Skriv här det du söker efter!

Småbarnspedagogik

Tiden före skolåldern är viktig i barnets utveckling. Du som studerar småbarnspedagogik lär dig om barns lärande och utveckling ur många olika perspektiv: didaktisk ämnesteori med inriktning på småbarnspedagogik och barndomspsykologi. Didaktik är läran om undervisning och du lär dig hur man undervisar barn under skolåldern inom olika ämnesområden, såsom exempelvis bild, rörelse, drama, religion, matematik, naturvetenskap, barnlitteratur och musik. Didaktiken ger dig verktygen att svara på vad barnen ska lära sig, varför och hur. I barndomspsykologin utvecklar du dina kunskaper om barns och vuxnas beteende och samspel. Du lär dig om deras lärande och utveckling ur olika synvinklar och även om sociala relationer inom familj och dagvård.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i småbarnspedagogik kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Grundstudier i småbarnspedagogik (25 sp) består av följande kurser:
Pedagogikens psykologi, 5 sp
Pedagogikens sociologi, 5 sp
Mångfald och inkludering, 5 sp
Perspektiv på läraryrket inom småbarnspedagogik, 5 sp
Barns utveckling och lärande, 5 sp

Kurserna Pedagogikens sociologi (5 sp) och Pedagogikens psykologi (5 sp) är gemensamma för grundstudier i småbarnspedagogik, grundstudier i allmän pedagogik och grundstudier i vuxenpedagogik.

 

Kursutbud 2021-2022

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

NÄTKURS Handledarutbildning för praktikhandledning inom småbarnspedagogik, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 10.1-30.4.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 10.1, 14.2, 21.3, 25.4.
Lärare: PeM Anna Buss
Anmälan 22.11.2021-3.1.2022 Till anmälan

Klicka här för att komma till flyer om Handledarutbildning för praktikhandledning inom småbarnspedagogik

GRUNDSTUDIER

DISTANS Barns utveckling och lärande, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 13.9-22.10.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 16.9, 17.9, 30.9, 1.10, 21.10, 22.10
Lärare: PM Margita Sundstedt
Anmälan 16.8-6.9.2021 Till anmälan

NÄTKURS Pedagogikens sociologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 19.10-21.11 2021
Lärare: PeM Alex Mäkiharju
Anmälan 16.8-9.10.2021 Till anmälan

DISTANS Mångfald och inkludering, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 18.11-17.12.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 18.11, 19.11, 2.12, 3.12, 16.12, 17.12.
Lärare: PM Margita Sundstedt
Anmälan 16.8-11.11.2021 Till anmälan

NÄTKURS Pedagogikens psykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 12.1-15.2.2022
Lärare: PeM Eva Åstrand
Anmälan 22.11.2021-2.1.2022 Till anmälan

DISTANS Perspektiv på läraryrket inom småbarnspedagogik, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 17.2-22.3 2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 17.2, 8.3, 10.3, 22.3.
Lärare: PeM Eva Staffans, PeM Johanna Hirvi
Anmälan 22.11.2021-7.2.2022 Till anmälan

► Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab, Norrvalla

VÖRÅ Rörelse och hälsa, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 6.4, 9.4, 4.5, 7.5.2022
Lärare: magister i idrottsvetenskaper Janina Enkvist Snellman, PeK Annika Sandelin

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet

GRUNDSTUDIER

DISTANS Pedagogikens psykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 2-5.8 2021
Lärare: FD Siv Saarukka

DISTANS Perspektiv på läraryrket inom småbarnspedagogik, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt:14-15.1, 11-12.2.2022
Lärare: PeM Eva Staffans, PeM Johanna Hirvi

DISTANS Mångfald och inkludering, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 3-4.2, 17-19.2.2022
Lärare: PeM Ritva Mertaniemi

DISTANS Barns utveckling och lärande, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 11-12.3, 25-26.3, 8.4.2022
Lärare: PeM Mirva Sandén


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 503834010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 

Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

Läs mera om utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik vid Åbo Akademi
Ansökan om studier som extra studerande
Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss