Skriv här det du söker efter!

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

Tiden före skolåldern är viktig i barnets utveckling. Du som studerar småbarnspedagogik lär dig om barns lärande och utveckling ur många olika perspektiv: didaktisk ämnesteori med inriktning på småbarnspedagogik och barndomspsykologi. Didaktik är läran om undervisning och du lär dig hur man undervisar barn under skolåldern inom olika ämnesområden, såsom exempelvis bild, rörelse, drama, religion, matematik, naturvetenskap, barnlitteratur och musik. Didaktiken ger dig verktygen att svara på vad barnen ska lära sig, varför och hur. I barndomspsykologin utvecklar du dina kunskaper om barns och vuxnas beteende och samspel. Du lär dig om deras lärande och utveckling ur olika synvinklar och även om sociala relationer inom familj och dagvård.

Avlagda Öpukurser i småbarnspedagogik kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i småbarnspedagogik (25 sp) består av följande kurser:
Pedagogikens psykologi, 5 sp
Pedagogikens sociologi, 5 sp
Mångfald och inkludering, 5 sp
Perspektiv på läraryrket inom småbarnspedagogik, 5 sp
Barns utveckling och lärande, 5 sp

Kurserna Pedagogikens sociologi (5 sp) och Pedagogikens psykologi (5 sp) är gemensamma för grundstudier i småbarnspedagogik, grundstudier i allmän pedagogik och grundstudier i vuxenpedagogik.

GRUNDSTUDIER

Pedagogikens sociologi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.9-8.10.2023.
Lärare: PeM Alex Mäkiharju.
Anmälan 7.8-28.8.2023.

Pedagogikens psykologi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11.10-13.11 2023.
Lärare: PeM Eva Åstrand.
Anmälan 7.8-1.10.2023.

Barns utveckling och lärande (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 6-27.11.2023, distansundervisning via Zoom: 6.11,9.11, 13.11, 15.11, 21.11, 23.11, 27.11.
Lärare: PeM Pia Nordin.
Anmälan 7.8-29.10.2023.

Anmäl dig till kurserna här

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Hangö sommaruniversitet

Mångfald och inkludering (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 8-16.9.2023, distansundervisning via Zoom: 8.9, 9.9, 15.9, 16.9.
Lärare: PeM, doktorand Patricia Donner.

Barns utveckling och lärande (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12.10-2.11.2023, distansundervisning via Zoom: 12.10, 19.10, 26.10, 2.11.
Lärare: PeM Mirva Sandén.

Perspektiv på läraryrket inom småbarnspedagogik (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 16.11-7.12.2023, distansundervisning via Zoom: 16.11, 23.11, 30.11, 7.12.
Lärare: PeM Eva Staffans, PeM Johanna Hirvi.

Anmäl dig till Hangö sommaruniversitets kurser här.

Handledarutbildning för praktikhandledning inom småbarnspedagogik (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 8.1-15.4.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 8.1, 12.2, 18.3, 15.4.
Lärare: PeM Linda Eriksson.
Anmälan 20.11-27.12.2023.

GRUNDSTUDIER

Perspektiv på läraryrket inom småbarnspedagogik (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 17.1-7.2.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 17.1, 24.1, 31.1, 7.2.
Lärare: PeM Eva Staffans, PeM Johanna Hirvi.
Anmälan 20.11.2023-10.1.2024.

Mångfald och inkludering (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12.2-4.3.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 12.2, 15.2, 20.2, 22.2, 26.2, 4.3.
Lärare: PeM Patricia Donner.
Anmälan 20.11.2023-31.1.2024.

Anmäl dig till kurserna här

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Vasa sommaruniversitet

Barns utveckling och lärande (5 sp), närundervisning i Nykarleby.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: Våren 2024.
Lärare: NN.

Arrangör: Hangö sommaruniversitet

ÄMNESSTUDIER

Relationer, samspel och konflikthantering (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 15.1-15.2.2024, distansundervisning via Zoom: 15.1, 22.1, 29.1, 5.2, 8.2, 15.2.
Lärare: PeM Linda Eriksson.

Barns språkutveckling (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 14.2-10.4.2024, distansundervisning via Zoom: 14.2, 21.2, 28.2, 6.3, 13.3, 20.3, 10.4.
Lärare: professor Ann-Katrin Svensson.

Anmäl dig till Hangö sommaruniversitets kurser här.