Skriv här det du söker efter!

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Sådan är definitionen på hållbar utveckling från den s.k. Brundtlandrapporten 1987. En hållbar utveckling har tre olika dimensioner: ekologisk, social, och ekonomisk. Idag anser många allmänt att den ekologiska utgör en bas och en förutsättning för de övriga två.

Frågor om hållbarhet är brännande aktuella lokalt och globalt och de berör oss alla. Vi bör fundera på hur vi kan arbeta för en hållbar framtid – hur öka förståelsen för och kunskapen om hållbart nyttjande av naturresurser, hållbar produktion och konsumtion, hållbart boende och transporter, socialt välmående, freds- och demokratifrågor, jämlikhet och jämställdhet.

Nästan 200 nationer godkände 2015 de 17 universella hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals), och globalt vägleder dessa mål allas vårt arbete mot en hållbar värld genom Agenda 2030.

Hållbar utveckling inom Öppna universitetet är en tvärvetenskaplig studiehelhet (Sustainability Studies) och kurserna kan avläggas enskilt enligt eget intresse eller som biämne upp till 60 sp.

Biämnet Hållbar utveckling 25 sp

Från och med hösten 2019 bör minst två av följande tre ”grundkurser” ingå i biämnet hållbar utveckling, även om du är grundexamensstuderande vid ÅA:

  1. Ekologisk hållbarhet 5 sp (nätkurs)
  2. Social hållbarhet 5 sp (nätkurs)
  3. Hållbar och cirkulär ekonomi 5 sp (nätkurs)

Övriga kurser till ditt biämne kan du fritt välja antingen bland öppna universitetets nätkurser i hållbarhet (se nedan) eller bland ett urval ordinarie kurser från olika ämnen vid ÅA (ta en titt på den aktuella kurslistan här!)

Vardagens kemikalier 5 sp (nätkurs)
Hållbarhet i Norden 5 sp (nätkurs)
Jag, en konsument 5 sp (nätkurs)
Concepts of Sustainability 5 sp (nätkurs)

Nya nätkurser i är under utveckling och kurslistan utökas kontinuerligt. Kursschemat med fastslagna datum för läsåret 2019-20 är klara i slutet av april/början av maj.

Skicka din anmälan om deltagande i biämnet till planerare Johanna Fredenberg.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud 2018-2019

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

Vardagens kemikalier, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 18.9-4.12.2018
Lärare: FM Johanna Fredenberg, doc. FD Leif Kronberg
Anmälningstid: 20.8.2018-3.9.2018 Till anmälan

Concepts of Sustainability, 5 sp, ONLINE COURSE
Tidpunkt: 19.9-28.11.2018
Lärare: FM Sinikka Suomalainen, FM Ea Blomqvist
Anmälan/Enrolments: senast / no later than 3.9.2018 to http://www.unipid.fi/en/courses/

Social hållbarhet, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 15.1 – 21.3.2019
Lärare: PM Annina Kainu m.fl.
Anmälningstid: 19.11.2018-7.1.2019 Till anmälan

Implications on Climate Change, 5 sp, ONLINE COURSE
Tidpunkt: 29.1-30.4.2019
Lärare: FM Ea Blomqvist
Anmälan/ Enrolments: senast / no later than 11.1.2019 to http://www.unipid.fi/en/courses/

Hållbarhet i Norden, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 19.3 – 26.5.2019
Lärare: FM Johanna Fredenberg m.fl
Anmälningstid: 19.11.2018-4.3.2019 Till anmälan

A Sustainable Baltic Region, 5 sp, ÅBO
Tidpunkt:  30.1-10.4.2019, Wednesdays at 17.30-20.00 (Åbo/Turku)
Lärare: doc. Egon Nordström
Anmälningstid: 19.11.2018-20.1.2019 Till anmälan


Johanna Fredenberg
Johanna Fredenberg

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet