Skriv här det du söker efter!

Allmän teologi / Teologi

Allmän teologi / Teologi

Religionen påverkar våra livsval, värderingar, visioner, handlingar och förhållningssätt. Inom teologin studeras religiösa fenomen i olika former utifrån den kristna traditionen. Under studierna får du en helhetsbild av teologin och lär dig att bland annat analysera religiösa texter och fenomen, upptäcker historien bakom nutida och historiska företeelser och reflekterar över etiska problem. Du får en bra vetenskaplig grund och färdigheter för dina framtida uppgifter. Du lär dig exempelvis att identifiera teologiska frågor och problem och bearbeta dem kritiskt med hjälp av metoder inom teologins olika delområden. Studierna ger dig inblick i Bibeln i historia och nutid, kristendomens historia, kristendomens tankevärld och praxis samt religioner och livssyner.

Avlagda studier i allmän teologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till Utbildningsprogrammet i teologi

Grundstudierna i allmän teologi (30 sp) består av två av nedanstående kurser. De återstående två kurserna utgör ämnesstudier.

  • Inledning till Bibeln 15 sp
  • Kristendomens tankevärld och praxis 15 sp
  • Kristendomens historia 15 sp
  • Religioner och livssyner 15 sp

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Kristendomens historia (15 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken:
Delkurs 1, Kyrkohistorisk vinkling (5 sp), 9.9–1.12.2024.
Delkurs 2, Dogmatisk vinkling (5 sp), 16.9–8.12.2024.
Delkurs 3, Projekt (5 sp),  2.12.2024–19.1.2025.
Tidpunkt: 9.9.2024–19.1.2025.
Avgift: 60€/kurs
Lärare: TM Tove Höglund och TD Anssi Ollilainen
Anmälan 12.8–2.9.2024.
Anmäl dig till kurserna här


Kurser i teologi:

Jerusalem – en helig stad (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.10–2.12.2024. Zoomträffar: 7.10, 28.10, 4.11, 11.11, 25.11 och 2.12.2024. Måndagar kl 17.30-19.00.
Avgift: 60€
Lärare: TD Pekka Lindqvist.
Anmälan 9.9–2.10.2024.

Länk till anmälan läggs till här senast i början av september.


Att studera teologi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.10–15.12.2024.
Avgift: 60€
Lärare: TM Carolina Myrskog.
Anmälan 9.9–30.9.2024.

Länk till anmälan läggs till här senast i början av september.

Att studera teologi, smakprovskurs, 2 sp, nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Via studieinformationsverktyget (SIV) kan du läsa mer om studier i teologi.
Kursen riktar sig till studerande på andra stadiet.
Tidpunkt: 7.10–3.11.2024.
Lärare: TM Carolina Myrskog.
Anmälan 12.8–31.9.2024.

Länk till anmälan läggs till här senast i början av september.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Religioner och livssyner (15 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Delkurs 1: Introduktion till religionsvetenskap (5 sp) 13.1–2.3.2025.
Delkurs 2: Islam, (5 sp), 3.3–20.4.2025.
Delkurs 3: Introduktion till teologisk etik med religionsfilosofi, (5 sp), 22.4–15.6.2025.
Tidpunkt: 13.1–15.6.2025.
Avgift: 60€/kurs
Lärare: TD Tommy Ramstedt, FD Janne Kontala och TD Laura Hellsten.M Alexandra Äng och TM Elli Barsnes
Anmälan 18.11.2024–7.1.2025.

Länk till anmälan läggs till här senast i början av november.

Kurser i teologi:

Narrativ teologi (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 29.1–5.3.2025.
Avgift: 60€
Lärare: TD Björn Vikström.
Anmälan 18.11.2024–22.1.2025.

Länk till anmälan läggs till här senast i början av november.

 

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i allmän teologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

 

Bekanta dig också med kurserna i religionsvetenskap och filosofi

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet teologi vid Åbo Akademi