Hållbar utveckling

Hållbar utveckling berör alla och omfattar ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter, i lokalt och globalt perspektiv. Frågor som hur arbeta för hållbar framtid, hur öka förståelsen och kunnandet för hållbart utnyttjande av naturresurser, hållbar produktion och konsumtion, hållbart boende och transporter, socialt hållbarhet och välmående;  för att nämna några exempel.  Temat är ämnesmässigt gränsöverskridande och samarbete med olika sektorer i samhället behövs.
Globala perspektiv: 17 globala mål ( Sustainable Development Goals) för hållbar utveckling och Agenda 2030 för att uppnå målen 2030, antogs av världens ledare vid FNs möte i New York i September 2015.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud 2018-2019

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

Vardagens kemikalier, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 18.9-4.12.2018
Lärare: FM Johanna Fredenberg, doc. FD Leif Kronberg
Anmälningstid: 20.8.2018-3.9.2018 Till anmälan

Concepts of Sustainability, 5 sp, ONLINE COURSE
Tidpunkt: 19.9-28.11.2018
Lärare: FM Sinikka Suomalainen, FM Ea Blomqvist
Anmälan/Enrolments: senast / no later than 3.9.2018 to http://www.unipid.fi/en/courses/

Social hållbarhet, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 15.1 – 21.3.2019
Lärare: PM Annina Kainu m.fl.
Anmälningstid: 19.11.2018-7.1.2019 Till anmälan

Implications on Climate Change, 5 sp, ONLINE COURSE
Tidpunkt: 29.1-30.4.2019
Lärare: FM Ea Blomqvist
Anmälan/ Enrolments: senast / no later than 11.1.2019 to http://www.unipid.fi/en/courses/

Hållbarhet i Norden, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 19.3 – 26.5.2019
Lärare: FM Johanna Fredenberg m.fl
Anmälningstid: 19.11.2018-4.3.2019 Till anmälan

A Sustainable Baltic Region, 5 sp, ÅBO
Tidpunkt:  30.1-10.4.2019, Wednesdays at 17.30-20.00 (Åbo/Turku)
Lärare: doc. Egon Nordström
Anmälningstid: 19.11.2018-11.1.2019 Till anmälan

 

Biämnet hållbar utveckling 25 sp

Obligatoriska kurser:
Ekologisk hållbarhet 5 sp (nätkurs)
Social hållbarhet 5 sp (nätkurs)

Valbara kurser: 
Vardagens kemikalier  5 sp (nätkurs)
Hållbarhet i Norden 5 sp (nätkurs)
Concepts of Sustainability 5 sp (nätkurs)
Implications on Climate Change 5 sp (nätkurs)
Sustainable Baltic Region, 5 sp (närstudier i Åbo)

 

Nya nätkurser i Hållbar utveckling är under utveckling.


Sinikka Suomalainen

Suomalainen, Sinikka

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4870
sinikka.suomalainen(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet