Skriv här det du söker efter!

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

Tiden före skolåldern är viktig i barnets utveckling. Du som studerar småbarnspedagogik lär dig om barns lärande och utveckling ur många olika perspektiv: didaktisk ämnesteori med inriktning på småbarnspedagogik och barndomspsykologi. Didaktik är läran om undervisning och du lär dig hur man undervisar barn under skolåldern inom olika ämnesområden, såsom exempelvis bild, rörelse, drama, religion, matematik, naturvetenskap, barnlitteratur och musik. Didaktiken ger dig verktygen att svara på vad barnen ska lära sig, varför och hur. I barndomspsykologin utvecklar du dina kunskaper om barns och vuxnas beteende och samspel. Du lär dig om deras lärande och utveckling ur olika synvinklar och även om sociala relationer inom familj och dagvård.

Avlagda Öpukurser i småbarnspedagogik kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i småbarnspedagogik (25 sp) består av följande kurser:
Pedagogikens psykologi, 5 sp
Pedagogikens sociologi, 5 sp
Perspektiv på läraryrket inom småbarnspedagogik, 5 sp
Barns utveckling och lärande, 5 sp
Hållbarhetspedagogik och existentiella frågor, 5 sp

Kurserna Pedagogikens sociologi (5 sp) och Pedagogikens psykologi (5 sp) är gemensamma för grundstudier i småbarnspedagogik, grundstudier i allmän pedagogik och grundstudier i vuxenpedagogik.

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på Öpus kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Perspektiv på läraryrket inom småbarnspedagogik (5 sp), nätkurs med distansundervisning

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11.9-2.10.2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 11.9, 18.9, 25.9, 2.10.
Avgift: 60€.
Lärare: PeM Johanna Hirvi, PeD Eva Staffans
Sista anmälan 2.9.2024

Hållbarhetspedagogik och existentiella frågor (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 10.10-7.11 2024, obligatoriskt deltagande via Zoom: 10.10, 14.10, 17.10, 21.10, 24.10, 31.10, 4.11, 7.11.
Avgift: 60€.
Lärare: PeM Jessica Nylund, PeM Linda Eriksson.
Sista anmälan 30.10.2024

Pedagogikens psykologi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12.11-12.12.2024.
Avgift: 60€.
Lärare: PeM Eva Åstrand.
Sista anmälan 3.10.2024.

 

Avgifterna för öppna universitetets kurser

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi har fortsättningsvis möjlighet att delta gratis i öppna universitetets kurser. Länk till nyhet om avgifterna.

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på Öpus kursversion i Studiehandboken.

GRUNDSTUDIER

Pedagogikens sociologi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: 9.1-10.2.2025.
Avgift: 60€.
Lärare: PeM Alex Mäkiharju.
Anmälan 18.11.2024-1.1.2025.

Barns utveckling, lek och lärande (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt 12.2- 17.3 2025, obligatoriskt deltagande via Zoom: 12.2, 19.2, 3.3, 12.3, 17.3.
Avgift: 60€.
Lärare:  PeM Pia Nordin
Anmälan 18.11.2024-3.2.2025.

FÖRDJUPADE STUDIER

Professionellt handledarskap inom småbarnspedagogik (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: våren 2025.
Avgift: 75€.
Lärare: PeM Charlotta Nyholm.

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Hangö sommaruniversitet

ÄMNESSTUDIER

Mångprofessionellt arbete och lärares ledarskap (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: våren 2025.
Lärare: NN.

Språklig mångfald och språkmedvetenhet inom småbarnspedagogik (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursinnehåll och -tider i Studiehandboken.
Tidpunkt: våren 2025.
Lärare: NN.

Anmäl dig till Hangö sommaruniversitets kurser här.