Skriv här det du söker efter!

Småbarnspedagogik

Tiden före skolåldern är viktig i barnets utveckling. Du som studerar småbarnspedagogik lär dig om barns lärande och utveckling ur många olika perspektiv: didaktisk ämnesteori med inriktning på småbarnspedagogik och barndomspsykologi. Didaktik är läran om undervisning och du lär dig hur man undervisar barn under skolåldern inom olika ämnesområden, såsom exempelvis bild, rörelse, drama, religion, matematik, naturvetenskap, barnlitteratur och musik. Didaktiken ger dig verktygen att svara på vad barnen ska lära sig, varför och hur. I barndomspsykologin utvecklar du dina kunskaper om barns och vuxnas beteende och samspel. Du lär dig om deras lärande och utveckling ur olika synvinklar och även om sociala relationer inom familj och dagvård.

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland
Kursort: Mariehamn

Vetenskapliga perspektiv och metoder för barnträdgårdslärare, 5 sp
Tidpunkt: 6-7.9, 4-5.10.2019
Lärare: professor Ann-Katrin Svensson

Engelska/pedagogik, 5 sp
Tidpunkt: 9.9, 23.9, 7.10, 21.10, 4.11, 18.11, 2.12, 16.12.2019
13.1, 27.1, 10.2, 24.2, 9.3, 23.3, 6.4, 20.4.2020
Lärare: FM Erik Hemming

Relationer, samspel, konflikthantering, 5 sp
Tidpunkt: 7-10.11.2019
Lärare: PeM Lillemor Gammelgård

Mångfald och inkludering, 5 sp
Tidpunkt: 17-18.1, 24-25.1.2020
Lärare: PeM Ritva Mertaniemi

Små barns lärande, 5 sp
Tidpunkt: 7-8.2, 28-29.2.2020
Lärare: PeM Lillemor Gammelgård

Pedagogisk planering, dokumentation och utvärdering, 5 sp
Tidpunkt: 21-22.3, 25-26.4.2020
Lärare: PeM Elisa Stark

Språkdidaktik, 5 sp
Tidpunkt: 15-16.5, 5-6.6.2020
Lärare: FM Maria Kvist och professor Ann-Katrin Svensson


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Läs mera om utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss