Skriv här det du söker efter!

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Sådan är definitionen på hållbar utveckling från den s.k. Brundtlandrapporten 1987. En hållbar utveckling har tre olika dimensioner: ekologisk, social, och ekonomisk. Idag anser många allmänt att den ekologiska utgör en bas och en förutsättning för de övriga två.

Frågor om hållbarhet är brännande aktuella lokalt och globalt och de berör oss alla. Vi bör fundera på hur vi kan arbeta för en hållbar framtid – hur öka förståelsen för och kunskapen om hållbart nyttjande av naturresurser, hållbar produktion och konsumtion, hållbart boende och transporter, socialt välmående, freds- och demokratifrågor, jämlikhet och jämställdhet.

Nästan 200 nationer godkände 2015 de 17 universella hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals), och globalt vägleder dessa mål allas vårt arbete mot en hållbar värld genom Agenda 2030.

Hållbar utveckling inom Öppna universitetet är en tvärvetenskaplig studiehelhet (Sustainability Studies) och kurserna kan avläggas enskilt enligt eget intresse eller som biämne upp till 60 sp.

Länk till våra engelska kurser i Hållbar utveckling läsåret 2024–2025

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

 • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
 • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Social hållbarhet (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 3.9–22.11.2024.
Avgift: 60€
Lärare: PM Annina Kainu.
Anmälan 12.8–26.8.2024.

Jag, en konsument (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 16.9–29.11.2024.
Pris: 60 €
Lärare: FD Anna Sundelin, FD Johanna Wassholm m fl.
Anmälan 12.8–8.9.2024.

Hållbar och cirkulär ekonomi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.10–20.12.2024.
Avgift: 60€
Lärare: PM Annina Kainu.
Anmälan 12.8–23.9.2024.

Anmäl dig till kurserna här!


Länk till våra engelska kurser i Hållbar utveckling läsåret 2024–2025.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

 • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
 • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Ekologisk hållbarhet (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 22.1–13.4.2025.
Avgift: 60€
Lärare: FM Johanna Fredenberg.
Anmälan 18.11.2024–15.1.2025.

Hållbarhet i Norden (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 10.2–20.4.2025.
Avgift: 60€
Lärare: N.N.
Anmälan 18.11.2024–2.2.2025.

Klimat.nu (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 17.3–25.5.2025.
Avgift: 60€
Lärare: docent Anders Sirén.
Anmälan 18.11.2024–9.3.2025.

Anmäl dig till kurserna här!


Länk till våra engelska kurser i Hållbar utveckling läsåret 2024–2025.


Kurser ordnade av samarbetsparter våren 2025

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Social hållbarhet (5 sp), närundervisning i Mariehamn.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 14.3–28.4.2025.
Lärare: PM Annina Kainu.
Anmälan december 2024–5.3.2025.

Anmälan till Öppna högskolans kurser här.

Biämnet Hållbar utveckling 25 sp

Från och med hösten 2019 bör minst två av följande tre ”grundkurser” ingå i biämnet hållbar utveckling, även om du är grundexamensstuderande vid ÅA:

 1. Ekologisk hållbarhet 5 sp (nätkurs)
 2. Social hållbarhet 5 sp (nätkurs)
 3. Hållbar och cirkulär ekonomi 5 sp (nätkurs)

Övriga kurser till ditt biämne kan du fritt välja antingen bland öppna universitetets nätkurser i hållbarhet, också engelska. Eller bland ett urval ordinarie kurser från olika ämnen vid ÅA (ta en titt på den aktuella kurslistan här!)

 • Vardagens kemikalier 5 sp (nätkurs)
 • Hållbarhet i Norden 5 sp (nätkurs)
 • Jag, en konsument 5 sp (nätkurs)
 • Concepts of Sustainability 5 sp (nätkurs)

Skicka din anmälan om deltagande i biämnet till planerare Johanna Fredenberg.

Nyhet: Öpukurser för studerande på andra stadiet.


Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

 

Annina Kainu

Kainu, Annina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4535, +35850 469 8219
annina.kainu(a)abo.fi