Skriv här det du söker efter!

Konstvetenskap

Vår omvärld är visuell och konstnärlig gestaltning kommer till uttryck i både konst- och vardagsföremål. Konstvetenskapen lär dig tolka uttryck från olika skeden i mänsklighetens historia: i bildkonst, design, arkitektur och stadsplanering. Genom studiet av bilder och arkitektur kan du förstå samhället under olika epoker och hur människors liv och värderingar har gestaltats visuellt. På grundnivån i konstvetenskap lär du dig grunderna i konst- och arkitekturhistorien i Europa från stenåldern och fram till idag. På ämnesnivå och fördjupad nivå får du förståelse för den historiska och visuella forskningens metoder. Dina studier lär dig att producera ny kunskap, ger dig färdigheter till analytiskt och kritiskt tänkande och du övar dig på att skarpsynt både tala och skriva om konst.

Artikel: Konsten lever och frodas på nätet

Grundstudierna (25 sp) består av följande kurser:

  • Från grottorna till Rom: ca 3000 f.Kr . – 300 e.Kr.  (5 sp)
  • Bildens makt och kyrkans prakt: ca 300 – 1450 (5 sp)
  • Bilden som vetenskap och propaganda: ca 1450 – 1750 (5 sp)
  • Romantik och revolt: ca 1750 – 1945 (5 sp)
  • Från avantgarde till global konst: ca 1914 – nutid  (5 sp)

Kursutbud 2020–2021


Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER

NÄTKURS Från grottorna till Rom, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 7.9–1.11.2020
Lärare: FM Pia Wolff-Helminen
Anmälan 17.8–1.9.2020

GRUNDSTUDIER

NÄTKURS Bildens makt och kyrkans prakt, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 2.11–20.12.2020
Lärare: FM Pia Wolff-Helminen
Anmälan 17.8–26.10.2020

NÄTKURS Bilden som vetenskap och propaganda, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 8.2–28.3.2021
Lärare: FM Pia Wolff-Helminen
Anmälan 23.11.2020–1.2.2021 Till anmälan

NÄTKURS Romantik och revolt, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 6.4–23.5.2021
Lärare: FM Pia Wolff-Helminen
Anmälan 23.11.2020–29.3.2021 Till anmälan

NÄTKURS Arkitekturhistoria, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 13.1–23.3.2021
Lärare: FM Pia Wolff-Helminen
Anmälan 23.11.2020–7.1.2021  Till anmälan

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

Glada dryckesbröder, 5 sp

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken

Tidpunkt: 23–24.10 och 6–7.11.2020. Fredagar kl 18.00–21.15 och lördagar kl. 9.00–12.15
Lärare: FM Pia Wolff-Helminen


Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet konstvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet