Skriv här det du söker efter!

Organisation och ledning

I dagens företag och organisationer utgör kunskap, färdigheter och idéer centrala resurser. Därför är det viktigt att kunna organisera och leda människor på ändamålsenligt sätt. Med organisation och ledning som huvudämne studerar du frågor såsom strategi, ledarskap, beslutsfattande, kunskapsintensiva organisationer, organisationskulturer och nätverk. Dessa utforskar du på individ-, organisations- och samhällsnivå ur olika infallsvinklar, t.ex. ur ett etiskt perspektiv eller i samband med förändringsprocesser. Inom organisation och ledning lär du dig leda team och talanger i kunskapsintensivt arbete, förstå komplexa organisationer som helheter och utveckla kreativa lösningar i strategiskt arbete.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud 2018-2019

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER (25 sp)

Grundkurs i organisation och ledning, 5 sp, NÄTKURS med obligatoriskt närvarotillfälle i Åbo
Tidpunkt: 29.9-10.12.2018, Närvarotillfälle 29.9 kl. 10.00-15.00
Lärare: TD Heli Inkinen
Anmälningstid: 20.8.2018-19.9.2018  Till anmälan

Strategisk ledning, 5 sp, NÄTKURS med obligatoriskt närvarotillfälle i Åbo
Tidpunkt: 28.1-8.4.2019, Närvarotillfälle: 9.2 kl. 10.00-13.00 OBS! Nya datum!
Lärare: ED Linda Tallberg
Förkunskap: Grundkurs i organisation och ledning eller motsv. kunskaper
Anmälningstid: 19.11.2018-17.1.2019 Till anmälan

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

Förändringsledning, 5 sp, Nätkurs med obligatoriskt närvarotillfälle i Mariehamn
Tidpunkt: 17.9-12.12.2018, Närvarotillfälle 21-22.9, fre 18.00-20.30, 22.9 lö 9.00-13.00
Lärare: TD Heli Inkinen
Förkunskap: Grundkurs i organisation och ledning eller motsv. kunskaper
Anmälan till Högskolan på Åland: www.open.ax/

Strategisk ledning, 5 sp, Nätkurs med obligatoriskt närvarotillfälle i Mariehamn
Tidpunkt: 4.2-15.4.2019, Närvarotillfälle: 6.4 kl. 9-14
Lärare: ED Linda Tallberg
Förkunskap: Grundkurs i organisation och ledning eller motsv. kunskaper
Anmälan till Högskolan på Åland: www.open.ax/


Nancy Pettersson
Nancy Pettersson

Pettersson, Nancy

Utbildningsplanerare,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4948
nancy.pettersson(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet organisation och ledning vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet