Skriv här det du söker efter!

Allmän teologi

Religionen påverkar våra livsval, värderingar, visioner, handlingar och förhållningssätt. Inom teologin studeras religiösa fenomen i olika former utifrån den kristna traditionen. Under studierna får du en helhetsbild av teologin och lär dig att bland annat analysera religiösa texter och fenomen, upptäcker historien bakom nutida och historiska företeelser och reflekterar över etiska problem. Du får en bra vetenskaplig grund och färdigheter för dina framtida uppgifter. Du lär dig exempelvis att identifiera teologiska frågor och problem och bearbeta dem kritiskt med hjälp av metoder inom teologins olika delområden. Studierna ger dig inblick i Bibeln i historia och nutid, kristendomens historia, kristendomens tankevärld och praxis samt religioner och livssyner.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud 2018-2019

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER (25 sp)

Kristendomens historia, 15 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 10.9.2018-20.1.2019
Lärare: TD Tove Höglund och TD Anssi Ollilainen
Anmälningstid: 20.8.2018-3.9. 2018  Till anmälan

Religioner och livssyner, 15 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 14.1-26.5.2019
Lärare: TM Tommy Ramstedt, TD Sofia Sjö och TM, FM Laura Hellsten
Anmälningstid: 19.11-7.1.2019  Till anmälan


Katarina Humina
Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet teologi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet