Skriv här det du söker efter!

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Välmående människor med tillgång till god utbildning är grunden för ett tryggt samhälle och en bättre värld, där man också tar hand om de som har det mindre väl ställt. Vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier utbildar vi svenskspråkiga lärare för alla utbildningsstadier. Vi kompletterar det med utbildningar i socialpolitik, utvecklingspsykologi och hälsovetenskap.

Vår forskning inom pedagogik, hälsovetenskaper och socialvetenskaper bidrar till en positiv utveckling för alla, oberoende av ålder och social status. Verksamheten finns i Vasa.

 

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Academill
Strandgatan 2
Vasa
tfn: +358 2 215 31 (växel)
e-post: fpv@abo.fi

 

Uppdaterad 28.11.2023