Skriv här det du söker efter!

Arbetshälsa och hållbart arbetsliv

Arbetshälsa och hållbart arbetsliv

Kurserna i Arbetshälsa och hållbart arbetsliv erbjuder evidensbaserad kunskap om möjligheter och utmaningar i det komplexa och föränderliga arbetsliv som råder idag. Kurserna är inriktade på hållbar arbetshälsa ur olika synvinklar och hur också arbetslivet kan stödja hälsan. De erbjuder perspektiv på hur man med hjälp av olika arbetslivsteorier och arbetsmiljöarbete, tvärvetenskapligt samarbete och hälsofrämjande ledarskap kan utveckla arbetslivet och arbetshälsan.

Avlagda Öpukurser i arbetshälsa och hållbart arbetsliv kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i arbetshälsa och hållbart arbetsliv (25 sp) består av:
Hälsa i arbetslivet (5 sp)
Arbetslivteorier och -modeller (5 sp)
Hållbart och hälsosamt arbetsmiljöarbete (5 sp)
Arbetshälsa ur ett interdisciplinärt och tvärvetenskapligt perspektiv (5 sp)
Arbetshälsa och hälsofrämjande ledarskap (5 sp)

Hållbart och hälsosamt arbetsmiljöarbete (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 31.10-29.11.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 31.10, 1.11, 6.11, 8.11, 29.11.
Lärare: HVM Stina Wallin.
Anmälan 7.8-17.10.2023.

Anmäl dig till kurserna här


 

Arbetshälsa ur ett interdisciplinärt och tvärvetenskapligt perspektiv (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 24.1-6.3.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 24.1, 29.1, 31.1, 5.2, 6.3.
Lärare: HVM Stina Wallin.
Anmälan 20.11.2023-9.1.2024.

Anmäl dig till kurserna här

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i arbetshälsa och hållbart arbetsliv kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för ett digitalt vägledningssamtal här.


Teirfolk Christina

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi