Skriv här det du söker efter!

Arbetshälsa och hållbart arbetsliv

Arbetshälsa och hållbart arbetsliv

Kurserna i Arbetshälsa och hållbart arbetsliv erbjuder evidensbaserad kunskap om möjligheter och utmaningar i det komplexa och föränderliga arbetsliv som råder idag. Kurserna är inriktade på hållbar arbetshälsa ur olika synvinklar och hur också arbetslivet kan stödja hälsan. De erbjuder perspektiv på hur man med hjälp av olika arbetslivsteorier och arbetsmiljöarbete, tvärvetenskapligt samarbete och hälsofrämjande ledarskap kan utveckla arbetslivet och arbetshälsan.

Grundstudier i arbetshälsa och hållbart arbetsliv (25 sp) består av:
Hälsa i arbetslivet (5 sp)
Arbetslivteorier och -modeller (5 sp)
Hållbart och hälsosamt arbetsmiljöarbete (5 sp)
Arbetshälsa ur ett interdisciplinärt och tvärvetenskapligt perspektiv (5 sp)
Arbetshälsa och hälsofrämjande ledarskap (5 sp)

Hälsa i arbetslivet (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 10.1-8.2.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 10.1, 17.1, 1.2, 8.2.
Lärare: HVM Stina Wallin.
Anmälan 21.11.2022-3.1.2023

Arbetslivsteorier och -modeller (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 15.3-19.4.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 15.3, 20.3, 22.3, 27.3, 19.4.
Lärare: HVM Stina Wallin
Anmälan 21.11.2022-6.3.2023

Anmäl dig till kurserna här


 


Teirfolk Christina

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi