Skriv här det du söker efter!

Arbetshälsa och hållbart arbetsliv

Arbetshälsa och hållbart arbetsliv

Kurserna i Arbetshälsa och hållbart arbetsliv erbjuder evidensbaserad kunskap om möjligheter och utmaningar i det komplexa och föränderliga arbetsliv som råder idag. Kurserna är inriktade på hållbar arbetshälsa ur olika synvinklar och hur också arbetslivet kan stödja hälsan. De erbjuder perspektiv på hur man med hjälp av olika arbetslivsteorier och arbetsmiljöarbete, tvärvetenskapligt samarbete och hälsofrämjande ledarskap kan utveckla arbetslivet och arbetshälsan.

Avlagda Öpukurser i arbetshälsa och hållbart arbetsliv kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i arbetshälsa och hållbart arbetsliv (25 sp) består av:

Hälsa i arbetslivet (5 sp)
Arbetslivteorier och -modeller (5 sp)
Hållbart och hälsosamt arbetsmiljöarbete (5 sp)
Arbetshälsa ur ett interdisciplinärt och tvärvetenskapligt perspektiv (5 sp)
Arbetshälsa och hälsofrämjande ledarskap (5 sp)

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på Öpus kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Hälsa i arbetslivet (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 24.9-23.10.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 24.9, 25.9, 30.9, 2.10, 23.10.
Avgift: 60€.
Lärare: FD Stina Wallin.
Anmälan senast 16.9.2024.


 

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

Arbetslivsteorier och-modeller (5 sp), Nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 1.4-7.5.2025, obligatoriskt deltagande via Zoom: 1.4, 2.4, 7.4, 9.4, 7.5.
Avgift: 60€.
Lärare: FD Stina Wallin.
Anmälan 18.11.2024-24.3.2025.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i arbetshälsa och hållbart arbetsliv kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för ett digitalt vägledningssamtal här.


Teirfolk Christina

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi