Skriv här det du söker efter!

Organisation och ledning

I dagens företag och organisationer utgör kunskap, färdigheter och idéer centrala resurser. Därför är det viktigt att kunna organisera och leda människor på ändamålsenligt sätt. Med organisation och ledning som huvudämne studerar du frågor såsom strategi, ledarskap, beslutsfattande, kunskapsintensiva organisationer, organisationskulturer och nätverk. Dessa utforskar du på individ-, organisations- och samhällsnivå ur olika infallsvinklar, t.ex. ur ett etiskt perspektiv eller i samband med förändringsprocesser. Inom organisation och ledning lär du dig leda team och talanger i kunskapsintensivt arbete, förstå komplexa organisationer som helheter och utveckla kreativa lösningar i strategiskt arbete.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i organisation och ledning kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Grundstudier (25 sp)

Grundkurs i organisation och ledning (5 sp)
Strategisk ledning (5 sp)

3 av följande kurser erbjuds inom öpu
Change management (5 sp)
Individer och grupper i organisationer (5 sp)
Human resource management – personalledning (5 sp)
Creative business and the creative economy (5 sp)

Kursutbud 2021–2022

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER  (25 SP)

NÄTKURS Estetik och kroppslighet i organisationer, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 4.10-5.12.2021, 6 nätföreläsningar
Lärare: TD Heli Inkinen
Anmälan 16.8-24.9.2021   Till anmälan

NÄTKURS Grundkurs i organisation och ledning, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 17.1-20.3.2022 3 nätföreläsningar
Lärare: TD Heli Inkinen
Anmälan 22.11.2021-7.1.2022   Till anmälan

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

NÄTKURS HRM-individer och arbete i organisationer, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: våren 2022
Lärare: EM Tuuli Peltonen

Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/


Nancy Pettersson
Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet organisation och ledning vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet