8–

Våren 2025:
Akademiska studiefärdigheter (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt:
Lärare: Nancy Pettersson.
Anmälan 18.11.2024–

Till anmälan

Inom Fitech-samarbetet erbjuds flertalet kurser inom teknologi av olika högskolor i Finland och kurserna lämpar sig i de flesta fall också för studerande på andra stadiet. Några av kurserna erbjuds av Åbo Akademi.

Öppna universitetets övriga kurser (de flesta 5 sp) är öppna för alla, även för studerande på andra stadiet, så du är välkommen att anmäla dig till dessa kurser också. Kurserna med omfattningen 2 sp är däremot enbart öppna för dig som studerar på andra stadiet.

Vad är Öpu och vad är Öpukurser?

Öpu står för Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öpu arrangerar universitetskurser som är öppna för alla, det vill säga Öpukurser. Öpukurserna motsvarar de kurser som erbjuds inom utbildningarna vid Åbo Akademi.

Kostar det någonting att gå kurserna?

Det kostar inget att gå kurserna. Studerande vid andra stadiet avlägger Öpus kurser avgiftsfritt.

Får jag anmäla mig till flera kurser eller bara till en?

Du får anmäla dig till en eller flera kurser. Här rekommenderar vi att du funderar på att du också behöver tid för att kunna avlägga universitetskurser.

Efter kursnamnet står det 2 sp. Vad betyder det?

Det betyder att omfattningen på kursen är 2 sp (2 studiepoäng). 1 studiepoäng motsvaras av ca 25-27 timmar arbete för en studerande. För en kurs på 2 sp jobbar du ca 50 timmar.

Kan jag få universitetskurser tillgodoräknade i min utbildning på andra stadiet?

Du får ta upp frågan vid ditt gymnasium/ditt yrkesinstitut med din studiehandledare. På vissa håll har man bestämt att ett studiepoäng vid ett universitet direkt kan tillgodoräknas som ett studiepoäng vid ett gymnasium, lite beroende på hur studieavsnitten är uppbyggda. Kurserna kan tillgodoräknas som valfria studier.

Kan jag få kursen tillgodoräknad i min utbildning om jag senare blir antagen till en utbildning på ÅA?

Ja, du kan få kursen tillgodoräknad som en del av en kurs på 5 sp, ifall du senare inleder studier vid ÅA. Information om hur kursen kan tillgodoräknas finns i kursbeskrivningen i studiehandboken.

Jag bor inte nära Åbo eller Vasa. Kan jag ändå delta i kurserna?

Ja, det kan du. Kursena är planerade som nätkurser och kräver inte närvaro på campus i Åbo eller i Vasa.

Kan mina studier på andra stadiet krocka med Öpukurserna på ÅA?

Förutom distansundervisning kvällstid, är det möjligt att göra kursarbetet i nätkurser när som helst. Kurserna borde därför inte tidsmässigt krocka med studieavsnitt på andra stadiet.

Vad avses med nätkurs?

Med nätkurs avser vi att kursen i sin helhet förverkligas på nätet. Nätkurserna följer en tidtabell med start- och avslutningsdatum och har deadlines för övningsuppgifter under kursens gång. Kurserna är indelade i olika avsnitt, moduler eller veckopass. Till de olika modulerna hör oftast både någon form av diskussioner och uppgifter. Vissa nätkurser har också distansundervisning.

Jag har sett att Öppna universitetet också har andra kurser som har omfattningen 5 sp. Får jag istället anmäla mig till en sådan kurs?

Öppna universitetets kurser (de flesta 5 sp) är öppna för alla, även för studerande på andra stadiet, så du är välkommen att anmäla dig till sådana kurser också. Kurserna med omfattningen 2 sp är däremot enbart öppna för dig som studerar på andra stadiet eller deltar i en ungdomsverkstads verksamhet.

Får jag intyg över avlagd kurs?

Då du avlagt en kurs, registreras prestationen i studieregistret vid Åbo Akademi. Du kommer åt att se dina studieprestationer genom att logga in till tjänsten Min Studieinfo (med bankkoder) eller genom att logga in i Tuudo-appen med dina Åbo Akademi användarnamn och lösenord som du får i samband med att du avlägger en kurs. Det går också att kontakta oss för att få veta resultatet eller för att få ett kursintyg: opu@abo.fi Intyget kan behövas till exempel för eventuell tillgodoräkning vid andra stadiet.

Vid lärarnas namn står det PM/Dr. phil./PeM/TkD. Vad betyder dessa?

Det är förkortningen på lärarens akademiska utbildningsgrad. När man studerar vid ett universitet avlägger man först en kandidatexamen och de flesta avlägger därefter en magisterexamen. Efter det kan man avlägga doktorsexamen. Vid olika utbildningar får man olika titlar. Med en magisterexamen från samhällsvetenskapliga ämnen får man PM, det vill säga politices magister. Dr. phil. står för filosofie doktor, en titel man bland annat får inom språkvetenskpliga ämnen när man doktorerat. Inom pedagogiska vetenskaper (t.ex. lärare) kan man bli PeM, det vill säga pedagogie magister. TkD står för teknologiedoktor. Mera information om akademisk terminologi finns här.

Jag har hört om Öpuleden. Vad är det?

Det finns alternativa ansökningsvägar till universitetet. Via Öppna universitetsleden, alltså Öpuleden, kan du läsa uni­ver­si­tets­kur­ser utan att vara in­skri­ven vid ett uni­ver­si­tet. Med dina avklarade kurser kan du ansöka om studieplats för examensstudier vid Åbo Akademi och sedan få kurserna till godo inom din examen.

Kontakta: opu@abo.fi

Uppdaterad 5.6.2024