Skriv här det du söker efter!

Organisation och ledning

Organisation och ledning

I dagens företag och organisationer utgör kunskap, färdigheter och idéer centrala resurser. Därför är det viktigt att kunna organisera och leda människor på ändamålsenligt sätt. Med organisation och ledning som huvudämne studerar du frågor såsom strategi, ledarskap, beslutsfattande, kunskapsintensiva organisationer, organisationskulturer och nätverk. Dessa utforskar du på individ-, organisations- och samhällsnivå ur olika infallsvinklar, t.ex. ur ett etiskt perspektiv eller i samband med förändringsprocesser. Inom organisation och ledning lär du dig leda team och talanger i kunskapsintensivt arbete, förstå komplexa organisationer som helheter och utveckla kreativa lösningar i strategiskt arbete.

Avlagda studier i organisation och ledning kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till Utbildningsprogrammet i ekonomi.

Grundstudier (25 sp)
Obligatoriska grundstudier:
Grundkurs i organisation och ledning (5 sp)
Strategisk ledning (5 sp)
Valbara grundstudier:
Change management (5 sp)
Individer och grupper i organisationer (5 sp)
People management – människan och arbete i organisationer (5 sp)
Creative business and the creative economy (5 sp)

Grundkurs i organisation och ledning (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 24.1–28.4.2024
Lärare: ED Joachim Ramström
Anmälan 20.11.2023–14.1.2024

Anmäl dig till kurserna här!

 

 

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i organisation och ledning kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden.

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet organisation och ledning vid Åbo Akademi