Skriv här det du söker efter!

Konstvetenskap

Vår omvärld är visuell och konstnärlig gestaltning kommer till uttryck i både konst- och vardagsföremål. Konstvetenskapen lär dig tolka uttryck från olika skeden i mänsklighetens historia: i bildkonst, design, arkitektur och stadsplanering. Genom studiet av bilder och arkitektur kan du förstå samhället under olika epoker och hur människors liv och värderingar har gestaltats visuellt. På grundnivån i konstvetenskap lär du dig grunderna i konst- och arkitekturhistorien i Europa från stenåldern och fram till idag. På ämnesnivå och fördjupad nivå får du förståelse för den historiska och visuella forskningens metoder. Dina studier lär dig att producera ny kunskap, ger dig färdigheter till analytiskt och kritiskt tänkande och du övar dig på att skarpsynt både tala och skriva om konst.

Artikel: Konsten lever och frodas på nätet

Grundstudierna (25 sp) består av följande kurser:

  • Från grottorna till Rom: ca 3000 f.Kr . – 300 e.Kr.  (5 sp)
  • Bildens makt och kyrkans prakt: ca 300 – 1450 (5 sp)
  • Bilden som vetenskap och propaganda: ca 1450 – 1750 (5 sp)
  • Romantik och revolt: ca 1750 – 1945 (5 sp)
  • Från avantgarde till global konst: ca 1914 – nutid  (5 sp)

Kursutbud 2021–2022


Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER

NÄTKURS Från avantgarde till global konst, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 20.9-14.11.2021
Lärare: FM Pia Wolff-Helminen
Anmälan 16.8-13.9.2021  Till anmälan

NÄTKURS Konst som maktmedel, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 31.1-10.4.2022
Lärare: FM Pia Wolff-Helminen
Anmälan 22.11.2021-24.1.2022  Till anmälan

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

MARIEHAMN Konst som maktmedel, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 15-16.10 och 29-30.10.2021. Fredagar kl 18.00-21.15 och lördagar kl 8.45-13.45
Lärare: FM Pia Wolff-Helminen
Anmälan: senast den 22.9.2021

Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/

 

Bekanta dig också med kurserna i historia och teologi


Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet konstvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet