Skriv här det du söker efter!

Öpukurser för studerande på andra stadiet

Öpukurser för studerande på andra stadiet

För en smidigare övergång från studier vid gymnasium och yrkesinstitut till studier vid universitet är det centralt att i ett så tidigt skede som möjligt få insyn i vad universitetsstudier går ut på. Genom att arrangera kurser som riktar sig till dig som studerar på andra stadiet, vill vi erbjuda dig:

  • en realistisk bild av universitetsstudier och olika ämnesområden
  • stöd i valet av utbildning
  • en smidigare övergång från andra till tredje stadiet
  • ett bredare kursutbud​ redan under studierna vid andra stadiet

Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder från och med läsåret 2021-2022 några kurser med omfattningen 2 sp som specifikt riktar sig till dig som studerar på gymnasium eller yrkesinstitut. Följande information hittar du här:

Vårt kursutbud:

Övriga kurser av intresse
Frågor och svar
Kontakta oss

Vårt kursutbud

Följande kurser erbjuds under våren 2022:

Ämne: Hållbar utveckling

NÄTKURS Cirkulär ekonomi, 2 sp


Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1.2-13.3.2022
Distansundervisning: 1 februari och 10 mars 2022 klockan 18.00-19.30
Lärare: PM Annina Kainu
Anmälan 18.10.2021-24.1.2022
Till anmälan

Ämne: Tyska språket och litteraturen

NÄTKURS Was ist Deutsch?, 2 sp


Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1.2-13.3.2022
Distansundervisning: 2 februari och 9 mars 2022 klockan 18.00-19.00
Lärare: Dr. phil. Hanna Acke
Anmälan 18.10.2021-24.1.2022
Till anmälan

Ämne: Hushållsvetenskap och hälsokunskap

NÄTKURS Introduktion till kost och hälsa, 2 sp


Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 4.4-8.5.2022
Distansundervisning: 4 och 11 april 2022 klockan 18.15-19.00
Lärare: PeM Eva Green
Anmälan 18.10.2021-27.3.2022
Till anmälan

Ämne: Kemi- och processteknik

NÄTKURS Bioraffinaderier för en hållbar framtid, 2 sp


Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 25.4-25.5.2022
Distansundervisning: 26 april, 3 maj, 10 maj, 17 maj och 24 maj 2022 klockan 18.00-19.30
Lärare: TkD Henrik Grénman, TkD Leena Hupa och TkD Anna Sundberg
Anmälan 18.10.2021-17.4.2022
Till anmälan

Övriga kurser av intresse

NÄTKURS Akademiska studiefärdigheter, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 7.3-8.5.2022
Lärare: FM Nancy Pettersson
Anmälan 22.11.2021-25.2.2022

Till anmälan

Inom projektet Bron jobbar Jane Wingren i samarbete med några gymnasier med en kurs vid namnet ”Akademiska diskurser”, som också har omfattningen 2 sp. Eventuellt har du möjlighet att delta i den kursen vid ditt gymnasium. Mera information om projektet Bron finns här.

Öppna universitetets övriga kurser (de flesta 5 sp) är öppna för alla, även för studerande på andra stadiet, så du är välkommen att anmäla dig till dessa kurser också. Kurserna med omfattningen 2 sp är däremot enbart öppna för dig som studerar på andra stadiet.

studerande framför dator

Frågor och svar

Vad är Öpu och vad är Öpukurser?

Öpu står för Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öpu arrangerar universitetskurser som är öppna för alla, det vill säga Öpukurser. Öpukurserna motsvarar de kurser som erbjuds inom utbildningarna vid Åbo Akademi.

Kostar det någonting att gå kurserna?

Det kostar inget att gå kurserna. Studerande vid andra stadiet avlägger Öpus kurser avgiftsfritt.

Får jag anmäla mig till flera kurser eller bara till en?

Du får anmäla dig till en eller flera kurser. Här rekommenderar vi att du funderar på att du också behöver tid för att kunna avlägga universitetskurser.

Efter kursnamnet står det 2 sp. Vad betyder det?

Det betyder att omfattningen på kursen är 2 sp (2 studiepoäng). 1 studiepoäng motsvaras av ca 25-27 timmar arbete för en studerande. För en kurs på 2 sp jobbar du ca 50 timmar.

Kan jag få universitetskurser tillgodoräknade i min utbildning på andra stadiet?

Du får ta upp frågan vid ditt gymnasium/ditt yrkesinstitut med din studiehandledare. På vissa håll har man bestämt att ett studiepoäng vid ett universitet direkt kan tillgodoräknas som ett studiepoäng vid ett gymnasium, lite beroende på hur studieavsnitten är uppbyggda. Kurserna kan tillgodoräknas som valfria studier.

Kan jag få kursen tillgodoräknad i min utbildning om jag senare blir antagen till en utbildning på ÅA?

Ja, du kan få kursen tillgodoräknad som en del av en kurs på 5 sp, ifall du senare inleder studier vid ÅA. Information om hur kursen kan tillgodoräknas finns i kursbeskrivningen i studiehandboken.

Jag bor inte nära Åbo eller Vasa. Kan jag ändå delta i kurserna?

Kursena är planerade som nätkurser och kräver inte närvaro på campus i Åbo eller i Vasa.

Kan mina studier på andra stadiet krocka med Öpukurserna på ÅA?

Förutom distansundervisning kvällstid, är det möjligt att göra kursarbetet i nätkurser när som helst. Kurserna borde därför inte tidsmässigt krocka med studieavsnitt på andra stadiet.

Vad avses med nätkurs?

Med nätkurs avser vi att kursen i sin helhet förverkligas på nätet. Nätkurserna följer en tidtabell med start- och avslutningsdatum och har deadlines för övningsuppgifter under kursens gång. Kurserna är indelade i olika avsnitt, moduler eller veckopass. Till de olika modulerna hör oftast både någon form av diskussioner och uppgifter. Vissa nätkurser har också distansundervisning.

Jag har sett att Öppna universitetet också har andra kurser som har omfattningen 5 sp. Får jag istället anmäla mig till en sådan kurs?

Öppna universitetets kurser (de flesta 5 sp) är öppna för alla, även för studerande på andra stadiet, så du är välkommen att anmäla dig till sådana kurser också. Kurserna med omfattningen 2 sp är däremot enbart öppna för dig som studerar på andra stadiet.

Jag studerar hälsokunskap i gymnasiet. Hur skiljer sig kursen ”Introduktion till kost och hälsa” från det jag redan studerar?

I viss mån kan innehållet i olika studieavsnitt på andra stadiet vara det samma som i universitetskurser. En universitetskurs är ändå på en mera fördjupad nivå och kan mycket väl studeras parallellt med studier i hälsokunskap vid gymnasiet.

Vid lärarnas namn står det PM/Dr. phil./PeM/TkD. Vad betyder dessa?

Det är förkortningen på lärarens akademiska utbildningsgrad. När man studerar vid ett universitet avlägger man först en kandidatexamen och de flesta avlägger därefter en magisterexamen. Efter det kan man avlägga doktorsexamen. Vid olika utbildningar får man olika titlar. Med en magisterexamen från samhällsvetenskapliga ämnen får man PM, det vill säga politices magister. Dr. phil. står för filosofie doktor, en titel man bland annat får inom språkvetenskpliga ämnen när man doktorerat. Inom pedagogiska vetenskaper (t.ex. lärare) kan man bli PeM, det vill säga pedagogie magister. TkD står för teknologiedoktor. Mera information om akademisk terminologi finns här.

Jag har hört om Öpuleden. Vad är det?

Det finns alternativa ansökningsvägar till universitetet. Via Öppna universitetsleden, alltså Öpuleden, kan du läsa uni­ver­si­tets­kur­ser utan att vara in­skri­ven vid ett uni­ver­si­tet. Med dina avklarade kurser kan du ansöka om studieplats för examensstudier vid Åbo Akademi och sedan få kurserna till godo inom din examen.

Har du ytterligare frågor?

Kontakta: opu@abo.fi

Uppdaterad 11.11.2021