Skriv här det du söker efter!

Ledarskap med inriktning på social- och hälsovård

Ledarskap med inriktning på social- och hälsovård

Temahelheten Ledarskap med inriktning på social- och hälsovård riktar sig till dig som redan har en utbildning inom social- och hälsovård – som inte är inskriven för examensstudier vid Åbo Akademi. Vi har sam­lat kur­ser från oli­ka äm­nen vid Åbo Akademi, som kan beröra personalledarskap, att förstå organisationer, budgetering samt lagstiftning. Eventuellt siktar du på en chefsposition? Eller har du kanske jobbat länge som chef och vill fräscha upp dina kunskaper?

Studierna går, med undantag av ett fåtal kurser, helt och hållet på nätet. Om när- eller Zoomundervisning ingår i kurserna genomförs de kvällstid och är också möjliga att genomföra vid sidan av jobbet såsom nätkurserna. En kurs omfattar 5 sp (motsvarar ca 135 h arbetstid). Du anmäler dig enskilt till varje kurs. Deltagare antas i anmälningsordning.

Du väljer själv vilka och hur många av de rekommenderade kurserna du avlägger. Klicka på rubriken med ämnets namn (nedan) så ser du vilken termin och när de olika kurserna går. Höstterminen pågår 1.8–31.12 och vårterminen 1.1–31.7 med paus under sommaren.

Om du vill genomföra till exempel 25 sp i ämnet Ledarskap i vård och omsorg är det möjligt under ett läsår. Efter att du avlagt kurserna har du, som inte är inskriven för examensstudier vid Åbo Akademi, möjlighet att begära intyg över dina studier i Ledarskap med inriktning på social- och hälsovård.

Ämnen och kurser (varje kurs är 5 sp)

Ledarskap i vård och omsorg

 • Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap
 • Organisationsteorier
 • Ledarskapsteorier
 • Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovården
 • Lagstiftning inom social- och hälsovård

Arbetshälsa och hållbart arbetsliv

 • Hälsa i arbetslivet
 • Arbetslivteorier och -modeller
 • Hållbart och hälsosamt arbetsmiljöarbete
 • Arbetshälsa ur ett interdisciplinärt och tvärvetenskapligt perspektiv

Arbetsplatspsykologi

 • Arbetsplatsmobbning
 • Konflikthantering
 • Ledarskap I
 • Ledarskap II
 • Organisationspsykologi
 • Utmattningssyndrom

Pedagogik, allmän

 • Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv
 • Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv

Gerontologisk vård

 • Kreativitet, konst och kultur för äldres hälsa och välbefinnande
 • Kreativa arbetsmetoder och kulturella aktiviteter: sociala relationer och gemenskap i fokus
 • Kreativa arbetsmetoder och kulturella aktiviteter för personalen: arbetsvälmående och -hälsa i fokus

Krispsykologi

 • Introduktion till krispsykologi
 • Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma
 • Intervention
 • PTSD/långtidsverkningar
 • Storolyckor/katastrofberedskap

Välfärdsteknologi

 • Att leda digitala förändringsprocesser
 • Från utveckling till implementering och utvärdering av välfärdsteknologi
 • Välfärdsteknologi ur organisationens synvinkel

Utvecklingspsykologi

 • Introduktion till motiverande samtal
 • Introduktion till kognitiv beteendeterapi

 

Mera information

Anmälan görs via Öppna universitetets webbplats Obs! Ange i kommentarsfältet på varje kursanmälan att du går kurser inom temahelheten Ledarskap med inriktning på social- och hälsovård.

Kursutbudet för läsåret 2023-2024 publiceras i juni.
Anmälan öppnas
för höstterminens kurser 7.8.2023 och för vårterminens kurser 20.11.2023.

Avgift: 50 €/termin till Öppna universitetet. För den summan kan du läsa så många kurser du vill under terminen.

Har du frågor? utbildningsplanerare Christina Teirfolk, tfn 050 408 9139, e-post: christina.teirfolk@abo.fi, www.abo.fi/opu.

Välkommen att boka tid för studievägledning via Zoom här!

Här kan du skriva ut informationen i flyer-format (pdf).

 

Bekanta dig gärna också med studier i Förändringsledarskap.