Skriv här det du söker efter!

Allmän teologi

Religionen påverkar våra livsval, värderingar, visioner, handlingar och förhållningssätt. Inom teologin studeras religiösa fenomen i olika former utifrån den kristna traditionen. Under studierna får du en helhetsbild av teologin och lär dig att bland annat analysera religiösa texter och fenomen, upptäcker historien bakom nutida och historiska företeelser och reflekterar över etiska problem. Du får en bra vetenskaplig grund och färdigheter för dina framtida uppgifter. Du lär dig exempelvis att identifiera teologiska frågor och problem och bearbeta dem kritiskt med hjälp av metoder inom teologins olika delområden. Studierna ger dig inblick i Bibeln i historia och nutid, kristendomens historia, kristendomens tankevärld och praxis samt religioner och livssyner.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i allmän teologi kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Grundstudierna i allmän teologi (30 sp) består av två av nedanstående kurser. De återstående två kurserna utgör ämnesstudier.

  • Inledning till Bibeln 15 sp
  • Kristendomens tankevärld och praxis 15 sp
  • Kristendomens historia 15 sp
  • Religioner och livssyner 15 sp

 

Kursutbud 2020–2021

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER

NÄTKURS Kristendomens historia, 15 sp

Del 1 (läs mera om kursen i Studiehandboken), 5 sp,
Del 2 (läs mera om kursen i Studiehandboken), 5 sp,
Del 3 (läs mera om kursen i Studiehandboken), 5 sp

Tidpunkt: 7.9.2020–17.1.2021
Lärare: TM Tove Höglund och TD Anssi Ollilainen
Anmälan 17.8-31.8. 2020

NÄTKURS Reformationen, 10 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 14.9–20.12.2020
Lärare: TD Anssi Ollilainen
Anmälan 17.8–7.9.2020

GRUNDSTUDIER

NÄTKURS Religioner och livssyner, 15 sp

Del 1: Introduktion till religionsvetenskapen (läs mera om kursen i Studiehandboken), 5 sp,
Del 2: Religion och individ i möte (läs mera om kursen i Studiehandboken), 5 sp,
Del 3: Religioner och livssyner (läs mera om kursen i Studiehandboken), 5 sp

Tidpunkt: 11.1–13.6.2021
Lärare: FD Tommy Ramstedt, FD Sofia Sjö och TM Laura Hellsten
Anmälan 23.11.2020–4.1.2021 Till anmälan

NÄTKURS Teologisk perspektiv på krig och fred, 10 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: start 8.2.2021
Lärare: TM Nina Haglund
Anmälan 23.11.2020–1.2.2021 Till anmälan

NÄTKURS Att studera teologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 18.1–28.3.2021
Lärare: TD Anssi Ollilainen
Anmälan 23.11.2020–11.1.2021 Till anmälan


 

Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare

Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet teologi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet