Skriv här det du söker efter!

Organisation och ledning

I dagens företag och organisationer utgör kunskap, färdigheter och idéer centrala resurser. Därför är det viktigt att kunna organisera och leda människor på ändamålsenligt sätt. Med organisation och ledning som huvudämne studerar du frågor såsom strategi, ledarskap, beslutsfattande, kunskapsintensiva organisationer, organisationskulturer och nätverk. Dessa utforskar du på individ-, organisations- och samhällsnivå ur olika infallsvinklar, t.ex. ur ett etiskt perspektiv eller i samband med förändringsprocesser. Inom organisation och ledning lär du dig leda team och talanger i kunskapsintensivt arbete, förstå komplexa organisationer som helheter och utveckla kreativa lösningar i strategiskt arbete.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i organisation och ledning kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Grundstudier (25 sp)

Grundkurs i organisation och ledning (5 sp)
Strategisk ledning (5 sp)

3 av följande kurser erbjuds inom öpu
Change management (5 sp)
Individer och grupper i organisationer (5 sp)
Human resource management – personalledning (5 sp)
Creative business and the creative economy (5 sp)

 

Kursutbud 2020–2021

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER  (25 SP)

NÄTKURS Individer och grupper i organisationer, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 14.9–22.11.2020
Lärare: EM Tuuli Peltonen
Anmälan 17.8–1.9.2020
Förkunskapskrav: Grundkurs i organisation och ledning, 5 sp samt Strategisk ledning, 5 sp eller motsvarande

NÄTKURS Grundkurs i organisation och ledning, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 11.1–28.3.2021
Lärare: : EM Tuuli Peltonen
Anmälan senast: 23.11.2020–4.1.2021  Till anmälan

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

NÄTKURS Ledarskap i teori och praktik, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 24.9–26.11.2020
Lärare: TD Heli Inkinen
Förkunskapskrav: 15 sp i ämnet Organisation och ledning eller närliggande ämne eller motsvarande erfarenhet

NÄTKURS Change management, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 15.3–10.5.2021
Lärare: TD Heli Inkinen
Förkunskapskrav: Grundkurs i organisation och ledning, 5 sp samt Strategisk ledning, 5 sp eller motsvarande
Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/


Nancy Pettersson
Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet organisation och ledning vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet