Skriv här det du söker efter!

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

Tiden före skolåldern är viktig i barnets utveckling. Du som studerar småbarnspedagogik lär dig om barns lärande och utveckling ur många olika perspektiv: didaktisk ämnesteori med inriktning på småbarnspedagogik och barndomspsykologi. Didaktik är läran om undervisning och du lär dig hur man undervisar barn under skolåldern inom olika ämnesområden, såsom exempelvis bild, rörelse, drama, religion, matematik, naturvetenskap, barnlitteratur och musik. Didaktiken ger dig verktygen att svara på vad barnen ska lära sig, varför och hur. I barndomspsykologin utvecklar du dina kunskaper om barns och vuxnas beteende och samspel. Du lär dig om deras lärande och utveckling ur olika synvinklar och även om sociala relationer inom familj och dagvård.

Avlagda Öpukurser i småbarnspedagogik kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Grundstudier i småbarnspedagogik (25 sp) består av följande kurser:
Pedagogikens psykologi, 5 sp
Pedagogikens sociologi, 5 sp
Mångfald och inkludering, 5 sp
Perspektiv på läraryrket inom småbarnspedagogik, 5 sp
Barns utveckling och lärande, 5 sp

Kurserna Pedagogikens sociologi (5 sp) och Pedagogikens psykologi (5 sp) är gemensamma för grundstudier i småbarnspedagogik, grundstudier i allmän pedagogik och grundstudier i vuxenpedagogik.

GRUNDSTUDIER

Pedagogikens sociologi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12.9-12.10.2022.
Lärare: PeM Alex Mäkiharju.
Anmälan 8.8- 2.9.2022.

Mångfald och inkludering (5 sp), nätkurs med distansundervisning. 

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 13.10-10.11.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 13.10, 18.10, 25.10, 1.11, 3.11, 8.11, 10.11.
Lärare: PeM Patricia Donner.
Anmälan 8.8-3.10.2022.

Barns utveckling och lärande (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14.11-12.12.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 14.11, 16.11, 21.11, 28.11, 30.11, 8.12, 12.12.
Lärare: PeM Pia Nordin.
Anmälan 8.8-4.11.2022.

Anmäl dig till kurserna här

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Hangö sommaruniversitet

Mångfald och inkludering (5 sp), nätkurs med distansundervisning. 

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 6.9, 13.9, 15.9, 20.9, 22.9, 27.9.2022.
Lärare: PeM Ritva Mertaniemi.

Perspektiv på läraryrket inom småbarnspedagogik (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 3.11, 10.11, 17.11, 1.12.2022.
Lärare: PeM Eva Staffans, PeM Johanna Hirvi.

Anmäl dig till Hangö sommaruniversitets kurser här.

Handledarutbildning för praktikhandledning inom småbarnspedagogik (5 sp), nätkurs. 

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 9.1-30.4.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 9.1, 13.2, 20.3, 17.4.
Lärare: PeM Anna Buss.
Anmälan 21.11-30.12.2022.

GRUNDSTUDIER

Pedagogikens psykologi (5 sp), nätkurs.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 9.1-13.2.2023.
Lärare: PeM Eva Åstrand.
Anmälan 21.11-30.12.2022.

Perspektiv på läraryrket inom småbarnspedagogik (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.2-7.3.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 7.2, 14.2, 16.2, 7.3.
Lärare: PeM Eva Staffans, PeM Johanna Hirvi.
Anmälan 21.11.2022-28.1.2023.

Anmäl dig till kurserna här

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Hangö sommaruniversitet

GRUNDSTUDIER

Barns utveckling och lärande (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 12.1, 19.1, 9.2, 16.2.2023.
Lärare: PeM Mirva Sandén.

ÄMNESSTUDIER

Barns språkutveckling (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 6.3-27.4.2023, distansundervisning via Zoom: 6.3, 9.3, 16.3, 23.3, 4.4, 27.4.
Lärare: FM Sofie Tjäru.

Relationer, samspel och konflikthantering (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 13.4-11.5.2023, distansundervisning via Zoom: 13.4, 20.4, 24.4, 4.5, 8.5, 11.5.
Lärare: PeM Linda Eriksson.

Anmäl dig till Hangö sommaruniversitets kurser här.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Genomförda kurser i grundstudierna i småbarnspedagogik (25 sp) krävs med minst helhetsvitsordet 3/5 för att kunna söka in till ÅA via Öpuleden till

Läs mer om Öpuleden

Du kan boka in dig för studievägledning här.


Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 

Teirfolk Christina

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

Läs mera om utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik vid Åbo Akademi
Ansökan om studier som extra studerande