Skriv här det du söker efter!

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Sådan är definitionen på hållbar utveckling från den s.k. Brundtlandrapporten 1987. En hållbar utveckling har tre olika dimensioner: ekologisk, social, och ekonomisk. Idag anser många allmänt att den ekologiska utgör en bas och en förutsättning för de övriga två.

Frågor om hållbarhet är brännande aktuella lokalt och globalt och de berör oss alla. Vi bör fundera på hur vi kan arbeta för en hållbar framtid – hur öka förståelsen för och kunskapen om hållbart nyttjande av naturresurser, hållbar produktion och konsumtion, hållbart boende och transporter, socialt välmående, freds- och demokratifrågor, jämlikhet och jämställdhet.

Nästan 200 nationer godkände 2015 de 17 universella hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals), och globalt vägleder dessa mål allas vårt arbete mot en hållbar värld genom Agenda 2030.

Hållbar utveckling inom Öppna universitetet är en tvärvetenskaplig studiehelhet (Sustainability Studies) och kurserna kan avläggas enskilt enligt eget intresse eller som biämne upp till 60 sp.

Social hållbarhet (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 6.9–25.11.2022.
Lärare: PM Annina Kainu.
Anmälan 8-28.8.2022.

Concepts of sustainability (5 ects), online

Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 14.9–23.11.2022.
Teacher: MSc Sinikka Suomalainen, MSc Ea Blomqvist.
Enrollment no later than 1.9.2022 at: http://www.unipid.fi/students/virtual-studies/

Introduction to ESD – Education for Sustainable Development (5 ects), online

Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 20.9.–9.12.2022.
Teacher: Cecilia Lundberg and Annina Kainu.
Enrolment 8.8.-11.9.2022.

Om etik, mening och inre hållbarhet (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 20.9–9.12.2022.
Lärare: docent Camilla Kronqvist mfl.
Anmälan 8.8.-11.9.2022.

Anmäl dig till kurserna här!

Hållbar och cirkulär ekonomi (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 17.1–10.4.2023.
Lärare: PM Annina Kainu.
Anmälan 21.11.2022-8.1.2023.

Ekologisk hållbarhet (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 25.1–14.4.2023.
Lärare: FM Johanna Fredenberg, FM Sinikka Suomalainen.
Anmälan 21.11.2022-16.1.2023.

Climate Change in the Baltic Sea Region

(5 ects), online

Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 22.2-12.5 2023.
Teacher: Docent Anders Sirén.
Enrolment 21.11.2022-12.2.2023.

Social Sustainability (5 ects), online

Link to the Study guide for more information about the course.
Time: 28.2.–21.5.2023.
Teacher: PM Annina Kainu.
Enrolment 21.11.2022-19.2.2023.

Anmäl dig till kurserna här!

 

Biämnet Hållbar utveckling 25 sp

Från och med hösten 2019 bör minst två av följande tre ”grundkurser” ingå i biämnet hållbar utveckling, även om du är grundexamensstuderande vid ÅA:

  1. Ekologisk hållbarhet 5 sp (nätkurs)
  2. Social hållbarhet 5 sp (nätkurs)
  3. Hållbar och cirkulär ekonomi 5 sp (nätkurs)

Övriga kurser till ditt biämne kan du fritt välja antingen bland öppna universitetets nätkurser i hållbarhet (se nedan) eller bland ett urval ordinarie kurser från olika ämnen vid ÅA (ta en titt på den aktuella kurslistan här!)

Vardagens kemikalier 5 sp (nätkurs)
Hållbarhet i Norden 5 sp (nätkurs)
Jag, en konsument 5 sp (nätkurs)
Concepts of Sustainability 5 sp (nätkurs)

Skicka din anmälan om deltagande i biämnet till planerare Johanna Fredenberg.

NYHET Öpukurser för studerande på andra stadiet.

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

 

Annina Kainu

Kainu, Annina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4535, +35850 469 8219
annina.kainu(a)abo.fi