Skriv här det du söker efter!

Ledarskap med inriktning på social- och hälsovård

Länk till kursbroschyren för ledarskap inom social- och hälsovårdI mo­du­len Le­dar­skap med inriktning på so­ci­al- och häl­so­vård har vi sam­lat kur­ser från oli­ka äm­nen som be­rör personalledarskap, budgetering, att förstå organisationer, samt lagstiftning. Kurserna riktar sig till dig som är intresserad av eller har en utbildning inom social- och hälsovård. Eventuellt siktar du på en förmansposition eller har du kanske jobbat länge som förman och vill fräscha upp dina kunskaper?

Ett förmanskap är allt mer krävande – det gäller att greppa lagstiftningen på ett helt annat sätt än när man jobbar på fältet, ofta har förmannen budgetansvar och ska dessutom stöda sin personal i ett psykosocialt belastande jobb. Som förman behöver man kunna lite av allt.

Studierna går helt och hållet på nätet och är därför möjliga att genomföra vid sidan av jobbet. Anmälan öppnar 16.8, kl. 8:00. Du anmäler dig enskilt till varje kurs, deltagare antas i anmälningsordning.

Ledarskapsmodulen är förmånlig, du betalar endast Öppna universitetets terminsavgift på 50 euro/termin. Du väl­jer själv vil­ka och hur många av de rekommenderade kur­ser­na du vill delta i. Om du vill genomföra hela grundstudiehelheten inom ämnet Ledarskap i vård och omsorg (25 sp) är det möjligt under ett läsår. 

Här finns mera information om innehållet och kursmodulen i en e-broschyr.

Bekanta dig gärna också med kursmodulen Förändringsledarskap. Klicka här för mera information.


Tillbaka till Öppna universitetet.