Skriv här det du söker efter!

Allmän teologi

Religionen påverkar våra livsval, värderingar, visioner, handlingar och förhållningssätt. Inom teologin studeras religiösa fenomen i olika former utifrån den kristna traditionen. Under studierna får du en helhetsbild av teologin och lär dig att bland annat analysera religiösa texter och fenomen, upptäcker historien bakom nutida och historiska företeelser och reflekterar över etiska problem. Du får en bra vetenskaplig grund och färdigheter för dina framtida uppgifter. Du lär dig exempelvis att identifiera teologiska frågor och problem och bearbeta dem kritiskt med hjälp av metoder inom teologins olika delområden. Studierna ger dig inblick i Bibeln i historia och nutid, kristendomens historia, kristendomens tankevärld och praxis samt religioner och livssyner.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i allmän teologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Grundstudierna i allmän teologi (30 sp) består av två av nedanstående kurser. De återstående två kurserna utgör ämnesstudier.

  • Inledning till Bibeln 15 sp
  • Kristendomens tankevärld och praxis 15 sp
  • Kristendomens historia 15 sp
  • Religioner och livssyner 15 sp

Kursutbud 2021–2022

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER

NÄTKURS Inledning till Bibeln,15 sp

Del 1 (Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken), 5 sp
Del 2 (Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken), 5 sp
Del 3 (Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken), 5 sp
Tidpunkt: 13.9.2021–31.1.2022
Lärare: TD Kirsi Huoponen
Anmälan 16.8-6.9. 2021  Till anmälan

NÄTKURS Reformationen, 10 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 13.9-17.12.2021
Lärare: TD Anssi Ollilainen
Anmälan 16.8-6.9. 2021  Till anmälan

NÄTKURS Att studera teologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 4.10-12.12. 2021
Lärare: TD Anssi Ollilainen
Anmälan: 16.8-27.9.2021  Till anmälan

NÄTKURS Kristendomens tankevärld och praxis,15 sp

Del 1 Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Del 2 Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Del 3 Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 17.1-31.5. 2022
Lärare: TM Alexandra Äng
Anmälan 22.11.2021-10.1.2022  Till anmälan

NÄTKURS Teologiska perspektiv på krig och fred,10 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 7.2-15.5. 2022
Lärare: TM Nina Haglund
Anmälan 22.11.2021-31.1.2022  Till anmälan

Bekanta dig också med kurserna i religionsvetenskap och filosofiKatarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet teologi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet