Skriv här det du söker efter!

Allmän teologi

Religionen påverkar våra livsval, värderingar, visioner, handlingar och förhållningssätt. Inom teologin studeras religiösa fenomen i olika former utifrån den kristna traditionen. Under studierna får du en helhetsbild av teologin och lär dig att bland annat analysera religiösa texter och fenomen, upptäcker historien bakom nutida och historiska företeelser och reflekterar över etiska problem. Du får en bra vetenskaplig grund och färdigheter för dina framtida uppgifter. Du lär dig exempelvis att identifiera teologiska frågor och problem och bearbeta dem kritiskt med hjälp av metoder inom teologins olika delområden. Studierna ger dig inblick i Bibeln i historia och nutid, kristendomens historia, kristendomens tankevärld och praxis samt religioner och livssyner.

Grundstudierna i allmän teologi (30 sp) består av två av nedanstående kurser. De återstående två kurserna utgör ämnesstudier.

  • Bibeln i historia och nutid 15 sp
  • Kristendomens tankevärld och praxis 15 sp
  • Kristendomens historia 15 sp
  • Religioner och livssyner 15 sp

Kursutbud 2019-2020

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER

NÄTKURS Bibeln i historia och nutid,15 sp
Del 1, 5 sp, Del 2, 5 sp, Del 3, 5 sp
Tidpunkt: 9.9.2019–29.2.2020
Lärare: TD Lotta Valve och TD Juho Sankamo
Anmälan: 19.8-2.9. 2019  Till anmälan

NÄTKURS Kristendomens tankevärld och praxis,15 sp
Del 1, 5 sp, Del 2, 5 sp, Del 3, 5 sp
Tidpunkt: 13.1-31.5.2020
Lärare: TM Alexandra Äng
Anmälan: 18.11-2019-7.1.2020   Till anmälan


 

Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare

Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet teologi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet