Skriv här det du söker efter!

Allmän teologi / Teologi

Allmän teologi / Teologi

Religionen påverkar våra livsval, värderingar, visioner, handlingar och förhållningssätt. Inom teologin studeras religiösa fenomen i olika former utifrån den kristna traditionen. Under studierna får du en helhetsbild av teologin och lär dig att bland annat analysera religiösa texter och fenomen, upptäcker historien bakom nutida och historiska företeelser och reflekterar över etiska problem. Du får en bra vetenskaplig grund och färdigheter för dina framtida uppgifter. Du lär dig exempelvis att identifiera teologiska frågor och problem och bearbeta dem kritiskt med hjälp av metoder inom teologins olika delområden. Studierna ger dig inblick i Bibeln i historia och nutid, kristendomens historia, kristendomens tankevärld och praxis samt religioner och livssyner.

Avlagda studier i allmän teologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till Utbildningsprogrammet i teologi

Grundstudierna i allmän teologi (30 sp) består av två av nedanstående kurser. De återstående två kurserna utgör ämnesstudier.

  • Inledning till Bibeln 15 sp
  • Kristendomens tankevärld och praxis 15 sp
  • Kristendomens historia 15 sp
  • Religioner och livssyner 15 sp

Länk till våra engelskspråkiga kurser i teologi

Inledning till Bibeln (15 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken:
Delkurs 1, (5 sp)
Delkurs 2, (5 sp)
Delkurs 3, (5 sp)
Tidpunkt: 18.9.2023–4.2.2024
Lärare: TD Kirsi Huoponen och TD Juho Sankamo
Anmälan: 7.8–11.9.2023

Kurser i teologi:

Abrahams barn i kontakt och konflikt (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 9.10–18.12.2023. Zoomträffar: 9.10, 30.10, 6.11, 13.11, 20.11 och 4.12.2023. Måndagar kl 17.30-19.00.
Lärare: TD Pekka Lindqvist
Anmälan: 7.8–2.10.2023

Att studera teologi (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 2.10–10.12.2023
Lärare: TM Carolina Myrskog
Anmälan: 7.8–25.9.2023

Anmäl dig till kurserna här!


Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Helsingfors svenska arbetarinstitut

Religion och populism (5 sp), närundervisning i Helsingfors
Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: Kursen har inhiberats
Lärare: TD Björn Vikström
Länk till anmälan


Länk till våra engelskspråkiga kurser i teologi

Kristendomens tankevärld och praxis (15 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken:
Delkurs 1: Tro, (5 sp). Kursen inleds 15.1 kl 18-19.30 med ett introduktionstillfälle via zoom.
Delkurs 2: Kyrkans liv, (5 sp)
Delkurs 3: Projekt, (5 sp)
Tidpunkt: 15.1-26.5.2024
Lärare: TM Alexandra Äng och TM Elli Barsnes
Anmälan: 20.11.2023–8.1.2024

Kurs i teologi:

Reformationen (10 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5.2–12.5.2024
Lärare: TD Niklas Antonsson
Anmälan 20.11.2023–29.1.2024

Anmäl dig till kurserna här!


Under våren 2024 ordnas också följande kurs på engelska inom Teologi

  • God in Art and Culture (5 sp), nätkurs

Länk till kursen på vår engelskspråkiga sida

 

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i allmän teologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

 

Bekanta dig också med kurserna i religionsvetenskap och filosofi

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet teologi vid Åbo Akademi