Skriv här det du söker efter!

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Sådan är definitionen på hållbar utveckling från den s.k. Brundtlandrapporten 1987. En hållbar utveckling har tre olika dimensioner: ekologisk, social, och ekonomisk. Idag anser många allmänt att den ekologiska utgör en bas och en förutsättning för de övriga två.

Frågor om hållbarhet är brännande aktuella lokalt och globalt och de berör oss alla. Vi bör fundera på hur vi kan arbeta för en hållbar framtid – hur öka förståelsen för och kunskapen om hållbart nyttjande av naturresurser, hållbar produktion och konsumtion, hållbart boende och transporter, socialt välmående, freds- och demokratifrågor, jämlikhet och jämställdhet.

Nästan 200 nationer godkände 2015 de 17 universella hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals), och globalt vägleder dessa mål allas vårt arbete mot en hållbar värld genom Agenda 2030.

Hållbar utveckling inom Öppna universitetet är en tvärvetenskaplig studiehelhet (Sustainability Studies) och kurserna kan avläggas enskilt enligt eget intresse eller som biämne upp till 60 sp.

Biämnet Hållbar utveckling 25 sp

Från och med hösten 2019 bör minst två av följande tre ”grundkurser” ingå i biämnet hållbar utveckling, även om du är grundexamensstuderande vid ÅA:

  1. Ekologisk hållbarhet 5 sp (nätkurs)
  2. Social hållbarhet 5 sp (nätkurs)
  3. Hållbar och cirkulär ekonomi 5 sp (nätkurs)

Övriga kurser till ditt biämne kan du fritt välja antingen bland öppna universitetets nätkurser i hållbarhet (se nedan) eller bland ett urval ordinarie kurser från olika ämnen vid ÅA (ta en titt på den aktuella kurslistan här!)

Vardagens kemikalier 5 sp (nätkurs)
Hållbarhet i Norden 5 sp (nätkurs)
Jag, en konsument 5 sp (nätkurs)
Concepts of Sustainability 5 sp (nätkurs)

Skicka din anmälan om deltagande i biämnet till planerare Johanna Fredenberg.

NYHET Öpukurser för studerande på andra stadiet.

Kursutbud 2021–2022

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

NÄTKURS/ONLINE Sustainable and Circular Economy, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 6.9-26.11.2021
Lärare: PM Annina Kainu
Anmälan/Enrolments 16-30.8.2021

NÄTKURS Jag, en konsument, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 13.9-3.12.2021
Lärare: FD Anna Sundelin, FD Johanna Wassholm m fl
Anmälan 16.8- 6.9.2021

NÄTKURS/ONLINE Concepts of Sustainability, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 15.9-24.11.2021 (no contact hours)
Lärare: FM Sinikka Suomalainen, FM Ea Blomqvist
Anmälan/Enrolments: senast / no later than 1.9.2021 to http://www.unipid.fi/en/courses/

NÄTKURS Ekologisk hållbarhet, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 22.9-10.12.2021
Lärare: FM Sinikka Suomalainen, FM Johanna Fredenberg
Anmälan 16.8-12.9.2021.

NÄTKURS/ONLINE Introduction to ESD – Education for Sustainable Development, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1.11.2021-23.1.2022
Lärare: FD Cecilia Lundberg, PM Annina Kainu
Anmälan 16.8-24.10.2021

NÄTKURS Hållbar och cirkulär ekonomi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 10.1-1.4.2022
Lärare: PM Annina Kainu
Anmälan 22.11-31.12.2021

NÄTKURS/ONLINE Ecological Sustainability, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 26.1-13.4.2022
Lärare: FM Sinikka Suomalainen, FM Johanna Fredenberg
Anmälan 22.11-16.1.2022 

NÄTKURS Hållbarhet i Norden, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 22.2-22.5.2022
Lärare: FM Johanna Fredenberg m.fl
Anmälan 22.11-20.2.2022  Till anmälan

NÄTKURS/ONLINE Climate Change in the Baltic Sea Region, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1.3-22.5.2022
Lärare: Docent Anders Sirén
Anmälan 22.11-20.2.2022   Till anmälan

NÄTKURS Social hållbarhet, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1.3-31.5.2022
Lärare: PM Annina Kainu
Anmälan 22.11-20.2.2022   Till anmälan


Johanna Fredenberg

Fredenberg, Johanna

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4177
johanna.fredenberg(a)abo.fi

 

 

Annina Kainu
Annina Kainu

Kainu, Annina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4535, +35850 469 8219
annina.kainu(a)abo.fi

Tillbaka till öppna universitetet