Skriv här det du söker efter!

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Sådan är definitionen på hållbar utveckling från den s.k. Brundtlandrapporten 1987. En hållbar utveckling har tre olika dimensioner: ekologisk, social, och ekonomisk. Idag anser många allmänt att den ekologiska utgör en bas och en förutsättning för de övriga två.

Frågor om hållbarhet är brännande aktuella lokalt och globalt och de berör oss alla. Vi bör fundera på hur vi kan arbeta för en hållbar framtid – hur öka förståelsen för och kunskapen om hållbart nyttjande av naturresurser, hållbar produktion och konsumtion, hållbart boende och transporter, socialt välmående, freds- och demokratifrågor, jämlikhet och jämställdhet.

Nästan 200 nationer godkände 2015 de 17 universella hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals), och globalt vägleder dessa mål allas vårt arbete mot en hållbar värld genom Agenda 2030.

Hållbar utveckling inom Öppna universitetet är en tvärvetenskaplig studiehelhet (Sustainability Studies) och kurserna kan avläggas enskilt enligt eget intresse eller som biämne upp till 60 sp.

Länk till våra engelskspråkiga kurser i Hållbar utveckling läsåret 2023–2024

Hållbar och cirkulär ekonomi (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 26.9–18.12.2023
Lärare: PM Annina Kainu
Anmälan 7.8–18.9.2023

Anmäl dig till kurserna här!


Länk till våra engelskspråkiga kurser i Hållbar utveckling läsåret 2023–2024

Höstterminen 2023 ordnas följande kurser på engelska:

  • Practical Introduction to Social Sustainability (TÅSS), (5 sp), närstudier i Åbo

  • Concepts of sustainability (5 sp), nätkurs

  • Introduction to ESD – Education for Sustainable Development (5 sp), nätkurs

  • Ecological Sustainability (5 sp), nätkurs

  • The Baltic Sea Environment – Challenges and Solutions (5 sp), nätkurs

Mer information på vår engelska kurssida

Social hållbarhet (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 9.1–28.3.2024
Lärare: PM Annina Kainu
Anmälan 20.11.2023–2.1.2024

Ekologisk hållbarhet (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 24.1–14.4.2024
Lärare: FM Johanna Fredenberg
Anmälan 20.11.2023–14.1.2024

Miljöekonomi (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 19.3–24.5.2024
Lärare: PM Annina Kainu
Anmälan 20.11.2023–11.3.2024

Klimat.nu (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 18.3–24.5.2024
Lärare: N.N.
Anmälan 20.11.2023–11.3.2024

Anmäl dig till kurserna här!


Vårterminen 2024 ordnas följande kurser på engelska:

  • Concepts of Resilience (5 sp), nätkurs

  • Sustainable and Circular Economy (5 sp), nätkurs

Länk till våra engelskspråkiga kurser i Hållbar utveckling läsåret 2023–2024


Kurser ordnade av samarbetsparter våren 2024

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Jag, en konsument (5 sp), hybridkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 9.2.2024–5.4.2024. Närstudier på plats i Mariehamn: 9.2.2024 kl. 18:00-21:15, 10.2.2024 kl. 9:00-12:15, 15.3.2024 kl. 18:00-21:15, 16.3.2024 kl. 9:00-12:15. Föreläsning via Zoom 27.3.2024 kl. 18:00-21:15
Lärare: FD Anna Sundelin, FD Johanna Wassholm m fl.
Anmälningstid: 12.12.2023–17.1.2024

Anmälan till Öppna högskolans kurser här


Biämnet Hållbar utveckling 25 sp

Från och med hösten 2019 bör minst två av följande tre ”grundkurser” ingå i biämnet hållbar utveckling, även om du är grundexamensstuderande vid ÅA:

  1. Ekologisk hållbarhet 5 sp (nätkurs)
  2. Social hållbarhet 5 sp (nätkurs)
  3. Hållbar och cirkulär ekonomi 5 sp (nätkurs)

Övriga kurser till ditt biämne kan du fritt välja antingen bland öppna universitetets nätkurser i hållbarhet (se nedan) eller bland ett urval ordinarie kurser från olika ämnen vid ÅA (ta en titt på den aktuella kurslistan här!)

Vardagens kemikalier 5 sp (nätkurs)
Hållbarhet i Norden 5 sp (nätkurs)
Jag, en konsument 5 sp (nätkurs)
Concepts of Sustainability 5 sp (nätkurs)

Skicka din anmälan om deltagande i biämnet till planerare Johanna Fredenberg.

NYHET Öpukurser för studerande på andra stadiet.

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

 

Annina Kainu

Kainu, Annina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4535, +35850 469 8219
annina.kainu(a)abo.fi