Skriv här det du söker efter!

Konstvetenskap

Konstvetenskap

Vår omvärld är visuell och konstnärlig gestaltning kommer till uttryck i både konst- och vardagsföremål. Konstvetenskapen lär dig tolka uttryck från olika skeden i mänsklighetens historia: i bildkonst, design, arkitektur och stadsplanering. Genom studiet av bilder och arkitektur kan du förstå samhället under olika epoker och hur människors liv och värderingar har gestaltats visuellt. På grundnivån i konstvetenskap lär du dig grunderna i konst- och arkitekturhistorien i Europa från stenåldern och fram till idag. På ämnesnivå och fördjupad nivå får du förståelse för den historiska och visuella forskningens metoder. Dina studier lär dig att producera ny kunskap, ger dig färdigheter till analytiskt och kritiskt tänkande och du övar dig på att skarpsynt både tala och skriva om konst.

En del av kursutbudet kan ingå i Öpuleden på 20 sp till Utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi. Studierna bör vara avlagda med minst ett medelvitsord på 3.

Alla nedanstående kurser kan förstås också avläggas som fristående studier.

 

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Helsingfors arbetarinstitut.

Konst som maktmedel (5 sp), närundervisning i Helsingfors

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 11-12.11 och 2-3.12.2022.
Lärare: FM Pia Wolff-Helminen.
Anmäl dig till Helsingfors arbetarinstitut här

Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland.

Introduktion till konsten i Finland (5 sp), närundervisning i Mariehamn

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 14-15.10 och 28-29.10.2022. Fredagar kl 18.00-21.15 och lördagar kl 9.00-12.15.
Lärare: FM Pia Wolff-Helminen.
Anmälan: senast: 14.9.2022.
Anmäl dig till Öppna högskolans kurser här.

Kurser ordnade av samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

Arrangör: Vasa sommaruni.

Introduktion till konsten i Finland (5 sp), nätkurs

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 7.3-8.5.2023.
Lärare: FM Pia Wolff-Helminen.
Anmäl dig till Vasa sommarunis kurser här.

 

Artikel: Konsten lever och frodas på nätet

Grundstudierna (25 sp) består av följande kurser:

  • Introduktion till konstvetenskapen
  • Grundkurs i konstvetenskap 1: Konst och Tro
  • Grundkurs i konstvetenskap 2: Konst och Makt
  • Grundkurs i konstvetenskap 3: Konst och Ideologi
  • Introduktion till konsten i Finland

Bekanta dig också med kurserna i historia och teologi

 

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för ett vägledningssamtal här.


Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet konstvetenskap vid Åbo Akademi