Skriv här det du söker efter!

Konstvetenskap

Konstvetenskap

Vår omvärld är visuell och konstnärlig gestaltning kommer till uttryck i både konst- och vardagsföremål. Konstvetenskapen lär dig tolka uttryck från olika skeden i mänsklighetens historia: i bildkonst, design, arkitektur och stadsplanering. Genom studiet av bilder och arkitektur kan du förstå samhället under olika epoker och hur människors liv och värderingar har gestaltats visuellt. På grundnivån i konstvetenskap lär du dig grunderna i konst- och arkitekturhistorien i Europa från stenåldern och fram till idag. På ämnesnivå och fördjupad nivå får du förståelse för den historiska och visuella forskningens metoder. Dina studier lär dig att producera ny kunskap, ger dig färdigheter till analytiskt och kritiskt tänkande och du övar dig på att skarpsynt både tala och skriva om konst.

En del av kursutbudet kan ingå i Öpuleden på 20 sp till Utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi. Studierna bör vara avlagda med minst ett medelvitsord på 3.

Alla nedanstående kurser kan förstås också avläggas som fristående studier.

 

Den italienska barockkonsten (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 9.10–26.11.2023
Lärare: FD Minna Hamrin
Anmälan: 7.8–2.10.2023

Anmäl dig till kurserna här!

 

Introduktion till konsten i Finland (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 5.2–31.3.2024
Lärare: FM Pia Wolff-Helminen
Anmälan: 20.11.2023–29.1.2024

Anmäl dig till kurserna här!


Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Hangö sommaruni

Arkitekturhistoria (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.3–12.5.2024
Lärare: FM Pia Wolff-Helminen
Anmäl dig till Hangö sommarunis kurser här.


Artikel: Konsten lever och frodas på nätet

Grundstudierna (25 sp) består av följande kurser:

  • Introduktion till konstvetenskapen
  • Grundkurs i konstvetenskap 1: Konst och Tro
  • Grundkurs i konstvetenskap 2: Konst och Makt
  • Grundkurs i konstvetenskap 3: Konst och Ideologi
  • Introduktion till konsten i Finland

Bekanta dig också med kurserna i historia och teologi

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet konstvetenskap vid Åbo Akademi