Skriv här det du söker efter!

Organisation och ledning

I dagens företag och organisationer utgör kunskap, färdigheter och idéer centrala resurser. Därför är det viktigt att kunna organisera och leda människor på ändamålsenligt sätt. Med organisation och ledning som huvudämne studerar du frågor såsom strategi, ledarskap, beslutsfattande, kunskapsintensiva organisationer, organisationskulturer och nätverk. Dessa utforskar du på individ-, organisations- och samhällsnivå ur olika infallsvinklar, t.ex. ur ett etiskt perspektiv eller i samband med förändringsprocesser. Inom organisation och ledning lär du dig leda team och talanger i kunskapsintensivt arbete, förstå komplexa organisationer som helheter och utveckla kreativa lösningar i strategiskt arbete.

Grundstudier (25 sp)

Grundkurs i organisation och ledning (5 sp)
Strategisk ledning (5 sp)

3 av följande kurser erbjuds inom öpu
Change management (5 sp)
Individer och grupper i organisationer (5 sp)
Human resource management – personalledning (5 sp)
Creative business and the creative economy (5 sp)

Kursutbud 2019-2020

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER  (25 SP)

NÄTKURS Change management, 5 sp 
Tidpunkt: 9.9-8.11.2019
Lärare: EM Tuuli Peltonen
Anmälan 19.8-2.9.2019  Till anmälan
Förkunskapskrav: Grundkurs i organisation och ledning

NÄTKURS Human resource management-personalledning, 5 sp 
Tidpunkt: 13.1-9.3.2020
Lärare: EM Tuuli Peltonen
Anmälan 18.11.2019-2.1.2020  Till anmälan
Förkunskapskrav: Grundkurs i organisation och ledning

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

NÄTKURS Grundkurs i organisation och ledning, 5 sp 
Tidpunkt: 9.9-8.11.2019, nätföreläsning
Lärare: EM Jessica West
Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/

NÄTKURS Human resource management-personalledning, 5 sp 
Tidpunkt: 13.1-9.3.2020, nätföreläsning
Lärare: EM Tuuli Peltonen
Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/


Nancy Pettersson
Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet organisation och ledning vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet