Skriv här det du söker efter!

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Sådan är definitionen på hållbar utveckling från den s.k. Brundtlandrapporten 1987. En hållbar utveckling har tre olika dimensioner: ekologisk, social, och ekonomisk. Idag anser många allmänt att den ekologiska utgör en bas och en förutsättning för de övriga två.

Frågor om hållbarhet är brännande aktuella lokalt och globalt och de berör oss alla. Vi bör fundera på hur vi kan arbeta för en hållbar framtid – hur öka förståelsen för och kunskapen om hållbart nyttjande av naturresurser, hållbar produktion och konsumtion, hållbart boende och transporter, socialt välmående, freds- och demokratifrågor, jämlikhet och jämställdhet.

Nästan 200 nationer godkände 2015 de 17 universella hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals), och globalt vägleder dessa mål allas vårt arbete mot en hållbar värld genom Agenda 2030.

Hållbar utveckling inom Öppna universitetet är en tvärvetenskaplig studiehelhet (Sustainability Studies) och kurserna kan avläggas enskilt enligt eget intresse eller som biämne upp till 60 sp.

Biämnet Hållbar utveckling 25 sp

Från och med hösten 2019 bör minst två av följande tre ”grundkurser” ingå i biämnet hållbar utveckling, även om du är grundexamensstuderande vid ÅA:

  1. Ekologisk hållbarhet 5 sp (nätkurs)
  2. Social hållbarhet 5 sp (nätkurs)
  3. Hållbar och cirkulär ekonomi 5 sp (nätkurs)

Övriga kurser till ditt biämne kan du fritt välja antingen bland öppna universitetets nätkurser i hållbarhet (se nedan) eller bland ett urval ordinarie kurser från olika ämnen vid ÅA (ta en titt på den aktuella kurslistan här!)

Vardagens kemikalier 5 sp (nätkurs)
Hållbarhet i Norden 5 sp (nätkurs)
Jag, en konsument 5 sp (nätkurs)
Concepts of Sustainability 5 sp (nätkurs)

Skicka din anmälan om deltagande i biämnet till planerare Johanna Fredenberg.

Kursutbud 2020–2021

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

 

NÄTKURS Hållbar och cirkulär ekonomi, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 7.9-30.11.2020
Lärare: PM Annina Kainu
Anmälan 17.8-30.8.2020 KURSEN FULLSATT

NÄTKURS Concepts of Sustainability, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 16.9-25.11.2020 (no contact hours)
Lärare: FM Sinikka Suomalainen, FM Ea Blomqvist
Anmälan/Enrolments: senast / no later than 2.9.2020

NÄTKURS Vardagens kemikalier, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 23.9-11.12.2020
Lärare: FM Johanna Fredenberg, docent Leif Kronberg
Anmälan 17.8-13.9.2020

NÄTKURS Ekologisk hållbarhet, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 13.1-24.3.2021
Lärare: FM Sinikka Suomalainen
Anmälan 23.11.2020- 3.1.2021 Till anmälan

NÄTKURS Om etik, mening och inre hållbarhet, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 17.2-16.5.2021
Lärare: Docent Camilla Kronqvist m fl
Anmälan 23.11.2020-7.2.2021 Till anmälan

NÄTKURS Social hållbarhet, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 3.3-23.5.2021
Lärare: PM Annina Kainu
Anmälan 23.11.2020-21.2.2021  Till anmälan


Johanna Fredenberg
Johanna Fredenberg

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet