Skriv här det du söker efter!

Konstvetenskap

Vår omvärld är visuell och konstnärlig gestaltning kommer till uttryck i både konst- och vardagsföremål. Konstvetenskapen lär dig tolka uttryck från olika skeden i mänsklighetens historia: i bildkonst, design, arkitektur och stadsplanering. Genom studiet av bilder och arkitektur kan du förstå samhället under olika epoker och hur människors liv och värderingar har gestaltats visuellt. På grundnivån i konstvetenskap lär du dig grunderna i konst- och arkitekturhistorien i Europa från stenåldern och fram till idag. På ämnesnivå och fördjupad nivå får du förståelse för den historiska och visuella forskningens metoder. Dina studier lär dig att producera ny kunskap, ger dig färdigheter till analytiskt och kritiskt tänkande och du övar dig på att skarpsynt både tala och skriva om konst.

Artikel: Konsten lever och frodas på nätet

Grundstudierna (25 sp) består av följande kurser:

  • Från grottorna till Rom: ca 3000 f.Kr . – 300 e.Kr.  (5 sp)
  • Bildens makt och kyrkans prakt: ca 300 – 1450 (5 sp)
  • Bilden som vetenskap och propaganda: ca 1450 – 1750 (5 sp)
  • Romantik och revolt: ca 1750 – 1945 (5 sp)
  • Från avantgarde till global konst: ca 1914 – nutid  (5 sp)

Kursutbud 2019-2020


Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER

NÄTKURS Bildens makt och kyrkans prakt, 5 sp
Tidpunkt: 9.9- 27.10.2019
Lärare: FM Pia Wolff-Helminen
Anmälan: 19.8-2.9.2019  Till anmälan

NÄTKURS Bilden som vetenskap och propaganda, 5 sp
Tidpunkt: 28.10-15.12.2019
Lärare: FM Pia Wolff-Helminen
Anmälan: 19.8-21.10.2019  Till anmälan

NÄTKURS Romantik och revolt, 5 sp
Tidpunkt: 13.1-1.3.2020
Lärare: FM Pia Wolff-Helminen
Anmälan: 18.11.2019-8.1.2020  Till anmälan

NÄTKURS Från avantgarde till global konst, 5 sp
Tidpunkt: 16.3-10.5.2020
Lärare: FM Pia Wolff-Helminen
Anmälan: 18.11.2019-9.3.2020  Till anmälan

NÄTKURS Genusperspektiv på konsten och konsthistorien, 5 sp
Tidpunkt: 16.9-10.11.2019
Lärare: FD Minna Hamrin
Anmälan: 19.8-9.9.2019   Till anmälan

 

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

Arkitekturhistoria, 5 sp
Tidpunkt: 25-26.10 och 8-9.11.2019. Fredagar kl 18.00-21.15 och lördagar kl. 8.45-13.45
Lärare: FM Pia Wolff-Helminen
Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/

Mode, inredning och design, 5 sp
Tidpunkt: 31.1-2.2 och 6-8.3.2020. Fredagar kl 18.00-20.45, lördagar och söndagar kl 10.15-12.45
Lärare: FD Mia Åkerfelt
Anmälan till https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/sok-kurs/


Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet konstvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet