Skriv här det du söker efter!

Allmän teologi / Teologi

Allmän teologi / Teologi

Religionen påverkar våra livsval, värderingar, visioner, handlingar och förhållningssätt. Inom teologin studeras religiösa fenomen i olika former utifrån den kristna traditionen. Under studierna får du en helhetsbild av teologin och lär dig att bland annat analysera religiösa texter och fenomen, upptäcker historien bakom nutida och historiska företeelser och reflekterar över etiska problem. Du får en bra vetenskaplig grund och färdigheter för dina framtida uppgifter. Du lär dig exempelvis att identifiera teologiska frågor och problem och bearbeta dem kritiskt med hjälp av metoder inom teologins olika delområden. Studierna ger dig inblick i Bibeln i historia och nutid, kristendomens historia, kristendomens tankevärld och praxis samt religioner och livssyner.

Avlagda studier i allmän teologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till Utbildningsprogrammet i teologi

Grundstudierna i allmän teologi (30 sp) består av två av nedanstående kurser. De återstående två kurserna utgör ämnesstudier.

  • Inledning till Bibeln 15 sp
  • Kristendomens tankevärld och praxis 15 sp
  • Kristendomens historia 15 sp
  • Religioner och livssyner 15 sp

Kursutbud hösten 2022

Kristendomens historia (15 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken:
Delkurs 1: kyrkohistorisk vinkling
Delkurs 2: dogmatisk vinkling
Delkurs 3: projekt.
Tidpunkt: 12.9.2022-22.1.2023.
Lärare: TM Tove Höglund och TM Elli Barsnes.
Anmälan: 8.8-5.9.2022.

Kurs i teologi:

Att studera teologi (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 3.10-11.12.2022
Lärare: TD Anssi Ollilainen
Anmälan: 8.8-26.9.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

Religioner och livssyner (15 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken:
Delkurs 1: Introduktion till religionsvetenskap, 5 sp
Delkurs 2: Islam, 5 sp
Delkurs 3: Introduktion till teologisk etik med religionsfilosofi, 5 sp. 
Tidpunkt: 16.1-18.6.2023.
Lärare: FM Tommy Ramstedt, FM Nina Björkman och TD Laura Hellsten.
Anmälan: 21.11.2022-9.1.2023 

Kurs i teologi:

God in Art and Culture (10 sp), online

Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 13.2-28.5.2023.
Teacher: TD Heidi Jokinen and TM Tomas Ray.
Enrollment: 21.11.2022-6.2.2023.

Introduktion till teologisk etik med religionsfilosofi (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 24.04.2023 – 18.06.2023
Lärare: TD Laura Hellsten.
Anmälan 21.11.2022–17.4.2023

Anmäl dig till kurserna här!

 

 

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i allmän teologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

 

Bekanta dig också med kurserna i religionsvetenskap och filosofi

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet teologi vid Åbo Akademi