Skriv här det du söker efter!

Konstvetenskap

Vår omvärld är visuell och konstnärlig gestaltning kommer till uttryck i både konst- och vardagsföremål. Konstvetenskapen lär dig tolka uttryck från olika skeden i mänsklighetens historia: i bildkonst, design, arkitektur och stadsplanering. Genom studiet av bilder och arkitektur kan du förstå samhället under olika epoker och hur människors liv och värderingar har gestaltats visuellt. På grundnivån i konstvetenskap lär du dig grunderna i konst- och arkitekturhistorien i Europa från stenåldern och fram till idag. På ämnesnivå och fördjupad nivå får du förståelse för den historiska och visuella forskningens metoder. Dina studier lär dig att producera ny kunskap, ger dig färdigheter till analytiskt och kritiskt tänkande och du övar dig på att skarpsynt både tala och skriva om konst.

Artikel: Konsten lever och frodas på nätet

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud 2018-2019


Arrangör: CLL/öppna universitetet

Den italienska barocken, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 1.10-9.12.2018
Lärare: FM Minna Hamrin
Anmälningstid: 20.8.2018-24.9.2018

Från grottorna till Rom, 5 sp, NÄTKURS
Tidpunkt: 16.1-20.3.2019
Lärare: FM Pia Wolff-Helminen
Anmälningstid: 19.11.2018-15.1.2019 Till anmälan

 

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

Arkitekturhistoria, 5 sp
Tidpunkt: 15-16.3, 29-30.3.2019, fre 18.00-21.15, lö 8.45-13.45.
Lärare: FM Pia Wolff-Helminen
Sista anmälningsdag 20.2.2019
Anmälan till Högskolan på Åland


Katarina Humina
Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet konstvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet