Skriv här det du söker efter!

Småbarnspedagogik

Tiden före skolåldern är viktig i barnets utveckling. Du som studerar småbarnspedagogik lär dig om barns lärande och utveckling ur många olika perspektiv: didaktisk ämnesteori med inriktning på småbarnspedagogik och barndomspsykologi. Didaktik är läran om undervisning och du lär dig hur man undervisar barn under skolåldern inom olika ämnesområden, såsom exempelvis bild, rörelse, drama, religion, matematik, naturvetenskap, barnlitteratur och musik. Didaktiken ger dig verktygen att svara på vad barnen ska lära sig, varför och hur. I barndomspsykologin utvecklar du dina kunskaper om barns och vuxnas beteende och samspel. Du lär dig om deras lärande och utveckling ur olika synvinklar och även om sociala relationer inom familj och dagvård.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i småbarnspedagogik kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden

Grundstudier i småbarnspedagogik (25 sp) består av följande kurser:
Pedagogikens psykologi, 5 sp
Pedagogikens sociologi, 5 sp
Mångfald och inkludering, 5 sp
Perspektiv på läraryrket inom småbarnspedagogik, 5 sp
Barns utveckling och lärande, 5 sp

Kursutbud läsåret 2020-2021

Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande planerade närstudiekurser beroende på läget med coronapandemin.
Vid ev. ändringar meddelas alla anmälda per e-post.

Obs! Fr o m 23.11.2020 ny anmälningsblankett och ändrad annulleringstid! Se mera info på anmälningssidan.

 

► Arrangör: CLL/öppna universitetet
NÄTKURS Handledarutbildning för praktikhandledning inom småbarnspedagogik, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 22.10.2020-18.2.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 26.10, 23.11, 11.1 & 15.2.
Lärare: PeD Christin Furu, PeM Anna Buss
Anmälan senast: 8.10.2020

Klicka här för att komma till flyer om Handledarutbildning för praktikhandledning inom småbarnspedagogik

GRUNDSTUDIER
NÄTKURS Pedagogikens sociologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 19.1-26.2 2021
Lärare: FD Siv Saarukka
Anmälan senast: 12.1.2021

NÄTKURS Pedagogikens psykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 10.2-22.3 2021
Lärare: PeM Eva Åstrand
Anmälan senast: 31.1.2021

 

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet

Kursort: Helsingfors

GRUNDSTUDIER
NÄTKURS Pedagogikens sociologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 4-5.9, 18-19.9.2020
Lärare: FD Siv Saarukka

NÄTKURS Pedagogikens psykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 2-3.10, 23-24.10.2020
Lärare: FD Siv Saarukka

Mångfald och inkludering, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 15-16.1, 5-6.2.2021
Lärare: PeM Ritva Mertaniemi

Perspektiv på läraryrket inom småbarnspedagogik, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 22-23.1, 12-13.3.2021
Lärare: PeM Eva Staffans, PeM Johanna Hirvi

Barns utveckling och lärande, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 26-27.3, 16-17.4.2021
Lärare: PeM Mirva Sandén

 

► Arrangör: Sibbo institut/Lovisa mi
NÄTKURS Pedagogikens sociologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 6-7.11, 20-21.11.2020
Lärare: PeM Erica Åkermarck

 

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland
NÄTKURS Specialpedagogik, yngre barn, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 18.8-18.9.2020
Obligatorisk träff på nätet 18.8.
Lärare: PeM Eva Staffans

NÄTKURS Finska nivå A 1, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1.9-20.12.2020
Lärare: FM Tiina Mäkinen

NÄTKURS Flerspråkighetsdidaktik, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 18.9-16.10.2020
Nätnärstudier via zoom: 18.9, 19.9, 9.10,10.10.2020
Lärare: Professor Ann-Katrin Svensson, FM Maria Kvist

NÄTKURS Multilitteracitet, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 19.10-27.11.2020
Lärare: Professor Ann-Katrin Svensson

Matematik och naturvetenskap, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 10-13.12.2020
Lärare: PeD Ann-Catherine Henriksson

Musikdidaktik, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 12-13.2, 12-13.3.2021
Lärare: PeM, MuM Monica Henriksson

DISTANS Rörelsedidaktik, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 26.3-28.4.2021, obligatoriskt deltagande via Zoom: 26.3, 27.3, 31.3, 7.4
Lärare: PeM Mikaela Svanbäck-Laaksonen

NÄTKURS Vetenskaplig metod, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 12.4-21.5.2021
Lärare: PeD Ann-Katrin Svensson


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 

Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247148, +358 503834010
pernilla.rauma(a)abo.fi

Läs mera om utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik vid Åbo Akademi
Öpuleden: utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa)
Ansökan om studier som extra studerande
Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss