Skriv här det du söker efter!

Ledarskap inom social- och hälsovård

Länk till kursbroschyren för ledarskap inom social- och hälsovårdI mo­du­len Le­dar­skap inom so­ci­al- och häl­so­vård har vi sam­lat kur­ser från oli­ka äm­nen som be­rör personalledarskap, budgetering, att förstå organisationer, samt lagstiftning. Kurserna riktar sig till dig som har en utbildning inom social- och hälsovård, endera om du siktar på en förmansposition, eller också länge jobbat som förman och vill fräscha upp dina kunskaper.

Ett förmanskap är allt mer krävande – det gäller att greppa lagstiftningen på ett helt annat sätt än när man jobbar på fältet, ofta har förmannen budgetansvar och ska dessutom stöda sin personal i ett psykosocialt belastande jobb. Som förman behöver man kunna lite av allt.

Studierna går helt och hållet på nätet och är därför möjliga att genomföra vid sidan av jobbet. Kurserna kör igång i augusti. Anmälan öppnar 17.8. Du anmäler sig enskilt till varje kurs, deltagare antas i anmälningsordning.

Ledarskapsmodulen är förmånlig, du betalar endast Öppna universitetets terminsavgift på 50 euro/termin. Ledarskapsmodulen är planerad att utföras på ett år om du deltar i kurserna i baspaketet, men du väljer själv vilka av de föreslagna kurserna du deltar i.

Här finns mera information om innehållet och kursmodulen i en e-broschyr.

Bekanta dig gärna också med kursmodulen Förändringsledarskap. Klicka här för mera information.


Tillbaka till Öppna universitetet.